Aspo shipping kasvaa yritysostolla

ASPO SHIPPING KASVAA YRITYSOSTOLLA Aspo Oyj:n tytäryhtiö ESL Shipping Oy on tehnyt esisopimuksen Travans Oy:n ja sen tytäryhtiöiden osakkeiden ostosta. Kaupan yhteydessä Travans Oy:n liiketoiminta ja kalusto siirtyy ESL Shippingin omistukseen. Kauppahinta on noin 4,5 miljoonaa euroa. Travans Oy harjoittaa puskuproomuliikennettä Itämerellä. Kalusto, joka koostuu kah-desta puskijasta ja kahdesta proomusta, nivoutuu hyvin osaksi ESL Shippingin teollisuuden raaka-ainekuljetuksiin erikoistunutta laivastoa. Puskuproomujen pienem-pi kulkusyväys parantaa edellytyksiä toimia matalakulkuisissa satamissa ja mahdol-listaa uusien tavaravirtojen kuljettamisen. Lisäksi yhdistelmiä voidaan käyttää suurempien alusten merilastaukseen ja -purkuun, mikä laajentaa varustamon palvelumahdollisuuksia. "Kauppa parantaa edellytyksiämme palvella sekä nykyisiä että uusia asiakkaita entistä paremmin. Tonniston monipuolistuminen lisää joustavuutta kuljetuksiin ja lasteja voidaan optimoida entistä paremmin", toteaa ESL Shipping Oy:n toimitusjohtaja Eerik Yrjölä. "Shippingin strategian mukaisesti olemme pyrkineet vähentämään varustamon riippuvuutta kivihiilikuljetuksista ja kasvattamaan muiden lastien osuutta. Kaupan jälkeen mahdollisuudet kuljetusten monipuolistamiseen ovat entistä paremmat", kommentoi Aspo Oyj:n toimitusjohtaja Gustav Nyberg. ESL Shipping Oy on johtava Itämeren alueen kuivalastien kuljettaja. Varustamon kuljettama lastimäärä vuonna 2001 oli 7,1 miljoonaa tonnia. Sillä on kuusi itsepurkavaa, jäävahvistettua irtolastialusta sekä kansiproomu. Yhtiön liikevaihto 2001 oli 41,7 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 185 henkilöä. Travans Oy kuljettaa vuosittain teollisuuden raaka-aineita noin miljoona tonnia. Kaluston kuljetuskapasiteetti on noin 6.000 tonnia. Yhtiön viime tilikauden liikevaihto oli 5,9 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 28 henkilöä. Kaikki alukset purjehtivat Suomen lipun alla ja niissä on suomalainen miehistö. Lisätiedot: toimitusjohtaja Eerik Yrjölä, ESL Shipping Oy, (09) 7595 781 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00180/wkr0002.pdf

Tilaa