Abortin täyskielto tappaa naisia ja tyttöjä El Salvadorissa

Abortin täyskielto pakottaa naiset ja tytöt tekemään abortteja vaarallisissa olosuhteissa ja jatkamaan raskauksia, jotka vaarantavat heidän henkensä, selviää ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tuoreesta raportista.

Amnesty Internationalin raportti On the brink of death: Violence against women and the abortion ban in El Salvador kertoo, kuinka abortin kaikissa olosuhteissa kieltävä laki pakottaa naiset ja tytöt tekemään abortteja salassa ja aiheuttaa siten vuosittain satojen naisten ja tyttöjen kuoleman. Törkeä laki ajaa aborttia toivovat naiset epätoivoisiin ratkaisuihin: nielemään rotanmyrkkyä ja työntämään neulepuikkoja ja muita teräviä esineitä sisäänsä.  

 Abortin täyskielto asettaa rangaistuksen myös abortin tekijälle. Rangaistuksen pelossa sairaalan työntekijät saattavat tehdä poliisille ilmoituksen myös niistä naisista, jotka hakeutuvat sairaalaan keskenmenon takia. Keskenmenon saaneita naisia on tuomittu vuosikymmenten mittaisiin vankeusrangaistuksiin ”murhista”.

”Naisten ja tyttöjen alistaminen El Salvadorissa on kuvottavaa ja verrattavissa kidutukseen. Valtio kieltää heidän perustavanlaatuisen oikeutensa tehdä päätöksiä omasta kehostaan ja rankaisee ankarasti, jos he uskaltavat tehdä niin”, sanoo Amnestyn seksuaalisuuteen ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän asiantuntija Tiina Oikarinen.

”On järkyttävää, että aborttikielto koskee myös niitä naisia ja tyttöjä, joiden terveyden raskaus vaarantaa. Valtio pakottaa heidät valitsemaan kahdesta mahdottomasta vaihtoehdosta: joko vankilatuomio abortista tai kuolemantuomio siitä, etteivät he tee mitään pelastaakseen henkensä.”

Ankaria vankeusrangaistuksia ”murhasta”

Lain mukaan abortin tehneille naisille ja tytöille voidaan tuomita kahdesta kahdeksaan vuoteen vankeutta. Keskenmenon saaneita naisia, joita voidaan syyttää ”murhasta”, voi odottaa jopa 50 vuoden vankeusrangaistus.

Näin kävi María Teresa Riveralle, joka suorittaa tällä hetkellä 40 vuoden vankeusrangaistusta saatuaan keskenmenon.

Riveralla oli jo entuudestaan 5-vuotias lapsi, eikä hän tiennyt tulleensa uudelleen raskaaksi ennen kuin hän sairastui työpaikallaan vaateliikkeessä. Riveran anoppi löysi hänet vertavuotavana vessan lattialta ja vei hänet sairaalaan. Sairaalan työntekijä teki Riverasta ilmoituksen poliisille, ja häntä kuulusteltiin sairaalassa ilman lakimiehiä.

Heinäkuussa 2012 Rivera tuomittiin syyllisenä murhaan siitä huolimatta, että häntä vastaan esitetyissä todisteissa oli suuria puutteita. Mikäli syyttäjän esittämät keskeiset todisteet pitäisivät paikkaansa, Rivera olisi keskenmenon saadessaan ollut yhdennellätoista kuulla raskaana.

María Teresa Riveran tuomio on yksi esimerkki raskauteen liittyvistä vankeusrangaistuksista. Rivera, kuten suurin osa muista Amnestyn haastattelemista abortista tai keskenmenosta syytetyistä naisista, kuuluu El Salvadorin köyhimpään sosiaaliluokkaan. ”Abortin täyskielto on institutionalisoitua valtion harjoittamaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Väkivalta kohdistuu köyhiin ja nuoriin: rikkaiden saatavilla olevat yksityiset sairaalat eivät ole ikinä ilmiantaneet abortin tehneitä tai keskenmenon saaneita naisia poliisille, vaan kaikki ilmoitukset tulevat julkisista sairaaloista”, Oikarinen toteaa.

Alistavat aborttilait osa laajempaa naisten syrjintää

Alistavat aborttilait ovat osa laajempaa naisiin kohdistuvaa syrjintää El Salvadorissa. Sukupuoleen liitetyt stereotypiat vaikuttavat myös oikeuden päätöksiin, kun tuomarit kyseenalaistavat naisten luotettavuuden. Syrjivät asenteet naisia ja tyttöjä kohtaan tarkoittavat myös, että heidän on lähes mahdotonta saada tietoa seksuaaliterveydestä tai ehkäisystä.

