Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastainen sopimus voimaan

Tiedotusvälineille
31.7.2015

Istanbulin sopimus, eli Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastainen yleissopimus, astuu Suomessa voimaan huomenna 1. elokuuta.

Kansallisesti voimaan astuva sopimus on erinomainen työkalu naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi. Suomi on saanut lukuisia kertoja kansainvälisiltä elimiltä huomautuksia liian vähäisistä toimista naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi.

Istanbulin sopimus velvoittaa Suomea ehkäisemään ja torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa konkreettisin toimenpitein. Sopimus velvoittaa Suomea perustamaan matalan kynnyksen tukikeskuksia, joihin jokaisella väkivaltaa kokeneella naisella on oltava esteetön pääsy ilman ajanvarausta, sosiaaliturvatunnusta, rahaa tai suomen kielen taitoa.

”Suomen tulee avata ympäri vuorokauden auki oleva auttava puhelin ja lisätä merkittävästi seksuaalisen väkivallan uhrien palveluita sekä turvakotipaikkoja, joita on molempia Suomessa vain murto-osa kansainvälisistä suosituksista. Lisäksi Suomeen tulee perustaa väkivallan vastaista työtä koordinoiva ja kehittävä toimielin”, Amnestyn Suomen osaston sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija Katariina Heikkinen sanoo.

Myös Suomen lainsäädäntöä on muutettava siten, että se vastaa Istanbulin sopimuksen sisällöllisiä velvoitteita. Esimerkiksi seksuaalirikokset tulisi määritellä suostumuksen puutteen kautta, kun tällä hetkellä Suomessa raiskaukset määritellään käytetyn fyysisen väkivallan kautta.

”Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi laajimmista ihmisoikeusongelmistamme. Suomessa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä on leimannut tehottomuus. Jos hallitus haluaa edistää sukupuolten tasa-arvoa ja puuttua tähän ihmisoikeusloukkaukseen, tulee väkivallan vastaisen työn olla jatkuvaa, koordinoitua ja riittävästi resursoitua”, Heikkinen toteaa.

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta aiheutuu yhteiskunnallemme vuosittain miljardiluokan kustannukset.

Lisätiedot:

Heli Sariola
Tiedottaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1532
heli.sariola@amnesty.fi

Katariina Heikkinen
Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija
Amnesty International, Suomen osasto
katariina.heikkinen@amnesty.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestylla on yli 3 miljoonaa tukijaa yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmassa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittävässä vähentymisessä. Amnestyn Suomen osasto on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista. Se perustettiin vuonna 1967. Amnestylla on Suomessa noin 40 000 tukijaa. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.