Miten kohtaat väkivallan tai sen uhan työssäsi?

Haastavat asiakastilanteet – väkivalta työssä. Kirjoittajat OTK, VT Satu Rantaeskola, YTM Jari Hyyti, PsL Jaakko Kauppila, DClinPsych Mari Koskelainen. Kustantaja Talentum. Julkaisu 5.1.2015

Potilas riehuu terveydenhuollossa, oppilaan käytös herättää huolta opettajissa, valvovaa viranomaista uhataan sähköpostin kautta, pienen kauppaliikkeen työntekijä kohtaa väkivaltaa, päihtynyt asiakas häiriköi työvoimatoimistossa, postinjakaja ryöstetään, pysäköinnintarkastajaa uhkaillaan, nuoret mellastavat linja-autossa, väkivaltainen muistisairas huolestuttaa vanhainkodissa, asiakas alkaa vainota kunnan virkamiestä…

Työssä koettu turvattomuus ja työväkivalta ovat lisääntyneet monissa ammateissa, vaikka kokonaisturvallisuus Suomessa onkin kehittynyt hyvään suuntaan. Vuosittain väkivallalle tai sen uhalle altistuu yli 100 000 työntekijää, ja määrä on kasvussa.

Turvallisuusalaa lukuun ottamatta harvalla alalla on kuitenkaan varauduttu väkivallan kohtaamiseen ja kouluttauduttu sen varalle.

”Meille on viime vuosina usein esitetty työpaikan henkilöturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja koulutuspyyntöjä. Se on kouluttamisen lisäksi motivoinut kirjoittamaan aiheesta kirjan”, kertovat Satu RantaeskolaJari HyytiJaakko Kauppila ja Mari Koskelainen.

VÄKIVALTATILANTEELLA ON VUOROVAIKUTUKSELLINEN LUONNE

”On tärkeää ymmärtää, että uhka- ja väkivaltatilanteilla on vuorovaikutuksellinen luonne. Suurin osa tilanteista voidaan ratkaista puhumalla”, sanovat kirjoittajat. ”Joskus puhuminen ei kuitenkaan riitä. Silloin tarvitaan valmiutta havaita niitä merkkejä, jotka kertovat tilanteen mahdollisesta eskaloitumisesta.”

Uhkaaviin tilanteisiin voidaan työyhteisöissä ratkaisevasti vaikuttaa ottamalla huomioon riskit sekä varautumalla ja kouluttautumalla. ”Vaikka asiakastyössä koettu väkivalta kohdistuu yleensä yksittäiseen työntekijään, se on koko työyhteisön asia”, painottavat Rantaeskola, Hyyti, Kauppila ja Koskelainen.

Väkivalta ja sen uhka ovat työturvallisuusriski, joka vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin. Kukaan ei ole täysin immuuni haastavan ja väkivaltaisen käytöksen vaikutuksille. Työssä kohdatut uhkaavat tilanteet aiheuttavat stressiä, joka usein eroaa arjen haasteista aiheutuvasta stressistä ja myös vaatii toisenlaisia selviytymiskeinoja.

”Edelleen monessa työpaikassa ajatellaan, että stressireaktiot ovat merkki ammattitaidottomuudesta ja alalle sopimattomuudesta. Tämän vääristyneen ja kumulatiivisia ongelmia aiheuttavan käsityksen on jo aika muuttua”, toteavat kirjoittajat.

KIRJASSA YHDISTYVÄT PSYKOLOGINEN JA OIKEUDELLINEN NÄKÖKULMA

Haastavat asiakastilanteet – väkivalta työssä -kirjassa haastava työtilanne kuvataan kolmivaiheisena prosessina, joka sisältää ennakoivan valmistautumisen, varsinaisen toiminnan vaikeassa tilanteessa sekä jälkitoimet.

Kirja vastaa esimerkiksi näihin kysymyksiin: Miten riskejä sisältävään asiakastilanteeseen voi varautua ennakolta? Mitä asioita asiakastilanteessa kannattaa havainnoida? Miten asiakkaan käyttäytymistä voi ennakoida? Miten asiakkaan vaarallisuutta voi arvioida? Miten ongelmallista tilannetta voi pyrkiä ohjaamaan sen jo käynnistyttyä? Mitä tilanteesta voi oppia? Kuinka siitä voi toipua?

Haastava tai uhkaava työtilanne on myös työturvallisuus- ja työsuojeluasia. Siksi teoksessa käsitellään työturvallisuuslainsäädäntöä, lainsäädännön säätelemiä vastuukysymyksiä sekä käytettävissä olevia juridisia puuttumiskeinoja.

Teos perustuu kirjoittajien laajaan kokemukseen sekä kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimustietoon. Käytännönläheisessä teoksessa käydään läpi uhkaavia tilanteita esimerkiksi kouluissa, terveydenhuoltoalalla, turvallisuusalalla ja kaupan alalla. Kirjaa voidaan hyödyntää paitsi työpaikoilla myös opetuksessa.

KIRJOITTAJAT

Teoksen kirjoittajat toimivat Poliisiammattikorkeakoulussa turvallisuusalan opetus- ja asiantuntijatehtävissä.

Satu Rantaeskola on sekä nykyisessä tehtävässään yliopettajana että aiemmin oikeuslaitoksen palveluksessa, syyttäjänä ja asianajotehtävissä käsitellyt haastavia asiakastilanteita rikosprosessin, työoikeuden ja työturvallisuuslainsäädännön näkökulmista. Muut kirjoittajat ovat psykologeja. Jari Hyyti on toiminut aikaisemmin vankilapsykologina ja Jaakko Kauppila kasvatus- ja perheneuvolapsykologina. Mari Koskelainen puolestaan on aiemmissa työtehtävissään erikoistunut väkivaltarikosten uusimisen riskinarviointiin.

Haastattelut ja arvostelukappaleet: noo&logos, Mia Salo  040 585 1158, mia.salo@noologos.fi

Lisätiedot kirjoittajilta:

Satu Rantaeskola  050 462 6546, satu.rantaeskola@poliisi.fi

Jari Hyyti  02 954 833 51, jari.hyyti@poliisi.fi

Jaakko Kauppila  02 954 835 05, jaakko.kauppila@poliisi.fi

Mari Koskelainen  02 954 832 34, mari.koskelainen@poliisi.fi

Kustantaja: www.talentum.fi

Kustannuspäällikkö Arja Lappeteläinen 040 342 4774, arja.lappetelainen@talentum.com

Kustannustoimittaja Taija Haapaniemi 040 342 4762, taija.haapaniemi@talentum.com

Tiedotteen laatinut noo&logos

Talentum

Mediayhtiö Talentum tarjoaa ammattilaisille lehtiä, ammattikirjoja, seminaareja ja online-palveluita. Talentumin tuottamat mediasisällöt perustuvat vahvaan osaamiseen ja journalistiseen ammattitaitoon.

Osoite: Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki
Puhelin: 020 442 4100
www.talentum.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Alma Mediaan kuuluva Alma Talent julkaisee 19:ää ammatti- ja talouslehteä sekä kustantaa kirjoja. Lisäksi Alma Talent tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille osaamisen kehittämistä tukevia ja liiketoimintaa kasvattavia palveluja, kuten tapahtumia, koulutusta ja tietopalveluja. Alma Talentin kirjankustantamiseen liittyviä verkkopalveluita ovat Fokus, Verkkokirjahylly ja Suomen Laki. Tiedon tuottamisesta vastaavat aina oman alansa parhaat asiantuntijat.

Tilaa

Multimedia

Multimedia