APVY SUUNNITTELEE SIJOITUSNEUVOJIEN TUTKINTOJEN AUKTORISOIMISTA

Sijoituspalvelualan yritykset valmistautuvat paraikaa vuoden 2007 marraskuussa voimaan tuleviin sijoituspalveluyrityksiä koskevan MiFID-direktiiviin mukanaan tuomiin lainsäädäntömuutoksiin. Ne asettavat sijoituspalvelutehtävissä toimiville henkilöille entistä haasteellisemmat sijoitustoiminnan kokemus- ja osaamisvaatimukset. Erityisesti osaamisen näyttäminen on tärkeää haettaessa uuden lainsäädännön edellyttämää sijoitusneuvojan toimilupaa.

Arvopaperivälittäjien yhdistys ry:n tavoitteena on vastata MiFID-direktiivin ammattitaitovaatimuksiin auktorisoimalla yhteinen sijoitusneuvojan tutkinto, joka on tae ammattitaitoisen sijoituspalvelutoiminnan harjoittamiselle. Arvopaperivälittäjien yhdistys onkin käynnistänyt kesäkuun alusta sijoituspalvelualan yrityksissä tutkimuksen, jonka tarkoituksena on selvittää toimivin malli, jolla auktorisointi voitaisiin toteuttaa. Toimitusjohtaja Markku Savikko APVY:stä kertoo, että kysely on otettu hyvin vastaan ja asia on herättänyt alalla laajaa mielenkiintoa.

Arvopaperivälittäjien yhdistys ry ylläpitää yhteistyössä Helsingin kauppakorkeakoulun LTT-Tutkimus Oy:n kanssa sijoituspalvelualan yrityksille ja työntekijöille suunnattua tutkinto- ja tenttijärjestelmää. Järjestelmän tavoitteena on yhtenäistää sijoituspalvelualan henkilöstön pätevyysvaatimuksia sekä helpottaa alalle rekrytoitumista.

Tällä hetkellä APV-tutkintojen suorittaneita on Suomessa jo yli 3.500. MIFID-direktiivistä ja alan koventuneesta kilpailusta johtuen yritysten ja alan ammattilaisten aktiivisuus kouluttautumiseen on lisääntynyt entisestään viimeisen vuoden aikana. Samalla molemmat tentit suorittaneiden henkilöiden lukumäärä on noussut noin 700:aan ja luvun odotetaan kasvavan nopeasti.

Lisätietoja:

Arvopaperivälittäjien yhdistys ry

Markku Savikko, toimitusjohtaja, 09 6689 1716, markku.savikko@apvy.fi

LTT-Tutkimus Oy/ APV-tutkinnot

Atso Andersen, senior advisor, 050 300 2472, atso.andersen@hse.fi


Arvopaperivälittäjien yhdistys ry

Arvopaperivälittäjien yhdistys ry (APVY) on suomalaisten sijoituspalveluyritysten yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio. Yhdistys perustettiin vuonna 1988 hoitamaan arvopaperinvälittäjien ylläpitämiä OTC- ja meklarilistoja. Arvopaperinvälittäjien yhdistykseen kuuluu jäseninä 37 toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä ja pankkia, jotka tarjoavat arvopaperinvälitys-, omaisuudenhoito-, sekä emissionjärjestämispalveluja

LTT-Tutkimus Oy

LTT-Tutkimus Oy on Helsingin kauppakorkeakoulun omistama tutkimus- ja konsultointiyritys. Yrityksen juuret ulottuvat vuodelle 1938, jolloin Liiketaloustieteellinen Tutkimuslaitos aloitti toimintansa. LTT-Tutkimus Oy nimellä yhtiö on toiminut vuodesta 1998. LTT-Tutkimuksen sisaryritys on organisaatioille johtamiskoulutusta tarjoava JOKO Executive Education Oy.

Liitteet & linkit