Motivaation hypetys on out, nyt tarvitaan toimeenpanon taitoa, väittää tänään julkaistava uutuuskirja Tee, toimi, saa aikaan!

Motivaation ylläpitoon panostaminen ei johda mihinkään. Tuloksia saadaan, kun panostetaan toimeenpanon taitoon, volitioon.

Miksi poistumme palaverista tai kick-offista täynnä intoa, mutta parin päivän päästä kaikki tavoitteet ovat painuneet taka-alalle? Miksi vahvastikin motivoituneet ihmiset eivät välttämättä saavuta tavoitteitaan?

”Siksi että tarvitaan myös toimeenpanon taitoa, volitiota. Se on merkittävin ihmisen tavoitteen saavuttamista ohjaava tekijä. Se on taito hyödyntää omaa henkistä pääomaa sekä ympäristötekijöitä oman tavoitteen saavuttamiseksi”, Ria Parppei määrittelee.

”Taitona volitio on siirrettävissä tilanteesta toiseen, siksi se on edellytyksenä jatkuvassa muutoksessa menestymiselle. Käytännössä volitio ilmenee työvireen ylläpitona ja sen suuntaamisena tavoitteen saavuttamisen kannalta oikeisiin asioihin. Työvireessä motivaatio on vain yksi osatekijä.”

Volitio siis näkyy tietoisena sitoutumisena ja sitkeytenä viedä työ päätökseen, eteen tulevista ulkoisista tai sisäisistä esteistä ja häiriöistä riippumatta.

Ei viittä vinkkiä vaan uudenlaista ajattelua

Tehokkaaseen toimeenpanoon, aikaansaamiseen, ei ole viittä vinkkiä, vaan volition vahvistaminen edellyttää uudenlaista suhtautumista työskentelyyn ja johtamiseen. Toimeenpanon taito mahdollistaa aikaansaamisen myös silloin, kun tehtävät tai tilanne eivät motivoi.

”Motivaation ja toimeenpanon erot perustuvat pohjimmiltaan uskomuksiin ja itsesäätelyyn. Käytännössä motivaatio on innostuksen ja aikomusten tila, ja innostus haihtuu. Toimeenpano muodostuu tietoisista prosesseista, jotka suuntaavat työskentelyä, estävät ennenaikaisen luovuttamisen ja varmistavat työskentelyn jatkamisen, kunnes tavoite on saavutettu.”

Tähän on monia työkaluja. Kaiken perustana on kuitenkin työkalujen ja prosessien järjestelmällinen ja johdonmukainen hyödyntäminen, sillä ilman sitä toimeenpano ei vakiinnu taidoksi. Ja vaikka asiat olisivatkin tuttuja, suurin haaste muodostuu siinä, mitä ihmiset tietävät ja mitä he todellisuudessa tekevät.

Volitiota kehitetään ja johdetaan kyselevään dialogiin perustuvalla vuorovaikutustavalla. Oikein ja oikeassa tilanteessa esitettyjen kysymysten tarkoituksena on saada ihminen itse tietoisesti pohtimaan ja tarkkailemaan omaa työskentelyään sekä siihen liittyviä ajatuksiaan, uskomuksiaan ja tunteitaan. Toimeenpanon kehittäminen ja johtaminen tiivistyy kysymyksiin tavoitteista, itseluottamuksesta sekä työvirettä ylläpitävistä ja suuntaavista prosesseista.

Kun toimeenpanon taidon oppii, se pätee kaikessa tekemisessä. Organisaatiossa volition kehittäminen lisää sekä henkilöstötuottavuutta että työhyvinvointia.

Ria Parppei on Suomen johtava volition ja toimeenpanokyvykkyyden tutkija ja kehittäjä. Hänellä on yli 25 vuoden laaja-alainen kokemus liike-elämästä ja henkilöstöjohtamisen kehittämisestä sekä loppututkinnot työpsykologian ja johtamisen (TkT), kauppatieteiden (KTM) sekä aikuiskasvatustieteen (KM) aloilta. Parppei työskentelee johdon ja organisaatioiden kehityskumppanina. Hän on International Coach Federationin (ICF) sertifioima ammatticoach (PCC) ja hänet tunnetaan myös yhtenä Suomen kysytyimpänä johdon coachina.

.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:

Ria Parppei, puh. 050 5015313, ria.parppei@sparria.fi, www.riaparppei.com

Kustannustoimittaja Liisa Poikolainen, liisa.poikolainen@almamedia.fi, puh. 040 342 4767

Arvostelukappalepyynnöt: suvi.aalto@almamedia.fi

Tee, toimi, saa aikaan – Kehitä ja johda toimeenpanoa

ISBN 978-952-14-3290-3 kovakantinen

ISBN 978-952-14-3291-0 sähkökirja

ISBN 978-952-14-3292-7 (verkkokirja)

248 s., 65 €

Avainsanat:

Yrityksestä

Alma Mediaan kuuluva Alma Talent julkaisee 19:ää ammatti- ja talouslehteä sekä kustantaa kirjoja. Lisäksi Alma Talent tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille osaamisen kehittämistä tukevia ja liiketoimintaa kasvattavia palveluja, kuten tapahtumia, koulutusta ja tietopalveluja. Alma Talentin kirjankustantamiseen liittyviä verkkopalveluita ovat Fokus, Verkkokirjahylly ja Suomen Laki. Tiedon tuottamisesta vastaavat aina oman alansa parhaat asiantuntijat.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit