Basware osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-31.3.2010 (IFRS)
YHTEENVETO

Tammi-maaliskuu
 * Liikevaihto 23 132 tuhatta euroa (21 717 tuhatta euroa) - kasvu 6,5
  prosenttia
 * Liikevoitto 2 136 tuhatta euroa (1 592 tuhatta euroa) - kasvua 34,2
  prosenttia
 * Liikevoitto 9,2 prosenttia liikevaihdosta (7,3 %)
 * Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 53,8 prosenttia liikevaihdosta (52,5 %)
  - kasvu 9,2 prosenttia
 * Automatisointipalvelut kasvoi 77,8 prosenttia
 * Liiketoiminnan rahavirta 11 115 tuhatta euroa (8 423 tuhatta euroa)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,14 euroa (0,06 euroa) - kasvu 144,4
  prosenttia


Basware arvioi vuoden 2010 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti vuoden 2009
tasosta. Vuoden 2010 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia
liikevaihdosta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT


+--------------------------------+-------+------+-------+------+
|Tuhatta euroa          |  1-3/| 1-3/|Muutos,| 1-12/|
|                |  2010| 2009|   %| 2009|
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
|Liikevaihto           | 23 132|21 717| 6,5 %|92 654|
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
|EBITDA             | 3 373| 2 596| 29,9 %|16 280|
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
|Liikevoitto ennen IFRS3-poistoja| 2 692| 2 033| 32,4 %|13 788|
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
|Liikevoitto           | 2 136| 1 592| 34,2 %|11 824|
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
|% liikevaihdosta        | 9,2 %| 7,3 %|    |12,8 %|
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
|Tulos ennen veroja       | 2 142| 1 484| 44,3 %|11 590|
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
|Tilikauden tulos        | 1 582|  666|137,6 %| 9 074|
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
|Oman pääoman tuotto, %     | 11,2 %| 5,5 %|    |17,2 %|
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
|Sijoitetun pääoman tuotto, %  | 14,1 %|11,3 %|    |18,8 %|
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
|Likvidit varat *)        | 16 351|11 460| 42,7 %|12 210|
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
|Nettovelkaantumisaste, %    |-19,4 %|-0,7 %|    |-5,3 %|
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
|Omavaraisuusaste, %       | 59,1 %|55,6 %|    |64,8 %|
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
|Tulos/osake, euroa       |  0,14| 0,06|146,9 %| 0,80|
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
|Tulos/osake (laimennettu), euroa|  0,14| 0,06|144,4 %| 0,80|
+--------------------------------+-------+------+-------+------+
|Oma pääoma/osake, euroa     |  4,92| 4,18| 17,9 %| 4,93|
+--------------------------------+-------+------+-------+------+


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat

Baswaren liiketoiminta koostuu tuotemyynnistä, ylläpidosta, konsultoinnista ja
automatisointipalveluista. Baswaren tuotemyynnin ydin koostuu hankinnasta
maksuun (Enterprise Purchase to Pay) -tuoteperheestä ja talousohjauksen (FIMA)
-tuoteperheestä. Yhtiön raportoitavat markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia,
Eurooppa ja muut alueet.

Vakaa kasvu jatkui

Baswaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo: "Vuoden ensimmäinen neljännes onnistui
hyvin vaikka haasteelliset markkinaolosuhteet jatkuivat. Liikevaihtomme kasvoi
6,5 prosenttia ja kannattavuutemme parani peräti 34,2 prosenttia.
Liiketoiminnassa hyvin onnistuivat sekä Automatisointipalvelut että omien
tuotteiden myynti. Ensimmäisen neljänneksen suoritus antaa hyvän lähtökohdan
loppuvuodelle.


Automatisointipalvelut on otettu hyvin vastaan asiakaskunnassa ja liiketoiminta
jatkoi voimakasta kasvua sekä liikevaihdon että transaktiomäärien osalta.
Automatisointipalveluiden liikevaihto kasvoi 77,8 prosenttia. Vuoden 2009 alussa
lanseerattua Basware Automatisointipalvelua on täydennetty ja palvelu sisältää
kokonaisratkaisuja verkkolaskujen lähettäjille, vastaanottajille sekä
toimittajien aktivointipalvelua. Jatkossa Automatisointipalveluiden kasvua tukee
myös keskisuurille yrityksille suunnattava SaaS-ratkaisu, joka lanseerataan
toisella vuosineljänneksellä Pohjois-Amerikassa ja sen jälkeen erikseen
valituilla markkinoilla.

