Tierahoituksesta tuli soutamista ja huopaamista

Vaikka valtiovarainministeriön budjettiesityksessä on annettu ymmärtää, että nyt panostetaan tiemäärärahoihin, ei näin kuitenkaan ole tapahtumassa. Tuore päätös vain pienentäisi kevään kehysriihessä sovitun leikkauksen määrää. Polttoaine- ja ajoneuvoveroja ollaan jälleen nostamassa.

Viime päivien uutisoinnin mukaan, valtiovarainministeriön budjettiesityksessä panostetaan tiestöön. Tosiasiassa huhtikuussa tierahoja leikattiin pysyvästi 100 miljoonalla eurolla tulevilta vuosilta ja nyt perusväylänpitoa lisätään 50 miljoonalla. Kyseessä on siis tierahojen leikkaus. Budjettiesityksen mukaisella rahoituksella perustienpitoon käytettävät rahat vähenevät 562 miljoonasta eurosta 522 miljoonaan euroon. Tämän seurauksena tiestön kunnon heikkeneminen kiihtyy entisestään. Urat syvenevät ja reiät lisääntyvät niin keskeisellä kuin alemmalla tieverkolla.

”Päätön säntäily rahoituksessa osoittaa Suomen infrapolitiikan olevan täysin tuuliajolla. Ratkaisuksi väläytettyä uutta tieveroa ei tarvita, sillä auton käyttäjät maksavat jo nyt noin seitsemän miljardia euroa veroja, joista alle miljardi käytetään tiestön hoitamiseen ja kehittämiseen”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

Tiestön ja tieliikenteen merkitys on yhteiskunnan toiminnalle ratkaiseva. Tieliikenne kattaa henkilöliikenteestä yli 90 prosenttia ja tavaraliikenteestä kaksi kolmasosaa. Kansantalouden kannalta olisikin erittäin tärkeää varmistaa, että tieliikenne on sujuvaa ja turvallista.

Auton käyttö kallistuu

Budjettiesitys sisältää jälleen kerran myös korotuksia polttoaine- ja ajoneuvoveroihin. Jos nyt esitetyt korotukset toteutuvat, on bensiinistä maksettava vero noussut arvonlisäveroineen vuodesta 2011 yhteensä reilut 6,8 senttiä litralta. Dieselpolttoaineen vero on puolestaan noussut yli 17,5 senttiä litralta. Vuoden 2013 alusta voimaan astunut dieselautoista maksettavan käyttövoimaveron 18 % alennus ei kompensoi lähellekään polttoaineveron kiristystä.

Ajoneuvoveron perusvero on puolestaan noussut vieläkin rajummin. Ajoneuvoveron perusvero nousi vuoden 2013 alusta keskimäärin 50 eurolla eli 40 prosentilla. Nyt suunnitteilla on samankaltainen korotus. Näiden korotusten jälkeen 130 g/km CO2-päästöt tuottavan auton vuotuinen ajoneuvovero on noussut muutamassa vuodessa 122 % (68,98 € à 152,86 €) ja ajoneuvokannan keskimääräisen 175 g/km CO2-päästöt tuottavan auton 85 % (121,54 € à 224,43 €).

”Polttoaine- ja ajoneuvoveron korotukset eivät ole kovin uutta tai luovaa veropolitiikkaa. Hallitus on turvautunut näihin lähes vuosittain. Ajoneuvoveron korotus tulisi käyttää autoveron alentamiseen, jotta autokantaa saataisiin vähitellen nuorenemaan. Alentamisen sijaan vuonna 2012 korotettiin autoveroa, mikä näkyi uusien autojen kaupan hidastumisena ja autokannan ikääntymisenä. Myös autoverotuotot vähenivät”, Nieminen sanoo.

Lisätietoja:

Autoliitto, Pasi Nieminen, toimitusjohtaja
Puh. 040 507 0100, pasi.nieminen(at)autoliitto.fi

Autoliitto, Jukka Tolvanen, viestintäpäällikkö
Puh. 040 751 1173, jukka.tolvanen(at)autoliitto.fi

Avainsanat:

Tilaa