Basware : Baswaren osavuosikatsaus 1.1.2012-30.6.2012 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 11.7.2012 klo 09:00
BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.6.2012 (IFRS)

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu 2012: Palveluliiketoiminnan kasvu jatkuu vahvana

 * Liikevaihto 56 153 tuhatta euroa (53 338 tuhatta euroa) - kasvu 5,3
  prosenttia
 * Liikevoitto 3 120 tuhatta euroa (5 788 tuhatta euroa) - laskua 46,1
  prosenttia
 * Liikevoitto 5,6 prosenttia liikevaihdosta (10,9 %)
 * Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutuspalvelut) kasvoi 46,0
  prosenttia
 * Jatkuvien tuottojen (Ylläpito ja Automatisointipalvelut) osuus
  liikevaihdosta 55,1 % (47,9 %)
 * Liiketoiminnan rahavirta 9 946 tuhatta euroa (15 800 tuhatta euroa)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,19 euroa (0,35 euroa) - laskua 46,6
  prosenttia

Huhti-kesäkuu 2012:
 * Liikevaihto 28 718 tuhatta euroa (27 280 tuhatta euroa) - kasvua 5,3
  prosenttia
 * Liikevoitto 1 298 tuhatta euroa (2 832 tuhatta euroa) - laskua 54,2
  prosenttia
 * Liikevoitto 4,5 prosenttia liikevaihdosta (10,4 %)
 * Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutuspalvelut) kasvoi 45,6
  prosenttia
 * Automatisointipalvelut-liiketoiminnan nykyisistä tuotannossa olevista sekä
  uusista voitetuista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana
  tuloutuva osuus on arviolta 27,0 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen
  vuosineljännekseen 9,7 %
 * Jatkuvien tuottojen (Ylläpito ja Automatisointipalvelut) osuus
  liikevaihdosta 54,7 % (47,6 %)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,07 euroa (0,17 euroa) - laskua 56,1
  prosenttia

Basware arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna
ja liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 8-13 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi
jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon kasvavan voimakkaammin kuin
päättyneellä katsauskaudella.

Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan edelliseen vuoteen
verrattuna ja liikevoiton olevan 8-18 miljoonaa euroa.


Luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

              4-6/  4-6/ Muutos,  1-6/  1-6/ Muutos,  1-12/
 Tuhatta euroa       2012  2011    %  2012  2011    %  2011
-------------------------------------------------------------------------------


 Liikevaihto       28 718 27 280  5,3 % 56 153 53 338  5,3 % 107 750

 EBITDA          2 793  4 111 -32,1 %  5 981 8 305 -28,0 % 17 284

 Liikevoitto ennen
 IFRS3-poistoja      1 847  3 333 -44,6 %  4 302 6 791 -36,7 % 14 290

 Liikevoitto        1 298  2 832 -54,2 %  3 120 5 788 -46,1 % 12 280

    % liikevaihdosta    4,5 % 10,4 %       5,6 % 10,9 %      11,4 %

 Tulos ennen veroja    1 296  2 904 -55,4 %  3 214 5 834 -44,9 % 12 332

 Tilikauden tulos      949  2 162 -56,1 %  2 425 4 430 -45,3 %  9 671 Oman pääoman tuotto, %  3,9 %  9,3 %       4,9 % 11,0 %      11,6 %

 Sijoitetun pääoman
 tuotto, %         5,7 % 12,5 %       6,7 % 14,3 %      14,9 %

 Likvidit varat *)    31 630 47 661 -33,6 % 31 630 47 661 -33,6 % 42 977

 Nettovelkaantumisaste,                  -48,1
 %            -32,0 % -48,1 %      -32,0 %   %      -42,3 %

 Omavaraisuusaste, %   74,4 % 75,1 %      74,4 % 75,1 %      81,9 % Tulos/osake, euroa     0,07  0,17 -56,1 %  0,19  0,35 -46,7 %  0,76

 Tulos/osake
 (laimennettu), euroa    0,07  0,17 -56,1 %  0,19  0,35 -46,6 %  0,76

 Emoyhtiön omistajille
 kuuluva

 oma pääoma/osake, euroa  7,56  7,32  3,2 %  7,56  7,32  3,2 %  7,76


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat

Raportointi

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to
Pay, P2P).

Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
Lisenssimyynti, Konsultointi, Ylläpito ja Automatisointipalvelut. Lisenssimyynti
koostuu hankinnasta maksuun -tuoteperheestä ja vain Suomessa markkinoitavista
talousohjaus- ja maksuautomaatiotuotteista. Automatisointipalvelut sisältävät
verkkolaskutuksen, paperilaskujen skannauspalvelut, tulostuspalvelut,
ostokatalogien välityksen, hankintasanomien välityksen, aktivointipalvelun ja
Software as a Service (SaaS) -palvelut.

Yhtiö raportoi myös arvion Automatisointipalveluiden nykyisistä tuotannossa
olevista sekä uusista voitetuista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden
aikana tuloutuvasta osuudesta. Automatisointipalvelusopimukset ovat
tyypillisesti usean vuoden pituisia tai toistaiseksi voimassa olevia.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, Skandinavia, muu Eurooppa ja muu
maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän lisäksi
esitetään varojen sijainnin mukaan liikevaihto ja liikevoitto. Näiden lisäksi
maantieteellisten alueiden pitkäaikaiset varat raportoidaan
vuositilinpäätöksessä varojen sijainnin mukaan.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä osavuosikatsauksesta:

"Yhtiön käynnissä oleva muutosprosessi ohjelmistoyrityksestä palveluyritykseksi
etenee suunnitellusti. Esimerkkinä tästä olemme vieneet ensimmäisellä
vuosipuoliskolla verkkolaskutuspalvelutuotantoon yli 1 000 liikevaihtoa tuovaa
lähetysasiakasta sekä 125 uutta vastaanottoasiakasta.

Yhtiön tuloksentekokykyyn vaikuttaa tällä hetkellä eritoten lisenssimyynnin
lasku sekä yhtiön kasvun ja muutosprosessin edellyttämät, suunnitelman mukaiset
panostukset.

Toisella vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 5,3 prosenttia 28,7
miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 1,3 miljoonaa euroa. Vaikka toisella
vuosineljänneksellä lisenssimyyntimme supistui 1,0 miljoonaa euroa viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna, Basware Hankinnasta maksuun (P2P)
-lisenssimyynti säilyi edellisen vuoden tasolla. Tämän lisäksi
Automatisointipalveluiden toisen vuosineljänneksen 1,8 miljoonan euron kasvu
kompensoi lisenssimyynnin laskua.

Automatisointipalveluiden vahva kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä.
Palveluiden kasvu saavutettiin suurelta osin kansainvälisiltä markkinoilta.
Automatisointipalvelut -liiketoiminnan välittämä transaktiomäärä oli
vuosineljänneksellä 8,2 miljoonaa ja se kasvoi 63,4 prosenttia.
Automatisointipalveluiden osuus liikevaihdosta on 20,4 prosenttia. Jatkuvien
tuottojen (Ylläpito ja Automatisointipalvelut) osuus liikevaihdosta kasvoi
edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 54,7 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Palveluna toimitettavien ohjelmistoratkaisujen määrä kasvaa tasaisesti yhä
useamman kaupan toteutuessa SaaS-palveluna ja lisenssimyynnin kysynnän
siirtyessä palveluratkaisuihin. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme
solmineet uusia, monivuotisia SaaS- ja verkkolaskutuspalvelusopimuksia yhteensä
17,9 miljoonalla eurolla. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä markkinoille
tuomamme uuden sukupolven Basware Alusta, pilvipalveluihin perustuva, uusi
teknologia organisaatioiden väliseen sähköiseen asiointiin, on otettu hyvin
vastaan asiakaskunnassamme.

Ensimmäisen vuosipuoliskon suoritus antaa hyvät edellytykset saavuttaa
Automatisointipalveluiden kasvutavoitteet loppuvuoden aikana. Yhtiön kasvun
ennakoidaan voimistuvan loppuvuoden aikana Automatisointipalveluiden kasvun
tukemana ja transformaation tulokset alkavat näkyä yhtiön liikevaihdon kasvussa
ja tuloksessa."

