Moni suomalaisyritys aliarvioimassa digitalisaation

Digitalisaatio – yritysjohdon käsikirja. Kirjoittajat Vesa Ilmarinen ja Kai Koskela. Kustantaja Talentum. Julkaisu 31.8.2015

Ajattele, millaista digitaalisuus oli viisi vuotta sitten. Älypuhelimet eivät olleet kaikkien käsissä eikä verkko-ostaminen ollut vielä valtavirtaa. Ja mieti sitten, millainen maailma on viiden vuoden kuluttua. Muutostahti on toistaiseksi ollut paitsi käsittämättömän nopea myös koko ajan kiihtyvä.

”Digitalisaation suhteen olemme tällä hetkellä samassa kohdassa kuin missä sähkön hyödyntämisessä oltiin 1930-luvulla”, toteavat Digitalisaatio -kirjan kirjoittajat Vesa Ilmarinen ja Kai Koskela.

Digitalisaation vaikutus ei vähene. Päinvastoin. Olemme nähneet vasta pienen osan sen vaikutuksista yrityselämään, kuluttajiin ja yhteiskuntaan. Digitalisaatio koskettaa jokaista.

RIITTÄÄKÖ SUOMALAISYRITYSTEN VAUHTI?

Digitalisaatio muuttaa ihmisten tapaa kommunikoida, ostaa tuotteita, kuluttaa palveluja, hankkia informaatiota sekä jakaa mielipiteitä ja kokemuksia. Digitalisaatio ei ole teknologiakysymys. Kyse on ihmisten käyttäytymisen ja liiketoiminnan murroksista.

Digitalisoituminen kääntyy digitalisaatioksi vasta, kun yritysten toiminnan perustukset alkavat murtua. Tämä avaa mahdollisuuksia varsinkin uusille mutta myös perinteisille toimijoille. Digitalisaatio koskettaa jokaista yritystä toimialasta riippumatta. Se tuo uusia kilpailijoita yllättävistä suunnista, sekoittaa toimialoja ja luo uusia liiketoimintamalleja.

Maaliskuussa 2015 julkaistun tutkimuksen mukaan palvelualojen yrityksistä 60 prosenttia totesi, että ne ”seuraavat digitalisoitumisen kehitystä” tai että ”digitalisoitumisen kehitys ei ole merkittävä asia yrityksellemme”.

”Suurin riski suomalaisyrityksille on aliarvioida digitalisaation vaikutus. Yritysjohdon pitää ottaa asia paljon vakavammin”, Ilmarinen ja Koskela painottavat.

JOHTAMINEN RATKAISEE DIGITALISAATION ONNISTUMISEN

Digitalisaatio nähdään usein vain markkinoinnin digitalisointina ja sähköisten palvelujen kehittämisenä. Se näyttäytyy esimerkiksi verkkosivustoina, verkkokauppoina, asiointipalveluina ja mobiilisovelluksina. Digitalisaatiossa on kuitenkin kyse paljon syvemmästä toiminnan, osaamisen ja johtamisen muutoksesta, joka ei tapahdu itsestään vaan jota pitää aktiivisesti suunnitella ja johtaa.

Perinteinen hierarkkinen ja autoritäärinen johtamiskulttuuri toimii huonosti digitaalisessa ajassa. Vaikka johtaja ei itse olisikaan digiosaaja, voi hän luoda yritykseensä kulttuurin, joka luo tilaa ja janoa digitalisaation rakentamiselle. Digitalisaation johtaminen on 2010-luvun yritysjohtajan perusosaamista.

Tärkeintä digitalisaation johtamisessa on ymmärtää digitalisaation merkitys omalle liiketoiminnalle, tehdä tarvittavat päätökset ja toteuttaa ne. Keskeistä on ratkaista, kuinka iso työkalu digitalisaatio yrityksen strategiassa ja toiminnassa on:

  • Onko digitalisaatio keino murtaa markkinoita tai edetä uusille markkinoille?

  • Onko digitalisaatio keino toimia tuloksekkaammin nykyisillä markkinoilla?

  • Onko digitalisaatio keino parantaa nykyistä toimintaa?

ENSIMMÄINEN SUOMENKIELINEN PERUSTEOS DIGITALISAATIOSTA

Digitalisaatiosta puhutaan Suomessa paljon. Siitä on tullut kansantalouden kilpailukyvyn parantamisen ja julkisen talouden alijäämän korjaamisen taikasana. ”Digitalisaatiosta on tarjolla paljon informaatiota, näkemyksiä ja mielipiteitä eri näkökulmista. Haluamme tarjota digitalisaatiosta jäsentyneen kokonaiskuvan ja työkalut sen johtamiseen”, sanovat Vesa Ilmarinen ja Kai Koskela.

Digitalisaatio – yritysjohdon käsikirja on ensimmäinen suomenkielinen teos, jossa digitalisaation vaikutuksia ja mahdollisuuksia on käsitelty kokonaisvaltaisesti, nimenomaan yritysjohdon näkökulmasta. Kirja auttaa ymmärtämään digitalisaation mahdollisuudet, löytämään omaan liiketoimintaan sopivat keinot ja toteuttamaan ne. Selkeä rakenne, sujuva kirjoitustyyli ja viitisenkymmentä suomalaista esimerkkiä digitaalisuuden menestyksekkäästä hyödyntämisestä – muun muassa Elisa, Ruukki, Kemppi, Yleisradio, Terveystalo, Suunto, Sokos, Fortum, DNA ja Reima – tekevät kirjasta todellisen digitalisaation käsikirjan.

Haluamme nimenomaan suomalaisilla esimerkeillä osoittaa, että digitalisaation avaimet ovat omissa käsissämme. Maailma ei muutu digitalisaation myötä pelkäksi globaalien yritysten pelikentäksi.”

Digitalisaatio – yritysjohdon käsikirjan ovat kirjoittaneet kokeneet liiketoiminnan digitalisoinnin ammattilaiset Vesa Ilmarinen ja Kai Koskela.

Lisätiedot         Vesa Ilmarinen 040 5086447, vesa.ilmarinen@katalysti.fi

                             Kai Koskela 040 8213133, kaide@elisanet.fi

                             www.facebook.com/digitalisaatiokirja 

Haastattelut ja arvostelukappaleet: noo&logos, Mia Salo 040 5851158, mia.salo@noologos.fi

Kustantaja       www.talentum.fi

                             Kustannustoimittaja Liisa Poikolainen 040 342 4767, liisa.poikolainen@talentum.fi

                             Vastaava kustannuspäällikkö Juha Nurro 040 3424 746, juha.nurro@talentum.fi

Tiedotteen laatinut noo&logos

Talentum

Mediayhtiö Talentum tarjoaa ammattilaisille lehtiä, ammattikirjoja, seminaareja ja online-palveluita. Talentumin tuottamat mediasisällöt perustuvat vahvaan osaamiseen ja journalistiseen ammattitaitoon.

Osoite: Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki
Puhelin: 020 442 4100
www.talentum.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Alma Mediaan kuuluva Alma Talent julkaisee 19:ää ammatti- ja talouslehteä sekä kustantaa kirjoja. Lisäksi Alma Talent tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille osaamisen kehittämistä tukevia ja liiketoimintaa kasvattavia palveluja, kuten tapahtumia, koulutusta ja tietopalveluja. Alma Talentin kirjankustantamiseen liittyviä verkkopalveluita ovat Fokus, Verkkokirjahylly ja Suomen Laki. Tiedon tuottamisesta vastaavat aina oman alansa parhaat asiantuntijat.

Tilaa

Multimedia

Multimedia