Basware osavuosikatsaus 1.1.2009-30.9.2009 (IFRS)


            
BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.9.2009 (IFRS)
Basware pörssitiedote 13.10.2009, klo 09:00

YHTEENVETO

Tammi-syyskuu
-    Liikevaihto 66 054 tuhatta euroa (59 804 tuhatta euroa) -
kasvu 10,5 prosenttia
-    Liikevoitto 7 767 tuhatta euroa (4 557 tuhatta euroa) - kasvu
70,4 prosenttia
-    Liikevoitto 11,8 prosenttia liikevaihdosta (7,6 %)
-    Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 54,3 prosenttia
liikevaihdosta (51,9 %) - kasvu 15,5 prosenttia
-    Liiketoiminnan rahavirta 8 540 tuhatta euroa (6 205 tuhatta
euroa)
-    Osakekohtainen tulos 0,45 euroa (0,28 euroa)

Heinä-syyskuu Q3
-    Liikevaihto 21 609 tuhatta euroa (19 259 tuhatta euroa) -
kasvu 12,2 prosenttia
-    Liikevoitto 4 028 tuhatta euroa (2 381 tuhatta euroa) -
kasvua 69,2 %
-    Liikevoitto 18,6 prosenttia liikevaihdosta (12,4 %)
-    Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 58,0 prosenttia
liikevaihdosta (55,1 %) - kasvu 18,0 prosenttia
-    Osakekohtainen tulos 0,27 euroa (0,17 euroa)


Basware arvioi vuoden 2009 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti
vuoden 2008 tasosta. Vuoden 2009 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan
noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

             7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
Tuhatta euroa       2009 2008    % 2009 2008    % 2008

              21  19      66  59      86
Liikevaihto        609  259 12,2 %  054 804 10,5 %  098
                        10  6      11
EBITDA          5 134 3 070 67,2 %  943 611 65,5 %  722
Liikevoitto ennen                   5
IFRS-3-poistoja     4 596 2 577 78,4 % 9 188 146 78,5 % 9 730
                           4
Liikevoitto       4 028 2 381 69,2 % 7 767 557 70,4 % 8 679
             18,6 12,4     11,8 7,6     10,1
% liikevaihdosta       %   %       %  %       %
                           4
Tulos ennen veroja    3 946 2 370 66,5 % 7 553 548 66,1 % 8 410
                           3
Tilikauden tulos     3 005 1 941 54,8 % 5 066 290 54,0 % 6 585

             23,7 16,3     13,3 9,2     13,7
Oman pääoman tuotto, %    %   %       %  %       %
Sijoitetun pääoman    24,5 17,6     16,4 11,0     16,6
tuotto, %          %   %       %  %       %
                           8
Likvidit varat *     7 567 8 680 -12,8 % 7 567 680 -12,8 % 8 777
                          8,3
Nettovelkaantumisaste, % 3,2 % 8,3 %     3,2 %  %     9,3 %
             61,9 60,0     61,9 60,0     59,5
Omavaraisuusaste, %     %   %       %  %       %

Tulos/osake, euroa    0,27 0,17 60,9 % 0,45 0,28 58,8 % 0,56
Tulos/osake
(laimennettu), euroa   0,27 0,17 60,9 % 0,45 0,28 58,8 % 0,56
Oma pääoma/osake, euroa  4,58 4,19  9,3 % 4,58 4,19  9,3 % 4,23


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat

Baswaren liiketoiminta koostuu tuotemyynnistä, ylläpidosta ja tuesta,
konsultoinnista ja palveluista, Software as a Service (SaaS)
-myynnistä ja muista toiminnoista. Baswaren tuotemyynnin ydin
koostuu hankinnasta maksuun (Enterprise Purchase to Pay)
-tuoteperheestä ja talousohjauksen (FIMA) -tuoteperheestä. Yhtiön
raportoitavat markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja
muut alueet.


Baswaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi osavuosikatsauksen
julkistamisen yhteydessä:

"Kolmannen vuosineljänneksen liiketuloksemme on yhtiön historian
paras kaikista kolmannen vuosineljänneksen tuloksistamme. Myös
kumulatiivinen liiketulos on ennätyskorkea. Saavuttamamme 10,5
prosentin liikevaihdon kasvu on erinomainen lama-ajan suoritus.
Erityisesti onnistuimme kasvattamaan
Automatisointipalvelut-liiketoimintaa ja olemme solmineet
asiakkuuksia suurten kansainvälisten yhtiöiden kanssa. Kolmannen
vuosineljänneksen aikana tehtiin myös yksi yhtiön historian
suurimmista lisenssikaupoista. Tekemämme kauppa edistää merkittävästi
liiketoimintaamme Australiassa ja tukee aiemmin tänä vuonna
tekemäämme yritysostoa.

Tilanteemme näyttää tässä vaiheessa hyvältä koko vuoden tavoitteen
saavuttamiseksi, mutta vuoden viimeinen neljännes on kuitenkin varsin
haasteellinen nykyisessä taloustilanteessa", sanoo Ilkka Sihvo,
Baswaren toimitusjohtaja.


RAPORTOINTI
Basware osti Australian jälleenmyyjänsä TAG Services Pty Ltd:n koko
osakekannan 1.7.2009.

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja
uudistettuja standardeja: IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS 1
Tilinpäätöksen esittäminen. IFRS 8- muutos vaikuttaa liitetietojen
segmentti-informaatioon ja IAS 1- muutos vaikuttaa tuloslaskelman
esitysmuotoon.

Basware raportoi maantieteellisen jaon mukaiset toimintasegmentit,
jotka ovat Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja Muut. TAG Services
-yritysoston 1.7.2009 seuraksena Baswarella on varoja Australiassa.
Huomioiden Pohjois-Amerikan ja Australian liiketoimintojen luonteen
ja laajuuden nämä alueet yhdistetään segmentiksi nimeltä Muut
kolmannesta vuosineljänneksestä 2009 alkaen. Suomi-segmentissä
raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen (pois
lukien Australia) ja talousohjauksen liiketoiminnot.

Lisäksi yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot
seuraavasti: Tuotemyynti, Konsultointi, Ylläpito ja
Automatisointipalvelut. Automatisointipalvelut sisältää SaaS-tuotot
ja Yhteyspalvelut, joita ovat paperilaskujen digitalisointi ja
verkkolaskujen sekä hankintasanomien välittäminen.

Yhtiö raportoi myös Automatisointipalvelusopimusten tulouttamattoman
tilauskannan. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti
usean vuoden pituisia.


