Basware : Baswaren osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 10.10.2013 klo 08:45
BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2013 (IFRS)

YHTEENVETO

Tammi-syyskuu 2013: Automatisointipalvelujen vahva kasvu jatkuu
 * Liikevaihto 90 300 tuhatta euroa (83 272 tuhatta euroa) - kasvua 8,4
  prosenttia
 * Liikevoitto 1 201 tuhatta euroa (5 381 tuhatta euroa) - laskua 77,7
  prosenttia
 * Liikevoitto 1,3 prosenttia liikevaihdosta (6,5 %)
 * Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutuspalvelut) kasvoi 47,8
  prosenttia
 * Jatkuvien tuottojen (Asiakastuki ja Automatisointipalvelut) osuus
  liikevaihdosta 63,9 prosenttia (57,9 %)
 * Liiketoiminnan rahavirta 4 129 tuhatta euroa (7 334 tuhatta euroa)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,03 euroa (0,31 euroa) - laskua 91,1
  prosenttia

Heinä-syyskuu 2013:

 * Liikevaihto 28 682 tuhatta euroa (27 119 tuhatta euroa) - kasvua 5,8
  prosenttia
 * Liikevoitto 1 861 tuhatta euroa (2 261 tuhatta euroa) - laskua 17,7
  prosenttia
 * Liikevoitto 6,5 prosenttia liikevaihdosta (8,3 %)
 * Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutuspalvelut) kasvoi 43,8
  prosenttia
 * Automatisointipalvelut -liiketoiminnan nykyisistä tuotannossa olevista sekä
  uusista voitetuista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana
  tuloutuva osuus kasvoi arviolta 33,6 miljoonaan euroon (kasvua edellisen
  vuosineljänneksen lopussa tehtyyn arvioon 1,1 prosenttia)
 * Jatkuvien tuottojen (Asiakastuki ja Automatisointipalvelut) osuus
  liikevaihdosta 66,8 prosenttia (60,5 %)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,07 euroa (0,12 euroa) - laskua 35,8
  prosenttia

Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton
(EBIT) olevan positiivinen.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

              7-9/  7-9/ Muutos,  1-9/  1-9/ Muutos,  1-12/
 Tuhatta euroa       2013  2012    %  2013  2012    %  2012
-------------------------------------------------------------------------------


 Liikevaihto       28 682 27 119  5,8 % 90 300 83 272  8,4 % 113 699

 EBITDA          3 609  4 070 -11,3 % 6 504 10 051 -35,3 % 14 801

 Liikevoitto ennen IFRS3-
 poistoja         2 092  2 793 -25,1 % 1 895  7 095 -73,3 % 10 555

 Liikevoitto        1 861  2 261 -17,7 % 1 201  5 381 -77,7 %  8 308

    % liikevaihdosta    6,5 %  8,3 %      1,3 %  6,5 %       7,3 %

 Tulos ennen veroja    1 819  2 300 -20,9 % 1 130  5 514 -79,5 %  8 357

 Tilikauden tulos      960  1 493 -35,7 %  350  3 918 -91,1 %  5 863 Oman pääoman tuotto, %  4,0 %  6,1 %      0,5 %  5,3 %       5,8 %

 Sijoitetun pääoman
 tuotto, %         7,7 %  9,6 %      2,3 %  7,6 %       8,2 %

 Likvidit varat *)    15 124 27 739 -45,5 % 15 124 27 739 -45,5 % 34 519

 Nettovelkaantumisaste, % -6,7 % -27,5 %      -6,7 % -27,5 %      -23,8 %

 Omavaraisuusaste, %   73,1 % 80,2 %      73,1 % 80,2 %      77,6 % Tulos/osake, euroa     0,07  0,12 -35,8 %  0,03  0,31 -91,1 %  0,46

 Tulos/osake
 (laimennettu), euroa    0,07  0,12 -35,8 %  0,03  0,31 -91,1 %  0,46

