Amnestyn seminaari transihmisten oikeuksista

Amnestyn Suomen osasto järjestää sukupuolen juridista vahvistamista koskevan seminaarin keskiviikkona 20. marraskuuta osana TransHelsinki-viikkoa. Suomen translakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Seminaarissa keskustellaan siitä, toteutuvatko transihmisten ihmisoikeudet uudistuksen myötä.

Amnestyn seminaarissa keskustellaan nykyisen translain ongelmista ja vertaillaan Suomen kokemuksia muihin maihin. Seminaarissa kuullaan viimeaikaisesta kehityksestä muun muassa Ruotsissa, jossa hiljattain luovuttiin steriliteettivaatimuksesta sukupuolen vahvistamisprosessissa. Seminaarissa annetaan myös Suomea koskevaa ennakkotietoa kansainvälisestä tutkimuksesta, jonka Amnesty julkaisee tammikuussa 2014.

Amnesty vaatii, että Suomen translaki uudistetaan ihmisoikeusperustaisesti siten, että laista poistetaan transihmisten oikeuksia loukkaavat vaatimukset. Erityisen ongelmallisina Amnesty pitää vaatimusta lisääntymiskyvyttömyydestä sekä sitä, että sukupuolen juridinen vahvistaminen edellyttää laajoihin tutkimuksiin perustuvaa lääketieteellistä selvitystä henkilön sukupuolikokemuksesta. Laki edellyttää myös muutoksia henkilön siviilisäätyyn. Useissa Euroopan maissa lisääntymiskyvyttömyys- ja siviilisäätyvaatimuksia ei ole, ja sukupuolikokemuksen arviointi on huomattavasti Suomen käytäntöjä lyhyempi prosessi. Amnestyn mielestä sukupuolen juridisen vahvistamisen tulisi perustua jatkossa henkilön omaan ilmoitukseen.

Seminaarissa puhuvat muun muassa valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakangas sosiaali- ja terveysministeriöstä, asiantuntija Kerttu Tarjamo Euroopan neuvostosta ja puheenjohtaja Ulrika Westerlund Ruotsin hlbti-järjestöstä RFSL:stä sekä Amnestyn ja muiden järjestöjen asiantuntijoita ja Amnestyn tutkimukseen osallistuneita.

TransHelsinki on sukupuolivähemmistöjen valtakunnallinen tapahtuma. TransHelsingin tapahtumat on suunnattu kaikille, joita sukupuolen moninaisuus omassa elämässä koskettaa sekä eri alojen ammattilaisille ja niille, jotka haluavat tietää enemmän sukupuolen moninaisuudesta.

Itsemääräämisoikeus – Sukupuolen juridinen vahvistaminen ihmisoikeusnäkökulmasta -seminaari keskiviikkona 20. marraskuuta klo 11.30–16 Eurooppasalissa (Malminkatu 16, Helsinki). Seminaari on avoin medialle, ja tilaisuuden puhujia on mahdollista haastatella.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: amnesty.fi/tapahtumat.

Lisätiedot:

Tiina Oikarinen
Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1140
tiina.oikarinen@amnesty.fi

Heli Sariola
Tiedottaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1532
heli.sariola@amnesty.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestylla on yli 3 miljoonaa tukijaa yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmassa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittävässä vähentymisessä. Amnestyn Suomen osasto on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista. Se perustettiin vuonna 1967. Amnestylla on Suomessa noin 40 000 tukijaa. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.