LIIKEVAIHTO
Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan
(ensisijainen segmentti):


Liikevaihto     7-9/  7-9/       1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
(tuhatta euroa)   2009  2008 Muutos, %  2009 2008    %  2008
                          34
Suomi       11 478 10 604    8,2 35 215  188   3,0 49 517
                          12
Skandinavia    4 505 3 352   34,4 16 100  179  32,2 18 805
                          14
Eurooppa      4 104 5 428   -24,4 13 087  189  -7,8 19 454
Muut        3 980 1 567   154,0 6 303 3 692  70,7 5 004
Segm. välinen                    -4
liikevaihto    -2 459 -1 692   45,3 -4 652  444   4,7 -6 682
                          59
Konserni yhteensä 21 609 19 259   12,2 66 054  804  10,5 86 098Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin
mukaan:


Liikevaihto    7-9/  7-9/       1-9/ 1-9/      1-12/
(tuhatta euroa)  2009  2008 Muutos, %  2009 2008 Muutos, %  2008
Suomi      9 084 8 645    5,1 30 181  28 745  5,0 41 514
Skandinavia   4 893 3 262   50,0 15 716  11 898  32,1 18 309
Eurooppa     3 921 5 299   -26,0 12 994  14 048  -7,5 19 191
Muut       3 711 2 052   80,8 7 163  5 113  40,1 7 083
Konserni
yhteensä    21 609 19 259   12,2 66 054  59 804  10,5 86 098Basware-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella (tammi-syyskuu)
10,5 prosenttia ja oli 66 054 tuhatta euroa (59 804 tuhatta euroa).

Yhtiön tuotemyynti laski katsauskaudella 10,0 prosenttia ja oli 24,2
prosenttia (29,6 %) liikevaihdosta. Ylläpitotuotot kasvoivat
katsauskaudella 20,8 prosenttia ja muodostivat 33,1 prosenttia (30,2
%) liikevaihdosta. Konsultointituotot kasvoivat 12,2 prosenttia ja
olivat 34,4 prosenttia (34,0 %) liikevaihdosta.

Katsauskaudella Automatisointipalvelut (SaaS, verkkolaskutus,
skannauspalvelut) kasvoivat 48,6 prosenttia ja olivat 8,3 prosenttia
(6,2 %) liikevaihdosta. Automatisointipalvelut-liiketoiminnan
tulouttamaton tilauskanta oli katsauskauden lopussa 10 836 tuhatta
euroa (11 130 tuhatta euroa). Palveluun oli kytkettynä 1 277
asiakasta katsauskauden lopussa.

Heinä-syyskuussa 26,9 prosenttia (29,9 %) liikevaihdosta muodostui
omien tuotteiden myynnistä, tuotemyynnin kasvaessa 0,7 prosenttia.
Automatisointipalveluiden myynti oli kolmannen vuosineljänneksen
aikana 8,7 prosenttia
(7,6 %) liikevaihdosta ja se kasvoi 28,3 prosenttia. Kolmannella
vuosineljänneksellä ylläpitotuotot muodostivat 34,3 prosenttia (32,6
%) liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 18,0 prosenttia.
Konsultointituotot olivat 30,1 prosenttia
(29,9 %) liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 13,2 prosenttia.

Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli
katsauskaudella 9,2 prosenttia (16,8 %) eli
1 474 tuhatta euroa, mikä vastaa 4,1 prosenttia (9,1 %)
kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdosta. Kolmannen
vuosineljänneksen jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin
liikevaihdosta oli 5,7 prosenttia (15,9 %), ja netto-osuuden lasku
johtuu osaltaan heinäkuussa ostetun TAG Services Pty Ltd:n
siirtymisestä jälleenmyyjästä tytäryhtiöksi.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli
katsauskaudella 54,3 prosenttia (51,9 %). Kansainvälinen
liiketoiminta kasvoi 15,5 prosenttia. Kansainvälisen liiketoiminnan
osuus kolmannella neljänneksellä oli 58,0 prosenttia liikevaihdosta
(55,1 %) ja se kasvoi 18,0 prosenttia.


TULOSKEHITYS

Baswaren liikevoitto kasvoi katsauskaudella 70,4 prosenttia ja oli 7
767 tuhatta euroa (4 557 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus
liikevaihdosta oli 11,8 prosenttia (7,6 %). Liikevoitto kasvoi
kolmannella vuosineljänneksellä
69,2 % ja oli 4 028 tuhatta euroa (2 381 tuhatta euroa). Liikevoiton
osuus kolmannella vuosineljänneksellä oli 18,6 prosenttia
liikevaihdosta.Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan
(ensisijainen segmentti):


Liikevoitto      7-9/ 7-9/      1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
(tuhatta euroa)    2009 2008 Muutos, % 2009 2008    % 2008
Suomi         2 546 1 679   51,6 4 690 3 513  33,5 7 898
Skandinavia       212  229   -7,2 2 128 1 038  104,9 1 017
Eurooppa        465  375   24,0  664  -26 2 653,8  -74
Muut         1 223  144   748,4 1 258  171  634,0  289
Segm. välinen
liikevoitto      -417  -47   787,2 -972 -140  594,3 -452
Konserni yhteensä   4 028 2 381   69,2 7 767 4 557  70,4 8 679Yhtiön kiinteät kulut olivat katsauskaudella 50 683 tuhatta euroa (49
988 tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna 1,4 prosenttia. Kiinteistä kuluista
henkilöstökuluja oli 73,9 prosenttia (70,6 %) eli 37 453 tuhatta
euroa (35 306 tuhatta euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä
kiinteät kulut olivat 15 127 tuhatta euroa (15 449 tuhatta euroa).

Tuotekehitysmenot olivat 10 934 tuhatta euroa (11 134 tuhatta euroa),
joista katsauskaudella on aktivoitu
1 094 tuhatta euroa (1 892 tuhatta euroa) eli 10,0 prosenttia (17,0
%). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1 195 tuhatta
euroa (871 tuhatta euroa).

Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat -214 tuhatta euroa (-9 tuhatta
euroa). Yhtiön tulos ennen veroja oli
7 553 tuhatta euroa (4 548 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos oli
5 066 tuhatta euroa (3 290 tuhatta euroa). Laimentamaton
osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,28 euroa) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Basware-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 84 942
tuhatta euroa (80 537 tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat olivat
yhteensä 7 567 tuhatta euroa (8 680 tuhatta euroa), joista
rahavarojen osuus oli 7 535 tuhatta euroa (8 648 tuhatta euroa) ja
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus
oli 32 tuhatta euroa (32 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 61,9 prosenttia (60,0 %) ja nettovelat suhteessa
omaan pääomaan (gearing) 3,2 prosenttia
(8,3 %). Korollisia velkoja oli 9 235 tuhatta euroa (12 679 tuhatta
euroa), josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli
5 563 tuhatta euroa (5 561 tuhatta euroa). Katsauskauden sijoitetun
pääoman tuotto oli 16,4 prosenttia (11,0 %) ja oman pääoman tuotto
13,3 prosenttia (9,2 %).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 8 540 tuhatta euroa
(6 205 tuhatta euroa). Investointien rahavirta oli
-3 550 tuhatta euroa (-11 039 tuhatta euroa).

Basware Oyj osti TAG Services Pty Ltd:n koko osakekannan
Australiassa. Kauppahinta oli 2,1 miljoonaa Australian dollaria (noin
1,2 miljoonaa euroa) ja se maksettiin kahdessa erässä
heinä-elokuussa. Lisäksi kauppaan sisältyy lisäkauppahintaosuus, joka
määräytyy hankitun yhtiön 1.7.2009-30.6.2010 välisen ajan
liikevaihdon kasvun perusteella ja joka maksetaan viimeistään
elokuussa 2010. Aineettomiin hyödykkeisiin on kohdistettu
asiakassuhteisiin liittyvää arvoa 4,2 miljoonaa Australian dollaria
(noin 2,4 miljoonaa euroa) laskennallinen verovelka huomioiden. Tämä
hankintamenon allokointi on alustava.
Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat
kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista,
olivat katsauskaudella 334 tuhatta euroa (684 tuhatta euroa).
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät edellisten
lisäksi aktivoidut tuotekehitysmenot ja yrityskaupat olivat yhteensä
7 084 tuhatta euroa (11 262 tuhatta euroa).

Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 2 772 tuhatta euroa (1 621
tuhatta euroa). Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole.

TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET
Tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 10 934 tuhatta euroa (11 134
tuhatta euroa), ja ne vastasivat 16,6 prosenttia (18,6 %)
liikevaihdosta. Tuotekehitysmenot laskivat edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,8 prosenttia (nousua 28,9 %).
Katsauskauden menoista on aktivoitu 1 094 tuhatta euroa (1 892
tuhatta euroa) eli 10,0 prosenttia (17,0 %). Aktivoitujen
tuotekehitysmenojen poistot olivat 1 195 tuhatta euroa (871 tuhatta
euroa).

Tuotekehityksessä työskenteli syyskuun 2009 lopussa 184 henkilöä (162
henkilöä). Tuotekehitysyksikkö laajenee Intiassa, jossa työskentelee
tällä hetkellä 49 henkilöä.

Vuoden 2009 alussa Basware lanseerasi Basware Yhteyspalvelut
-ratkaisun, jolla pyritään nopeuttamaan siirtymistä asiakirjojen
sähköiseen välitykseen. Ratkaisulla on ollut selkeää kysyntää
markkinoilla ja sitä on myyty menestyksekkäästi Euroopassa ja myös
Pohjois-Amerikassa. Basware pystyy nyt välittämään kaiken hankinnasta
maksuun -prosessiin liittyvän dokumentaation yhdessä ratkaisussa
sisältäen sähköisten laskujen ja hankintasanomien välityksen,
verkkolasku- ja skannauspalvelut sekä toimittaja-aktivoinnin.


HENKILÖSTÖ
Baswaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 743 (675) ja katsauskauden
lopussa 755 (686). Henkilöstön määrä kasvoi 69 henkilöllä ja oli 10,1
prosenttia korkeampi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan.

Basware Oyj osti TAG Services koko osakekannan Australiassa. TAG
Services -yhtiön palveluksessa oli 13 henkilöä, jotka siirtyivät
Baswaren palvelukseen.

Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on noussut
verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Katsauskauden lopussa 47,0
prosenttia (42,6 %) Baswaren henkilöstöstä työskenteli Suomen
ulkopuolella ja 53,0 prosenttia (57,4 %) Suomessa.

Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 17,6 prosenttia,
konsultoinnissa ja palveluissa 48,9 prosenttia, tuotekehityksessä
24,4 prosenttia ja hallinnossa 9,1 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön keski-ikä on 36,5 (35,9) vuotta. Henkilöstöstä 35,0
prosenttia on suorittanut ylemmän ja 43,0 prosenttia alemman
korkeakoulututkinnon. Naisia on 28,7 prosenttia ja miehiä 71,3
prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti ensisijaisen segmentin
mukaan:


Henkilöstö (työsuhteessa  7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
keskimäärin)        2009 2008    % 2009 2008    % 2008
Suomi            458 422   8,6 452 420   7,7  421
Skandinavia         135 103  31,1 137 101   35,2  112
Eurooppa          116 130  -10,5 119 129   -7,7  129
Muut             46  28  65,1  36  26   39,0  26
Konserni yhteensä      755 682  10,6 743 675   10,1  689


LIIKETOIMINTA
Suomi

Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja
Tyynenmeren alueen (pois lukien Australia) ja talousohjauksen
liiketoiminnot. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi
8,2 prosenttia 11 478 tuhanteen euroon (10 604 tuhatta euroa).

Suomen ja Venäjän liiketoimintojen liikevaihto nousi kolmannella
vuosineljänneksellä 10,1 prosenttia 9 144 tuhanteen euroon (8 306
tuhatta euroa). Alueella myydään Baswaren kaikkia hankinnasta maksuun
tuoteperheen ja talousohjauksen tuotteita.

Uusia kauppoja solmittiin muun muassa Aktian, Metson, Helsingin
seurakuntayhtymän, Schenkerin ja Ilmarisen kanssa.

Raportoitavalla alueella toimii yhteensä 14 jälleenmyyjää ja
henkilömäärä kolmannella vuosineljänneksellä oli keskimäärin 458
(422).


Skandinavia

Baswaren toiminta Skandinaviassa koostuu keskitetysti johdetuista
Ruotsin, Tanskan ja Norjan yksiköistä. Alueella myydään Baswaren
kaikkia sähköisen liiketoiminnan tuotteita.

Skandinavian alueen liikevaihto kasvoi kolmannella
vuosineljänneksellä 34,4 prosenttia 4 505 tuhanteen euroon
(3 352 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus laski 7,2
prosenttia ja liikevoitto oli 212 tuhatta euroa
(229 tuhatta euroa).

Liiketoimintaa hoidetaan pääosin oman organisaation voimin ja
alueella työskenteli keskimäärin 135 henkilöä (103).

Eurooppa

Baswaren toiminta Euroopassa koostuu Saksan, Ranskan, Hollannin ja
Iso-Britannian alueista. Lisäksi jälleenmyyjäverkosto kattaa itäisen
Keski-Euroopan alueen. Euroopassa myydään kaikkia sähköisen
liiketoiminnan tuotteita.

Euroopan liikevaihto laski kokonaisuudessaan kolmannella
vuosineljänneksellä 24,4 prosenttia 4 104 tuhanteen euroon (5 428
tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus parani 24,0 prosenttia ja
liikevoitto oli 465 tuhatta euroa (375 tuhatta euroa).

Vuoden 2008 lopussa Basware UK:ssa käynnistettiin tehostamisohjelma
ja toimintojen uudelleenorganisointi, jotka luovat edellytykset
kannattavalle kasvulle. Ohjelman avulla on saavutettu olennaisia
kustannussäästöjä ja nostettu konsultoinnin käyttöastetta, mikä
parantaa yksikön kannattavuutta.

Uusia asiakkaita olivat muun muassa Her Majesty's Prison Service,
Provimi Petfood, Frencken Group, Eurofoam Deutschland ja Ringier AG.

Euroopassa toimii 35 jälleenmyyjää ja Baswaren henkilömäärä oli
kolmannella vuosineljänneksellä keskimäärin 116 (130).

Muut

Muut-segmentissä raportoidaan Pohjois-Amerikan ja Australian
liiketoiminnot. Alueen liikevaihto kasvoi kolmannella
vuosineljänneksellä 154,0 prosenttia ja oli 3 980 tuhatta euroa (1
567 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus kasvoi 748,4
prosenttia ja liikevoitto oli 1 223 tuhatta euroa (144 tuhatta
euroa). Australian liiketoiminnot raportoidaan segmentissä muut
1.7.2009 alkaen.

Basware toimittaa HCR ManorCare, Inc. -yhtiölle Pohjois-Amerikassa
Basware Enterprise Purchase to Pay -ratkaisun ja skannauspalvelut.
Kaupan arvo on yli yksi miljoonaa euroa sisältäen tuotemyynnin,
konsultoinnin ja skannauspalvelut. Tuotemyynti ja
konsultointipalvelut tuloutuvat pääosin vuoden viimeisellä
vuosineljänneksellä ja Yhteyspalvelut seuraavan kolmen vuoden aikana.
Basware solmi yhden historiansa suurimmista lisenssikaupoista State
of South Australian kanssa.
Muut-segmentissä oli katsauskauden lopussa 9 jälleenmyyjää ja
alueella työskenteli toisella neljänneksellä keskimäärin 46
työntekijää (28).


KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT
Basware Oyj osti australialaisen jälleenmyyjänsä TAG Services Pty Ltd
-yhtiön koko osakekannan. Kauppahinta määräytyi ostetun yhtiön
30.6.2009 päättyneen tilikauden 2008-2009 liikevaihdon sekä hankitun
yhtiön taseen 30.6.2009 mukaisen nettotasearvon perusteella ja oli
2,1 miljoonaa Australian dollaria (1,2 miljoonaa euroa, 30.
kesäkuuta 2009 valuuttakurssilla EUR/AUD 1,7359 laskettuna). Yhtiön
nettotasearvo 30.6.2009 oli 0,42 miljoonaa AUD (0,24 miljoonan
euroa). Kauppahinta maksettiin käteisellä kahdessa erässä
heinä-elokuussa 2009. Lisäksi kauppaan sisältyy lisäkauppahintaosuus,
joka määräytyy yhtiön 1.7.2009-30.6.2010 välisen ajan liikevaihdon
kasvun perusteella ja joka maksetaan viimeistään elokuussa 2010.

Basware nosti omistusosuutensa Basware FIMA Oy:ssä 100 prosenttiin
ostamalla 4,04 prosenttia yhtiön osakkeista ja määräysvallasta
toimivalta johdolta 21.8.2009.

Basware teki liputusilmoituksen, kun Antti Pölläsen henkilökohtainen
omistusosuus laski alle 5 prosentin 10.9.2009. Antti Pölläsen ja
hänen alaikäisen holhottavan omistukset yhteensä ovat edelleen yli 5
prosenttia Basware Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
Basware Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 440 437,20
euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä
11 468 124 kappaletta.


Osakekurssi ja -vaihto

Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 11,49 euroa (10,45
euroa), alin 6,60 euroa (6,14 euroa) ja päätöskurssi 10,72 euroa
(7,00 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 9,29 euroa (7,70 euroa).

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1 297 031 kappaletta
(1 808 869 kpl), mikä vastaa 11,4 prosenttia (15,8 %)
keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo
katsauskauden päätöskurssilla 30.9.2008 oli 121 970 273 euroa (80 276
868 euroa).


Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli syyskuun 30. päivänä 16 668 (17 301) osakkeenomistajaa
hallintarekisterit (7 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn
omistuksen osuus oli 9,0 prosenttia kokonaisosakemäärästä.

Basware Oyj:n omien osakkeiden hankintaohjelma, jonka yhtiön hallitus
14.10.2008 päätti aloittaa, päättyi 31.3.2009. Hallituksen päätös
perustui Basware Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 14.2.2008 sille
myöntämään valtuutukseen. Päätöksen mukaan osakkeiden hankinta
aloitettiin 23.10.2008, ja se päättyi hankintaohjelman ehtojen
mukaisesti 31.3.2009. Yhtiö oli hankkinut maaliskuun 31. päivään
mennessä 90 300 osaketta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
kokonaismäärä on 90 300, mikä vastaa noin 0,79 % yhtiön kaikista
osakkeista. Ostettujen osakkeiden keskihinta hankintaohjelman aikana
oli 6,9475 euroa.


YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiökokouksessa 12.2.2009 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettiin viisi. Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka
mukaan yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Matti Copeland, Sakari
Perttunen, Pentti Heikkinen, Ilkka Toivola ja Hannu Vaajoensuu.
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus
valitsi puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi
Sakari Perttusen.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja
varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja omien osakkeiden
hankkimisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja
muista päätöksistä on annettu
erillinen pörssitiedote 12.2.2009.


YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Baswaren riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen
ryhmään: liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset,
taloudelliset ja tietoturvariskit. Basware ottaa riskejä, jotka
luontaisesti kuuluvat strategiaan ja tavoitteisiin. Näitä riskejä
hallitaan ja pienennetään eri tavoin. Lähiajan riskeihin kuuluvat
kuluvan raportointivuoden riskit.

Rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuinen kriisi, yleinen taloudellinen
epävarmuus ja lama pienentävät yritysten investointihalukkuutta,
jolla voi olla epäsuotuisa vaikutus yhtiön liikevaihdon ja
kannattavuuden kehitykseen. Yhtiön tuotteiden ja palvelujen kysyntä
on aiemmin laskusuhdanteessa säilynyt yleistä tilannetta
positiivisempana, koska yhtiön ohjelmistojen avulla aikaansaadaan
kustannussäästöjä.

Nopeasti heikentynyt maailman markkinatilanne aiheuttaa kuitenkin
epävarmuutta. Lama on yleisesti lisännyt yritysten
maksuhäiriömerkintöjä ja konkurssien lukumäärää. Tyypillisesti
yritykset voivat myös pitkittää maksuaikoja käyttöpääoman
vapauttamiseksi. Basware on tehostanut myyntisaamisten hallintaa ja
liiketoimintajohto seuraa säännöllisesti myyntisaamisten kertymistä
kassaan osana asiakkuuksien hallintaa.

Liikearvot on testattu vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.
Tehtyjen omaisuuserien arvonalentumistestaus-laskelmien mukaan
liikearvoissa ei ole tapahtunut arvonalentumista. Vuoden 2008 lopussa
Basware UK:ssa toteutettiin tehostamisohjelma ja toimintojen
uudelleenorganisointi. Ohjelman avulla on saavutettu olennaisia
kustannussäästöjä ja nostettu konsultoinnin käyttöastetta, mikä
parantaa yksikön kannattavuutta. Mikäli tehostamisohjelmasta
huolimatta yksikön kannattavuus ei kehity suunnitellusti
keskipitkällä aikavälillä, joudutaan yksikölle kohdistettua
liikearvoa todennäköisesti kirjaamaan alas.