Markkinanäkymät ja toimintaympäristö

Viimeisimpien markkina-arvioiden mukaan ohjelmistopuolen markkinoiden on
arvioitu vuonna 2012 kasvavan globaalisti 6,0 prosenttia (aiempi arvio 6,2) ja
Yhdysvalloissa 7,4 prosenttia (aiempi arvio 8,0). IT-palveluiden
kokonaismarkkinoiden on ennustettu kasvavan globaalisti 4,7 prosenttia (aiempi
arvio sama) ja Yhdysvalloissa 7,3 prosenttia (aiempi arvio sama) vuonna 2012.
Tutkimusyhtiöiden mukaan vuonna 2013 ohjelmistopuolen on arvioitu kasvavan
globaalisti 7,0 prosenttia, IT-palveluiden 5,6 prosenttia ja IT-markkinoiden
kokonaisuudessaan 6,7 prosenttia.

Yritysostojen ja solmittujen partneruussopimusten määrä on lisääntynyt
markkinoilla. Näiden avulla markkinoilla toimivat yritykset pyrkivät
vahvistamaan toimittajaverkostoa ja laajentumaan maantieteellisesti.
Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden
nousevan alalla toimivien yritysten tarjoomassa. Basware jatkaa aktiivisesti
yrityskauppakohteiden analysointia erityisesti verkkolaskumarkkinasta Euroopassa
strategiansa mukaisesti.

Baswaren ohjelmistojen ja palvelujen kilpailukyky on entistä parempi vuoden
2012 ensimmäisellä neljänneksellä julkistetun uuden sukupolven ohjelmiston
myötä. Tammikuussa 2012 toteutetun saksalaisen verkkolaskuoperaattorin oston
myötä saimme innovatiivista teknologiaa, joka parantaa yhtiön kilpailukykyä.
Automatisointipalvelut vaikuttavat positiivisesti kilpailukykyyn ja lisää yhtiön
liikevaihdon ja kannattavuuden ennustettavuutta sekä läpinäkyvyyttä pitkällä
aikavälillä.

Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa.  Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu
myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan ulkopuolisille toimittajille ja ostajille,
mikä nostaa asiakaspotentiaalia. Verkkolaskutuksen käyttöaste on edelleen
alhainen, vaihdellen 5-30 prosenttia maakohtaisesti, mikä luo hyvän pohjan
Baswaren Automatisointipalveluiden kasvulle.

Offshoring-toiminnan merkitys kasvaa edelleen yhtiön strategiassa. Tuotekehitys
ja Automatisointipalvelujen toiminta Basware Intian toimipisteessä on jo
onnistuneesti kasvanut merkittävään asemaan. Yhtiö on kehittänyt offshoring-
toimintaa kannattavuuden parantamiseksi myös uusien palveluliiketoimintojen ja
sisäisten tukitoimintojen osalta.

Espoossa 11. heinäkuuta 2012

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Esa Tihilä Basware Oyj
Puh. 040 480 7098


Osavuosikatsauksen tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Basware järjestää 11. heinäkuuta osavuosikatsausta käsittelevän
tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 11.00 Hotelli Kämpissä
(Kluuvikatu 2, 2. krs), Helsingissä. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Esa
Tihilä ja talousjohtaja Mika Harjuaho kommentoivat vuosineljänneksen tapahtumia
ja tuloskehitystä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Sirje Ahvenlampi, Manager,
Investor Relations, puh. 050-557 3822, sirje.ahvenlampi (at) basware.com.

Basware järjestää analyytikoille myös puhelinkonferenssin 11. heinäkuuta kello
15:00:

Rekisteröinti puhelinneuvotteluun:
http://emea.directeventreg.com/registration/event/98332524

Rekisteröinti puhelinneuvottelun esityksen katsomiseen:
http://webeventservices.reg.meeting-stream.com/66082_basware

Pääomamarkkinapäivä syyskuussa

Basware järjestää sijoittajille ja analyytikoille suunnatun pääomamarkkinapäivän
Lontoossa 4. syyskuuta 2012. Tilaisuuden tavoitteena on kertoa Baswaren
strategiasta ja toiminnasta. Päivän ohjelma koostuu toimitusjohtaja Esa Tihilän
sekä muiden yhtiön johdon edustajien esityksistä. Lisätietoja tapahtumasta
julkaistaan yhtiön internet-sivuilla myöhemmin.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi

  

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit