Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2001

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2001 ·Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 34 milj. euroa (179 milj.). Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,43). ·Kannattavuuteen vaikuttivat sekä heikentynyt ruostumattoman teräksen kysyntä että hintojen lasku. ·Kysyntä ja myyntihinnat ovat kuitenkin vahvistumassa, vaikka maailmantalouden kehityssuunta ja sen vaikutukset ruostumattomaan teräkseen aiheuttavatkin epävarmuutta. ·Positiivinen rahavirta vähensi korollista nettovelkaa vuosineljänneksen aikana 42 milj. euroa. Velkaantumisaste oli neljänneksen päättyessä 23,6 prosenttia. Tammi- Tammi-maa Tunnusluvut - pro forma maaliskuu liskuu 2001 2000 Liikevaihto, milj. EUR 813 911 Liikevoitto, milj. EUR 34 179 Voitto ennen satunnaisia eriä, milj. 32 174 EUR Katsauskauden voitto, milj. EUR 23 151 Tulos/osake, EUR 1) 0,07 0,43 Sijoitetun pääoman tuotto, %1) 7,7 37,0 Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR 403 277 1) Sisältäen konsernipassiivan. Tässä esitetyt luvut ovat pro forma -lukuja, jotka sisältävät sekä AvestaPolaritin että Avesta Sheffieldin toiminnan koko neljänneksen ajalta. Kaikki tämän katsauksen kommentit viittaavat pro forma -lukuihin. Lisätietoja antavat: Espoo: Katarina Lybeck, Senior VP - Corporate Communications (09) 5764 5505, tai 040 503 0750 Jouni Grönroos, Deputy CFO & Corporate Controller (09) 5764 5510 tai 040 504 5125 Tukholma: Ian Cooper, Executive VP & Chief Financial Officer +46 8 613 3647, tai +46 70 656 5686 Inga Lundberg, Manager - Investor & Media Relations +46 8 613 4419, tai +46 70 656 5695 AvestaPolarit Corporate Management - Linnoitustie 4 A, PO Box 270, FIN-02601 Espoo, Finland Phone: +358 9 5764 5511, fax: +358 9 5764 5555 - Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 613 3600, fax: +46 8 613 3669 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00730/bit0001.doc The full report http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00730/bit0001.pdf The full report

Tilaa