Muilta osin Baswaren lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei
ole tapahtunut katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Basware toimittaa suurelle kansainväliselle rakennusalan yritykselle
laajan Yhteyspalvelut-ratkaisun ja laskuautomaatioratkaisun.
Kauppojen arvo ylittää 400 000 euroa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Alkusyksystä 2009 päivitettyjen markkina-arvioiden mukaan
ohjelmistomarkkinoiden on vuonna 2009 ennustettu laskevan
Yhdysvalloissa 9,4 prosenttia ja Länsi- sekä Keski-Euroopassa 5,4
prosenttia. Vuonna 2010 ohjelmistomarkkinoiden on ennustettu nousevan
Yhdysvalloissa 9,3 prosenttia ja Länsi- sekä Keski-Euroopassa 5,5
prosenttia.

IT-alan kokonaismarkkinoiden on ennustettu vuonna 2009 supistuvan
Yhdysvalloissa 9,3 prosenttia ja Länsi- sekä Keski-Euroopassa 6,3
prosenttia. Vuonna 2010 IT-alan kokonaismarkkinoiden on ennustettu
Yhdysvalloissa kasvavan 7,7 prosenttia ja Länsi- sekä
Keski-Euroopassa 4,0 prosenttia.

Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat edustavat kaikkiaan noin kolmea
neljäsosaa yritysohjelmistomarkkinasta. Laskujen käsittelyn ja
hankintojen hallinnan sähköiset ratkaisut ovat näillä
markkina-alueilla vielä elinkaarensa alussa. Hankintojen hallinnan ja
laskujen sähköisen käsittelyn markkinat ovat kilpailu-tilanteeltaan
heterogeeniset. Kasvu voi houkutella markkinoille lisää
kilpailijoita. Ala konsolidoituu ja tämä kehitys voi jatkua myös
tulevaisuudessa. Globaalissa tarkastelussa Basware on keskikokoinen
ohjelmistotalo sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna.

Baswaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti
toimivia ja usein pienempiä yrityksiä. Pohjois-Amerikassa yhtiöllä on
erityisesti hankintojen hallinnan alueella myös suurempia
kilpailijoita. Dokumenttien
hallinta-, skannaus- ja kierrätysjärjestelmien kehittäjät kilpailevat
Baswaren kanssa erityisesti ostolaskujen käsittelyratkaisujen osalta.
Kilpailevia ratkaisuja ovat myös toiminnanohjausjärjestelmiin
(Enterprise Resource Planning, ERP) rakennettavat räätälöidyt
ratkaisut.

Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden
ja tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta.
Kilpailukykyyn vaikuttaa positiivisesti uutena tarjottavana
kokonaisuutena automaatiopalvelut.

Automatisointipalvelut lisäävät yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden
ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Vuonna 2008 jatkuvista
palveluista (mukaan lukien ylläpito) saatu liikevaihto edusti
kolmannesta yhtiön koko liikevaihdosta. Basware arvioi, että
automatisointipalvelujen tuotto kasvaa merkittävästi tulevalla
strategiakaudella.

Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja
markkinointitoiminnan panostuksiin sekä jälleenmyyntitoimintaan.
Epäsuoran jakelukanavan kehittämistä jatketaan Euroopassa, Venäjällä
ja Aasiassa. Pohjois-Amerikassa painopiste on toistaiseksi oman
myyntikanavan kehittämisessä. Skandinaviassa painopiste on
kannattavuudessa ja maltillista kasvua tukee yhtiön laajentunut
tuotevalikoima sekä palveluliiketoiminnan kehittäminen. Suomessa
painopiste on kannattavuudessa ja maltillinen kasvu toteutuu pääosin
hankintojen hallinnan ja palvelujen alueelta.

Basware on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö
jatkaa yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2009 aikana.
Yritysostojen avulla pyritään laajentamaan yhtiön jakelukanavaa ja
tuoteportfoliota kansainvälisessä markkinassa.

Konsernin henkilömäärä kasvoi kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen
aikana orgaanisesti pääosin Intiassa. Vuoden 2009
tuotekehityskustannusten ei ennakoida olennaisesti kasvavan vuoden
2008 tasosta. Kasvun vaatimia lisäinvestointeja toteutetaan
maltillisesti viimeisen vuosineljänneksen aikana, mikäli liikevaihto
ja kannattavuus toteutuvat odotusten mukaisesti.

Contempus-integraation synergiaetujen kustannussäästöt realisoituvat
vuoden 2009 alusta ja ovat noin 3 miljoonaa euroa vuoden 2009 loppuun
mennessä. Contempus-hankintamenosta asiakassuhteisiin ja tuotteille
tehdystä kohdistuksesta tehdään 4,25 vuoden tasapoistosuunnitelman
mukaisesti noin 1 miljoonan euron poistot vuonna 2009.

Basware arvioi vuoden 2009 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti
vuoden 2008 tasosta. Vuoden 2009 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan
noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta.

Espoossa 13. lokakuuta 2009

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj
Puh. (09) 8791 7251 tai 040 501 8251

Tiedotustilaisuus

Basware järjestää tänään 13. lokakuuta osavuosikatsausta käsittelevän
tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 11.00
hotelli Kämpissa, Pohjoisesplanadi 29. Tilaisuudessa yhtiön
toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi vuosineljänneksen tapahtumia ja
tuloskehitystä. Tervetuloa.


Jakelu
Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet, www.Basware.fi
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Konserni on
soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja
standardeja: IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS 1 Tilinpäätöksen
esittäminen. Muilta osin on noudatettu samoja laskentaperiaatteita
kuin tilinpäätöksessä 2008. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja
niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2008.


           1.7.- 1.7.-     1.1.- 1.1.-     1.1.-
           30.9. 30.9. Muutos, 30.9. 30.9. Muutos, 31.12.
Tuhatta euroa     2009 2008    % 2009  2008    %  2008

