PSA Peugeot Citroën -yhtymä julkisti strategiansa ja tavoitteensa vuosiksi 2010-2015

Pääjohtaja Christian Streiff on julkistanut PSA Peugeot Citroën - yhtymän tavoitteet vuoteen 2015 saakka. Vuoteen 2010 mennessä yhtymä nopeuttaa kasvuvauhtiaan ja parantaa kannattavuuttaan. Myyntitavoite on yli 4 miljoonaa ajoneuvoa. PSA haluaa vahvistaa asemiaan erityisesti ympäristöystävällisten automallien johtavana valmistajana ja olla vuoteen 2015 mennessä Euroopan kannattavin autonvalmistaja.

Vuoteen 2015 mennessä PSA Peugeot Citroën -yhtymästä halutaan kehittää vankasti Eurooppaan sitoutunut, vahvasti kannattava ja voittoa tuottava yritys, joka toimii kasvavilla maailmanlaajuisilla markkinoilla. Tavoitteet koskevat myös PSA:n omistamia Faureciaa, Gefcoa ja rahoitusyhtiö Banque PSA Financea; esimerkiksi Gefcosta odotetaan kasvavan alan eurooppalainen markkinajohtaja autonvalmistuksen ja -teollisuuden logistiikan alalla.

Pääjohtaja Christian Streiff määritteli CAP 2010- ja Ambition 2015 -ohjelmien tavoitteet autonvalmistukselle:

• Tuotteiden ja palvelun laadun selvä parantaminen. Tavoitteena on laatupoikkeamista johtuvien ongelmien määrän rajoittaminen puoleen ja asiakaspalautteesta johtuvien tapausten käsittelyajan lyhentäminen kahdella kolmasosalla. Huoltotoiminnan laadussa päämääränä on Peugeotin ja Citroënin sijoittuminen Euroopan Top 5 -kärkeen.

• Eurooppalaisen malliston laajentaminen siten, että se heijastelee Peugeotin ja Citroënin voimakasta kasvua. Molempien merkkien mallistoja vahvistetaan kasvavissa segmenteissä, samoin PSA:n johtoasemaa kevyiden hyötyajoneuvojen luokassa. Jokaiseen segmenttiin kehitetään kilpailukykyinen premium-luokan automalli. Peugeot ja Citroën esittelevät Euroopassa 2007–2010 kaikkiaan 29 uutta automallia. Toinen tavoite on lyhentää malliston keski-ikä 3 vuoteen, kun se vuonna 2006 oli 4,5 vuotta.

• Myyntiponnistusten tehostaminen Euroopassa. Tämä mahdollistaa PSA:lle 300 000 auton lisämyynnin vuoteen 2010 mennessä. Erityisesti kiinnitetään huomiota yritysmyyntiin ja jälleenmyyntiverkoston hiomiseen entistä kannattavammaksi.

• Kustannusten leikkausohjelma, jolla puolitetaan autojen takuukulut. Ostojen kannattavuutta kasvatetaan 4–6 prosentilla vuodessa, yleiskustannuksia ja kiinteitä kuluja vähennetään 30 prosenttia, tuotteiden kehitysaikaa lyhennetään kolmanneksella ja alihankintaketjujen kuluja leikataan 10 prosentilla. Teollisuustuotannon tehostamiseksi laadittu Convergence-ohjelma toteutetaan täysin vuoteen 2007 loppuun mennessä. Oman teollisuuskapasiteetin käyttöastetta nostetaan 20 prosenttia.

• Erittäin kilpailukykyiset tuotantolinjat, joissa otetaan käyttöön ja toteutetaan PSA:n oma tuotantojärjestelmä. Autoja varten kehitetään joustavat, moduulirakenteiset perusrakenteet. Kasvavilla markkina-alueilla vahvistetaan omaa valmistusta ja alihankintaa. PSA:n valmistamien ajoneuvojen personointimahdollisuuksia lisätään.

• Kansainvälinen tuoteoffensiivi, jonka tavoitteena on myydä Euroopan ulkopuolella 400 000 ajoneuvoa nykyistä enemmän vuonna 2010.

