AvestaPolaritin hallituksen komitean lausunto Outokummun lunastustarjouksesta

AvestaPolaritin hallituksen komitean lausunto Outokummun lunastustarjouksesta AvestaPolarit Oyj Abp:n hallitus on tänään vastaanottanut Rahoitustarkastuksen päätöksen hyväksyä Outokumpu Oyj:n tarjousasiakirjan. Hallitus on myös vastanottanut lausunnon hallituksen sisäiseltä komitealta, joka muodostettiin 1.7.2002 hallituksen sitoutumattomista jäsenistä arvioimaan Outokumpu Oyj:n lunastustarjousta yhtiön osakkeista. Hallituksen komitea on päättynyt siihen, ettei sen ole mahdollista antaa lunastustarjoukseen liittyen suositusta yhtiön osakkeenomistajille, erityisesti huomioon ottaen Rahoitustarkastuksen päätöksen, jossa tarjousasiakirja sinänsä hyväksytään, mutta jossa todetaan, että lunastushinta määritettäessä tulisi ottaa huomioon Outokummun Corukselle maksama 25 miljoonan euron korvaus. Hallitus päätti julkistaa komitean lausunnon kokonaisuudessaan tässä pörssitiedotteessa. Hallituksen sisäisen komitean lausunto: "Outokumpu Oyj ("Outokumpu") ilmoitti 1.7.2002 tehneensä Corus Group plc:n ("Corus") kanssa osakekauppaa koskevan sopimuksen ("Osakekauppasopimus"), jolla Outokumpu hankkii omistukseensa kaikki 80.882.090 Coruksen omistamaa AvestaPolarit Oyj Abp:n ("AvestaPolarit" tai "yhtiö") osaketta 6,55 euron käteishintaan osakkeelta. Outokumpu ilmoitti myös aikomuksensa tehdä lunastustarjous kaikista jäljellä olevista AvestaPolaritin osakkeista. Lisäksi Outokumpu ilmoitti Outokummun ja Coruksen välisestä sopimuksesta, jonka mukaan osapuolten 27.9.2000 solmiman osakeomistusta AvestaPolaritissa koskevan osakassopimuksen ("Osakassopimus") voimassaolo päättyy ennenaikaisesti. Kyseisen päättymissopimuksen mukaan Corus luopuu Osakassopimuksen mukaisista oikeuksistaan 25 miljoonan euron suuruista kertakorvausta ("Kertakorvaus") vastaan. Myöhemmin 1.7.2002, AvestaPolaritin hallitus muodosti hallituksen sitoutumattomista jäsenistä koostuvan sisäisen komitean ("Komitea") arvioimaan Outokumpu Oyj:n ilmoittamaa lunastustarjousta yhtiön osakkeista ja optio-oikeuksista, joita Outokumpu ei vielä omista ("Lunastustarjous"), sekä asianmukaisesti antamaan siitä lausuntonsa yhtiön osakkeenomistajille. Komitea on tänään vastaanottanut Outokummun Lunastustarjousta koskevan tarjousasiakirjan ("Tarjousasiakirja"). Outokumpu omistaa tällä hetkellä noin 88 % AvestaPolaritin osakkeista ja äänistä, ja tarjoutuu ostamaan kaikki jäljellä olevat osakkeet 6,55 euron hintaan osakkeelta ("Lunastushinta"). Komitea, jonka puheenjohtajana on toiminut Timo Peltola, on tarkastanut Lunastustarjouksen ehdot ja osana arviointiaan saanut ulkopuolisten taloudellisten ja juridisten neuvonantajien lausunnot. Komitea toteaa, että Lunastushinnan täytyy olla Suomen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 7 §:n mukainen. Tähän liittyen Komitea kiinnittää erityisesti huomiota Rahoitustarkastuksen Lunastushintaa koskevaan eriävään kannanottoon, joka sisältyy Tarjousasiakirjan hyväksymistä koskevaan päätökseen. Komitea toteaa, että hinnan määrittäminen on juridinen seikka, josta viime kädessä päättää toimivaltainen tuomioistuin. Rahoitustarkastus katsoo, että Kertakorvaus tulisi ottaa huomioon Lunastushinta määritettäessä, ja että vastaava summa tulisi maksaa myös Lunastustarjouksen kohteena olevien arvopaperien haltijoille. Rahoitustarkastuksen päätöksen johdosta on epäselvää, muodostaako Kertakorvaus osan Outokummun Corukselta Osakekauppasopimuksen mukaan hankkimien AvestaPolarit osakkeiden vastikkeesta. Edellä olevista syistä ja ottaen huomioon yhtiön taloudellisten ja juridisten neuvonantajien lausunnot, sekä muut relevantit seikat huomioiden, Komitean ei ole mahdollista antaa Lunastustarjoukseen liittyvää suositusta yhtiön osakkeenomistajille." Yhteyshenkilömme lisätietoja varten: Katarina Lybeck, viestintäjohtaja Puh: +46 8 613 3617 tai +358 40 503 0750 sähköposti: katarina.lybeck@avestapolarit.com Hannele Öbrink, sijoittajaviestintäpäällikkö Puh: +46 8 613 4419 tai +46 70 652 1032 sähköposti: hannele.obrink@avestapolarit.com AvestaPolarit Konserninjohto Linnoitustie 4 A, PL 270, FIN-02601 Espoo. Puh: +358 9 5764 5511, fax: +358 9 5764 5555 Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Tukholma, Ruotsi. Puh: +46 8 613 3600, fax: +46 8 613 3669 Kotipaikka: Espoo, Y-tunnus: 0823312-4 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00930/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00930/wkr0002.pdf

Tilaa