Muutoksia tammi-maaliskuun 2001 osavuosikatsaukseen

MUUTOKSIA TAMMI-MAALISKUUN 2001 OSAVUOSIKATSAUKSEEN AvestaPolarit Oyj Abp:n 7.5.2001 julkaistun osavuosikatsauksen tietoja on muutettu seuraavasti. Rahoituslaskelma Tammi-maaliskuun 2001 käyttöpääoman muutos -lukuja on muutettu 73 milj. eurolla (toteutunut) ja 63 milj. eurolla (pro forma). Muutos on tehty, jotta Outokumpu Steelin saaminen 1.1.2001 Outokummun konsernishekkitililtä tulisi käsitellyksi sen taloudellista luonnetta paremmin kuvaavana. Muutetuissa tiedoissa tämä erä on käsitelty rahat ja pankkisaamiset erään kuuluvana eikä lyhytaikaisena saamisena. Samaa jaottelua on käytetty osavuosikatsauksessa julkaistussa pro forma taseessa 31.12.2000. Samassa yhteydessä on myös korjattu tammi- maaliskuun 2001 pro forma tulorahoitus ja rahoituksen rahavirta -lukuja hieman. Muutettu rahoituslaskelma on esitetty ohessa. RAHOITUSLASKELMA Pro forma ³) (yhteenveto) Tammi- Tammi- Tammi- Tammi- Tammi- maalis maalis maalis maalis joulu Milj. euroa 2001¹) 2000²) 2001 2000 2000 Tulorahoitus 27 61 25 179 520 Käyttöpääoman muutos 73 -23 72 -131 -156 Muut oikaisut - -1 - -1 -2 Liiketoiminnan rahavirta 100 37 97 47 362 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -49 -7 -52 -23 -164 hyödykkeisiin Muu investointien -3 -1 -3 2 -12 rahavirta Rahavirta ennen rahoitusta 48 29 42 26 186 Rahoituksen rahavirta -84 -17 -79 5 -177 Oikaisuerät 0 0 0 0 0 Rahavarojen muutos -36 12 -37 31 9 1 Avesta Sheffield on konsolidoitu AvestaPolaritiin 23.1.2001 ) lähtien. 2 Sisältää ainoastaan Outokumpu Steelin. ) 3 Pro forma -lukuja laskettaessa Avesta Sheffield on ) konsolidoitu AvestaPolaritiin koko jaksolta. Tuotanto Erikoisohuiden nauhojen oikea pro forma tuotantoluku vuodelta 2000 on 26 600 tonnia eikä 14 500 tonnia. Espoo 11.5.2001 AvestaPolarit Oyj Abp Lisätietoja antavat: Jouni Grönroos, Deputy CFO & Corporate Controller (09) 5764 5510 tai 040 504 5125 AvestaPolarit Corporate Management - Linnoitustie 4 A, PO Box 270, FIN-02601 Espoo, Finland Phone: +358 9 5764 5511, fax: +358 9 5764 5555 - Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 613 3600, fax: +46 8 613 3669 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/11/20010511BIT00670/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/11/20010511BIT00670/bit0002.pdf

Tilaa