Pidennetty Klexane-hoito Vähensi Tutkimuksessa 60 % Laskimotukosten Esiintyvyyttä Mahan Ja Lantion Alueen

PIDENNETTY KLEXANE-HOITO VäHENSI TUTKIMUKSESSA 60 % LASKIMOTUKOSTEN ESIINTYVYYTTä MAHAN JA LANTION ALUEEN SYöPäLEIKKAUKSISSA Mahan ja lantion alueen syöpäkirurgian laskimotukosten ehkäisyssä käytetty neljän viikon Klexane-hoito (enoksapariini) vähensi 60 prosenttia syvien laskimotukosten esiintyvyyttä. Vertailuryhmänä oli viikon mittainen laskimotukosten ehkäisy. Turvallisuudessa ei ollut eroja ryhmien välillä. Tutkimus julkaistaan 28. maaliskuuta ilmestyvässä The New England Journal of Medicine`ssä. Arviolta 1,2 miljoonalla ihmisellä diagnosoitiin mahan alueen syöpä vuonna 2000. Suomessa uusia mahan ja lantion alueen syöpiä diagnosoidaan vuosittain noin 6 500. Kirurgisilla syöpäpotilailla on vähintään kaksinkertainen riski saada leikkauksen jälkeinen syvä laskimotukos ja yli kolminkertainen riski saada kuolemaan johtava keuhkovaltimotukos verrattuna vastaaviin kirurgisiin potilaisiin, joilla ei ole syöpää. "Syöpä lisää veren hyytymisalttiutta, samoin leikkaus. Nämä kaksi tekijää yhdessä aiheuttavat suuren laskimotukosriskin, josta seurauksena saattaa olla keuhkoveritulppa. Tällä hetkellä laskimotukoksen ehkäisyssä käytäntö vaihtelee. Yleensä jos epäillään tukoksen riskiä, sitä ehkäistään potilaan vuodelevon ajan, mutta lääkitys usein lopetetaan kun potilas kotiutetaan. Lääkärit voivat pelätä vuotovaaraa, mutta annettavat pienimolekyylisen hepariinin annokset ovat yleensä niin pieniä, että vuotovaara on hallittavissa. Asiaan tulisi kiinnittää lisääntyvästi huomiota nyt, kun uutta tutkimustietoutta on saatavilla", toteaa HYKS:n sisätautien osaston ylilääkäri Riitta Lassila. "Dramaattinen laskimotukostapahtumien väheneminen tutkimuksessa osoittaa, että pidennettyä laskimotukosten ehkäisyä pienimolekyylisellä hepariinilla tulisi harkita jokaiselle kirurgiselle mahasyöpäpotilaalle. Tiedämme nyt, että pidennetty enoksapariini-hoito on turvallista ja tehokasta tälle potilasryhmälle. Pidennetty enoksapariini-hoito auttaa minimoimaan vakavan laskimotukosriskin syöpäkirurgiassa", sanoo päätutkija LT, FT David Bergqvist Uppsalan yliopistollisesta sairaalasta. Mahan alueen syövät hoidetaan useimmiten leikkauksella. Pienimolekyyliset hepariinit ovat yleisesti käytössä laskimotukosten ehkäisyyn kirurgisilla potilailla. Klexanen (pienimolekyylinen hepariini) on jo aiemmin osoitettu olevan tehokas laskimotukosten ehkäisyssä ja turvallinen yhden viikon hoidossa mahasyöpäkirurgisilla potilailla. Tutkimuksen verrattiin 8 päivän Klexane-hoitoa 28 päivän hoitoon. Tavoitteena oli tehon ja turvallisuuden mittaaminen. Tutkimuksessa oli 501 potilasta 37 keskuksesta kahdeksasta eri maasta. Tutkimuspotilaista 332 oli mukana tehon mittaamisessa, 165 heistä sai pidennetyn hoidon Klexanea. Nähtävissä oli tilastollisesti merkitsevä 60 prosentin syvien laskimotukosten ja keuhkovaltimotukosten vähenemä 28 päivän sekä 3 kk:n kohdalla. Kolmen kuukauden kohdalla kolme Klexane- ryhmän ja kuusi lumeryhmän potilasta oli kuollut. Tutkimuksessa ei havaittu tilastollista eroavaisuutta ryhmien välillä kun tarkasteltiin verenvuotojen tai muiden komplikaatioiden esiintyvyyttä pidennetyn hoidon tai seurantajakson aikana. Syvä laskimotukos on laskimon verihyytymä. Keuhkovaltimotukos on syvän laskimotukoksen suora komplikaatio, missä tukos päätyy keuhkovaltimoon aiheuttaen pahimmillaan äkkikuoleman. Riskiryhmiin kuuluvat ortopediset ja yleiskirurgiset leikkauspotilaat, trauma- ja syöpäpotilaat, raskaana olevat naiset, e-pillereiden käyttäjät ja potilaat, joilla on veren hyytymishäiriö. Syvä laskimotukos on vaikea diagnosoida, ja tukosriski on selkeästi alihavaittu. Maailmanlaajuisesti noin 730 000 ihmisellä todetaan syvä laskimotukos tai keuhkovaltimotukos joka vuosi. Aventis Pharma edistää elämänlaatua kehittämällä innovatiivisia lääkkeitä sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Aventis keskittyy reseptivalmisteisiin tärkeillä terapia-alueilla kuten onkologia, kardiologia, diabetes ja hengityselinsairaudet sekä humaanirokotteisiin. Vuonna 2001 Aventiksen liikevaihto oli 17,7 miljardia euroa ja se työllisti noin 75 000 henkilöä ydinliiketoiminnassaan. Yhtiö investoi viime vuonna noin 3 miljardia euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Aventis-yhtymän pääkonttori on Strasbourgissa Ranskassa. Lisätietoja on saatavilla verkkosivuilta www.aventis.com Lisätietoja: Asiantuntijalääkäri Juha-Pekka Heikkilä, Aventis Pharma Oy, puh. 040 5072 835 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00370/wkr0002.pdf

Tilaa