ATRIAN TULOS VIIMEVUOTISELLA TASOLLA

ATRIAN TULOS VIIMEVUOTISELLA TASOLLA Atria-konsernin tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli hieman edellistä vuotta parempi, 5,1 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa). Tulos / osake oli 0,32 euroa (0,31 euroa). Sitä vastoin tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli hieman edellistä vuotta heikompi, 7,4 miljoonaa euroa (7,6 milj. euroa) Atrian kotimaan tulosta heikensi merkittävästi teurastamo- ja leikkaamoteollisuuden sekä tähän liiketoimintaan liittyvä lihan tukkumyynnin ja -viennin kannattavuuden heikkeneminen. Sitä vastoin koko konsernin tulosta paransi merkittävästi ruotsalaisen tytäryhtiön Lithells AB:n tuloksen paraneminen. Myös tytäryhtiö Liha ja Säilyke Oy:n tulos säilyi tavoitetasolla ollen hieman edellistä vuotta parempi. Konsernin liikevaihto oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 330 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 7,6 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti kotimaassa hyvä vähittäiskauppa- ja suurtalousmyynti, kun taas lihan tukkukaupan ja -viennin liikevaihto oli viime vuotta pienempi. Eniten liikevaihtoa kasvatti Ruotsissa toimiva Lithells AB, mikä johtui voimakkaasta vähittäiskauppa- ja suurtalousmyynnin kasvusta. Liha ja Säilyke Oy:n liikevaihtoa kasvatti jalostemyynnin nousu, mutta oman lihanleikkuutoiminnan lopettaminen Karkkilassa vaikutti liikevaihtoon supistavasti. Lihakaupan kannattavuus laskenut, Euroopassa voimakas ylituotanto Atrian teurastamoteollisuudelle on lihan tukkukauppa ja -vienti ollut merkittävää. Tältä osalta tulos muodostui huomattavasti edellisvuotta alhaisemmalle tasolle. Suurin syy tähän on Euroopan alhainen sian- ja naudanlihan hintataso sekä koko suhdanteen heikkeneminen tuorelihasektorilla. Myös tuontihinnat ovat siten laskeneet vaikuttaen myös kotimaan tukkuhintatasoon. BSE-kriisin kielteiset vaikutukset vientiin ja monet lisäkustannukset rasittivat tulosta. Atria on selkeästi suurin naudanlihan käsittelijä Suomessa. Atrian vähittäiskauppa- ja suurtalousmyynti veti hyvin Atrian valmisteteollisuus menestyi myynnillisesti hyvin ja markkinaosuus nousi selkeästi. Erityisen hyvin kehittyi leivänpäällystuotteiden myynti. Tähän vaikutti myös tuotteiden ja pakkausten uudistuksen onnistuminen, mikä nosti Atrian leivänpäällystuotteissa markkinajohtajaksi. Myös kesän grillikausi on ollut myynnillisesti onnistunut niin lihan kuin grillimakkaran osalta. Koko grillimakkararyhmässä Atria oli selkeä markkinajohtaja, samoin Wilhelm oli suurin A-luokan grillimakkaroissa. Siipikarjan kysyntä sekä broilerin että kalkkunan osalta säilyi hyvänä. Suomen vähittäiskauppa on siirtynyt tilausjärjestelmässään ns. jatkuvan täydennyksen periaatteeseen. Teollisuuden osalta tuotteiden toimitukset ovat pirstoutuneet yhä pienemmiksi, samalla kun eri viikonpäiville tapahtuvien toimitusten määrät vaihtelevat entistä enemmän. Nämä tekijät ovat tuoneet kasvavan haasteen toimituskyvylle ja nostaneet sekä valmistuksen ja siihen liittyvien toimintojen että koko logistisen ketjun kustannuksia. Toisaalta tälle kehitykselle ei ole vaihtoehtoa. Atria on pyrkinyt läheisessä yhteistyössä kaupan kanssa kehittämään edelleen logistiikkakeskuksen ja siihen liittyvien toimintojen palveluja. Näiden tekijöiden merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Atrialla on kuitenkin hyvät valmiudet jatkossakin kehittää näitä toimintoja asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Tytäryhtiöt menestyivät, Ruotsi lähitulevaisuudessa lähes puolet liikevaihdosta Liha ja Säilyke Oy kasvatti myyntiään päätuotteissaan, salaateissa ja lihaleikkeleissä. Sitä vastoin lihanleikkuun lopettaminen vähensi liikevaihtoa. Liha ja Säilyke Oy teki Forssan kaupungin kanssa sopimuksen uuden teollisuustontin ostosta. Tälle tontille on tarkoitus aloittaa lähiaikoina teollisuustilan rakentaminen. Syksyllä käynnistyy uusi salaattilinja samoin kuin valmistuu lisäkapasiteetti kokolihaleikkeletuotteiden valmistukseen. Liha ja Säilyke Oy:n liikevaihto oli 19,5 miljoonaa euroa. Lithells-konserni Ruotsissa onnistui kaikkien tytäryhtiöidensä osalta. Lihavalmisteita valmistava Atria Lithells AB lisäsi vähittäiskauppa- ja suurtalousmyyntiä 13,5 prosenttia. Sibylla- ja Grab'n Go - liiketoimintoja hoitava Atria Concept AB kehitti liiketoimintaa monella sektorilla. Yhtiössä aloitti uusi toimitusjohtaja elokuun alussa. Hän siirtyi Atria Concept AB:hen Ruotsissa merkittävästä hampurilaisketju Maxin toimitusjohtajan tehtävästä. Lähitukkukauppaa harjoittava Svensk Snabbmat AB jatkoi myönteistä kehitystä. Tämän hetken kasvu perustuu orgaaniseen kasvuun, eikä uusia toimipisteitä ole tänä toiminta-aikana ostettu. Koko Lithells-konsernin liikevaihto puolelta vuodelta oli 919,9 miljoonaa kruunua eli 100,8 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 19,5 prosenttia. Tulevaisuudennäkymät Atria osti kesäkuun lopussa Ruotsin maataloustuottajajärjestö LRF:ltä lihavalmisteita tuottavan Samfood-yhtiön liiketoiminnot, käyttö- ja vaihto-omaisuuden sekä tuotemerkit. Tuotantolaitokset sijaitsevat Malmössä ja Tukholmassa. Näiden liiketoimintojen odotetaan saavuttavan vuositasolla 1,2 miljoonan kruunun eli 130 miljoonan euron tason. Toiminnot siirtyvät Atrialle syyskuun alusta. Samfoodin liiketoiminnoista muodostettava yhtiö liitetään Lithells AB:n tytäryhtiöksi ja sen liiketoimintoja pyritään kehittämään läheisessä yhteistyössä Lithells AB:n kanssa. Yhtiöiden odotetaan saavuttavan merkittäviä synergiaetuja. Useissa tuotteissa yhtiö saavuttaa noin viidenneksen markkinaosuuden Ruotsin markkinoista. Tällä hetkellä Atria-konsernin liikevaihdosta Lithells AB:n ja Ruotsin viennin osuus on noin 33 prosenttia. Nyt tehtyjen päätösten perusteella Ruotsin toimintojen osuuden odotetaan olevan lähes puolet Atrian liiketoiminnoista. Atria tutkii edelleen mahdollisuuksiaan vahvistaa asemaansa Ruotsissa vielä joissakin tuoteryhmissä yritysoston kautta. Loppuvuoden osalta ei ole näkyvissä tulosmielessä suuria muutoksia. Vähittäiskauppa- ja suurtalousliiketoimintojen niin kotimaassa kuin Ruotsissa odotetaan kehittyvän ensimmäisen vuosipuoliskon tavoin. Kuitenkin on odotettavissa, että Atrian emoyhtiö ja sitä kautta koko konserni ei saavuta viimevuotista tulostasoa loppuvuoden osalta. Tämä johtuu ennen kaikkea teurastamo- ja leikkuutoimintojen heikosta kannattavuudesta. Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Seppo Paatelainen, puh. (06) 416 8425 tai 0400 661 742. ATRIA OYJ Seppo Paatelainen toimitusjohtaja ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00280/wkr0002.pdf

Tilaa