 Emoyhtiön omistajille
 kuuluva

 oma pääoma/osake, euroa  7,51  7,71 -2,5 %  7,51  7,71 -2,5 %  7,84

 *) Sisältää rahavarat

Liiketoiminta

Basware on maailman johtava helpomman ostamisen ja myymisen ratkaisujen
toimittaja. Basware tarjoaa avoimia, turvallisia, pilvipalveluihin perustuvia
ratkaisuja kaikenkokoisille organisaatioille. Ratkaisujen avulla organisaatiot
voivat tehostaa hankinta-, ostoreskontra-, laskutus-, maksuliikenne- ja
talousohjausprosessejaan. Eri toimialojen yritykset, pienistä suuryhtiöihin,
käyttävät Baswaren ratkaisuja saavuttaakseen huomattavia kustannussäästöjä,
parantaakseen rahavirran ennustettavuutta ja tiivistääkseen asiakas-
toimittajasuhteita. Basware Commerce Network -verkoston perustana on avoimuus,
joka mahdollistaa erilaisten organisaatioiden välisen kaupankäynnin sähköisen
asioinnin ja tekee verkostosta maailman kattavimman. Verkosto yhdistää miljoonia
käyttäjiä yli 100 maassa ja 900 000 organisaatiossa.

Raportointi

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to
Pay, P2P).

Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
Lisenssimyynti, Konsultointi, Asiakastuki ja Automatisointipalvelut.

Asiakastuen muodostaa aikaisempi Ylläpito sekä aikaisemmin Konsultoinnissa
raportoitu laajennettu asiakastuki. Laajennetun asiakastuen sopimukset ovat
usean vuoden mittaisia jatkuvia palvelusopimuksia. Asiakastuki yhdessä
Automatisointipalveluiden kanssa muodostaa yhtiön raportoiman jatkuvan
liikevaihdon.

Lisenssimyynti koostuu hankinnasta maksuun -tuoteperheestä ja vain Suomessa
markkinoitavista talousohjaus- ja maksuautomaatiotuotteista.
Automatisointipalvelut sisältävät verkkolaskutuksen, paperilaskujen
skannauspalvelut, tulostuspalvelut, ostokatalogien välityksen, hankintasanomien
välityksen, aktivointipalvelun ja Software as a Service (SaaS) -palvelut.

Yhtiö raportoi myös arvion Automatisointipalveluiden nykyisistä tuotannossa
olevista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuvasta
osuudesta. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden
pituisia tai toistaiseksi voimassa olevia.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, Skandinavia, muu Eurooppa ja muut
alueet. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän lisäksi
esitetään varojen sijainnin mukaan liikevaihto ja liikevoitto. Näiden lisäksi
maantieteellisten alueiden pitkäaikaiset varat raportoidaan
vuositilinpäätöksessä varojen sijainnin mukaan.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä osavuosikatsauksesta:

Automatisointipalvelujen vahva kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä.
Yhtiön liikevaihto kasvoi ja liiketulos kääntyi voitolliseksi. Yhtiön toisella
vuosineljänneksellä käynnistynyt tehostamisohjelma tuloksentekokyvyn
parantamiseksi on jatkunut tavoitteiden mukaisesti. Samalla alkuperäistä 3
miljoonan euron vuosikustannusten alennustavoitetta kesäkuun tasosta on
tarkistettu 4 miljoonaan euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.

Automatisointipalvelujen liikevaihto on kasvanut strategiamme mukaisesti ja
kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 43,8 prosenttia. Transaktiovolyymin vahva
kasvu jatkui vuosineljänneksellä ja oli 69,5 prosenttia. Basware Commerce
Network -verkosto on kasvanut vahvasti ja olemme kytkeneet verkostoon entistä
enemmän myös pieniä ja keskisuuria toimittajia ja ostajia yli sadassa maassa
uusien tuotteiden ja toimitustapojen avulla.

Ohjelmistolisenssien kysyntä jatkui heikkona vuosineljänneksellä ja
lisenssimyynnin lasku oli 18,3 prosenttia. Samanaikaisesti SaaS-liikevaihto
kasvoi 17,4 prosenttia. Lisenssimyynnin lasku vaikuttaa
konsultointiliiketoiminnan kehitykseen.

Asiakaspalautteen mukaan Baswaren ohjelmistojen ja palvelujen kilpailukyky on
hyvä. Painotamme kaikessa toiminnassamme entistä enemmän Basware Commerce
Network -verkoston ja Alusta-ohjelmistojen ja -palvelujen myynnin kasvua. Olemme
jatkaneet Alusta-ohjelmistojen ja -palvelujen kehittämistä keskittyen
ostolaskutoimintojen viimeistelyyn. Alustan ostolaskutoiminnallisuus saadaan
lähikuukausina tasolle, joka mahdollistaa nykyasiakkaiden päivitysprojektien
käynnistämisen. Jatkossa kehitys painottuu hankintatoimen ja matkalaskujen
kehittämiseen. Verkkolaskupalvelujen kehitystyössä painopiste on
automatisoitujen prosessien kehittämisessä.

Olemme uudistaneet organisaatiotamme varmistaaksemme transaktiomäärien nopeamman
kasvun sekä laajentaaksemme palveluihin perustuvaa liiketoimintaa strategian
mukaisesti. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on nopeuttaa palvelujemme ja
tuotteidemme käyttöönottoa, vauhdittaa SaaS- ja verkkolaskukauppojen
tuotantoonvientiä tuote- ja prosessiparannuksilla sekä tehostaa toimintaa.
Tavoitteenamme on vahvistaa kasvua maailmanlaajuisesti ja ylläpitää
tuotejohtajuus hankinnasta maksuun -prosesseissa sekä parantaa yhtiön
tuloksentekokykyä.

Yhtiön tuote- ja palveluvalikoiman uudistus sekä liiketoimintamallin muutos
jatkuvat. Tuote- ja palveluvalikoimaa on vahvistettu strategisten kumppanuuksien
avulla. Syyskuussa julkistettiin kumppanuus MasterCardin kanssa, joka yhdistää
MasterCardin yhden maailman suurimmista maksuverkostoista Basware Commerce
Network -verkostoon ja tuo markkinoille uuden ratkaisun yritysten
maksuliikenteeseen. Syyskuussa julkistimme myös yhteistyön toimittajahallinnan
ja kustannusanalyysien tarjoajan BravoSolutionin kanssa kilpailutuksesta maksuun
-ratkaisuissa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden
nousevan alalla toimivien yritysten tarjoomassa. Basware jatkaa
yrityskauppakohteiden kartoitusta erityisesti verkkolaskumarkkinassa Euroopassa
ja Yhdysvalloissa strategiansa mukaisesti.

Baswaren tavoitteena on olla maailman suurin verkkolaskujen ja muiden sähköisten
sanomien verkosto ostajille ja toimittajille vuoden 2015 loppuun mennessä.
Verkkolaskutuksen käyttöaste on edelleen alhainen. Käyttöaste vaihtelee viidestä
kolmeenkymmeneen prosenttiin maakohtaisesti ja sen odotetaan kasvavan
voimakkaasti tulevina vuosina.

Näkymät 2013

Belgialaisen Certipostin verkkolaskutusliiketoiminnan osto vahvistui 2.1.2013.
Yhtiö arvioi, että hankitun liiketoiminnan liikevoitto ensimmäisellä
vuosipuoliskolla kirjattujen noin 1,5 miljoonan euron kertaluontoisten kulujen
jälkeen on vuonna 2013 noin 0,5 miljoonaa euroa negatiivinen, kun aiempi arvio
oli noin 1,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Alkuperäinen arvio koko vuodelle oli
lievästi positiivinen. Liiketulos sisältää emoyhtiöltä veloitetut konsernin
palvelut, kuten tuotekehitykseen, asiakastukeen ja hallintoon liittyvät kulut.

Alusta-ohjelmistojen ja -palvelujen tuotekehitys jatkuu voimakkaasti myös
kuluvana vuonna tuotejohtajuuden ylläpitämiseksi hankinnasta maksuun
-prosesseissa. Tuotekehitysmenojen painopiste siirtyy vaiheittain Alusta-
tuotekehityksestä Automatisointipalvelujen tuotekehitykseen vuodesta 2014
alkaen.

Konsultointipalveluiden liikevaihdon kehitystä tuetaan kiinteähintaisilla
toimituspaketeilla sekä yksittäisiin tapahtumiin perustuvilla
konsultointimaksuilla tuntihintaisten projektitöiden lisäksi. Lisenssi- ja SaaS-
liiketoiminnan myynnin tukemiseksi olemme tehneet merkittäviä muutoksia myynnin
johtoon ja myyntiorganisaatioon sekä täsmentäneet uusasiakashankinnan
myyntimalleja ja asiakkuuksien hoitotapoja.

Yhtiön kesäkuussa käynnistämä tehostamisohjelma tuloksentekokyvyn parantamiseksi
on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Alkuperäistä 3 miljoonan euron
vuosikustannusten alennustavoitetta kesäkuun tasosta on tarkistettu 4 miljoonaan
euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.

Basware arvioi vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan ja vuoden 2013 liikevoiton
(EBIT) olevan positiivinen.

Espoossa 10. lokakuuta 2013

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 480 7098

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fiYrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit