Amnesty: Todisteita vankien kidutuksesta ja summittaisista tappamisista Ukrainassa

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International syyttää sekä separatisteja että Ukrainan hallitusta tukevia joukkoja vakavista ihmisoikeusloukkauksista. Amnestyn tuore raportti sisältää todisteita vankeihin kohdistuneista sotarikoksista, kuten kidutuksesta ja summittaisista tappamisista.

Breaking Bodies: Torture and summary killings in eastern Ukraine -raporttia varten Amnesty haastatteli vangittuina olleita konfliktin molemmilta puolilta. Heidän kertomansa todistavat brutaalista väkivallasta, joka leimaa konfliktia: luiden rikkomista, sähköshokeilla kiduttamista, potkimista, puukottamista, katosta roikottamista, valeteloituksia ja kuolemalla uhkailua. Monilta oli myös kielletty välttämätön lääketieteellinen hoito.

“Vangiksi otettujen kidutus on kaikessa järkyttävyydessään yleistä Itä-Ukrainan edelleen kytevässä konfliktissa. Amnesty on dokumentoinut myös separatistien tekemiä summittaisia tappamisia. Molemmat osapuolet ovat syyllistyneet sotarikoksiin”, sanoo Amnestyn Suomen osaston maakohtaisen työn asiantuntija Anu Tuukkanen.

“Sekä separatistien että Ukrainan hallitusta tukevien joukkojen tulee lopettaa sotarikokset. Heidän tulee varmistaa, että kaikki taistelijat tietävät kansainvälisen oikeuden säännösten kieltävän vankien kaltoinkohtelun. Ukrainan viranomaisten on tutkittava sotarikokset ja muut ihmisoikeusloukkaukset ja tuotava syylliset oikeuteen.”

Amnestyn haastattelemista 33 vangista kaikki yhtä lukuun ottamatta kertoivat vakavista väkivallanteoista, joihin sekä separatistit että Ukrainan hallitusta tukevat joukot ovat syyllistyneet. Haastateltavat olivat olleet vangittuina heinäkuun 2014 ja huhtikuun 2015 välillä, ja suurin osa haastatteluista tehtiin tämän vuoden maalis-, huhti- ja toukokuussa.

Uhrien kertomukset varmistettiin muulla todistusaineistolla, kuten tutkimalla röntgenkuvia rikkoutuneista luista ja valokuvia muista vammoista, sairaala-asiakirjoilla sekä dokumentoimalla vankien arpia ja puuttuvia hampaita. Kaksi haastatelluista oli haastatteluhetkellä edelleen sairaalassa vammojensa vuoksi. Haastatelluista 17 oli ollut separatistien vankina ja 16 Ukrainan hallitusta tukevien joukkojen vankina, muun muassa Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n hallussa.

Amnesty pystyy todistamaan lisäksi ainakin kolme lähiaikoina tapahtunutta välikohtausta, joissa separatistit ovat summittaisesti tappaneet yhteensä kahdeksan hallitusta tukevien joukkojen taistelijaa. Tiedot perustuvat silminnäkijälausuntoihin, sairaala-asiakirjoihin, sosiaalisessa mediassa jaettuihin tietoihin sekä mediaraportteihin. Mediahaastattelussa eräs separatistijohtaja myönsi avoimesti vangittujen ukrainalaisten tappamisen.

Suurin osa räikeimmistä ihmisoikeusloukkauksista tapahtuu epävirallisissa pidätystiloissa, tyypillisesti kiinnioton alkupäivinä, ja tekoihin syyllistyvät monesti ryhmät, jotka toimivat virallisen komentoketjun ulkopuolella. Erityisesti separatistijoukkojen tilanne on kaoottinen, ja eri ryhmien tiedetään pitävän vankeja ainakin kymmenessä eri paikassa.

Ukrainan hallitusta tukevien joukkojen puolella erityisen räikeää on Oikea sektori -nimisen nationalistisen ryhmän toiminta. He käyttävät hylättyä pioneerileiriä väliaikaisena vankilana ja ovat pitäneet panttivankinaan kymmeniä siviilejä, joita on kidutettu ja joilta on kiristetty suuria summia rahaa. Amnesty on vaatinut Ukrainan viranomaisia selvittämään syytökset mutta ei ole saanut vastausta.

Konfliktin molemmat osapuolet ovat pitäneet hallussaan siviilejä, jotka ovat tukeneet vastapuolta. Amnesty haastatteli ihmisiä, jotka olivat joutuneet pidätetyiksi tai pahoinpidellyiksi pelkästään sen vuoksi, että he olivat ottaneet valokuvia EuroMaydan-protesteista tai heillä oli separatistien puhelinnumeroita matkapuhelimessaan.

“Joissakin tapauksissa siviilejä pidätetään, jotta heitä voidaan vaihtaa vankeihin. Joskus heitä vain rangaistaan näkemyksistään. Siviilien vangitseminen on kansainvälisen oikeuden vastaista ja molempien osapuolien tulee lopettaa se välittömästi”, sanoo Anu Tuukkanen.

Amnesty vaatii, että YK:n kidutusta ja tahdonvastaisia katoamisia tutkivat tahot sekä muita asiantuntijoita päästetään vierailemaan Ukrainan virallisissa ja epävirallisissa pidätyskeskuksissa.

Lisätietoja:

Anu Tuukkanen
Maakohtaisen työn asiantuntija
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 0485
anu.tuukkanen@amnesty.fi

Heli Sariola
Tiedottaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1532
heli.sariola@amnesty.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestylla on yli 3 miljoonaa tukijaa yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmassa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittävässä vähentymisessä. Amnestyn Suomen osasto on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista. Se perustettiin vuonna 1967. Amnestylla on Suomessa noin 40 000 tukijaa. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.

Tilaa