Baswaren omien tuotteiden myynti kasvoi 12,7 prosenttia. Alueellisesti parhaiten
kasvoi Pohjois-Amerikan liiketoiminta, jonka liikevaihto kasvoi
paikallisvaluutassa yli 50 prosenttia."RAPORTOINTI

Basware raportoi maantieteellisen jaon mukaiset toimintasegmentit, jotka ovat
Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja Muut. Jälleenmyyjänä toimineen TAG Services
-yritysoston 1.7.2009 seurauksena Baswarella on varoja Australiassa. Huomioiden
Pohjois-Amerikan ja Australian liiketoimintojen luonteen ja laajuuden nämä
alueet yhdistettiin segmentiksi nimeltä Muut kolmannesta vuosineljänneksestä
2009 alkaen. Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja
Tyynenmeren alueen (pois lukien Australia) liiketoiminnat sekä
pääkonttoritoiminnot.

Lisäksi yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
Tuotemyynti, Konsultointi, Ylläpito ja Automatisointipalvelut.
Automatisointipalvelut sisältävät Software as a Servicen (SaaS),
verkkolaskutuksen ja skannauspalvelut.

Yhtiö raportoi myös arvion Automatisointipalveluiden nykyisistä sopimuksista
seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuvasta osuudesta.
Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden pituisia tai
toistaiseksi voimassa olevia.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:

+---------------------------+------+------+-------+----------+
|Liikevaihto (tuhatta euroa)| 1-3/| 1-3/|Muutos,|1-12/ 2009|
|              | 2010| 2009|   %|     |
+---------------------------+------+------+-------+----------+
|Suomi           |12 191|11 331|  7,6|  50 486|
+---------------------------+------+------+-------+----------+
|Skandinavia        | 5 253| 5 317|  -1,2|  22 236|
+---------------------------+------+------+-------+----------+
|Eurooppa          | 5 069| 4 666|  8,6|  18 717|
+---------------------------+------+------+-------+----------+
|Muut            | 2 373| 1 195|  98,6|   9 201|
+---------------------------+------+------+-------+----------+
|Segmenttien välinen    |-1 754| -791| 121,6|  -7 985|
|liikevaihto        |   |   |    |     |
+---------------------------+------+------+-------+----------+
|Konserni yhteensä     |23 132|21 717|  6,5|  92 654|
+---------------------------+------+------+-------+----------+Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan:

+---------------------------+------+------+-------+------+
|Liikevaihto (tuhatta euroa)| 1-3/| 1-3/|Muutos,| 1-12/|
|              | 2010| 2009|   %| 2009|
+---------------------------+------+------+-------+------+
|Suomi           |10 695|10 323|  3,6|42 449|
+---------------------------+------+------+-------+------+
|Skandinavia        | 4 995| 5 209|  -4,1|21 719|
+---------------------------+------+------+-------+------+
|Eurooppa          | 4 915| 4 681|  5,0|18 065|
+---------------------------+------+------+-------+------+
|Muut            | 2 527| 1 503|  68,2|10 421|
+---------------------------+------+------+-------+------+
|Konserni yhteensä     |23 132|21 717|  6,5|92 654|
+---------------------------+------+------+-------+------+
Basware-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 6,5 prosenttia ja oli
23 132 tuhatta euroa (21 717 tuhatta euroa).

Yhtiön tuotemyynti laski katsauskaudella 0,6 prosenttia ja oli 20,1 prosenttia
(21,5 %) liikevaihdosta. Baswaren omien tuotteiden tuotemyynti kasvoi 12,7 % ja
kolmansien osapuolten skannausohjelmistojen myynti laski voimakkaasti sekä
samaan aikaan ulkoistettujen skannauspalvelujen myynti kasvoi.

Ylläpitotuotot kasvoivat 13,7 prosenttia ja muodostivat 35,1 prosenttia (32,9 %)
liikevaihdosta. Konsultointituotot laskivat 7,4 prosenttia ja olivat 34,0
prosenttia (39,1 %) liikevaihdosta.

Katsauskaudella Automatisointipalvelut kasvoivat 77,8 prosenttia ja olivat 10,8
prosenttia (6,5 %) liikevaihdosta. Automatisointipalvelut-liiketoiminnan
nykyisistä sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuva osuus
on arviolta 10,5 miljoonaa euroa. Automatisointipalvelut-liiketoiminnan
välittämä transaktiovolyymi oli katsauskaudella 2,9 miljoonaa.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli katsauskaudella
53,8 prosenttia (52,5 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 9,2 prosenttia.