”El Salvadorin hallitus ei ole onnistunut puuttumaan laajalle levinneeseen naisiin kohdistuvaan syrjintään, ja se rajoittaa naisten ja tyttöjen elämää. Epätasa-arvo ja syrjintä odottavat myös tulevien sukupolvien naisia, ellei heille tarjota mahdollisuutta kattavaan seksuaalikasvatukseen ja seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin, kuten ehkäisyyn”, sanoo Tiina Oikarinen.

”Amnesty vaatii El Salvadorin hallitusta dekriminalisoimaan abortin, eli poistamaan abortin rangaistavuuden kaikissa tapauksissa. Hallituksen on myös kiireellisesti vapautettava kaikki abortin tai keskenmenon perusteella vangitut naiset ja tytöt ja taattava mahdollisuus aborttiin vähintäänkin silloin kun raskaus uhkaa naisen tai tytön terveyttä, on seurausta raiskauksesta tai kun sikiö on pahoin vaurioitunut ”, Oikarinen jatkaa.

El Salvador on yksi Latinalaisen Amerikan seitsemästä maasta, joissa abortti on lailla kielletty. Muita maita ovat Chile, Dominikaaninen tasavalta, Haiti, Honduras, Nicaragua ja Suriname. Jotkut näistä valtioista, kuten Chile, ottavat jo ensimmäisiä askelia korjatakseen aborttilakinsa

Lisätiedot:

Tiina Oikarinen
Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1140
tiina.oikarinen@amnesty.fi

Ilpo Kiiskinen
Viestintäpäällikkö
Amnesty International, Suomen osasto
p. 050 021 1261
ilpo.kiiskinen@amnesty.fi

Lisätietoa:

Abortin täyskielto tuli voimaan El Salvadorissa vuonna 1998.

  • Salaiset abortit ovat abortin täyskiellosta huolimatta erittäin yleisiä. El Salvadorin terveysministeriön mukaan vuosien 2005 ja 2008 välisenä aikana maassa tehtiin melkein 20 000 aborttia. Amnesty arvioi todellisen määrän olevan kuitenkin hyvin paljon suurempi.
  •  Maailman terveysjärjestön (2011) mukaan 11 prosenttia abortin tehneistä salvadorilaisista naisista ja tytöistä kuoli.
  • Ihmisoikeusjärjestö Agrupación Ciudadana por la Despenalizacion del Aborto mukaan vuosien 2000-2011 välisenä aikana El Salvadorissa syytettiin 129 naista ja tyttöä abortista tai keskenmenon perusteella ”murhasta”. Näistä naisista 23 tuomittiin abortin tekemisestä ja 25 tuomittiin murhasta. Kaikki ilmoitukset heistä tehtiin julkisista sairaaloista: yksityisistä sairaaloista eivät ole ikinä ilmiantaneet abortin tehneitä tai keskenmenon saaneita naisia.
  • Teiniraskaudet ovat El Salvadorissa yleisiä. El Salvadorin terveysministeriön (2013) mukaan 23 prosenttia 15-19-vuotiaista tytöistä on ollut raskaana ainakin kerran. Melkein puolet heistä oli alle 18-vuotiaita, eikä raskaus ollut suunniteltu. Aborttikiellon aiheuttama ahdinko johtaa nuorten itsemurhiin.  Yli puolien raskaana olleiden 10-19 tyttöjen kuolinsyistä on itsemurha.
  • Vuonna 2013 16 tyttöä ja naista syytettiin El Salvadorissa abortin tekemisestä. Kuusi heistä oli alle 17-vuotiaita.
  • Kannatus abortin dekriminalisoinnille on kasvussa El Salvadorissa. Vuonna 2013 tehdyn selvityksen mukaan 74 prosenttia salvadorilaisista kannattaa abortin sallimista tilanteessa, jossa raskaus vaarantaa naisen terveyden.
  • Maailman terveysjärjestön (2012) mukaan vaaralliset abortit aiheuttavat globaalisti vuosittain melkein 50 000 naisen ja tytön kuoleman ja johtavat jopa viiden miljoonan naisen tai tytön vammautumiseen. 

Avainsanat:

Yrityksestä

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestylla on yli 3 miljoonaa tukijaa yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmassa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittävässä vähentymisessä. Amnestyn Suomen osasto on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista. Se perustettiin vuonna 1967. Amnestylla on Suomessa noin 40 000 tukijaa. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.