Basware fokusoi strategiaansa voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun

Basware Oyj pörssitiedote 25.1.2011 klo 09:00
Baswaren hallitus ja yhtiön johto ovat tarkentaneet  yhtiön strategiaa ja
päämääriä seuraavalle 4- vuotisjaksolle ja yhtiö fokusoi voimakkaaseen
kansainväliseen kasvuun, jonka tukemiseksi yritys harkitsee
lisärahoitusjärjestelyä alkuvuoden aikana.

Vuonna 2009 lanseerattu Basware Automatisointipalvelut kasvoi 56 prosenttia
vuonna 2010 ja on osoittanut ainutkertaisen kilpailukykynsä kansainvälisesti.
Saavutetun kilpailukyvyn täysimääräiseksi hyödyntämiseksi yhtiö lisää
panostuksia automatisointipalveluiden kasvuun.

Yhtiön tavoitteena on olla johtava verkkolaskuyhtiö maailmanlaajuisesti.
Yritysostot tukevat verkkolaskupalvelun kasvua, joiden vuosivolyymi 2010 oli
13,6 miljoonaa välitettyä laskua. Verkkolaskumarkkina kasvaa voimakkaasti ja
Baswaren tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan verkkolaskun raja vuoteen 2014
mennessä.

Kansainvälisen kasvun tukemiseksi Basware kehittää organisaatiorakennettaan
maantieteellisesti entistä enemmän aluepohjaiseksi. Maakohtaiset rakenteet
yhdistetään aluerakenteiksi.  Aluerakenne tehostaa ja mahdollistaa
lisäpanostukset myyntiin, markkinointiin, automatisointipalveluiden toimittaja-
aktivointiin ja muihin asiakastoimintoihin. Samalla Basware tutkii oman tuote-
ja liiketoimintaportfolion uudelleenjärjestelymahdollisuuksia kansainvälisen
tuote- ja palveluliiketoiminnan parantamiseksi.

Baswaren näkemyksen mukaan palvelukonseptin merkitys jatkaa voimakasta kasvuaan
myös tulevaisuudessa, mistä syystä yhtiön uuden sukupolven tuotekokonaisuutta
pyritään tarjoamaan voimakkaasti myös palveluna. Yhtiö tavoittelee
nykyasiakkaiden asennusten siirtyvän tuotepäivitysten kautta merkittäviltä osin
Software as a Service (SaaS) -malliin tulevaisuudessa. Palveluliiketoiminnan
tarjooman kehitys jatkuu edelleen voimakkaana. Basware julkaisee ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana uuden laskuautomaatiotoiminnan ulkoistuspalvelun
kansainvälisille markkinoille. Asiakkaille tarjottava laajempi palvelumalli,
SaaS  ja uudet tarjoomakokonaisuudet parantavat yhtiön kannattavuutta ja
lisäävät jatkuvaa liikevaihtoa.

Basware on uudistanut hinnoittelumallinsa asiakkaan tarpeiden mukaisesti
erittäin joustavaksi. Asiakas voi tästä eteenpäin hankkia ohjelmistoratkaisun
joko lisenssimaksu- tai kuukausimaksuperusteisesti tai  SaaS-mallin mukaisesti.

Edelleen vahvistaakseen kansainvälistä kasvua Basware nostaa yrityskauppojen
merkitystä strategiassaan ja organisaatiossaan. Yhtiö on ollut aktiivinen
yritysostoissa ja vahvistaa nyt toimintaa perustamalla uuden johtoryhmätasoisen
yrityskaupoista vastaavan toiminnon, jonka tavoitteena on aktiivisesti tehdä
yhtiön strategiaa tukevia yritysjärjestelyjä. Yrityskauppojen toteuttamiseksi
Basware harkitsee lisärahoituksen keräämistä markkinoilta ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Rahoitusjärjestely on suunniteltu toteutettavaksi
institutionaalisille sijoittajille suunnatulla osakeannilla. Nordea on valittu
neuvonantajaksi mahdollisessa osakeannissa.

Offshoring-toimintojen merkitys kasvaa edelleen yhtiön strategiassa.
Tuotekehitys ja automatisointipalvelujen toiminta Basware Intian toimipisteessä
on jo onnistuneesti kasvanut merkittävään asemaan. Yhtiö kartoittaa offshoring-
toiminnan kehittämistä kannattavuuden parantamiseksi myös uusien
palveluliiketoimintojen ja sisäisten tukitoimintojen osalta. Lisäksi yhtiö
tutkii uusien maantieteellisten  alueiden mahdollisuuksia offshoring-toiminnan
laajentamisessa.

Baswaren  pitkän aikavälin päämäärät tarkentuvat.  Uudet strategiset linjaukset
mahdollistavat voimakkaan kansainvälisen kasvun sekä liikevoittomarginaalin
positiivisen kehityksen. Pitkän aikavälin tavoitteena on liikevaihdon 15-30
prosentin kasvu ja automatisointipalveluiden yli 50 prosentin vuotuinen kasvu.
Yhtiön pitkän aikavälin liikevoittomarginaalin tavoite on 15-20 prosenttia
parantuen jakson loppua kohden.

Lisätietoja:

Ilkka Sihvo, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 501 8251

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi


Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa