Attendo lunasti lupaukset Puolangalla

Puolangalla ja Attendolla on takanaan ensimmäinen vuosi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä. Attendo tuottaa Puolangan sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämänsä kiinteähintaisen Kuntaturva-mallin mukaisesti. Yhtiö vastaa palveluiden laadusta ja toimivuudesta, lopullinen päätös- ja valvontavalta sote-asioissa säilyy kunnassa.

”Ensimmäinen yhteistyövuosi on sujunut jopa ennakkoarvioita paremmin. Tämä koskee erityisesti kuntalaisten saamia palveluja ja yhteistyötä Attendon kanssa”, sanoo kunnanjohtaja Seppo Rajala.

Puolangalla ja Attendolla on sote-palvelujen tuottamisesta sopimus vuoteen 2017 asti.  Kainuulaisessa 2900 asukkaan kunnassa etenkin lähipalvelut ovat parantuneet. Suurimmat muutokset on koettu erikoissairaanhoidossa, jossa hoitoon pääsyä on pystytty nopeuttamaan merkittävästi ja jonotusaika on lyhentynyt 60 viikosta kuuteen viikkoon. Myös hammaslääkärit palasivat takaisin Puolangalle eikä esimerkiksi koululaisten hammashoidosta tarvitse enää tinkiä.

Palvelut paranivat ja säästöäkin syntyy

Sote-menot ovat pysyneet Puolangalla aisoissa, sillä kunta ja Attendo sopivat ennalta kiinteän hinnan palveluille koko sopimuskaudeksi. Sote-kustannukset ovat kuntapäättäjien tiedossa useiksi vuosiksi eteenpäin. Puolangalla laskettiin, että ensimmäinen yhteistyövuosi jarrutti sote-menojen reippaan kasvun, vaikka samaan aikaan palveluja tarjottiin puolankalaisille aiempia vuosia laajemmin.

”Sote-kustannukset kasvoivat hieman, mutta eivät niin paljoa kuin Kainuun yhteistyön maksuperusteiden muutos olisi niitä nyt kasvattanut. Vuoden 2014 osalta kustannukset ovat jo noin 850 000 euroa pienemmät kuin ne olisivat Kainuun soten yhteydessä”, Seppo Rajala kertoo. 

Kustannuskuri ja säästöt ovat palveluiden parantumisen lisäksi merkittäviä asioita kunnalle, joka kuusi vuotta sitten oli ensimmäisellä kriisikuntalistalla taseeseen kertyneen alijäämän vuoksi.

Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen on ollut tyytyväinen Puolangan kanssa tehtyyn yhteistyöhön. ”Yhteisenä tavoitteenamme on kuntalaisten ja kunnan hyvinvointi. Puolangan ja muiden Kuntaturva-mallia käyttävien kuntien esimerkit osoittavat, että laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluja on mahdollista saada kohtuullisin kustannuksin asuinpaikasta riippumatta.”

Lisätietoja:
Seppo Rajala                                    Mikko Salo
kunnanjohtaja, Puolanka                    viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
puh. 0400 892 008                             puh. 043 826 4357 / 030 634 2128
seppo.rajala@puolanka.fi               
   mikko.salo@attendo.fi  

 
Puolanka sijaitsee Kainuussa keskellä Suomea. Vuonna 1867 perustetun kunnan asukkaista alle 65-vuotiaita on 74,8 %. Pinta-ala on 2598,91 km², josta vesistöjen osuus on 137,18 km². Pääelinkeinoina ovat maidontuotanto ja metsätalous.
www.puolanka.fi

Kuntaturva on Attendon kehittämä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä, jossa Attendo sitoutuu huolehtimaan kaikkien kunnan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista kokonaisvaltaisesti. Kuntaturvalle määritetään yhdessä kunta-asiakkaan kanssa kiinteä hinta ja laatumittarit, joilla palvelujen toteutumista seurataan. Suomessa Kuntaturvan on valinnut Puolangan lisäksi Tohmajärvi ja kaikkein ensimmäisenä kuntana Rääkkylä.  
www.attendo.fi


 

Liitteet & linkit