Tilinpäätöstiedote: Uudistunut Altia paransi edelleen kannattavuuttaan

Altian kannattavuus parani vuoden 2016 aikana huolimatta vertailuvuotta alemmasta liikevaihdosta.

Vertailukelpoinen liiketulos kohosi 26,4 (23,6) miljoonaan euroon, mikä on 7,4 % (6,2 %) liikevaihdosta. lFRS:n mukainen liiketulos oli 46,3 (25,3) miljoonaa euroa johtuen muutoksista laskennallisessa lisäeläkevelvoitteessa ja omaisuuden myynneistä. Konsernin liikevaihto oli 356,6 miljoonaa euroa, mikä on 6,3 % vähemmän kuin vertailuvuonna (380,7 miljoonaa euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti erityisesti sopimusvalmistuksen volyymien pienentyminen, mutta myös edelleen jatkuneet tuoteportfolion keskittämistoimenpiteet sekä valuuttakurssien epäedulliset muutokset. Altian tase vahvistui edelleen.

Vuosi 2016 lyhyesti

(vertailulukuina on käytetty vuoden 2015 vastaavan jakson lukuja)

  • Liikevaihto oli 356,6 (380,7) miljoonaa euroa
  • IFRS:n mukainen liiketulos oli 46,3 (25,3) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 13,0 % (6,6 %). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 26,4 (23,6) miljoonaa euroa, mikä oli 7,4 % (6,2 %) liikevaihdosta
  • Tilikauden tulos oli 34,6 (21,0) miljoonaa euroa
  • Nettovelkaantumisaste oli 2,5 % (12,0 %)
  • Omavaraisuusaste oli 43,8 % (36,6 %)
  • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 9,1 % (8,1 %)
  • Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 10,4 (10,4) miljoonaa euroa vuoden 2016 tuloksen perusteella

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Vuosi 2016 päätti syksyllä 2014 alkaneen strategiakauden, jonka tavoitteena oli Altian kannattavuuden ja taloudellisen aseman parantaminen. Suhteellinen kannattavuutemme on kaksinkertaistunut strategiakauden 2014–2016 aikana, mihin voimme olla tyytyväisiä. Vuonna 2016 vertailukelpoinen liikevoittoprosenttimme nousi 7,4 prosenttiin liikevaihdosta, mikä on korkein luku nykylaajuisen Altian historiassa. Vertailukelpoinen liikevoittomme nousi 26,4 miljoonaan euroon, mikä vahvistaa edelleen tasettamme ja mahdollistaa panostukset liiketoiminnan kehittämiseen sekä hyvän osingonmaksun omistajalle toisena vuotena peräkkäin.

Kokonaisliikevaihtomme laski vuonna 2016 odotetusti, mutta liiketoimintamme kehittyi myönteisesti strategian mukaisilla painopistealueilla niin omissa avainbrändeissämme kuin keskeisissä päämiesbrändeissämme. Teollisissa palveluissa liikevaihto laski odotetusti sopimuspalveluiden pienentyneen volyymin myötä. Viineissä puolestaan suunnitelmien mukaiset tuoteportfoliomuutokset laskivat kokonaisliikevaihtoa. Jatkoimme keskittymistä arvonluontiin ja onnistuimme parantamaan kaikkien omien kategorioidemme absoluuttista kannattavuutta edellisvuoteen verrattuna.

Investoimme vahvasti tuotekehitykseen, josta hyvä esimerkki on akvaviittikategoriassa menestyksekkäästi markkinoille tuomamme matala-alkoholisempi uutuus, O.P. Anderson Petronella. Loppukeväästä lanseerattu Koskenkorva Vodkan brändiuudistus oli onnistunut ja avasi uusia mahdollisuuksia viennissä. Glögien puolella uudistimme Blossa-tuoteperhettä muun muassa alkoholittomilla uutuuksilla ja onnistuimme kasvattamaan sekä absoluuttista myyntiä että markkinaosuuttamme kategoriassa.

Ydinliiketoimintoihin keskittyminen oli keskeisessä osassa koko päättyneellä strategiakaudella. Vuonna 2016 myimme Koskenkorvan rehunjalostusliiketoiminnan A-rehulle ja järjestelimme uudelleen Rajamäen energiantuotantoa sekä -jakelua.

Tärkeänä osana Altian strategiaa jatkoimme määrätietoisesti kulurakenteen tehostamista ja saavutimme 20 miljoonan euron kustannussäästöt strategiakauden aikana.  Samaan aikaan käynnistimme investointihankkeita kehittämään tuotannon tehokkuutta, laatua ja joustavuutta mutta myös tukemaan kasvumahdollisuuksia.

Osana päivitettyä strategiaamme kiteytimme Altian mission sanoihin: Let’s Drink Better . Haluamme yrityksenä rakentaa vastuullista ja positiivista juomakulttuuria. Altian uusi strategia tavoittelee kannattavaa kasvua vahvistamalla pohjoismaisia avainbrändejämme, kasvattamalla viiniliiketoimintaamme ja laajentumalla uusiin myyntikanaviin. Tavoittelemme pitkäjänteistä tulostemme parantamista uudistamalla jatkuvasti tarjontaamme ja toimintatapojamme”.

Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan sekä taulukot löytyvät liitteenä olevasta tilinpäätöstiedotteesta (pdf) sekä Altian verkkosivuilta osoitteesta https://www.altiagroup.com/fi/altia-yrityksena/raportit-ja-julkaisut  

Lisätiedot: toimitusjohtaja  Pekka Tennilä . Yhteydenotot Altian konserniviestinnän kautta, +358 40 767 0867/ Petra Gräsbeck tai +358 400 728 957/ Niina Ala-Luopa

Niina Ala-Luopa
Communications Manager
+358 400 728 957

Petra Gräsbeck
Communications Director
+358 40 767 0867

Altia   on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuomatalo, joka valmistaa, maahantuo ja vie laadukkaita viinejä sekä väkeviä alkoholijuomia. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä, ja meillä on Suomessa tuotantolaitokset Rajamäellä ja Koskenkorvalla.  Altia toimii Pohjoismaiden ja Baltian alueella yhteensä kuudessa maassa: Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Virossa ja Latviassa. Näiden lisäksi Altia on merkittävä toimija Pohjois-Euroopan matkustajamyynnissä. Päämiesliiketoiminta muodostaa Altian kokonaisliikevaihdosta lähes kolmanneksen.  Vastuullisuus on Altialle keskeinen liiketoiminnan tekijä. Haluamme edistää modernia, vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria.

Tutustu uusiin verkkosivuihimme:  www.altiagroup.fi Lisää tietoa myös  www.viinimaa.fi  ja Twitter  @AltiaFI

Avainsanat:

Yrityksestä

Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuomatalo, joka valmistaa, maahantuo ja vie laadukkaita viinejä sekä väkeviä alkoholijuomia. Vastuullisuus on meille keskeinen liiketoiminnan tekijä. Haluamme luoda ja kehittää uudenlaista, modernia ja vastuullista juomakulttuuria. Liikevaihtomme oli 356,6 miljoonaa euroa vuonna 2016, ja työllistämme noin 800 henkeä. Tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Blossa, Chill Out, Koskenkorva, Jaloviina, Valhalla, O.P. Anderson, Renault, Larsen ja Xanté. Tutustu verkkosivuihimme www.altiagroup.fi.Lisää tietoa myös www.viinimaa.fi ja Twitter @AltiaFI