Amnestyn raportti paljastaa Nigerian kidutuskammiot

Nigerian poliisi ja armeija kiduttavat toistuvasti naisia, lapsia ja miehiä. Nuorimmat kidutuksen uhrit ovat 12-vuotiaita. Yleisiä kidutusmenetelmiä ovat esimerkiksi hakkaaminen, ampuminen ja raiskaus, selviää ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tuoreesta raportista.

Amnesty Internationalin raportti Welcome to hell fire: Torture and other ill-treatment in Nigeria paljastaa, kuinka Nigeriassa vangitaan ihmisiä usein laajoissa operaatioissa ja kidutetaan rangaistukseksi, rahan kiristämiseksi tai "tunnustuksen" saamiseksi. Tunnustuksia hankitaan kiduttamalla etenkin silloin kun oikeusjuttu tahdotaan ratkaista mahdollisimman nopeasti.

"Järkyttäviä kidutuksen keinoja ei käytetä ainoastaan ääriryhmä Boko Haramin jäseniksi epäiltyihin, vaan tavallisiin naisiin, lapsiin ja miehiin. Kidutus on rutiinia turvallisuusviranomaisten toiminnassa ympäri Nigeriaa siitä huolimatta, että Nigerian perustuslaki kieltää kidutuksen", sanoo Amnestyn Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija Tiina Valonen.

Amnesty on kerännyt raporttiin satoja todistajanlausuntoja ja todistusaineistoa kymmenen vuoden ajalta. Raportista selviää, miten järjestelmällisesti Nigerian poliisi ja armeija syyllistyvät kidutukseen. Suurimmalta osalta pidätetyistä evätään myös kontaktit ulkopuoliseen maailmaan. He eivät saa olla yhteydessä lakimiehiinsä, omaisiinsa tai tuomariin.

Kidutuksesta on tullut niin olennainen osa Nigerian poliisin toimintaa, että monilla poliisiasemilla on epävirallinen virkailija, joka on vastuussa kidutuksesta. Poliisilla on käytössään hälyttävä kirjo erilaisia kidutusmenetelmiä, kuten kynsien tai hampaiden repiminen irti, kuristaminen, sähkösokit ja seksuaalinen väkivalta.

Nigerian armeija syyllistyy samanlaisiin ihmisoikeusloukkauksiin etsiessään Boko Haramin jäseniä.

Sotilaat pidättivät 15-vuotiaan Mahmoodin yhdessä 50 muun ihmisen kanssa. Suurin osa pidätetyistä oli 13-19-vuotiaita poikia. Mahmood kertoi Amnestylle, että armeija piti häntä vankeudessa kolmen viikon ajan. Tänä aikana sotilaat löivät häntä toistuvasti aseiden kahvoilla, pampuilla ja viidakkoveitsillä. Mahmoodin päälle kaadettiin kuumaa sulanutta muovia, hänet laitettiin kierimään ja kävelemään rikkinäisten pullojen päällä ja hänet pakotettiin katsomaan, kun muita vangittuja teloitettiin laittomasti.

Sotilaat pidättivät ja hakkasivat myös 12-vuotiaan pojan Yoben osavaltiossa. Sotilaat kaatoivat hänen päälleen alkoholia, pakottivat häntä siivoamaan oksennusta paljailla käsillään ja talloivat häntä.

"Sotilaat pidättävät satoja ihmisiä etsiessään henkilöitä, joilla on yhteyksiä Boko Haramiin. Pidätyksen jälkeen he kiduttavat epäiltyjä tavalla, joka muistuttaa keskiaikaisia noitavainoja", sanoo Tiina Valonen.

"Kidutus on mahdollista näin laajassa mittakaavassa, koska ketään ei aseteta vastuuseen siitä. Nigerian hallituksen on muutettava suhtautumistaan kidutukseen. Kaikki väitteet kidutuksesta tulee tutkia ja kiduttajat täytyy tuoda oikeuden eteen. Myös komentoketjussa ylempien armeijan ja poliisin henkilökunnan vastuut kidutusrikoksista on selvitettävä."

Suurinta osaa Amnestyn dokumentoimista Nigerian puolustusvoimiin kohdistuneista syytöksistä ei ole tutkittu.

Jos tutkimus poikkeuksellisesti on tehty, Nigerian poliisi tai armeija ei ole julkaissut sisäisten tutkimustensa tuloksia tai toimeenpannut mitään suosituksia. Yksikään Amnestyn tutkimien satojen kidutustapausten uhri ei ole saanut korvauksia tai muuta hyvitystä Nigerian hallitukselta.

Nigerian hallitus on tietoinen ongelmasta. Hallitus on perustanut ainakin viisi komiteaa ja työryhmää viime vuosikymmenen aikana rikosoikeudellisen järjestelmän uudistamiseksi ja kidutuksen kitkemiseksi. Näiden antamien suositusten toimeenpano on kuitenkin ollut tuskallisen hidasta.

"Amnestyn viesti Nigerian viranomaisille on selkeä – kriminalisoikaa kidutus, lopettakaa pidätettyjen eristäminen ulkomaailmasta ja tutkikaa tehokkaasti kaikki väitteet kidutuksesta", sanoo Tiina Valonen.

"Nämä toimenpiteet olisivat merkittävä ensimmäinen askel tämän vastenmielisen käytännön lopettamiseksi. Nigerian viranomaisten on korkea aika osoittaa, että heidät on syytä ottaa tosissaan tässä asiassa."

Amnesty on aiemmin tänä vuonna todennut sekä Nigerian armeijan sotilaiden että Boko Haramin jäsenten syyllistyneen kansainvälisen oikeuden loukkauksiin. Kansainvälisen oikeuden mukainen kidutuksen ehdoton kielto on sitova kaikissa olosuhteissa.

Amnestyn raportti Welcome to hell fire: Torture and other ill-treatment in Nigeria on ladattavissa osoitteesta http://bit.ly/1stlIra

Lisätiedot:

Tiina Valonen
Oikeudellinen asiantuntija
Amnesty International, Suomen osasto
p. 044 335 0838
tiina.valonen@amnesty.fi

Noora Jussila
Tiedottaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1532
noora.jussila@amnesty.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestylla on yli 3 miljoonaa tukijaa yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmassa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittävässä vähentymisessä. Amnestyn Suomen osasto on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista. Se perustettiin vuonna 1967. Amnestylla on Suomessa noin 40 000 tukijaa. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.