                19      66
LIIKEVAIHTO     21 609  259  12,2  054 59 804  10,5 86 098
Liiketoiminnan muut
tuotot          47  58  -18,3  129  189  -31,8  250
Materiaalit ja                -4
palvelut       -1 395 -797  75,0  557 -3 394  34,3 -4 726
Työsuhde-etuuksista
            -11  -10      -37  -35      -50
aiheutuneet kulut    113  933   1,6  453  306   6,1  399
Poistot ja                  -3
arvonalentumiset   -1 106 -690  60,3  176 -2 053  54,7 -3 043
Liiketoiminnan muut      -4      -13  -14      -19
kulut        -4 014  516  -11,1  230  682  -9,9  500
Liikevoitto      4 028 2 381  69,2 7 767 4 557  70,4 8 679
Rahoitustuotot      32  39  -17,7  187   96  93,9  734
Rahoituskulut     -115  -50  130,6 -401  -106  280,0 -1 003
Voitto ennen veroja  3 946 2 370  66,5 7 553 4 548  66,1 8 410
                       -2
Tuloverot       -941 -430  119,0  486 -1 258  97,6 -1 825
TILIKAUDEN VOITTO   3 005 1 941  54,8 5 066 3 290  54,0 6 585
Muut laajan
tuloksen erät
Ulkomaiseen
yksikköön liittyvät
muuntoerot       620 -409  251,6 2 017  619  425,8 -4 383
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot     89   0      45   0       0
Tilikauden muut
laajan tuloksen
erät verojen jälkeen  709   0  273,3 2 062  619  433,1 -4 383
TILIKAUDEN LAAJA
TULOS
YHTEENSÄ       3 714 1 532  142,5 7 128 2 671  166,9 2 201
Tilikauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön
omistajille      3 055 1 913  59,7 5 066 3 215  57,6 6 467
Vähemmistölle      -50  27 -286,5   0   75 -100,0  118
           3 005 1 941  54,8 5 066 3 290  54,0 6 585
Tilikauden laajan
tuloksen
jakautuminen:
Emoyrityksen
omistajille      3 763 1 504  150,1 7 128 2 596  174,6 2 084
Vähemmistölle      -50  27 -286,5   0   75 -100,0  118
           3 714 1 532  142,5 7 128 2 671  166,9 2 201
Tulos/osake
(laimentamaton),
euroa         0,27 0,17  60,9 0,45  0,28  58,8  0,36
Tulos/osake
(laimennettu), euroa  0,27 0,17  60,9 0,45  0,28  58,8  0,36
KONSERNITASE


Tuhatta euroa        30.9.2009 30.9.2008 Muutos, % 31.12.2008

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet      19 636 20 953   -6,3   17 022
Liikearvo             31 283 25 821   21,2   29 212
Aineelliset hyödykkeet        879  1 148   -23,5    991
Myytävissä olevat
sijoitukset              38   38    0,0     38
Pitkäaikaiset myynti- ja
muut saamiset            132   12   983,2    536
Laskennallinen verosaaminen    1 962  2 199   -10,8   2 208
Pitkäaikaiset varat        53 928 50 171    7,5   50 006

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus            40   57   -30,2     48
Myyntisaamiset ja muut
saamiset             20 275 19 579    3,6   20 737
Tuloverosaaminen          3 132  2 051   52,7   2 341
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat       32   32    1,6     31
Rahavarat             7 535  8 648   -12,9   8 745
Lyhytaikaiset varat        31 014 30 367    2,1   31 902

VARAT YHTEENSÄ          84 942 80 537    5,5   81 909

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma            3 440  3 440    0,0   3 440
Ylikurssirahasto           69   69    0,0     69
Omat osakkeet            -629             -271
Käyvän arvon rahasto ja muut
rahastot             33 598 33 598    0,0   33 598
Muuntoerot            -3 542  -237   539,3   -3 991
Kertyneet voittovarat       19 622 11 235   33,9   15 648
Vähemmistöosuus               223  -100,0    224
Oma pääoma            52 559 48 328    8,8   48 717

PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennallinen verovelka      3 852  1 648   133,8   2 307
Korollinen vieras pääoma      3 672  7 118   -48,4   7 729
Koroton vieras pääoma        242
Pitkäaikaiset velat        7 766  8 766   -11,4   10 036

LYHYTAIKAISET VELAT
Korollinen vieras pääoma      5 563  5 561    0,0   5 555
Ostovelat ja muut velat      18 384 17 138    7,3   16 683
Tuloverovelka            670   744   -10,0    918
Lyhytaikaiset velat        24 617 23 444    5,0   23 156

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   84 942 80 537    5,5   81 909KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA


                                Vähem-
      Osake-   Yli Omat  SVOP  Muut     Voitto- mistö-
       pää- kurssi- osak- rahas- rahas- Muunto-  varat osuus
Tuhatta
euroa     oma rahasto keet   to  tot  erot         Yht
OMA PÄÄOMA                               47
1.1.08    3 440 33 127   0   0  540   392  9 765  148 413
                                     2
Laaja tulos                    -629  3 225   75 671
                                    -1
Osingonjako                       -1 720     720
Myönnetyt
optiot                           106     106
Tilikauden
muutokset     -33 058    33 058          -141    -141
OMA PÄÄOMA                               48
30.9.08   3 440   69   0 33 058  540  -237 11 235  223 328
                                Vähem-
      Osake-   Yli Omat  SVOP  Muut Muunto- Voitto- mistö-
       pää- kurssi- osak- rahas- rahas-  erot  varat osuus
Tuhatta
euroa     oma rahasto keet   to  tot             Yht
OMA PÄÄOMA                               48
1.1.09    3 440   69 -271 33 058  540 -3 991 15 648  224 717
                                     7
Laaja tulos                    450  6 678     128
                                    -2
Osingonjako                       -2 623     623
Myönnetyt
optiot                           447     447
Omien
osakkeiden
hankinta          -358                   -358
Tilikauden
muutokset                         -528  -224 -752
OMA PÄÄOMA                               52
30.9.09   3 440   69 -629 33 058  540 -3 542 19 622   0 559KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA


                           1.1.-   1.1.-
Tuhatta euroa           1.1.-30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto             5 066   3 290   6 585
Oikaisut tilikauden tulokseen       5 877   3 294   5 243
Käyttöpääoman muutos             859   2 200    125
Maksetut korot liiketoiminnasta       -183    -83    -291
Saadut korot liiketoiminnasta         57    83    154
Muut rahoituserät
liiketoiminnasta               -58    -8    -38
Maksetut verot liiketoiminnasta      -3 079  -2 572   -3 447
Liiketoiminnan rahavirta          8 540   6 205   8 331

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin
hyödykkeisiin               -1 447  -2 515   -3 631
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot           0    36     47
Ostetut tytäryhtiöt            -2 104  -8 567   -8 728
Lainasaamisten takaisinmaksut         0     7     9
Investointien rahavirta          -3 550  -11 039  -12 303

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot         0   5 550   2 000
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut                 0  -4 000   -4 000
Pitkäaikaisten lainojen nostot         0   7 100   10 650
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut              -3 558   -300    -300
Omien osakkeiden hankinta          -358         -271
Rahoitusleasingvelkojen
takaisinmaksut                 0    -5     -1
Maksetut osingot             -2 623  -1 711   -1 720
Rahoituksen rahavirta           -6 539   6 634   6 358Rahavirtalaskelman mukainen
rahavarojen muutos            -1 549   1 800   2 386

Rahavarat tilikauden alussa        8 777   7 041   7 041
Rahavarojen kurssimuutosten
vaikutus                   339   -161    -650
Rahavarat tilikauden lopussa        7 567   8 680   8 777


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN


              1-3/ 1-3/ 4-6/ 4-6/  7-9/  7-9/ 10-12/
Tuhatta euroa       2009 2008 2009 2008  2009 2008  2008