TULOSKEHITYS

Baswaren liikevoitto nousi katsauskaudella 34,2 prosenttia ja oli 2 136 tuhatta
euroa (1 592 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 9,2 prosenttia
(7,3 %).

Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:


+---------------------------+-----+-----+-------+------+
|Liikevoitto (tuhatta euroa)| 1-3/| 1-3/|Muutos,| 1-12/|
|              | 2010| 2009|   %| 2009|
+---------------------------+-----+-----+-------+------+
|Suomi           |1 092| 849|  28,7| 7 714|
+---------------------------+-----+-----+-------+------+
|Skandinavia        | 762| 666|  14,4| 3 169|
+---------------------------+-----+-----+-------+------+
|Eurooppa          | 509| 231| 120,1| 1 566|
+---------------------------+-----+-----+-------+------+
|Muut            | 179| 137|  30,2|  741|
+---------------------------+-----+-----+-------+------+
|Segmenttien välinen    | -406| -292|  39,2|-1 365|
|liikevoitto        |   |   |    |   |
+---------------------------+-----+-----+-------+------+
|Konserni yhteensä     |2 136|1 592|  34,2|11 824|
+---------------------------+-----+-----+-------+------+Yhtiön kiinteät kulut olivat katsauskaudella 18 520 tuhatta euroa (17 599
tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna 5,2 prosenttia. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 74,0
prosenttia (73,3 %) eli 13 703 tuhatta euroa (12 896 tuhatta euroa).

Tuotekehitysmenot olivat 3 748 tuhatta euroa (3 694 tuhatta euroa), joista
katsauskaudella on aktivoitu
324 tuhatta euroa (493 tuhatta euroa) eli 8,7 prosenttia (14,4 %). Menot
nousivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,5 prosenttia.
Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 422 tuhatta euroa (368 tuhatta
euroa).

Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat 5 tuhatta euroa (-108 tuhatta euroa).
Yhtiön tulos ennen veroja oli
2 142 tuhatta euroa (1 484 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos oli 1 582
tuhatta euroa (666 tuhatta euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,14
euroa (0,06 euroa) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Basware-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 95 606 tuhatta
euroa (86 512 tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 16 351
tuhatta euroa (11 460 tuhatta euroa), joista rahavarojen osuus oli 16 318
tuhatta euroa (11 429 tuhatta euroa) ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavien rahoitusvarojen osuus oli 34 tuhatta euroa (31 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 59,1 % prosenttia (55,6 %) ja nettovelat suhteessa omaan
pääomaan (gearing) -19,4 prosenttia (-0,7 %). Korollisia velkoja oli 5 388
tuhatta euroa (11 114 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli
3 551 tuhatta euroa (5 563 tuhatta euroa). Katsauskauden sijoitetun pääoman
tuotto oli 14,1 prosenttia (11,3 %) ja oman pääoman tuotto 11,2 prosenttia (5,5
%).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 11 115 tuhatta euroa (8 423 tuhatta
euroa). Investointien rahavirta oli
-1 438 tuhatta euroa (-1 339 tuhatta euroa).

Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat kasvun
vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista, olivat
katsauskaudella 263 tuhatta euroa (126 tuhatta euroa). Bruttoinvestoinnit
pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät edellisten lisäksi aktivoidut
tuotekehitysmenot olivat yhteensä 845 tuhatta euroa (619 tuhatta euroa).

Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 1 093 tuhatta euroa (873 tuhatta
euroa). Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole.

Basware nosti 30.1.2009 omistusosuutensa Basware Einvoices Oy:sta 100
prosenttiin ostamalla 12,55 prosenttia yhtiön osakkeista ja määräysvallasta
toimivalta johdolta. Kaupanteon yhteydessä maksettu kauppahinta oli
noin 720 tuhatta euroa ja vuoden 2009 liiketoimintavolyymin perusteella
maksettiin helmikuussa 2010 lisäkauppahinta, joka oli 293 tuhatta euroa.

Basware AS osti Itella Information AS:n laskuautomaatioratkaisuliiketoiminnan
Norjassa. Kauppahinta oli 6,38 miljoonaa Norjan kruunua (noin 0,72 miljoonaa
euroa) ja se maksettiin käteisellä kaupan toteutumispäivänä 1.4.2009. Lisäksi
helmikuussa 2010 Basware AS maksoi 4 434 tuhatta Norjan kruunua (noin 559
tuhannen euron) suuruisen lisäkauppahinnan, joka määräytyi ostettavan
liiketoiminnan vuoden 2009 palvelumyynnin volyymin perusteella.TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Baswaren tuotekehitysmenot olivat katsauskauden aikana 3 748 tuhatta euroa
(3 694 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 16,2 prosenttia (17,0 %) liikevaihdosta.
Menot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,5
prosenttia.

Tuotekehityksessä työskenteli maaliskuun 2010 lopussa 192 henkilöä (176
henkilöä). Tuotekehitysyksikkö kasvaa voimakkaimmin Intiassa.


HENKILÖSTÖ

Baswaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 797 (731) ensimmäisellä
vuosineljänneksellä ja oli katsauskauden lopussa 808 (730). Henkilöstön määrä
kasvoi 78 henkilöllä ja oli 10,7 prosenttia korkeampi verrattuna edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan. Henkilömäärän kasvu johtuu yritysostoista ja
Intian yksikön henkilölukumäärän kasvusta.

Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on noussut verrattuna
vuoden takaiseen tilanteeseen. Katsauskauden lopussa 49,6 prosenttia (45,5 %)
Baswaren henkilöstöstä työskenteli Suomen ulkopuolella ja 50,4 prosenttia (54,5
%) Suomessa. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 15,5 prosenttia,
konsultoinnissa ja palveluissa 51,9 prosenttia, tuotekehityksessä 23,9
prosenttia ja hallinnossa 8,7 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön keski-ikä on 36,1 (35,8) vuotta. Henkilöstöstä 32,1 prosenttia on
suorittanut ylemmän ja 37,3 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Naisia on
30,4 prosenttia ja miehiä 69,6 prosenttia henkilöstöstä.


Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:

+--------------------------+----+----+-------+-----+
|Henkilöstö        |1-3/|1-3/|Muutos,|1-12/|
|(työsuhteessa keskimäärin)|2010|2009|   %| 2009|
+--------------------------+----+----+-------+-----+
|Suomi           | 501| 439|  14,0| 454|
+--------------------------+----+----+-------+-----+
|Skandinavia        | 127| 138|  -8,4| 135|
+--------------------------+----+----+-------+-----+
|Eurooppa         | 122| 122|  -0,0| 119|
+--------------------------+----+----+-------+-----+
|Muut           | 48| 31|  55,4|  39|
+--------------------------+----+----+-------+-----+
|Konserni yhteensä     | 797| 731|  9,1| 747|
+--------------------------+----+----+-------+-----+LIIKETOIMINTA

Suomi
Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen
(pois lukien Australia) liiketoiminnot sekä pääkonttoritoiminnot. Liikevaihto
nousi 7,6 prosenttia 12 191 tuhanteen euroon (11 331 tuhatta euroa)
katsauskaudella.

Suomen ja Venäjän liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia 10 853
tuhanteen euroon (10 413 tuhatta euroa).

Basware solmi Venäjällä kumppanuussopimuksen IT-yhtiö TerraLinkin kanssa ja
TerraLinkistä tulee Baswaren kehittämien ohjelmistojen jälleenmyyjä. Vuonna
1989 perustettu kanadalaisyhtiö TerraLink on johtavia ohjelmistojen
integraatiopalveluita ja dokumentinhallinnan ratkaisuja tarjoavia yhtiöitä
Venäjällä.

Raportoitavalla alueella toimii yhteensä 8 jälleenmyyjää ja henkilömäärä
katsauskaudella oli keskimäärin 501 (439).


Skandinavia

Baswaren toiminta Skandinaviassa koostuu keskitetysti johdetuista Ruotsin,
Tanskan ja Norjan yksiköistä.

Skandinavian alueen liikevaihto laski 1,2 prosenttia 5 253 tuhanteen euroon
(5 317 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus on parantunut 14,4 prosenttia
ja liikevoitto oli 762 tuhatta euroa (666 tuhatta euroa).

Liiketoimintaa hoidetaan pääosin oman organisaation voimin ja alueella
työskenteli keskimäärin 127 henkilöä (138).


Eurooppa

Baswaren toiminta Euroopassa koostuu Saksan, Ranskan, Hollannin ja
Iso-Britannian yksiköistä. Lisäksi jälleenmyyjäverkosto kattaa itäisen
Keski-Euroopan alueen.

Euroopan liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan 8,6 prosenttia 5 069 tuhanteen
euroon (4 666 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus parani 120,1
prosenttia ja liikevoitto oli 509 tuhatta euroa (231 tuhatta euroa).

Euroopassa toimii 35 jälleenmyyjää ja Baswaren henkilömäärä oli katsauskaudella
keskimäärin 122 (122).

Muut

Muut-segmentissä raportoidaan Pohjois-Amerikan ja Australian liiketoiminnot.
Jälleenmyyjänä toimineen TAG Services -yritysoston 1.7.2009 seurauksena
Baswarella on varoja Australiassa. Huomioiden Pohjois-Amerikan ja Australian
liiketoimintojen luonteen ja laajuuden nämä alueet yhdistettiin segmentiksi
nimeltä Muut kolmannesta vuosineljänneksestä 2009 alkaen.

Alueen liikevaihto nousi 98,6 prosenttia ja oli 2 373 tuhatta euroa (1 195
tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus on parantunut 30,2 prosenttia ja
liikevoitto oli 179 tuhatta euroa (137 tuhatta euroa).

Muut-segmentissä oli katsauskauden lopussa 9 jälleenmyyjää ja alueella
työskenteli keskimäärin 48 työntekijää (31).


KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT


Strategia

Basware on päivittänyt strategiaansa vuosille 2010-2012 Basware Responsive
Strategy -kehyksessä. Basware Responsive Strategy -kehyksen avulla yhtiö toimii
ketterästi ja herkästi yhtiön tilanteen, markkinatrendien ja muiden muutosten
mukaisesti. Responsive Strategy -kehykseen kuuluvat sisäisten ja ulkoisten
trendien seuranta ja analysointi, yhtiön visio, missio sekä toimintaperiaatteet.
Baswaren toimintaperiaatteet koostuvat muun muassa yhtiön arvoista,
hallinnointikoodista ja vastuullisuudesta.

Yhtiön tavoitteena on säilyttää johtava asema laskuautomaatio- ja hankintatoimen
ratkaisujen toimittajana maailmassa. Laskuautomaatioratkaisujen myynnin
tukemiseksi Basware tuo markkinoille keskisuurille yrityksille suunnatun SaaS
(Software as a Service) -ratkaisun. Ratkaisu lanseerataan toisella
vuosineljänneksellä Pohjois-Amerikassa ja sen jälkeen erikseen valituilla
markkinoilla.
Baswaren tavoitteena on myös nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa. Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelut on suunnattu
myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan ulkopuolisille toimittajille ja ostajille,
mikä nostaa asiakaspotentiaalia.
Pitkän aikavälin tavoitteena on automatisointipalvelun yli 50 prosentin
vuotuinen kasvu. SaaS ja verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia
liiketoimintamalleja ja tarjoavat korkean liiketoimintapotentiaalin. Yhtiön
pitkän aikavälin tavoitteena on tuotemyynnin, ylläpidon ja konsultoinnin
kokonaisliikevaihdon yli 10 prosentin kasvu sekä liikevoittomarginaalin tavoite
on 10-20 prosenttia.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Basware Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 443 887,20 euroa ja
osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11 479 624 kappaletta.

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista
päätöksistä on annettu
erillinen pörssitiedote 18.2.2010.

Osakekurssi ja -vaihto

Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 18,58 euroa (7,75 euroa), alin
15,00 euroa (6,60 euroa) ja päätöskurssi 16,86 euroa (7,50 euroa). Katsauskauden
keskikurssi oli 16,99 euroa (7,37 euroa).

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 400 317 kappaletta (431 908 kpl),
mikä vastaa 3,5 prosenttia (3,8 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.3.2010 oli
192 024 003 euroa (85 340 355 euroa).

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli maaliskuun 31. päivänä 16 416 (17 016) osakkeenomistajaa
hallintarekisterit (7 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus
oli 8,7 (7,9) prosenttia kokonaisosakemäärästä.

Yhtiöllä on hallussaan 90 300 kappaletta Basware Oyj:n osaketta, mikä vastaa
noin 0,79 % yhtiön kaikista osakkeista.

Tilikauden aikana Basware teki kaksi liputusilmoitusta, kun Nordea Rahastoyhtiö
Suomi Oy:n omistusosuus laski alle 5 prosentin 2.2.2010 ja kun Nordea
Rahastoyhtiö Suomi Oy:n omistusosuus nousi yli 5 prosentin 12.3.2010.

YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiökokouksessa 18.2.2010 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettiin kuusi. Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan yhtiön
hallituksen jäseniksi valittiin Matti Copeland, Sakari Perttunen, Pentti
Heikkinen, Eeva Sipilä, Ilkka Toivola ja Hannu Vaajoensuu. Yhtiökokouksen
jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi
Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Sakari Perttusen.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja omien osakkeiden
hankkimisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista
päätöksistä on annettu
erillinen pörssitiedote 18.2.2010.

Basware Oyj:n optio-ohjelmien 2006 B ja 2007 D perusteella merkittävien
osakkeiden merkintäaika päättyi 31.3.2010. Jokainen optio-oikeus oikeutti
merkitsemään yhden Baswaren osakkeen. Optioilla merkittiin 141 600 osaketta.


YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Baswaren riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen ryhmään:
liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset, taloudelliset ja
tietoturvariskit. Basware ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan
ja tavoitteisiin. Näitä riskejä hallitaan ja pienennetään eri tavoin. Lähiajan
riskeihin kuuluvat kuluvan raportointivuoden riskit.

Maalis-huhtikuussa 2010 julkaistujen markkina-arvioiden mukaan ohjelmistopuolen
markkinoiden on arvioitu kasvavan vuonna 2010 globaalisti 7,2 prosenttia ja
Yhdysvalloissa 8,3 prosenttia. IT-palveluiden kokonaismarkkinoiden on ennustettu
kasvavan globaalisti 5,6 prosenttia ja 5,4 prosenttia Yhdysvalloissa vuonna
2010. Maailmanlaajuinen taloudellinen epävarmuus jatkuu, mikä saattaa pienentää
yritysten investointihalukkuutta jatkossakin. Tällä voi olla epäsuotuisa
vaikutus yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen.

Yhtiön tuotteiden ja palvelujen kysyntä on aiemmin taloudellisen epävarmuuden
vallitessa säilynyt yleistä tilannetta positiivisempana, koska yhtiön
ohjelmistojen avulla aikaansaadaan kustannussäästöjä.

Yritysten maksuhäiriömerkintöjen ja konkurssien lukumäärät ovat taloudellisen
epävarmuuden vallitessa olleet kasvussa. Tyypillisesti yritykset voivat myös
pitkittää maksuaikoja käyttöpääoman vapauttamiseksi. Basware on tehostanut
myyntisaamisten hallintaa ja liiketoimintajohto seuraa säännöllisesti
myyntisaamisten kertymistä kassaan osana asiakkuuksien hallintaa.

Konsernin päävaluutta on euro, joka edusti liikevaihdosta noin 61 prosenttia
vuonna 2009 (noin 67 % vuonna 2008). Kansainvälisen liiketoiminnan suhteellisen
osuuden kasvaessa tulee muiden valuuttojen ja euron välisten
valuuttakurssivaihteluiden merkitys kasvamaan. Tilikauden aikana yhtiö ei tehnyt
suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutoksien varalta, koska yhtiön
suojauspolitiikan mukainen vieraan valuutan määräinen kassavirta tytäryhtiöissä
ei ylittänyt suojaustoimenpiteille asetettua vuotuista valuuttakohtaista rajaa.

Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa. Basware Automatisointipalveluihin sisältyvä verkkolaskutoiminta ja
sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan
ulkopuolisille toimittajille ja ostajille, mikä nostaa asiakaspotentiaalia.
Automatisointipalveluiden pitkän aikavälin tavoitteena on yli 50 prosentin
vuotuinen kasvu. SaaS ja verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia
liiketoimintamalleja ja tarjoavat korkean liiketoimintapotentiaalin. Tämän
kasvupotentiaalin realisoituminen edellyttää asiakasmäärien ja
transaktiovolyymien voimakkaan kasvun johdosta uudenlaisen toimintamallin ja
kyvykkyyksien aktiivista ja jatkuvaa kehittämistä. Näitä ovat muun muassa myynti
ja käyttöönotto sekä asiakastuki ja tuotekehitys.

Muilta osin Baswaren lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole
tapahtunut katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Basware Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 13.4.2010 Basware Oyj:n
optio-ohjelmilla tehdyt 130 100 osakkeen merkinnät. Kyseiset osakemerkinnät
perustuivat yhtiön 2006 -optio-ohjelman B-sarjan optiotodistuksiin (56 400
osaketta) sekä 2007 optio-ohjelman D-sarjan optiotodistuksiin (73 700 osaketta).TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maalis-huhtikuussa 2010 julkaistujen markkina-arvioiden mukaan ohjelmistopuolen
markkinoiden on arvioitu kasvavan vuonna 2010 globaalisti 7,2 prosenttia ja
Yhdysvalloissa 8,3 prosenttia. IT-palveluiden kokonaismarkkinoiden on ennustettu
kasvavan globaalisti 5,6 prosenttia ja 5,4 prosenttia Yhdysvalloissa vuonna
2010.

Baswaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti toimivia ja usein
pienempiä yrityksiä. Pohjois-Amerikassa yhtiöllä on erityisesti hankintojen
hallinnan alueella myös suurempia kilpailijoita. Dokumenttien hallinta,
skannaus- ja kierrätysjärjestelmien kehittäjät kilpailevat Baswaren kanssa
erityisesti ostolaskujen käsittelyratkaisujen osalta. Kilpailevia ratkaisuja
ovat myös toiminnanohjaus-järjestelmiin (Enterprise Resource Planning, ERP)
rakennettavat räätälöidyt ratkaisut.

Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden ja
tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta.
Automatisointipalvelut vaikuttaa positiivisesti kilpailukykyyn.

Automatisointipalvelut lisäävät yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden
ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä pitkällä aikavälillä. Vuonna 2009 jatkuvista
palveluista (mukaan lukien ylläpito) saatu liikevaihto edusti yli 40 prosenttia
yhtiön koko liikevaihdosta. Laskuautomaatioratkaisujen myynnin tukemiseksi
Basware tuo markkinoille keskisuurille yrityksille suunnatun SaaS (Software as a
Service) -ratkaisun. Ratkaisu lanseerataan toisella vuosineljänneksellä
Pohjois-Amerikassa ja sen jälkeen erikseen valituilla markkinoilla.

Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa. Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu myös
Baswaren nykyisen asiakaskunnan ulkopuolisille toimittajille ja ostajille, mikä
nostaa asiakaspotentiaalia.
Pitkän aikavälin tavoitteena on automatisointipalveluiden yli 50 prosentin
vuotuinen kasvu. SaaS ja verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia
liiketoimintamalleja ja tarjoavat korkean liiketoimintapotentiaalin. Vuoden
2010 alusta on käynnistetty Basware Automatisointipalveluiden (SaaS,
skannauspalvelut ja verkkolaskupalvelu) kasvuinvestointiohjelma, minkä uskotaan
edistävän toiminnan ja tilauskannan positiivista kehitystä.

Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja
markkinointitoiminnan panostuksiin. Epäsuoran jakelukanavan kehittämistä
jatketaan Euroopassa, Venäjällä ja Aasiassa. Pohjois-Amerikassa painopiste on
oman myyntikanavan kehittämisessä. Skandinaviassa painopiste on kannattavuudessa
ja maltillista kasvua tukee yhtiön laajentunut tuotevalikoima sekä
palveluliiketoiminnan kehittäminen. Suomessa painopiste on kannattavuudessa ja
maltillinen kasvu toteutuu pääosin hankintojen hallinnan ja palvelujen alueelta.

Basware on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö jatkaa
yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2010 aikana. Yritysostojen avulla
pyritään tukemaan erityisesti automatisointipalvelua ja laajentamaan yhtiön
jakelukanavaa kansainvälisessä markkinassa.

Konsernin henkilömäärä kasvaa vuoden aikana eniten automatisointipalveluissa ja
tuotekehityksessä. Henkilömäärä kasvaa eniten Intiassa, mikä mahdollistaa kasvun
kustannusten noustessa maltillisemmin.

Liiketoiminnan kasvun vaatimia lisäinvestointeja toteutetaan maltillisesti
vuoden edetessä, mikäli liikevaihto ja kannattavuus toteutuvat odotusten
mukaisesti.

Basware arvioi vuoden 2010 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti vuoden 2009
tasosta. Vuoden 2010 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia
liikevaihdosta.


Espoossa 15. huhtikuuta 2010

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj
Puh. (09) 8791 7251 tai 040 501 8251

Tiedotustilaisuus

Basware järjestää tänään 15. huhtikuuta osavuosikatsausta käsittelevän
tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 11.00 Hotelli
Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo ja
talousjohtaja Mika Harjuaho kommentoivat vuosineljänneksen tapahtumia ja
tuloskehitystä. Tervetuloa. Basware järjestää analyytikoille puhelinkonferenssin
kello 13:00-14:00. Rekisteröityminen sähköpostitse: IR@basware.com
<mailto:IR@basware.com>Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.Basware.fi <http://www.basware.fi/>
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja on noudatettu samoja
laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009. Tunnuslukujen
laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty
tilinpäätöksessä 2009.


