Ihmisoikeusjärjestöt vaativat: Itsemääräämisoikeus sukupuoleen translakiuudistuksen lähtökohdaksi

Tiedotusvälineille
Julkaisuvapaa

Sukupuolen juridista vahvistamista koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan avioliittolain muutoksen yhteydessä. Ihmisoikeusjärjestöt vaativat translain uudistamista siten, että sukupuolen vahvistamiseen riittää henkilön oma ilmoitus.

Tällä hetkellä sukupuolen juridisen vahvistamisen eli henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän muuttamisen ehtona on muun muassa naimattomuus, lisääntymiskyvyttömyys ja täysi-ikäisyys. Nykyinen translaki aiheuttaa perus- ja ihmisoikeusloukkauksia, sanovat ihmisoikeusjärjestöt Amnesty International, Dreamwear Club ry, Ihmisoikeusliitto, Sateenkaariperheet ry, Seta ry ja Trasek ry yhteisessä kannanotossaan.

Valtioneuvostolle esiteltiin eilen 15.10. lakimuutosehdotus, jossa vain naimattomuusvaatimus esitetään poistettavaksi translaista. Tämän ehdon poistuminen on edistysaskel, mutta perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta täysin riittämätön.

”Emme tyydy lakiuudistukseen, joka edelleen syrjii transsukupuolisia. Uudistus on tehtävä kunnolla, transihmisten ihmisoikeuksia kunnioittaen. Suomi ajaa kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassaan aktiivisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia, ja tämän pitäisi näkyä myös sisäpolitiikassa”, Amnestyn Suomen osaston asiantuntija Pia Puu Oksanen sanoo.

Sukupuolen juridista vahvistamista koskevaa lainsäädäntöä on muutettu viime vuosina ympäri maailmaa. Itsemääräämisoikeuteen perustuvia lakeja on hyväksytty muun muassa Euroopan katolisissa maissa Irlannissa ja Maltalla. Pohjoismaista Tanska on jo uudistanut lakinsa itsemääräämisperustaiseksi. Norjassa vastaavanlainen lakimuutos astunee voimaan keväällä 2016.

Suomessa voimassa oleva translaki on karkean syrjivä. Tästä syystä nyt esitelty hallituksen esitys on pettymys. Ihmisoikeusjärjestöt odottivat, että translakiin esitettäisiin perinpohjaisia muutoksia tasa-arvoisen avioliittolainsäädännön valmistelun yhteydessä. Painetta translain muutokseen synnyttää myös uudistunut tasa-arvolaki, jossa syrjinnän kielto on laajennettu koskemaan sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun koskevaa syrjintää.

Myös kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat kiinnittäneet huomiota Suomen translain syrjivyyteen. Suomi on saanut huomautuksia translaista niin Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta kuin YK:n alaiselta naisten oikeuksien sopimusta valvovalta komitealtakin. YK:n kidutuksenvastainen erityisraportoija on edellyttänyt vaatimusta lisääntymiskyvyttömyydestä poistettavaksi.

Amnesty luovuttaa perjantaina 23.10. perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle vetoomuksen, jossa vaaditaan translain muuttamista ihmisoikeus- ja itsemääräämisoikeuslähtöisesti. Luovutustilaisuuteen osallistuvat lisäksi Dreamwear Club ry:n, Trasek ry:n, Sateenkaariperheet ry:n ja Setan edustajat.

”Keskustapuolueella on hallituksessa mahdollisuus edistää oman puoluekokouksensa päätöstä. Viime vuonna Turussa pidetyssä puoluekokouksessa hyväksyttiin aloite tasa-arvoisesta translaista ilman äänestystä. Nyt on korkea aika muuttaa lakia”, Oksanen toteaa.

Myös muista puolueista löytyy kannatusta nyt esitettyä perusteellisemmalle lakimuutokselle. Amnestyn eduskuntavaalien alla tekemässä puoluekyselyssä keskustan lisäksi RKP, SDP, vasemmistoliitto ja vihreät kannattivat itsemääräämisoikeuteen perustuvaa translakiuudistusta.

Amnestyn Suomen osasto ja Amnestyn Sateenkaariverkosto järjestävät Itsemääräämisoikeus NYT! -mielenilmauksen Senaatintorilla 23.10. klo 10.30. Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/879436138791796/. Amnestyn vetoomuksen translain uudistamisen puolesta on allekirjoittanut jo lähes 17 000 ihmistä. Ministeri Rehulalle luovutettavan vetoomuksen voi vielä allekirjoittaa osoitteessa https://www.amnesty.fi/vetoomukset/uusi-translaki-nyt/.

Ihmisoikeusjärjestöjen kannanotto osoitteessa http://www.amnesty.fi/ihmisoikeusjarjestot-vaativat-itsemaaraamisoikeus-sukupuoleen-lakiuudistuksen-lahtokohdaksi

Lisätietoja:

Pia Puu Oksanen
Asiantuntija, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuva syrjintä
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1140
pia.oksanen@amnesty.fi

Heli Sariola
Tiedottaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1532
heli.sariola@amnesty.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestylla on yli 3 miljoonaa tukijaa yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmassa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittävässä vähentymisessä. Amnestyn Suomen osasto on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista. Se perustettiin vuonna 1967. Amnestylla on Suomessa noin 40 000 tukijaa. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.

Tilaa