Euroopan on kannettava vastuunsa osallisuudestaan USA:n kidutusohjelmaan

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International vaatii, että ne Euroopan valtiot, jotka tekivät yhteistyötä tiedustelupalvelu CIA:n kanssa ”terrorismin vastaisessa sodassa”, asettavat kidutukseen ja muihin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet vastuuseen.

Yhdysvaltain senaatti julkaisi viime joulukuussa raportin CIA:n kuulustelumenetelmistä. Amnestyn raportissa Breaking the conspiracy of silence: USA's European 'partners in crime’ must act after Senate torture report senaatin raportin yksityiskohtia on yhdistetty julkisesti saatavilla olevaan tietoon, jonka mukaan CIA:lla oli salaisia vankiloita Liettuassa, Puolassa ja Romaniassa. Myös monet muut Euroopan valtiot, kuten Saksa, Makedonia ja Iso-Britannia, ovat avustaneet CIA:ta terrorismin vastaisissa toimissa. Operaatioiden yhteydessä on myös liikkunut rahaa miljoonien dollarien edestä.

Raportissa Amnesty syyttää eurooppalaisia hallituksia siitä, etteivät ne ole tutkineet maidensa toimia kattavasti ja tehokkaasti.

“Ilman Euroopan apua Yhdysvallat ei olisi pystynyt salassa pidättämään ja kiduttamaan ihmisiä niin monen vuoden ajan. Senaatin raportti osoittaa, että eurooppalaisilla liittolaisilla oli tärkeä rooli CIA:n operaatioissa. Euroopan valtiot eivät voi enää vedota ‘kansalliseen turvallisuuteen’ ja valtionsalaisuuksiin piilottaakseen totuutta. Kidutettujen on aika saada oikeutta”, sanoo Amnestyn Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen.

“Yhdysvaltojen täydellinen piittaamattomuus laista terrorismin vastustamisen nojalla on varoittava esimerkki kaikille hallituksille, jotka kamppailevat terrorismia vastaan. Terrorismin vastaisen lainsäädännön ja käytäntöjen on kunnioitettava ihmisoikeuksia. Tämä on erityisen tärkeä periaate tällä hetkellä Euroopassa, jossa Pariisin terrori-iskut ovat tuoreessa muistissa.”

Senaatin raportin julkaisun jälkeen useat entiset ja nykyiset viranomaiset ovat kommentoineet maidensa roolia CIA:n operaatioissa. Senaatin raportissa ei mainita Euroopan maita nimeltä, mutta luotettavat julkiset lähteet ja Amnestyn keräämät tiedot ovat yhdenmukaisia senaatin raportin tietojen kanssa.

“Terrorismin vastaisiin operaatioihin osallistuneiden Euroopan maiden hallitusten on tehtävä tehokas ja laaja-alainen tutkinta ja uudistettava lakejaan ja käytäntöjään. Kaikki kidutukseen ja tahdonvastaisiin katoamisiin syyllistyneet on asetettava rikosoikeudelliseen vastuuseen, jotta kidutuksen uhrit saavat oikeutta”, sanoo Susanna Mehtonen.

Lisätietoja:

Susanna Mehtonen
Oikeudellinen asiantuntija
Amnesty International, Suomen osasto
p. 050 523 2038
susanna.mehtonen@amnesty.fi

Heli Sariola
Tiedottaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1532
heli.sariola@amnesty.fi


TAUSTAA

Puola

Senaatin raportin julkaisun jälkeen kaksi entistä viranomaista myönsi, että Puolassa on ollut CIA:n salainen pidätyskeskus. Senaatin raportissa viitataan maassa sijaitsevaan keskukseen (“Detention Site Blue”). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin teki heinäkuussa 2014 kaksi päätöstä, joissa Puola todettiin osalliseksi Yhdysvaltain vankilento- ja salaisten vankiloiden ohjelmaan. Kantajiin oli käytetty ”laajennettuja” kuulustelumenetelmiä kuten vesikidutusta ja valeteloituksia. Vuonna 2008 aloitettu rikostutkinta on toistuvasti keskeytetty ja se on edelleen kesken. Eräs puolalainen viranomainen kertoi Amnestylle, että Yhdysvaltain hallitus ei ole luovuttanut Puolalle tutkinnassa tarvittavia tietoja.

Romania

Vuosien kieltämisen jälkeen Romanian tiedustelupalvelun entinen päällikkö ja presidentin turvallisuusneuvonantaja myönsi hiljattain, että Romanian tiedustelupalvelu salli Yhdysvaltojen avata yhden tai kaksi pidätyskeskusta maassa. Hänen mukaansa yhteistyö liittyi Romanian haluun liittyä Natoon. Senaatin raportissa viitataan maassa sijaitsevaan pidätyskeskukseen (“Detention Site Black”). Tietojen mukaan Romania sai miljoonia dollareita Yhdysvaltain hallitukselta. Romanian viranomaiset ovat sanoneet aloittavansa selvityksen ja vaativat senaatin raportista täydellistä versiota.

Liettua

Senaatin raportin julkaisun jälkeen salaisen CIA-keskuksen tutkinnasta aiemmin vastannut kansanedustaja myönsi, että raportin mukaan terrorismiepäiltyjä pidettiin Liettuassa. Senaatin raportissa viitataan maassa sijaitsevaan pidätyskeskukseen (“Detention Site Violet”) ja muun muassa saudiarabialaisen terrorismiepäillyn salaiseen pidätykseen. Ryhmä liettualaisia kansanedustajia on vaatinut, että asian tutkimiseksi perustetaan uusi tutkintakomissio.

Iso-Britannia

Iso-Britannia oli Yhdysvaltojen tärkein liittolainen terrorismin vastaisissa operaatioissa. Senaatin raportti sisältää viitteen Iso-Britannian mahdolliseen osallisuuteen CIA:n kidutusohjelmaan: siinä mainitaan entisen Guantánamo-vangin Binyam Mohamedin kidutus. Iso-Britannia on vaatinut, että senaatin raportista poistetaan kaikki mahdolliset viitteet Isoon-Britanniaan. Senaatin raportissa ei mainita, onko maalle kuuluvaa Diego Garciaa (alue Intianmerellä) mahdollisesti käytetty vankilentojen välilaskupaikkana tai pidätyskeskuksen sijaintipaikkana, vaikka Amnesty on jo pitkään vaatinut läpinäkyvyyttä asiassa. Pääministeri David Cameron sanonut maan tutkivan syytöksiä, mutta Amnestyn ja muiden ihmisoikeusjärjestöjen mukaan selvitys ei ole itsenäinen ja hallitus pystyy salaamaan tietoa ”kansalliseen turvallisuuteen” vedoten.

Makedonia / Saksa

Senaatin raportti antaa lisätietoa Saksan kansalaisen Khaled el-Masrin kidutuksesta ja katoamisesta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin teki asiassa päätöksen vuonna 2012. Makedonian hallitus ei ole ottanut kantaa senaatin raporttiin eikä se ole toimeenpannut tuomioistuimen päätöstä. Saksan hallitus ei ole tehokkaasti tutkinut rooliaan CIA-operaatioissa eikä se ole vaatinut Yhdysvaltoja luovuttamaan 13:a entistä CIA:n työntekijää, joiden uskotaan osallistuneen el-Masrin katoamiseen.

Avainsanat:

Yrityksestä

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestylla on yli 3 miljoonaa tukijaa yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmassa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittävässä vähentymisessä. Amnestyn Suomen osasto on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista. Se perustettiin vuonna 1967. Amnestylla on Suomessa noin 40 000 tukijaa. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.

Tilaa