SIJOITUSPALVELUALAN TUTKINTOJEN TENTTIJÄMÄÄRÄT VOIMAKKAASSA KASVUSSA

Sijoituspalvelualan yritykset valmistautuvat vuoden 2007 marraskuussa voimaan tulevaan uuteen sijoituspalveluyrityksiä koskevaan MiFID-direktiiviin. Sen mukaan sijoitusneuvontaa antavien yritysten toiminta tulee luvanvaraiseksi; samalla niille asetetaan uusia vakavaraisuus ja yhtiömuotovaatimuksia. Sijoituspalveluyritysten perustajien ja omistajien tulee olla luotettavia ja sopivia. Sama koskee luonnollisesti näissä yrityksissä sijoituspalvelutehtävissä toimivia henkilöitä, joille voidaan asettaa myös yrityksen toimintaan liittyviä kokemus- ja osaamisvaatimuksia.


APVY:n tutkinnot määrittävät alan osaamisvaatimuksia

Arvopaperivälittäjien yhdistys ry ylläpitää yhteistyössä Helsingin kauppakorkeakoulun LTT-Tutkimus Oy:n kanssa sijoituspalvelualan yrityksille ja työntekijöille suunnattua tutkinto- ja tenttijärjestelmää. Järjestelmän tavoitteena on yhtenäistää sijoituspalvelualan henkilöstön pätevyysvaatimuksia sekä helpottaa alalle rekrytoitumista.

Lakimuutosten alla yritysten aktiivisuus työntekijöidensä kouluttamiseen on lisääntynyt merkittävästi viimeisen puolen vuoden aikana. Vuoden 2006 kahden viimeisen kvartaalin aikana alan perustutkintoa (sijoituspalvelututkinto, APV1) tenttivien määrä kasvoi vuoden takaiseen n. 45%:lla. Korkeamman tason (sijoitusneuvojan erikoistutkinto, APV2) tenttijöiden määrä oli viimeisessä marraskuun tentissä n. 50% viime vuotta suurempi. Tentti oli tutkintojärjestelmän viiden toimintavuoden aikana kaikkien aikojen suurin.

APVY:n tutkinnot (sijoituspalvelututkinto ja sijoitusneuvojan tutkinto) läpikäytyään eli molempien tasojen tentit läpäistyään voi sijoitusneuvoja käyttää arvopaperinvälittäjän titteliä.

Sijoituspalvelututkinnon tentin suorittaneita henkilöitä on Suomessa noin 3 400. Uuden arvopaperinvälittäjän nimikkeen käyttöön oikeutettuja, molemmat tentit suorittaneita henkilöitä, on nyt noin 700 ja luvun odotetaan kasvavan edelleen nopeasti.


Tutkintojen tavoitteena kohottaa kuluttajille suunnatun sijoitusneuvonnan laatua

Tutkintojärjestelmän kehityksestä ja tenttien laatimisesta vastaa LTT-Tutkimus Oy yhdessä Helsingin kauppakorkeakoulun rahoituksen laitoksen kanssa. Tutkintoihin tähtäävästä koulutuksesta vastaavat pääyhteistyökumppaneina Markkinointi-instituutti ja Rastor Oy, jotka järjestävät sijoituspalvelualan yritysten henkilöstölle tentteihin tähtäävää valmennusta valtakunnallisesti.

- Sijoittamisen perusteista on tulossa osa kansalaisen yleissivistystä. Siksi suosittelenkin
lämpimästi tutkintoja paitsi alalla jo toimivien yritysten henkilöstölle, myös kaikille sijoittamisesta ja rahamarkkinoiden toiminnasta kiinnostuneille. Valveutunut kuluttaja kysyy omalta sijoitusneuvojaltaan aina tehtäviensä hoitoon kuuluvaa koulutustaustaa, neuvoo senior advisor Atso Andersen.


Tutkintojen liekkitunnus viestii sijoitusneuvojan ammattitaidosta

Nimikkeistön uudistuksen yhteydessä on tutkinnoille kehitetty uusi, vahva visuaalinen identiteetti, jonka tarkoituksena on osaltaan lisätä tutkintojärjestelmän yleisen tason tunnettuutta sekä rakentaa alan luotettavuuskuvaa asiakkaiden silmissä.

- Visioni on, että lähivuosina jokainen sijoituspalveluita ostava asiakas voi olla luottavaisin
mielin kohdatessaan sijoitusneuvojan APV-tutkinnon liekkitunnuksen joko yrityksessä
asioidessaan tai alan yritysten viestinnän yhteydessä. Arvopaperinvälittäjän tutkinnosta ja sen tunnusmerkeistä tulee kirjaimellisesti sijoituspalvelualan laadun ja luottamuksen sinetti, kuvailee toimitusjohtaja Markku Savikko Arvopaperivälittäjien yhdistyksestä. Tarkoituksena on myös lähitulevaisuudessa muiden Pohjoismaiden tapaan saattaa tutkintojen suorittaminen tietyissä tehtävissä toimimisen edellytykseksi.

Lisätietoja:

Arvopaperivälittäjien yhdistys ry
Markku Savikko, toimitusjohtaja, 09 6689 1716, markku.savikko@apvy.fi

http://www.apvy.fi

LTT-Tutkimus Oy/ APV-tutkinnot
Atso Andersen, senior advisor, 050 300 4272, atso.andersen@hse.fi
Petteri Pajari, viestintä, 045 6708050 petteri.pajari@hse.fi

http://www.sijoittajapalvelin.net


Arvopaperivälittäjien yhdistys ry

Arvopaperivälittäjien yhdistys ry (APVY) on suomalaisten sijoituspalveluyritysten yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio. Yhdistys perustettiin vuonna 1988 hoitamaan arvopaperinvälittäjien ylläpitämiä OTC- ja meklarilistoja. Arvopaperinvälittäjien yhdistykseen kuuluu jäseninä 37 toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä tai pankkia, jotka tarjoavat arvopaperinvälitys-, omaisuudenhoito-, sekä emissionjärjestämispalveluja


LTT-Tutkimus Oy

LTT-Tutkimus Oy on Helsingin kauppakorkeakoulun omistama tutkimus- ja konsultointiyritys. Yrityksen juuret ulottuvat vuodelle 1938, jolloin Liiketaloustieteellinen Tutkimuslaitos aloitti toimintansa. LTT-Tutkimus Oy nimellä yhtiö on toiminut vuodesta 1998. LTT-Tutkimuksen sisaryritys on organisaatioille johtamiskoulutusta tarjoava JOKO Executive Education Oy.

Liitteet & linkit