Miten rakentaa älykäs verkostoyhteiskunta?

Kirja Älykäs julkinen johtaminen. Miten rakentaa älykäs verkostoyhteiskunta? Kirjoittaja Pentti Sydänmaanlakka. Kustantaja Talentum. Julkaisu 22.10.15

Tieto- ja viestintäteknologian huikea kehitys ja nopea globalisoituminen viimeisten parinkymmenen vuoden aikana ovat mullistaneet elämämme monella tavalla ja vieneet meidät kohti verkostojen aikakautta: elämme verkostoyhteiskunnassa ja työskentelemme verkosto-organisaatioissa. Tärkeäksi menestymisen edellytykseksi on noussut kyky toimia verkostoissa.

Verkostot muodostuvat tiedon, osaamisen ja palvelusten vaihtosuhteista. Verkostotaloudessa toimintaa ohjaavat avoimuus, nopeus, uudenlainen yhteistoiminta, tiedon jakaminen ja globaalisuus. Verkostotalous vaikuttaa syvällisesti siihen, miten toimimme, organisoidumme ja johdamme organisaatioitamme.

Kirjassa on oivallisesti nostettu esille älykäs johtaminen globaalissa verkostoyhteiskunnassa. Juuri siitä on kysymys! Hyvä esimerkki on vaikka Espoossa rakennettava Länsimetro. Vaikka Länsimetro on Espoon suurin investointi kautta aikojen, me emme ole rakentamassa metroa vaan sitä, mitä metro mahdollistaa. Älykäs liikennejärjestelmä, älykäs kaupunkirakenne ja älykäs palvelujärjestelmä edellyttävät hyvää yhteistyötä yliopistojen, yritysten ja kaupungin välillä ja tämän verkostomaisen yhteistyön älykästä johtamista.

Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja, Espoo

ÄLYKÄS VERKOSTOYHTEISKUNTA YHDISTÄÄ JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN

Älykäs verkostoyhteiskunta koostuu yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioista, jotka tekevät avointa yhteistyötä keskenään. Myös kansalaisilla on siinä aikaisempaa vastuullisempi rooli. Se on avoin verkosto, joka pystyy uudistumaan nopeasti.

Älykkäällä verkostoyhteiskunnalla on neljä tasapainoista tavoitetta: tehokkuus, jatkuva uudistuminen, hyvinvointi ja kestävä kehitys. Älykäs johtaminen on keino saavuttaa tavoitteet. Se on johtamisjärjestelmä, jonka avulla pystytään kohtaamaan tulevaisuuden pirulliset haasteet ja menestymään hyvinvointivaltion jälkeisessä verkostoyhteiskunnassa.

Pentti Sydänmaanlakan luoma Älykäs organisaatio -malli on tärkeä johtamisen viitekehys. Sen ulottaminen nyt myös julkisen sektorin johtamisen alueelle tuo arvokkaan kannanoton julkisen talouden ongelmiin liittyvään keskusteluun.

Guy Ahonen, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori

Kirja on piristävä ja analyyttisen terävä esitys julkisen sektorin johtamisesta. On hienoa, että Sydänmaanlakka on kiinnostunut julkisen ja yksityisen sektorin vuoropuhelusta. Tässä kirjassa on ajateltavaa kaikille meille julkisen sektorin johtajille.

Timo Laitinen, Valtiokonttorin pääjohtaja

Älyttömän hyvää ja kunnolla ravistelevaa tekstiä! Olen ehdottoman samaa mieltä strategisen ajattelun ja kompleksisen ympäristön ymmärryksen tärkeydestä.

Virpi Einola-Pekkinen, Valtiovarainministeriön kehityspäällikkö

"Kun yhteiskunta on tehokas, uudistuva, hyvinvoiva ja pohjautuu kestävään kehitykseen, se voi saavuttaa yleisen visionsa, joka on hyvä ja mielekäs elämä. Me tarvitsemme unelmia paremmasta tulevaisuudesta", sanoo Sydänmaanlakka.

