Esteellinen vai ei? Uutuuskirja luotsaa selville vesille

Esteellisyyksien aiheuttamat ongelmat ovat viime vuosina olleet otsikoissa harva se viikko. Keskustelua ovat herättäneet sekä entisen pääministerin Matti Vanhasen että nykyisen pääministerin Juha Sipilän sidonnaisuudet. Hiljattain korkein oikeus antoi tuomionsa entisen valtakunnansyyttäjän tapauksessa, jonka ytimessä oli johtavan virkamiehen päätöksenteko esteellisenä.

Mistä esteellisyydessä on kyse, kun sen tunnistaminen tuntuu olevan valtion johtohenkilöillekin vaikeaa? 

Esteellisyys hallinnossa -teoksessa pureudutaan esteellisyyden tunnistamista, välttämistä ja todentamista koskeviin kysymyksiin sekä tarkastellaan laajasti esteellisyyttä ja hallinnon puolueettomuutta määrittävää säännöstöä.  

Esteellisyyden havaitseminen ja itsensä jäävääminen tarvittaessa on jokaisen hallinnon päätöksentekijän omalla vastuulla. Valtiojohdon ja päällikkövirkamiesten ohella velvollisuus koskee virkamiehiä kaikilla tasoilla. Myös esimerkiksi kuntien luottamushenkilöiden on tunnistettava omat esteellisyytensä. 

"Paikallishallinnon tasolla esteellisyystilanteiden ratkaiseminen on lähes jokapäiväistä", pohtii teoksen kirjoittaja Kirsi Kuusikko. 

Esimerkiksi harkittaessa ympäristöluvan myöntämistä kyse ei ole siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Sen sijaan tarkoituksena on löytää kohtuullinen kompromissi ympäristön arvojen ja taloudellisten intressien välillä oikeussääntöjen määrittämissä puitteissa. "Keskeistä on, ettei päätöksentekijä anna ratkaisuvaihtoehtoja puntaroidessaan epäasianmukaisten tekijöiden, kuten sukulaisten suosimisen, vanhan kaunan tai omien taloudellisten intressiensä, vaikuttaa tehtävään päätökseen", selventää Kuusikko.

Laajassa teoksessa ruoditaan esteellisyyssäännöksiä ja niiden tulkinnanvaraisia elementtejä käytännön oikeustapausten kautta. Tuomioistuinratkaisujen ohella teoksessa avataan lukuisia laillisuusvalvojien kannanottoja, joiden myötä väljähköistä esteellisyyssäännöksistä saadaan konkreettinen ote.  

Esteellisyys hallinnossa -teoksen kirjoittaja OTT, FT, VT Kirsi Kuusikko on Lapin yliopiston hallinto-oikeuden professori, jonka laaja kirjoitustuotanto kattaa monipuolisen kirjon aiheita yleisen hallinto-oikeuden alalta. 

Kirsi Kuusikko

Esteellisyys hallinnossa

ISBN 978-952-14-3257-6 (sidottu)

ISBN 978-952-14-3259-0 (verkkokirja)

896 s., 129 €

Lisätiedot ja arvostelukappaleet: sisältöpäällikkö Arja Lappeteläinen, arja.lappetelainen@almamedia.fi, 040 342 4774  

Kustantaja: Alma Talent, www.pro.almatalent.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Kauppalehti ja Talentum ovat nyt yhdessä Alma Talent.Monipuolinen mediaperhe, laaja-alainen tietopalvelu,tehokas liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjä.Alma Talent Pro tuottaa asiantuntijatyötä tekeville palveluita ammatillisen osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen. Tiedon tuottamisesta vastaavat aina oman alansa parhaat asiantuntijat. Palvelemme erityisesti juridiikan, taloushallinnon, esimiestyön ja johtamisen ammattilaisia. Alma Talent Pron palveluita ovat muun muassa ammattikirjallisuus, Fokus, Verkkokirjahylly, Suomen Laki ja Lakimiesliiton koulutuksen seminaarit.

Tilaa

Multimedia

Multimedia