TULEVAISUUDESSAHYVÄN TEKEMINEN ON OLENNAINEN OSA KANNATTAVAA LIIKETOIMINTAA

Kirja Nettopositiivisuus – Menestyvän ja vastuullisen liiketoiminnan uusi taso. Kirjoittajat Oras Tynkkynen ja Kati Berninger.
Kustantaja Alma Talent. Julkaisu 22.3.2017

Nettopositiivisuus on työkalu, jonka avulla yritykset voivat tavoitella yhteiskuntavastuun seuraavaa tasoa ja luoda uutta liiketoimintaa. Se on myös kansainvälisesti nouseva liiketoiminnan trendi. Oras Tynkkysen ja Kati Berningerin uutuuskirja Nettopositiivisuus – Menestyvän ja vastuullisen liiketoiminnan uusi taso kokoaa nettopositiivisen liiketoiminnan teorian ja käytännön yhteen oppaaseen ensimmäisenä maailmassa.

Nettopositiivisuudelle on tilausta!

Nettopositiivisesti toimiva yritys tekee kokonaisuudessaan enemmän hyvää kuin pahaa. Toisin sanoen yritys tavoittelee liiketoimintaa, jonka avulla se tuottaa enemmän yhteiskunnallisia sekä ympäristö- ja taloushyötyjä kuin haittoja. 

Maapallon rajat tulevat kiihtyvällä vauhdilla vastaan ihmiskunnan pyrkiessä kohottamaan hyvinvointiaan ja monin osin rajat on jo ylitetty. Eteenpäin katsovat yritykset ovat huomanneet tämän ja pyrkivät olemaan osa ratkaisua sen sijaan, että olisivat itse osa ongelmaa. Nettopositiivisuus käsitteenä ja työkaluna auttaa yrityksiä hahmottamaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia niin, että samalla kun tuotetaan omistaja-arvoa, ratkaistaan ihmiskunnan ja maapallon kannalta keskeisiä ongelmia.
Pertti KorhonenDNA:n hallituksen puheenjohtaja, Outotecin toimitusjohtaja 2010–16

Nettopositiivisuus on aatteellinen ilmanraikastin. Tynkkyselle ja Berningerille kestävyys ei tarkoita paluuta perunakuoppiin vaan sitä, että valitaan markkinoilla mieluummin pitkä hyöty kuin lyhyt voitto. Johon jokainen aito kapitalisti sanoo: "Niinpä!"
Matti ApunenEVA, johtaja

Nettopositiivisuus on loistava tapa jäsentää yrityksen yhteiskuntavastuun kehittämistä. Tynkkynen ja Berninger esittelevät monia konkreettisia esimerkkejä, miten aloittaa työ yhteiskuntavastuun eri osa-alueilla. Nettopositiivisuus on kunnianhimoinen, mutta saavutettavissa oleva tavoite.
Mari Puoskariympäristöliiketoiminnan johtaja, Pöyry

Nettopositiivisuus tarjoaa uuden ajattelutavan vastuulliseen yritystoimintaan. Luonnollisesti soveltaminen on hyvin yrityskohtaista, mutta Tynkkysen ja Berningerin kirja avaa lukuisten esimerkkien kautta soveltamismalleja eri toimialoille. Kirja antaa ideoita myös mittaamiseen, viestintään ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen.
Lauri Helketoimitusjohtaja, OnniBus.com Oy

Nettopositiivisuuden perusajatus – tehdä kokonaisuutena enemmän hyvää kuin pahaa – sopii hyvin julkisomisteisten yritysten toimintaan. Yhtiön aikaansaamien kokonaishyötyjen kasvattaminen samalla, kun haittoja vähennetään, parantaa toiminnan hyväksyttävyyttä ja varmistaa yhtiön menestyvää liiketoimintaa. Nettopositiivisuudelle on tilausta!
Harri Kallio, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Lisäarvoa kaikille

Nettopositiivisen liiketoiminnan lisääntymiseen ja sen tavoittelemiseen on kaksi painavaa syytä. Ensinnäkin maailma tarvitsee suunnanmuutosta, jotta voimme turvata kaikille säällisen elämän. Toiseksi yritykset tarvitsevat työkalua viemään vastuullisuus seuraavalle tasolle – ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Enää ei riitä vain estää lisätuhoja tai korjata; meidän pitää antaa takaisin enemmän kuin otamme.

Yritys voi lähestyä nettopositiivisuutta joko prosessien tai tuotteiden näkökulmasta. Se voi tavoitella koko liiketoiminnan muuttamista nettopositiiviseksi tai kehittää yksittäisiä tuotteita, jotka saavat aikaan enemmän hyvää kuin haittoja. 

”Rohkaisevinta nettopositiivisuudessa on, että voimme ratkoa maailman polttavia ongelmia tavoilla, jotka samalla parantavat yritysten kannattavuutta ja synnyttävät uutta liiketoimintaa”, sanovat Tynkkynen ja Berninger.

Oras Tynkkynen (YTM) on kestävyyden ja viestinnän ammattilainen. Hän on työskennellyt kestävän kehityksen parissa mm. valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana, Sitran vanhempana neuvonantajana ja kansanedustajana. Hän on myös kirjoittanut kaksi kirjaa: Vihreä on kasvun väri (2006) ja Pieni maailmanpelastusopas (2013). Tynkkynen on Tyrsky-Konsultointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Kati Berninger (MMM, Ph.D.) on ympäristöasiantuntija ja tietokirjailija, jolla on erityisasiantuntemusta ilmastonsuojelun, maatalouden ympäristöasioiden ja kestävän metsätalouden alalta. Hän on työskennellyt asiantuntijatehtävissä mm. kunnallisessa ympäristöhallinnossa, tutkijana ja konsulttina. Hänen kirjansa Hiilineutraali Suomi ilmestyi 2012. Berninger on Tyrsky-Konsultointi Oy:n tutkimusjohtaja.

Haastattelut ja arvostelukappaleet: noo&logos, Mia Salo 040 585 1158, mia.salo@noologos.fi

Lisätiedot: Oras Tynkkynen 050 512 1584, oras.tynkkynen@tyrskyconsulting.fi ja Kati Berninger 040 879 8713, kati.berninger@tyrskyconsulting.fi

Good News from Finland -blogi 4.5.2017

Kustantaja: Alma Talent Pro, www.pro.almatalent.fi

Kustannustoimittaja Hanna Virusmäki 040 342 4759, hanna.virusmaki@almamedia.fi ja sisältöpäällikkö Suvi Aalto 040 342 4745, suvi.aalto@almamedia.fi  

Yrityksestä

Alma Mediaan kuuluva Alma Talent julkaisee 19:ää ammatti- ja talouslehteä sekä kustantaa kirjoja. Lisäksi Alma Talent tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille osaamisen kehittämistä tukevia ja liiketoimintaa kasvattavia palveluja, kuten tapahtumia, koulutusta ja tietopalveluja. Alma Talentin kirjankustantamiseen liittyviä verkkopalveluita ovat Fokus, Verkkokirjahylly ja Suomen Laki. Tiedon tuottamisesta vastaavat aina oman alansa parhaat asiantuntijat.

Tilaa

Multimedia

Multimedia