EU:ssa toimivat yritykset käyvät kauppaa kidutusvälineillä

Euroopan unionissa toimii yrityksiä, jotka markkinoivat ja käyvät kauppaa turvallisuusvälineillä, joita voidaan käyttää ihmisten kiduttamiseen ja muuhun epäinhimilliseen kohteluun, sanovat ihmisoikeusjärjestö Amnesty International ja Omega Research Foundation tuoreessa raportissaan.

Kidutusvälineiden vienti jatkuu, koska niiden kauppaa koskeva EU-asetus* vuodelta 2006 sisältää porsaanreikiä.

Järjestöjen yhteisessä raportissa, joka on otsikoitu Grasping the nettle: Ending Europe’s trade in execution and torture technology, paneudutaan EU-asetuksen puutteisiin ja esitetään toimenpiteitä sen korjaamiseksi. Euroopan parlamentti aloittaa 28. toukokuuta keskustelut mahdollisista muutoksista kidutusvälineiden kaupan rajoittamista koskevaan asetukseen.

“EU on tehnyt jo paljon lopettaakseen kidutusvälineiden viennin muihin maihin. Kielloista ja valvonnasta huolimatta yritykset voivat edelleen hyötyä ihmisten kärsimyksestä. Jos Eurooppa haluaa vakavissaan johtaa taistelua kidutusta ja kuolemanrangaistusta vastaan, sen on tukittava sääntelyssä olevat porsaanreiät välittömästi”, sanoo Amnestyn Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio.

EU:ssa on ollut vuodesta 2006 lähtien voimassa maailman ainoa alueellinen järjestelmä, joka kieltää kidutus- ja teloitusvälineiden kaupan ja valvoo sellaisten tavaroiden kauppaa, joita voidaan käyttää kidutukseen sekä muuhun julmaan, epäinhimilliseen ja halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen.

Amnesty International ja turvallisuusvälineiden käyttöä tutkiva Omega Research Foundation ovat useissa yhteyksissä nostaneet esiin ongelmia EU:n kidutusvälineasetuksessa ja sen epätasaisessa toimeenpanossa eri jäsenmaissa. Viime vuosina unioni on yrittänyt korjata asetuksessa olevia puutteita ja esimerkiksi laajentanut kiellettyjen ja valvottujen tuotteiden listoja. Myös Euroopan komissio on esittänyt tiukennuksia, joista jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti nyt keskustelevat.

Järjestöt löytävät kuitenkin myös uusista esityksistä parantamisen varaa. Tiukennuksienkin jälkeen EU:ssa toimivien yritysten olisi mahdollista:

  • toimia välittäjänä kiellettyjen välineiden kaupoissa ja siirroissa EU-maiden ulkopuolelle, kunhan kaupat tehdään EU:n ulkopuolella ja välineet eivät käy Euroopan maaperällä
  • markkinoida avoimesti EU:n alueella järjestettävillä messuilla ja internetissä kiellettyjä välineitä, kuten verkkovuoteita (häkkimäinen rakenne henkilön sulkemiseksi vuoteeseen), päälle puettavia sähköshokkilaitteita ja kahlitsemiseen tarkoitettuja välineitä
  • markkinoida poliiseille esimerkiksi kosketukseen perustuvia sähkölamauttimia, sähköpamppuja ja sähkökilpiä, jotka eivät sovellu poliisikäyttöön
  • kouluttaa poliiseja ja sotilaita käyttämään sellaisia tekniikoita, joita voidaan käyttää kidutukseen ja muuhun epäinhimilliseen kohteluun sekä
  • tuoda markkinoille uusia teknologioita ja välineitä, joita voidaan käyttää kuolemanrangaistusten toimeenpanoon tai kidutukseen.

“Vaikka komission ehdottamat tiukennukset ovat merkittäviä, ne eivät poista asetuksessa olevia heikkouksia ja porsaanreikiä. Jos EU:n jäsenvaltiot ja parlamentti eivät toimi näiden ongelmien korjaamiseksi nyt, menetämme harvinaisen tilaisuuden. Euroopan unionin on aika lopettaa kidutusvälineiden kauppa lopullisesti”, sanoo Mikko Aarnio.

* Neuvoston asetus (EY) N:o 1236/2005 tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen.

Taustaa

With the entry into force in 2006 of Council Regulation 1236/2005, the EU introduced unprecedented and binding trade controls on a range of equipment which is often used in capital punishment, torture and other ill-treatment (“tools of torture”), but which has not usually been included by EU member states in their military, dual-use or strategic export control lists.

Amnesty International and the Omega Research Foundation produced three previous reports in 2007, 2010 and 2012, which identified specific loopholes in the EU regulation and omissions in the EU’s two lists of prohibited and controlled items that have allowed the trade in “tools of torture” to continue.

Advocacy at the EU level around the 2010 report led to a decision by the European Commission the following year to expand the two lists to include other pieces of equipment, for example body worn electric-shock devices, spiked batons and certain drugs used for lethal injections. Experts recognized that this was still insufficient to curb the trade and the Commission undertook a comprehensive review of the Regulation.

On 16 July 2014, Commission Implementing Regulation (EU) No. 775/2014 further expanded the lists of prohibited and controlled goods covered by the Regulation.

This latest report by Amnesty International and Omega highlights remaining loopholes that need to be closed urgently. It is intended to feed into a debate due to begin at the European Parliament’s Subcommittee on Human Rights (DROI) on 28 May and at the Committee on International Trade (INTA) in the following weeks. The Rapporteur in INTA is Marietje Schaake MEP (NL, ALDE), whilst Barbara Lochbihler MEP (DE, Green/EFA) is providing the Opinion for DROI. Proposed amendments to the EU Torture Trade Regulation resulting from this debate will subsequently be voted on in Committee and will then go to a plenary vote at the European Parliament later this year.

Lisätietoja:

Mikko Aarnio
Oikeudellinen asiantuntija
Amnesty International, Suomen osasto
p. 044 334 0148
mikko.aarnio@amnesty.fi

Heli Sariola
Tiedottaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1532
heli.sariola@amnesty.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestylla on yli 3 miljoonaa tukijaa yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmassa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittävässä vähentymisessä. Amnestyn Suomen osasto on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista. Se perustettiin vuonna 1967. Amnestylla on Suomessa noin 40 000 tukijaa. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.

Tilaa