                 18  22  22      19
LIIKEVAIHTO       21 717 233  729  312 21 609  259 26 294

Liiketoiminnan muut
tuotot            30  69  52  62   47  58   62

                 -1  -1  -1
Materiaalit ja palvelut -1 552 211  611  385 -1 395 -797 -1 333
Työsuhde-etuuksista       -11  -13  -12      -10  -15
aiheutuneet kulut    -12 896 765  444  608 -11 113  933  093
Poistot ja               -1
arvonalentumiset     -1 004 -671  067 -693 -1 106 -690  -990
Liiketoiminnan muut        -4  -4  -5      -4
kulut          -4 703 910  513  257 -4 014  516 -4 818
Liikevoitto        1 592 -254 2 146 2 431  4 028 2 381 4 122
                -1,4    10,9     12,4 -15,7
%             7,3 %  % 9,4 %   % 18,6 %   %   %

Rahoitustuotot       124  39  30  18   32  39  637
Rahoituskulut        232 -35  -54  -21  -115  -50  -897
Voitto ennen veroja    1 484 -250 2 122 2 428  3 946 2 370 3 862
                -1,4    10,9     12,3
%             6,8 %  % 9,3 %   % 18,3 %   % 14,7 %

Tuloverot         -818 -300 -727 -528  -941 -430  -567
KATSAUSKAUDEN VOITTO    666 -550 1 396 1 899  3 005 1 941 3 294
                -3,0           10,1
%             3,1 %  % 6,1 % 8,5 % 13,9 %   % 12,5 %
Omistusmuutokset

Basware nosti 30.1.2009 omistusosuutensa Basware Einvoices Oy:sta 100
prosenttiin ostamalla 12,55 prosenttia yhtiön osakkeista ja
määräysvallasta toimivalta johdolta. Kaupanteon yhteydessä maksettu
kauppahinta oli noin 720 tuhatta euroa ja vuoden 2009
liiketoimintavolyymin perusteella, viimeistään helmikuussa 2010,
maksettava lisäkauppahinta tulee arviolta olemaan noin 250 tuhatta
euroa. Basware nosti 21.8.2009 omistusosuutensa Basware FIMA Oy:ssä
100 prosenttiin ostamalla 4,04 prosenttia yhtiön osakkeista ja
määräysvallasta toimivalta johdolta. Edellisen kaltainen tilanne on
tällä hetkellä IFRS standardeissa sääntelemätön asia, joten
yritysjohto on IAS 8 standardin mukaisesti määrittänyt itse
tilanteeseen laskenta-periaatteen. Omistuksen muutos on kirjattu
suoraan omaan pääomaan, eikä sillä ole tulosvaikutusta tai vaikutusta
liikearvon määrään.

Basware Einvoices Oy sulautui Basware Oyj:öön 30.6.2009 aiemmin
rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti. Basware Einvoices
Oy:n liiketoiminta jatkuu Basware Oyj:ssä osana Baswaren
automatisointipalvelut-liiketoimintaa. Sulautuminen ei aiheuttanut
muutoksia Basware Oyj:n organisaatiorakenteeseen.

Basware AS osti Itella Information AS:n
laskuautomaatioratkaisuliiketoiminnan Norjassa. Kauppahinta oli 6,38
miljoonaa Norjan kruunua (noin 0,72 miljoonaa euroa) ja se maksettiin
käteisellä kaupan toteutumispäivänä 1.4.2009. Lisäksi Basware voi
maksaa viimeistään helmikuussa 2010 enintään 7,0 miljoonan Norjan
kruunun
(0,77 miljoonan euron) suuruisen lisäkauppahinnan, joka määräytyy
ostettavan liiketoiminnan vuoden 2009 palvelumyynnin volyymin
perusteella. Aineettomiin hyödykkeisiin on kohdistettu
asiakassuhteisiin liittyvää arvoa
1 039 tuhatta euroa laskennallinen verovelka huomioiden. Liikearvoa
kauppahintaan sisältyy 436 tuhatta euroa. Tämä hankintamenon
allokointi on alustava. Hankitulla liiketoiminnalla ei ole olennaista
vaikutusta yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen katsauskaudella, mistä
syystä erillistä pro forma -lukuja ei esitetä.
Basware Oyj osti TAG Services koko osakekannan Australiassa.
Kauppahinta oli 2,1 miljoonaa Australian dollaria (noin 1,2 miljoonaa
euroa) ja se maksettiin kahdessa erässä heinä-elokuussa. Lisäksi
kauppaan sisältyy lisäkauppahintaosuus, joka määräytyy hankitun
yhtiön 1.7.2009-30.6.2010 välisen ajan liikevaihdon kasvun
perusteella ja joka maksetaan viimeistään elokuussa 2010.
Aineettomiin hyödykkeisiin on kohdistettu asiakassuhteisiin liittyvää
arvoa 4,2 miljoonaa Australian dollaria (noin 2,4 miljoonaa euroa)
laskennallinen verovelka huomioiden. Tähän kauppahintaan ei sisälly
liikearvoa. Tämä hankintamenon allokointi on alustava.
Tilikauden pro forma -liikevaihto olisi ollut 66 636 tuhatta euroa,
jos TAG Services Pty Ltd:n liikevaihto olisi yhdistelty koko
tilikaudelta.

Tilikauden pro forma -liikevoitto olisi ollut 7 747 tuhatta euroa,
jos TAG Services Pty Ltd:n liikevaihto olisi yhdistelty koko
tilikaudelta.

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET


 Tuhatta euroa             30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008

TYTÄRYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT
VAKUUDET
                      1 122   1 101   1 096
Takaukset yhteensä             1 122   1 101   1 096

OMAT VASTUUT

Leasingvastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät
leasingvastuut                880    781    868
1-5 vuoden sisällä erääntyvät
leasingvastuut                800    969    838
Yhteensä                  1 680   1 750   1 706

Vuokravastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät
vuokravastuut               2 419   2 033   2 385
1-5 vuoden sisällä erääntyvät
vuokravastuut               3 309   4 056   4 620
Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut     1 140        1 196
Yhteensä                  6869   6 183   8 201

Omat vastuut yhteensä           8 549   7 934   9 907

SEGMENTTITIEDOT

Liikevaihto markkina-alueittain


Liikevaihto     7-9/  7-9/       1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
(tuhatta euroa)   2009  2008 Muutos, %  2009 2008    %  2008
                          34
Suomi       11 478 10 604    8,2 35 215  188   3,0 49 517
                          12
Skandinavia    4 505 3 352   34,4 16 100  179  32,2 18 805
                          14
Eurooppa      4 104 5 428   -24,4 13 087  189  -7,8 19 454
Muut        3 980 1 567   154,0 6 303 3 692  70,7 5 004
Segm. välinen                    -4
liikevaihto    -2 459 -1 692   45,3 -4 652  444   4,7 -6 682
                          59
Konserni yhteensä 21 609 19 259   12,2 66 054  804  10,5 86 098
Liikevoitto      7-9/ 7-9/      1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
(tuhatta euroa)    2009 2008 Muutos, % 2009 2008    % 2008
Suomi         2 546 1 679   51,6 4 690 3 513  33,5 7 898
Skandinavia       212  229   -7,2 2 128 1 038  104,9 1 017
Eurooppa        465  375   24,0  664  -26 2 653,8  -74
Muut         1 223  144   748,4 1 258  171  634,0  289
Segm. välinen
liikevoitto      -417  -47   787,2 -972 -140  594,3 -452
Konserni yhteensä   4 028 2 381   69,2 7 767 4 557  70,4 8 679
Henkilöstö (työsuhteessa  7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
keskimäärin)        2009 2008    % 2009 2008    % 2008
Suomi            458 422   8,6 452 420   7,7  421
Skandinavia         135 103  31,1 137 101   35,2  112
Eurooppa          116 130  -10,5 119 129   -7,7  129
Muut             46  28  65,1  36  26   39,0  26
Konserni yhteensä      755 682  10,6 743 675   10,1  689Liikevaihto toiminnoittain


