Axfood nostanut omistusosuutensa Suomen Spar Oy:ssa 68,7 prosenttiin äänistä ja 52,0 prosenttiin osakkeista ja tulee tek

Axfood nostanut omistusosuutensa Suomen Spar Oy:ssa 68,7 prosenttiin äänistä ja 52,0 prosenttiin osakkeista ja tulee tekemään lunastus- tarjouksen * Axfood on ostanut 11.9.2001 124.350 Suomen Sparin Oyj:n ("Suomen Spar" tai "Yhtiö") A-osaketta ja 10.725 K-osaketta. Axfood osti A- ja K- osakkeet osakkeet kotimaisilta ja ulkomaisilta institutionaalisilta sijoittajilta 27 eurolla per osake. Näiden kauppojen myötä Axfood AB:n ("Axfood") omistusosuus Suomen Spar Oyj:ssä on noussut 68,7 äänistä ja 52,0 osakkeista, jonka johdosta Axfood tulee julkistamaan AML:n 6. luvun 6. pykälän mukaisen lunastustarjouksen lopuista Suomen Sparin osakkeista ("Lunastustarjous" tai "Tarjous"). * Lunastustarjous 27 euroa per A ja K osake. Axfood tarjoaa Lunastustarjouksessa 27 euroa jokaisesta Suomen Spar Oyj:n A- ja K- osakkeesta. Tarjous edustaa 39,9 prosentin preemioita A-osakkeen osalta ja 40,0 prosentin preemiota K-osakkeen osalta verrattuna Helsingin Pörssissä viimeisen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin ennen tarjouksen julkistamista 10.9.2001. Tarjouksen kokonaisarvo, lukuun ottamatta Axfoodin omistusta, on 14,7 miljoonaa euroa. Tarjous edustaa 26,8 prosentin preemioita1 A-osakkeen osalta ja 28,2 prosentin preemiota1 K-osakkeen osalta verrattuna Helsingin Pörssissä viimeisen 12 kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin ennen tarjouksen julkistamista 10.9.2001. Suomen Sparin A- osake on noussut 42,9 prosenttia ja K-osake 56,1 prosenttia 15.8.- 10.9.2001 välisenä aikana. * Tarjousaika. Tarjousaika pyritään aloittamaan niin nopeasti kuin se on käytännössä mahdollista. Tarjousaika alkaa arviolta 1.10.2001 ja kestää 31.10.2001 asti. Tarjouksen tausta ja motiivit Axfood omistaa 191.147 A-osaketta ja 399.257 K-osakketta, jotka edustavat 52,0 prosenttia Suomen Sparin osakkeista ja 68,7 prosenttia äänistä. Axfood, joka on listattu Tukholman Pörssin A-listalle, on yksi Ruotsin suurimmista päivittäistavarakaupoista. Axfoodin keskeisenä strategiana on laajentaa liiketoimintaansa Pohjoismaissa, josta johtuen Suomen Sparin tarjous on luonnollinen askel toteutettaessa valittua strategiaa ja samalla se yksinkertaistaa Axfood konsernin liiketoimintarakennetta. Suomen Spar on listattu Helsingin Pörssin I-listalla. Vuonna 2000, kaupankäynti volyymi oli 55.040 osaketta. Viimeisen kuudenkuukauden aikana kaupankäyntivolyymi oli 16.100 osaketta, joka vastasi 1,4 prosentin osuutta koko Suomen Sparin osakekannasta. 31.12.2000 Suomen Sparilla oli 457 rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa. "Lunastamalla Suomen Sparin osakkeet, uskomme voivamme paremmin yhdistää toimintojamme ja näin ollen se on erittäin luonnollinen jatko koko Axfood konsernin kehityksessä. Positiivisia synergiahyötyjä saavuttaisimme esimerkiksi ostoissa, tietotekniikassa ja hallinnossa ja ne välittömästi hyödyttäisivät sekä Suomen Sparin liiketoimintaa että asiakkaitamme Suomessa ", sanoo Mats Jansson, Axfoodin toimitusjohtaja. Suomen Sparin viimeaikainen kehitys Suomen Spar julkisti osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 8.8.2001. Osavuosikatsaus oli tilintarkastamaton. Katsauskaudella Yhtiön liikevaihto nousi 304,7 miljoonaan euroon, jossa oli kasvua 2,1 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhtiön liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 3,0 miljoonaa euroa. Katsauskaudella myymälöiden lukumäärä laski 15 myymällä yhteensä 309 myymälällä. Yhtiön tulos katsauskaudella oli 0,0 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden vastaavan ajanjakson 2,6 miljoonan euron tappioon. Yhtiön liikevaihto tammi-elokuussa 2001 oli 414,6 miljoonaa euroa, mikä on 2,7 % enemmän kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna. Alustava aikataulu Tarjousesite tullaan jakamaan Suomen Sparin osakkeenomistajille alustavasti 1.10.2001 alkaen. Tarjousaika alkaa arviolta 1.10.2001 ja kestää 31.10.2001 asti. Osakkeiden maksut odotetaan tapahtuvan 12.11.2001. Axfood varaa oikeuden jatkaa tarjousaikaa ja ilmoittaa osakkeiden lunastushinnan maksamiselle myöhempi ajankohta. Axfood lyhyesti Axfood on yksi pohjoismaiden suurimmista päivittäistavarakaupoista. Axfood konserni toimii sekä päivittäistavaran tukku- että vähittäiskaupassa. Axfood supermarkettiketjuja ovat mm. Hemköp, Spar, Vivo, Tempo ja Axfood Lågpris (alennusketjut, kuten Willys). Axfoodin liikevaihto on noin 30 miljardia Ruotsin kruunua ja sillä on henkilökuntaa noin 8.600, jotka operoivat 700 myymälää Ruotsissa ja 300 myymälää Suomessa. Myymälöistä Axfoodin kokonaan omistamia on Ruotsissa 250 ja Suomessa 80. Axfood on listattu Tukholman Pörssin A-listalle ja sen suurin osakkeenomistaja on Axel Johnson AB, joka omistaa noin 45 prosenttia yhtiön osakkeista. Rahoitustarkastus ei ole tarkastanut näitä Lunastustarjouksen olennaisia ehtoja. Carnegie toimii Axfoodin taloudellisena neuvonantajana ja lunastustarjouksen järjestäjänä. Lisätietoja: Mats Jansson, Axfoodin toimitusjohtaja, puh: +46 8-553 998 10 Lars Nilsson, varatoimitus- ja talousjohtaja, puh: +46 8-553 998 11 Bodil Eriksson, varatoimitus- ja viestintäjohtaja, puh: +46 8-553 998 17 1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo on laskettu päivän päätöskurssin perusteella ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/11/20010911BIT00480/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/11/20010911BIT00480/bit0002.pdf

Tilaa