• Mercosur-talousalueella PSA aikoo kaksinkertaistaa myyntinsä 400 000 ajoneuvoon. Brasiliassa PSA:n tavoite on päästä neljän "suuren" autonvalmistajan ryhmään. Sen varmistamiseksi PSA Peugeot Citroën esittelee 12 uutta automallia, tulee mukaan halvimpien entry-level -mallien autoluokkaan, laajentaa jälleenmyyntiverkostoja sekä vahvistaa tutkimus- ja kehitystoimintaansa maassa.

• Kiinassa PSA Peugeot Citroën -yhtymän tavoite vuonna 2015 on olla maahan vahvasti etabloitunut, kannattava autonvalmistaja, joka myy vuodessa miljoona ajoneuvoa. Tämän saavuttamiseksi PSA suunnittelee uusien tuotantolaitosten avaamista paikallisen yhteistyökumppaninsa Dongfeng Motorin kanssa vuoteen 2010 mennessä sekä Peugeotin ja Citroën –yhtymän tarjonnan vahvistamista 12 uudella mallilla. Kiinalaisen autonvalmistaja Hafein kanssa tutkitaan mahdollisuutta yhteisyrityksen perustamiseen. Tämä vahvistaisi PSA:ta kolmannella tuotantolaitoksella maan eteläosissa. Kiinaan suunnitellaan myös tutkimus- ja kehitys- sekä muotoilukeskuksia sekä paikallisen alihankinnan lisäämistä.

• Venäjällä PSA Peugeot Citroën -yhtymän myyntitavoite on 100 000 ajoneuvoa vuonna 2010 ja sen nopea kasvattaminen 300 000:een pian tämän jälkeen.

• Uusi tuotestrategia vahvistaa molempien merkkien läsnäoloa kasvavissa autosegmenteissä kaikilla markkinoilla – erityisesti muissa kuin perinteisissä sedan-mallistoissa – sekä tarjoaa kilpailukykyisen premium-tason vaihtoehdon jokaiseen autoluokkaan, halvinta entry-level-segmenttiä unohtamatta. Maailmanlaajuisesti PSA Peugeot Citroën esittelee 53 automallia 4 vuodessa vuosien 2007–2010 välillä.

• PSA vahvistaa myös asemiaan ympäristöystävällisten automallien valmistajana. Tavoitteena on leikata keskimääräisiä CO2-päästöjä eurooppalaisessa mallistossa vähintään 10 g/km. Tämä tarkoittaa moottoriteknologian kehityksen nopeuttamista sekä hybriditeknologian täysimääräistä hyödyntämistä. HDi-hybridimoottorit lanseerataan kaupallisesti vuonna 2010. Polttoainetta ja päästöjä säästäviä Stop&start-järjestelmiä myydään miljoona kappaletta vuodesta 2011 alkaen. 30-prosenttisella biodieselillä toimivat moottorit tulevat saataville koko mallistoon. Bioetanolin käyttöä rohkaistaan kampanjalla, joka sovitetaan kunkin kohdemaan markkinatilanteeseen.

CAP 2010 -ohjelman mukaiset lisääntynyt autonvalmistus ja alentuneet tuotantokustannukset mahdollistavat PSA Peugeot Citroënin käyttökatteen nousun 5,5–6 prosenttiin vuoteen 2010 ja 6–7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Yhtymästä kehittyy näin Euroopan kannattavin autonvalmistaja, joka on avoin uusille mahdollisuuksille ja tarjoaa sijoittajille erinomaiset tuotto-odotukset.

Lisätiedot:

Auto-Bon Oy, viestintäpäällikkö Risto Immonen puh. 010 569 7225 tai 0500 459 385, risto.immonen@veho.fi
Maan Auto Oy, viestintäpäällikkö Riitta Luomala puh. 010 348 1202 tai 0400 431 303, riitta.luomala@peugeot.fi

Yrityksestä

Auto-Bon Oy maahantuo, markkinoi ja myy jälleenmyyjäverkostonsa välityksellä Citroen- DS- ja Peugeot-merkkisiä henkilö- sekä tavara-autoja, niiden varaosia, tarvikkeita ja niihin kytkeytyviä palveluja kuluttajille Suomessa sekä vastaavasti Peugeot-merkin tuotteita Baltiassa. Auto-Bon Oy kuuluu Bassadone Automotive Groupiin ja sen maahantuomien tuotteiden jälleenmyyntiverkosto kattaa koko maan.

Tilaa

Liitteet & linkit