Liikevaihto       7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/
(tuhatta euroa)     2009 2008    % 2009 2008    % 2008
                        15  17      25
Tuotemyynti      5 803 5 763   0,7  955  725  -10,0  859
                        21  18      25
Ylläpito        7 405 6 278   18,0  843  086  20,8  068
                        22  20      30
Konsultointi      6 517 5 757   13,2  786  313  12,2  538
Automatisointipalvelut 1 884 1 469   28,3 5 469 3 680  48,6 4 633
             21  19       66  59      86
Konserni yhteensä    609  267   12,2  054  804  10,5  098


Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan:


Liikevaihto    7-9/  7-9/       1-9/ 1-9/      1-12/
(tuhatta euroa)  2009  2008 Muutos, %  2009 2008 Muutos, %  2008
Suomi      9 084 8 645    5,1 30 181  28 745  5,0 41 514
Skandinavia   4 893 3 262   50,0 15 716  11 898  32,1 18 309
Eurooppa     3 921 5 299   -26,0 12 994  14 048  -7,5 19 191
Muut       3 711 2 052   80,8 7 163  5 113  40,1 7 083
Konserni
yhteensä    21 609 19 259   12,2 66 054  59 804  10,5 86 098

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

                 1-9/  1-9/   1-9/ 1-12/
Tuhatta euroa           2009  2008   2007  2008
Liikevaihto           66 054 59 804  50 082 86 098
Liikevaihdon kasvu, %      10,5 % 19,4 %  15,3 % 17,5 %
EBITDA             10 943  6 611   7 414 11 722
% liikevaihdosta        16,6 % 11,1 %  14,8 % 13,6 %
Liikevoitto ennen
IFRS-poistoja          9 188  5 146   6 104 9 730
% liikevaihdosta        13,9 %  8,6 %  12,2 % 11,3 %
Liikevoitto           7 767  4 557   5 588 8 679
Liikevoiton kasvu, %      70,4 % -18,4 %  -10,9 % 15,5 %
% liikevaihdosta        11,8 %  7,6 %  11,2 % 10,1 %
Tulos ennen veroja        7 553  4 548   5 816 8 410
% liikevaihdosta        11,4 %  7,6 %  11,6 % 9,8 %
Tilikauden tulos         5 066  3 290   2 999 6 585
% liikevaihdosta         7,7 %  5,5 %   6,0 % 7,6 %
Oman pääoman tuotto, %     13,3 %  9,2 %   8,8 % 13,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %  17,1 % 11,0 %  16,2 % 16,6 %
Korollinen vieras pääoma     9 235 12 679   4 597 13 283
Rahavarat *)           7 567  8 680   9 644 8 777
Nettovelkaantumisaste, %     3,2 %  8,3 %  -10,9 % 9,3 %
Omavaraisuusaste, %       61,9 % 60,0 %  68,7 % 59,5 %
Taseen loppusumma        84 942 80 537  67 555 81 909
Bruttoinvestoinnit pysyviin
vastaaviin **)          7 084 11 262  11 109 12 476
% liikevaihdosta        10,7 % 18,8 %  22,2 % 14,5 %
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen         334   684    581 1 007
% liikevaihdosta         0,5 %  1,1 %   1,2 % 1,2 %
Tutkimus- ja kehitysmenot    10 934 11 134   8 640 15 518
% liikevaihdosta        16,6 % 18,6 %  17,3 % 18,0 %
T&K -henkilöstö kauden lopussa   184   162    144  171
Henkilöstö keskimäärin kauden
aikana               743   675    557  689
Henkilöstö kauden lopussa     755   686    630  731
Henkilöstön kasvu, %      10,1 %  8,9 %  21,8 % 11,1 %
Tulos/osake, euroa        0,45  0,28   0,26  0,56
Tulos/osake (laimennettu),
euroa               0,45  0,28   0,26  0,56
Oma pääoma/osake, euroa      4,58  4,19   4,04  4,23
Hinta/voittosuhde (P/E)     24,09  24,97   49,02 11,68
Osakkeen kurssikehitys
  Alin kurssi          6,60  6,14   10,11  6,00
  Ylin kurssi          11,49  10,45   14,00 10,45
  Keskikurssi          9,29  7,70   12,13  7,53
  Päätöskurssi         10,72  7,00   12,95  6,59
                121 970 80 276  148 512 75 301
Markkina-arvo kauden lopussa    273   868    206  011
Vaihdettujen osakkeiden     1 297  1 808      2 298
lukumäärä             031   869 2 216 534  467

% keskimääräisestä
osakemäärästä          11,4 % 15,8 %  19,3 % 20,1 %
Osakkeiden ka. lukumäärä
                11 383 11 468  11 468 11 463
- laimentamaton          265   124    124  307
                11 383 11 468  11 468 11 463
- laimennettu           265   124    124  307


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
**) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot ja yritysostotSuurimmat osakkeenomistajat 30.9.2009

1.     Sihvo, Ilkka                1 065
800     9,3
2.     Eräkangas, Kirsi (sis. holhottavat) 1 031 800     9,0
3.     Vaajoensuu, Hannu
      (sis. määräysvaltayhtiön ja holhottavat)       962
100     8,4
4.     Perttunen, Sakari
830 400     7,2
5.     Pöllänen, Antti (sis. holhottavat)
667 423     5,8
6.     Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap
552 217     4,8
7.     Vakuutusosakeyhtiö Henki-sampo
550 000     4,8
8.     Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen   429 064
3,7
9.     Ahonen, Asko               318 822
2,8
10.    Royal Skandia Life Assurance Eib 17527-6
270 000     2,4
11.    Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
242 690     2,1
12.    Veritas Eläkevakuutusyhtiö
226 000     2,0
13.    Perttunen, Meimi             215 400
1,9
14.    Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond
200 000     1,7
15.    Sijoitusrahasto Aktia Capital
170 863     1,5
16.    Fondita Nordic Small Cap Placfond
118 500     1,0
17.    Basware Oyj
 90 300     0,8
18.    Vaajoensuu, Sara              83 700
0,7
19.    Tietoklusteri Oy         77 000     0,7
20.    Pavor Oy
  75 052     0,7

      20 suurinta omistajaa yhteensä  8 177 131    71,3
      Hallintarekisteröidyt yhteensä  1 031 110     9,0
      Muut               2 259 883    19,7
      Yhteensä                      11
468 124   100,0

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit