Yhdysvaltain ja Naton joukkojen tappamat siviilit jäävät ilman oikeutta Afganistanissa

Yhdysvaltain ja Naton joukkojen iskuissa kuolleet siviilit ja heidän omaisensa ovat jääneet ilman oikeutta Afganistanissa, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Amnestyn tuore raportti Left in the Dark keskittyy pääasiassa Yhdysvaltain joukkojen ja erikoisjoukkojen tekemiin ilmaiskuihin ja yöratsioihin. Raportista selviää, että ilmeisiä sotarikoksia on jätetty tutkimatta ja syyttämättä.

"Yhdysvaltain joukot ovat tappaneet tuhansia afgaaneja operaation alkamisen jälkeen, eikä uhreilla ja heidän omaisillaan ole ollut juurikaan mahdollisuuksia korvauksiin. Yhdysvaltain armeijan oikeusjärjestelmä ei onnistu saamaan sotilaitaan vastuuseen laittomista tapoista ja muista ihmisoikeusloukkauksista", sanoo Amnestyn Aasian ja Tyynenmeren aluejohtaja Richard Bennett.

"Tutkimissamme tapauksissa kuoli yhteensä 140 siviiliä, eikä yhdessäkään oltu nostettu syytteitä. Todistusaineisto todennäköisistä sotarikoksista ja laittomista tapoista on selvästi jätetty huomioimatta."

Raportti kuvaa, miten Yhdysvaltain sotilasoperaatio pakoilee vastuuta Afganistanissa. Raportti vaatii Afganistanin hallitusta varmistamaan, että tulevissa kahdenvälisissä sopimuksissa Yhdysvaltain tai Naton kanssa taataan myös vastuunkanto siviilien laittomista tapoista.

Amnesty International tutki vuosilta 2009-2013 kymmenen tapausta, joissa oli kuollut yhteensä ainakin 140 siviiliä, mukaan lukien raskaana olevia naisia ja ainakin 50 lasta. Amnesty haastatteli 125 silminnäkijää, uhria ja omaista.

Kahdessa tapauksista on raskauttavaa todistusaineistoa sotarikoksista. Näitä ovat erikoisjoukkojen ratsia taloon Paktian maakunnassa 2010 sekä tahdonvastaiset katoamiset, kidutus ja tapot Nerkhin ja Maidan Shahrin alueilla Wardakin maakunnassa marraskuun 2012 ja helmikuun 2013 välillä.

Yhdysvaltain erikoisjoukot pitivät Qandi Aghaa pidätettynä Nerkhissä loppuvuodesta 2012. Hän kertoo joutuneensa kidutetuksi päivittäin.

"Neljä ihmistä hakkasi minua kaapeleilla. He sitoivat jalkani yhteen ja hakkasivat jalkapohjiani puukepillä. He löivät ja potkivat minua, hakkasivat päätäni lattiaan." Agha kertoo, että häntä upotettiin myös vesitynnyriin ja annettiin sähkösokkeja.

Agha sanoo sekä Yhdysvaltain että Afganistanin joukkojen osallistuneen kidutukseen. Hänen mukaansa neljä hänen kahdeksasta vankitoveristaan kuoli sinä aikana, kun hän oli Yhdysvaltain joukkojen hallussa.

Viralliset rikostutkinnat siviilien tapoista Afganistanissa ovat erittäin harvinaisia. Amnestyn tiedossa on ainoastaan kuusi tapausta vuodelta 2009, joissa Yhdysvaltain sotilaat joutuivat oikeuden eteen.

Kaikki siviilien kuolemat eivät kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, eli sodan oikeussääntöjen mukaan ole laittomia. Jos vaikuttaa siltä, että siviilit on tapettu tahallaan, summittaisesti tai käyttäen kohtuutonta voimaa hyökkäyksessä, tulee tapauksesta suorittaa perusteellinen puolueeton tutkinta. Jos sodan sääntöjä on rikottu, tulee tapauksesta nostaa syytteet.

Yhdysvaltain armeijan tutkijat olivat kuulleet vain kahta Amnestyn haastattelemista silminnäkijöistä. Monissa raportin tapauksista Yhdysvaltain armeijasta tai Natosta kerrottiin, että tapauksesta on käynnissä tutkinta, mutta tutkinnan etenemisestä tai sen yksityiskohdista ei kerrottu enempää.

"Vaadimme Yhdysvaltain armeijaa suorittamaan välittömästi tutkinnan kaikista raporttimme tapauksista ja kaikista muista tapauksista, joissa siviilejä on tapettu. Uhrit ja heidän omaisensa ansaitsevat saada oikeutta", Richard Bennett sanoo.

Armeijan oikeusjärjestelmä perustuu pitkälti sotilaiden omiin arvioihin operaatioiden laillisuudesta ja olettaa sotilaiden ja heidän esimiestensä raportoivan mahdollisista ihmisoikeusloukkauksista itse. Tällaisessa järjestelmässä on selvästi eturistiriidoista aiheutuvia ongelmia.

Niissä harvoissa tapauksissa, joissa tapaus on edennyt syytteiden nostamiseen, on ollut vakavia epäilyjä Yhdysvaltain sotilastuomioistuinten riippumattomuudesta. On erittäin harvinaista, että afgaaneja kutsuttaisiin todistamaan näissä tapauksissa.

"Yhdysvaltain armeijan oikeusjärjestelmää tulee uudistaa pikaisesti. Yhdysvaltain tulisi ottaa mallia niistä lukuisista maista, jotka ovat viime vuosina uudistaneet sotaoikeusjärjestelmäänsä siviilioikeuden suuntaan."

Amnestyn raportista selviää myös, miten läpinäkymätöntä afgaanisiviilien laittomien tappojen tutkinta ja syyttäminen on. Yhdysvaltain armeija antaa vain harvoin tietoja yksittäistapauksista.

Amnesty International vaatii myös Afganistanin hallitusta luomaan omat mekanisminsa Afganistanin turvallisuusjoukkojen ihmisoikeusloukkausten tutkimiseen.

Lisätiedot:

Noora Jussila
Tiedottaja
Amnesty International, Suomen osasto
p. 040 833 1532
noora.jussila@amnesty.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestylla on yli 3 miljoonaa tukijaa yli 150 maassa eri puolilla maailmaa. Järjestöllä on ollut merkittävä rooli kidutuksen kieltämisessä kaikkialla maailmassa, kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa ja kuolemantuomion käytön merkittävässä vähentymisessä. Amnestyn Suomen osasto on yksi vanhimmista Amnesty Internationalin osastoista. Se perustettiin vuonna 1967. Amnestylla on Suomessa noin 40 000 tukijaa. Amnestyn tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä kampanjoida niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on maailma, jossa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille.