Allergia- ja Astmaliitto valistaa: Päiväkodeissa ja kouluissa saa tuulettaa!

Päiväkotien ja koulujen sisäilman laatu vaikuttaa merkittävästi lasten ja työn-tekijöiden terveyteen ja viihtyvyyteen.
- Huonosti vaihtuva tai liian lämmin ilma väsyttää ja hankaloittaa keskittymistä ja oppimista, kertoo Allergia- ja Astmaliiton sisäilmapalveluista tekniikan tohtori Risto Ruotsalainen.


Päiväkodeissa ja kouluissa myös työntekijät voivat tarkkailla sisäilman lämpötilaa ja ilman-vaihdon toimintaa. Koneellisen ilmanvaihdon tulisi olla jatkuvasti toiminnassa ja sitä tulisi tehostaa tarvittaessa.

- Edelleen on sitkeässä se käsitys, että ikkunaa ei saa avata, jos on koneellinen ilmanvaihto. Ilmanvaihtoa voidaan aina hetkellisesti tehostaa ikkunatuuletuksella, nopealla risti- tai läpivedolla. Myös sisäovien aukipitäminen tehostaa huoneiden ilmankiertoa, muistuttaa Allergia- ja Astmaliiton sisäilmapalveluista tekniikan tohtori Risto Ruotsalainen.

Ilmanvaihtojärjestelmään kertyvä pöly pienentää ilmanvaihtoa ja saattaa aiheuttaa si-säilmaongelmia. Tunkkainen haju on usein merkki huonosti toimivasta ilmanvaihdosta. Päiväkotien ja koulujen henkilökunta voi kysyä kiinteistön hoidosta vastaavilta, miten ilmanvaihtojärjestelmän huolto on toteutettu. Suodattimet tulee vaihtaa vähintään kerran vuodessa ja ilmanvaihtokanavat puhdistuttaa ja ilmavirrat säätää vähintään viiden vuoden välein.

Jos huonelämpötila ylittää 23 astetta, ilma voi tuntua tunkkaiselta, pölyiseltä ja kuivalta. Sisäilman lämpötila pitäisi säätää lämmityskaudella 21-22 asteeseen.

Kosteusvauriot korjattava nopeasti

Kosteusvauriot ovat valitettavan yleisiä päiväkodeissa ja kouluissa. Esimerkiksi pää-kaupunkiseudun päiväkodeista ja kouluista kolmessa neljäsosassa on todettu kosteusvaurioita.

- Jos kosteusvauriot korjataan heti, ei rakenteisiin pääse syntymään terveydelle haitallisia mikrobikasvustoja, esimerkiksi hometta. Home voi aiheuttaa tiloissa oleskeleville ärsytysoireita ja hengitystieinfektioita, kertoo Risto Ruotsalainen.

Herkät väestöryhmät kuten pienet lapset, allergiset ja astmaatikot reagoivat herkemmin sisäilman epäpuhtauksiin.

- Päiväkotilasten ja koululaisten vanhemmat voivat vaikuttaa sisäilmaongelmien havaitsemi-seen, muistuttaa Risto Ruotsalainen.
- Esimerkiksi lapsen vaatteisiin tarttunut home- tai maakellarimainen haju on merkki rakennuksen kosteusvauriosta.

Jos vanhemmat epäilevät päiväkodissa tai koulussa sisäilmaongelmaa, kannattaa ottaa yhteyt-tä ensin päiväkodin tai koulun henkilökuntaan, ja tarvittaessa kunnan terveysvalvontaviran-omaiseen, joka valvoo sisäilman laatua päiväkodeissa ja kouluissa.


Päiväkoti Histamiini esimerkkinä

Allergia- ja Astmaliiton omassa, ensisijaisesti allergisille lapsille suunnatussa päiväkoti Hista-miinissa sisäilma-asiat on otettu huomioon jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Histamiinissa on muun muassa koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Koneellisen ilmanvaihdon etuina on, että ilma vaihtuu riittävästi kaikissa huoneissa, ulkoilmasta suodatetaan muun muassa siitepöly ja katupöly ja tuloilman lämpötilaa voidaan säätää niin, ettei tule vetoa. Huolellinen siivous poistaa sisällä syntyvät pölyt. Päiväkodin kalusteet, tekstiilit ja leikkivälineet ovat pölyämättömiä, helppohoitoisia ja pesunkestävistä materiaaleista.


Valtakunnallinen päivähoidon allergia- ja astmaohjelma

Allergia- ja Astmaliitto yhteistyökumppaneineen on toteuttanut valtakunnallisen päivähoidon allergia- ja astmaohjelman. Yhtenä keskeisenä osana ovat sisäilma- ja siivousasiat. Allergialapsille sopivaksi suunniteltu ympäristö on hyvä ja terveellinen kaikille lapsille ja henkilökunnalle. Ohjeet on suunniteltu niin, että niitä voidaan soveltaa kaikissa päiväkodeissa. Ohjeet löytyvät Allergia- ja Astmaliiton verkkosivuilta osoitteesta www.allergia.com.

Kysy neuvoja

Allergia- ja Astmaliiton Sisäilmaneuvonnasta, p. 0600 14429, voi kysyä sisäilmaan liittyvistä asioista tarkemmin. Sisäilmaneuvonta palvelee maanantaista torstaihin klo 9 - 12.

Allergianeuvonnassa, p. 0600 14419, terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat allergia- ja astmakysymyksiin maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9 – 13 ja torstai-sin klo 13 – 17.

Puhelujen hinnat ovat 0,85 e/min + paikallisverkkomaksu.

Lisätietoja toimituksille:

Tiedottaja Maarit Rautio, p. (09) 473 351, 040 549 1003, tiedotus(at)allergia.com
Asiantuntijapalvelujen johtaja Risto Ruotsalainen, p. (09) 473 351, 050 524 9596

www.allergia.com
Yrityksestä

Allergia- ja Astmaliitto on kansanterveysjärjestö,jonka tarkoituksena on allergiasta ja astmasta kärsivien elämänlaadun parantaminen.

Liitteet & linkit