Degerforsin sulatto aiotaan sulkea 2003 ja Sheffieldissä investoidaan pitkien tuotteiden valmistukseen

AvestaPolarit rationalisoi sulattotoimintaansa: Degerforsin sulatto aiotaan sulkea 2003 ja Sheffieldissä investoidaan pitkien tuotteiden valmistukseen AvestaPolaritin hallitus on tänään julkistanut suunnitelmansa uudelleen- järjestelyistä konsernin ruostumattoman teräksen sulattotoiminnassa. Perusteena rationalisoinnille on sulattokapasiteetin arvioitu kokonaistarve tulevina vuosina ja tuotannon sopeuttaminen konsernin liiketoiminnan kasvustrategiaan. Suunnitelman mukaan Degerforsin sulatto ja lanka-aihiovalssaamo Ruotsissa suljetaan vuoden 2003 puolivälissä ja tuotanto siirretään Isoon-Britanniaan. Siirron yhteydessä investoidaan 22 miljoonaa euroa lanka- ja tankoaihioiden valulaitteiston asentamiseksi konsernin Sheffieldin sulattoon. AvestaPolaritin kuumavalssattujen levyjen tuotantoyksikkö Hot Rolled Plate jatkaa toimintaansa Degerforsissa. Yksikkö keskittyy kehittämään liiketoimintaansa säilyttääkseen asemansa maailman johtavana ruostumattomien teräskvarttolevyjen tuottajana. AvestaPolaritilla on tänään neljä ruostumattoman teräksen sulattoa - Torniossa, Avestassa, Sheffieldissä ja Degerforsissa. Niiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 2 milj. tonnia. Tornion tehtaiden mittava laajennushanke valmistuu lähivuosina, jolloin käyttöön saadaan noin 1 milj. tonnia lisää erittäin kustannustehokasta kapasiteettia. AvestaPolaritin sulattojen kokonaisapasiteetti nousee tällöin yli sen määrän, minkä konsernin omaan jatkojalostukseensa tarvitsee. Tämä mahdollistaa sulattotoiminnan rationalisoinnin. Uudelleenjärjestelyillä pystytään edelleen alentamaan kustannuksia ja samalla luomaan järjestelmä, joka kannattavuudeltaan on maailman huipputasoa. Uudelleenjärjestelyvaihtoehtojen perusteellinen analysointi osoittaa, että paras ratkaisu on sulkea pienin, Degerforsin sulatto ja siirtää tuotanto Sheffieldiin. Tämä suunnitelma liittyy olennaisesti konsernin pitkien tuotteiden liiketoiminnan kehitysstrategiaan, koska se luo erittäin kilpailukykyisen kustannuspohjan lanka- ja tankoaihioiden tuotannolle. Degerforsissa käynnistetään nyt viipymättä YT-lakien mukaiset neuvottelut ammattiyhdistysedustajien kanssa suunnitelmista sulkea Degerfors Stainlessin sulatto ja lanka-aihiovalssaamo vaiheittain vuoden 2003 puoliväliin mennessä. Degerforsissa toimintaansa jatkaa edelleen konsernin kuumavalssattujen levyjen liiketoimintayksikkö Hot Rolled Plate. Tämän yksikön toimintaa halutaan kehittää, jotta se myös jatkossa säilyttää asemansa maailman johtavana ruostumattomien teräskvarttolevyjen valmistajana. Degerfors Stainlessin sulkeminen johtaa arviolta 330 työpaikan menetykseen paikkakunnalla, jolla konsernin palveluksessa on tänään yhteensä 700 henkilöä. Degerfors Stainless ja Hot Rolled Plate yksiköt luetaan Ruotsin työlainssäädännön mukaan yhteiseksi työpaikaksi. Näin ollen molempien yksiköiden henkilöstöön tulevat vaikuttamaan sekä sulkemissuunnitelmat että tarve uuden organisaation rakentamiseen toimintaansa paikkakunnalla jatkavalle Hot Rolled Plate yksikölle. AvestaPolaritin johto on täysin tietoinen siitä, että tuotantolaitoksen sulkemisella Degerforsissa on merkittäviä seurauksia työntekijöille, alihankkijoille ja koko paikkakunnalle. Siksi korostetaan, että on tärkeää hoitaa prosessi mahdollisimman vastuuntuntoisesti. Konserni tulee mm. tarjoamaan työntekijöilleen, joita sulkemispäätös koskee, apua uudelleenkouluttautumisessa, varhaiseläkkeelle siirtymisessä ja AvestaPolaritin muihin tuotantolaitoksiin tai kokonaan uuteen työpaikkaan sijoittumisessa. Degerforsin sulaton tuotanto, joka koostuu pääasiassa pitkien tuotteiden lanka- ja tankoaihioista, on tätä nykyä noin 200 kt vuodessa. Tämä volyymi on tarkoitus siirtää AvestaPolaritin Sheffieldin sulattoon, jonka tuotantokapasiteetti on 600 kt vuodessa. Siirtoa edeltää 22 milj. euron investointi lanka- ja tankoaihioiden valulaitteiston asentamiseen sulatolle, mikä samalla täydentää sen nykyistä levyaihiotuotantoa. Uusi laitteisto saadaan suunnitelmien mukaan käyttöön vuoden 2002 puolivälissä. Yhdistäessään levy-, lanka- ja tankoaihioiden tuotannon Sheffieldin sulatto pystyy tarjoamaan entistä vahvemman pohjan konsernin pitkien tuotteiden liiketoiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle, koska sulatto pystyy tuottamaan erittäin kilpailukykyisen raaka-aineen niiden valmistukseen. Samalla sulatto tarjoaa myös jatkossa tehokasta tuotantokapasiteettia, joka täydentää Tornion ja Avestan levyaihiotuotantoa. Näin Sheffieldin sulatto voi omalta osaltaan turvaa konsernin kasvusuunnitelmia valssatuissa tuotteissa. KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN DEGERFORSISSA AvestaPolaritin toimitusjohtaja Ossi Virolainen on tänään Degerforsissa pitämässä tiedotustilaisuuksia henkilökunnalle ja isännöi myös paikkakunnalla järjestettävää lehdistötilaisuutta, joka pidetään Degerforsin Bruksmässenissä alkaen kello 16.00 paikallista aikaa. Lisätietoja antavat: Katarina Lybeck, Senior VP - Corporate Communications +358 40 503 0750 (tavoitettavissa vain kännykässä tänään) +46 8 613 3617 (Tukholman konttori, huomenna) Ian Cooper, Executive VP & Chief Financial Officer +46 70 656 5686 (tänään ja huomenna), tai +46 8 613 3647 (Tukholman konttori, perjantai) ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/22/20010822BIT00730/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/22/20010822BIT00730/bit0002.pdf