ÄLYKKYYS JOHTAA TARKOITUKSENMUKAISEEN TOIMINTAAN

Älykäs julkinen johtaminen -kirjan tavoitteena on hahmotella älykäs verkostoyhteiskunta, konkretisoida sen rakennuspalikat ja viitekehys kokonaisuuden johtamiseen. Älykkyydellä tarkoitetaan kokonaisvaltaista älykkyyttä; viisautta toimia tarkoituksenmukaisella tavalla vaikeissa tilanteissa.

Kirjassa paneudutaan myös julkisen sektorin suurimpiin haasteisiin ja siihen, miten valtion johtamista ja kuntajohtamista voidaan nykytilanteessa kehittää. Älykkään julkisen johtamisen viitekehys ja Älykkään julkisen organisaation malli voivat ohjata valtion ja kuntien käytännön kehitystyötä. Kirjassa esitetyt tosielämän esimerkit auttavat niiden soveltamisessa käytäntöön.

Älykäs johtaminen ja Älykäs organisaatio ovat Pentti Sydänmaanlakan kehittämiä johtamisen ja organisoinnin viitekehyksiä, joita on jo vuosia sovellettu tuloksekkaasti yksityisellä sektorilla. Älykäs julkinen johtaminen perustuu tähän kehitystyöhön sekä julkisen sektorin kanssa tehtyihin asiakasprojekteihin (mm. Espoo, Kouvola) ja Älykkään julkisen johtamisen pilotteihin (Mikkeli, Rovaniemi, Tyrnävä).

"Älykäs johtaminen ei ole uusi ismi, vaan käytännöllinen viitekehys, työkalupakki, jota sovelletaan aina tilannekohtaisesti. Organisaation on aina itse määriteltävä, mitä hyvä johtaminen tarkoittaa juuri heidän kohdallaan. Vain tällöin osaaminen siirtyy myös organisaation käytäntöön", korostaa Sydänmaanlakka.

Älykäs julkinen johtaminen -kirjan julkistamistilaisuus pidetään torstaina 22.10.2015 klo 12.30-14.30 Aalto-yliopiston TUAS-talossa, Otaniementie 17, Espoo. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Mari Sydänmaanlakka, mari.sydanmaanlakka@pertec.fi tai 040 539 4349.

FT Pentti Sydänmaanlakka on henkilöstöjohtamisen pitkän linjan ammattilainen. Hän on aiemmin työskennellyt Nixdorfin, Siemensin, Koneen ja Nokian palveluksessa. Nyt hän toimii tutkijana ja kirjailijana sekä johtavana konsulttina Pertec Consulting Oy:ssä. Sydänmaanlakka on kirjoittanut lukuisia menestysteoksia johtamisesta. Älykäs julkinen johtaminen on hänen kuudes kirjansa.

Lisätiedot: Pentti Sydänmaanlakka 040 504 0743, pentti.sydanmaanlakka@pertec.fi, www.pertec.fi

Haastattelut ja arvostelukappaleet: noo&logos, Mia Salo 040 5851158, mia.salo@noologos.fi

Kustantaja: www.talentum.fi

Kustannustoimittaja Liisa Poikolainen 040 342 4767, liisa.poikolainen@talentum.fi

Vastaava kustannuspäällikkö Juha Nurro 040 3424 746, juha.nurro@talentum.fi

Tiedotteen laatinut noo&logos

Talentum

Mediayhtiö Talentum tarjoaa ammattilaisille lehtiä, ammattikirjoja, seminaareja ja online-palveluita. Talentumin tuottamat mediasisällöt perustuvat vahvaan osaamiseen ja journalistiseen ammattitaitoon.

Osoite: Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki  
Puhelin: 020 442 4100  
www.talentum.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Alma Mediaan kuuluva Alma Talent julkaisee 19:ää ammatti- ja talouslehteä sekä kustantaa kirjoja. Lisäksi Alma Talent tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille osaamisen kehittämistä tukevia ja liiketoimintaa kasvattavia palveluja, kuten tapahtumia, koulutusta ja tietopalveluja. Alma Talentin kirjankustantamiseen liittyviä verkkopalveluita ovat Fokus, Verkkokirjahylly ja Suomen Laki. Tiedon tuottamisesta vastaavat aina oman alansa parhaat asiantuntijat.

Tilaa

Multimedia

Multimedia