Amnesty ja Kidutettujen kuntoutuskeskus: Suomen täytettävä velvollisuutensa kidutettujen hoidosta

Suomen valtion on varmistettava Suomessa oleville kidutuksen uhreille heidän tarvitsemansa hoito. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osasto ja Kidutettujen kuntoutuskeskus muistuttavat kansainvälisen kidutuksen uhrien päivän alla, että ammattimaista hoitoa ei ole riittävästi saatavilla.

Suomessa on tuhansia kidutuksen uhreja. YK:n kidutuksenvastainen sopimus velvoittaa valtiot – Suomi mukaan lukien – järjestämään kidutettujen tarvitseman hoidon ja kuntoutuksen. Kidutuksen uhreilla on oikeus mahdollisimman hyvään fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen.

Tällä hetkellä läheskään kaikki kidutuksen uhrit Suomessa eivät saa tarvitsemaansa hoitoa. Ammattimaista hoitoa ei ole saatavilla tarpeeksi ja lisäksi hoidon saatavuudessa on suuria paikkakuntakohtaisia eroja.

Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämä Kidutettujen kuntoutuskeskus on pääosin vastannut kidutettujen kuntoutuksesta Suomessa jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Keskuksen rahoitus ei kuitenkaan ole vakaalla pohjalla. Tällä hetkellä keskuksen toiminta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen varoista ja rahoitus on haettava kullekin toimikaudelle erikseen. Valtio ei rahoita toimintaa, vaikka YK:n sopimus edellyttää valtiota varmistamaan kidutettujen hoidon ja kuntoutuksen.

"Valtion on kannettava vastuunsa kidutuksen uhrien hoidosta ja varmistettava ammattimaisen hoidon saatavuus Suomessa. Psykiatrisen hoitotyön ammattilaisia on koulutettava kaikkialla Suomessa. Samalla on varmistettava Kidutettujen kuntoutuskeskuksen toiminnan jatkuvuus", sanoo Amnestyn Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija Tiina Valonen.

"Kidutettujen kuntoutuskeskuksen erityisosaaminen on korvaamattoman arvokasta ja keskusta tulee jatkossakin hyödyntää kouluttajana, konsultoitavana tahona ja osin hoidon tarjoajana."

"Kidutus on kauheinta, mitä ihminen voi kokea säilyen hengissä. Suurin osa kidutuksen uhreista kuolee”, sanoo päihde- ja mielenterveystyön ylilääkäri Pekka Tuomola Helsingin Diakonissalaitoksesta.

"Kidutuksen kauhuista pääsee tuskin koskaan kokonaan irti, mutta oikeanlaisella hoidolla kidutuksen uhreja voidaan auttaa elämään elämäänsä ja nauttimaankin elämästään ilman pelkoa kidutuksen jatkumisesta", Tuomola sanoo.

Tuomolan mukaan eri puolilla Suomea tapahtuvan paikallisen hoidon tukemiseksi olisi hyödyllistä perustaa kidutuksen uhrien hoidon ja kuntoutuksen osaamiskeskus. Osaamiskeskus voisi palvella ja neuvoa psykiatrisia poliklinikoita, mielenterveystoimistoja sekä maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleviä ympäri maata.

YK:n kidutuksenvastainen yleissopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Kidutus on kuitenkin yhä hälyttävän yleistä. Amnesty International on dokumentoinut kidutuskeinojen, kuten sähkösokkien, vesikidutuksen ja raiskauksen käyttöä 141 maassa viimeisen viiden vuoden aikana. Amnesty käynnisti tänä keväänä kaksivuotisen kidutuksenvastaisen kampanjan.

Kidutus on vakava ihmisoikeusloukkaus. Kidutus aiheuttaa uhrille voimakasta henkistä tai fyysistä kipua, kärsimystä ja nöyryytystä. Kidutus on ihmisarvon täydellistä riistämistä. Henkiset vammat, kuten traumaperäinen stressihäiriö, masennus, ahdistus ja muistiongelmat voivat nousta esiin vasta vuosia kidutuksen jälkeen.

Lisätiedot:

Pekka Tuomola
Päihde- ja mielenterveystyön ylilääkäri
Helsingin Diakonissalaitos
p. 050 351 3835
pekka.tuomola@hdl.fi

Tiina Valonen
Oikeudellinen asiantuntija
Amnesty International, Suomen osasto
p. 044 335 0838
tiina.valonen@amnesty.fi

Noora Jussila
Tiedottaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1532
noora.jussila@amnesty.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestylla on yli 3 miljoonaa tukijaa yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmassa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittävässä vähentymisessä. Amnestyn Suomen osasto on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista. Se perustettiin vuonna 1967. Amnestylla on Suomessa noin 40 000 tukijaa. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.

Tilaa