KONSERNIN TULOSLASKELMA

+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Tuhatta euroa     |1.1.-31.3.2010|1.1.-31.3.2009|Muutos, %|1.1.-31.12.2009|
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|            |        |        |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|LIIKEVAIHTO      |    23 132|    21 717|   6,5|     92 654|
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Liiketoiminnan muut  |      50|      30|   67,3|      162|
|tuotot        |       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Materiaalit ja    |    -1 288|    -1 552|  -17,0|     -6 193|
|palvelut       |       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Työsuhde-etuuksista  |    -13 703|    -12 896|   6,3|    -52 294|
|aiheutuneet kulut   |       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Poistot ja      |    -1 236|    -1 004|   23,2|     -4 456|
|arvonalentumiset   |       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Liiketoiminnan muut  |    -4 818|    -4 703|   2,4|    -18 048|
|kulut         |       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Liikevoitto      |     2 136|     1 592|   34,2|     11 824|
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Rahoitustuotot    |      116|      124|   -6,7|      172|
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Rahoituskulut     |     -111|     -232|  -52,4|      -406|
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Voitto ennen veroja  |     2 142|     1 484|   44,3|     11 590|
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Tuloverot       |     -560|     -818|  -31,6|     -2 517|
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|TILIKAUDEN VOITTO   |     1 582|      666|  137,6|     9 074|
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Muut laajan tuloksen |       |       |     |        |
|erät:         |       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Ulkomaiseen yksikköön |      364|      803|  -54,7|     1 326|
|liittyvät muuntoerot |       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Muihin laajan tuloksen|      201|      -52|  486,5|      -549|
|eriin liittyvät verot |       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Tilikauden muut laajan|       |       |     |        |
|tuloksen erät verojen |      565|      751|  -24,8|      777|
|jälkeen        |       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|TILIKAUDEN LAAJA TULOS|     2 147|     1 417|   51,5|     9 850|
|YHTEENSÄ       |       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Tilikauden voiton   |       |       |     |        |
|jakautuminen:     |       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Emoyrityksen     |     1 582|      641|  146,7|     9 074|
|omistajille      |       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Vähemmistölle     |       0|      25|  -100,0|       0|
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|           |     1 582|      666|  137,6|     9 074|
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Tilikauden laajan   |       |       |     |        |
|tuloksen jakautuminen:|       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Emoyrityksen     |     2 147|     1 392|   54,2|     9 850|
|omistajille      |       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Vähemmistölle     |       0|      25|  -100,0|       0|
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|           |     2 147|     1 417|   51,5|     9 850|
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Tulos/osake      |     0,14|     0,06|  146,9|      0,80|
|(laimentamaton), euroa|       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Tulos/osake      |     0,14|     0,06|  144,4|      0,80|
|(laimennettu), euroa |       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|Osakkeiden      |       |       |     |        |
|keskimääräinen    |       |       |     |        |
|lukumäärä:      |       |       |     |        |
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|- laimentamaton    |  11 383 312|  11 394 147|     |   11 381 905|
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+
|- laimennettu     |  11 501 810|  11 394 147|     |   11 381 905|
+----------------------+--------------+--------------+---------+---------------+


KONSERNITASE

+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Tuhatta euroa            |31.3.2010|31.3.2009|Muutos, %|31.12.2009|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|                   |     |     |     |      |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|VARAT                |     |     |     |     |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|PITKÄAIKAISET VARAT         |     |     |     |     |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Aineettomat hyödykkeet        |  19 722|  17 267|   14,2|  20 291|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Liikearvo              |  31 705|  30 170|   5,1|  31 119|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Aineelliset hyödykkeet        |   910|   975|   -6,7|    823|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Myytävissä olevat sijoitukset    |    38|    38|     |    38|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset myynti- ja muut    |    40|   235|  -83,1|    124|
|saamiset               |     |     |     |     |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Laskennallinen verosaaminen     |  2 091|  2 165|   -3,4|   2 199|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset varat         |  54 505|  50 850|   7,2|  54 593|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|LYHYTAIKAISET VARAT         |     |     |     |     |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Vaihto-omaisuus           |    50|    29|   75,5|    33|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Myyntisaamiset ja muut saamiset   |  24 066|  21 691|   11,0|  19 684|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Tuloverosaaminen           |   633|  2 483|  -74,5|    767|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  |    34|    31|   8,0|    34|
|kirjattavat rahoitusvarat      |     |     |     |     |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Rahavarat              |  16 318|  11 429|   42,8|  12 176|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Lyhytaikaiset varat         |  41 101|  35 662|   15,2|  32 694|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|VARAT YHTEENSÄ            |  95 606|  86 512|   10,5|  87 287|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|                   |     |     |     |     |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|OMA PÄÄOMA JA VELAT         |     |     |     |     |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|OMA PÄÄOMA              |     |     |     |     |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Osakepääoma             |  3 444|  3 440|   0,1|   3 440|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Osakeanti              |  1 573|    0|  100,0|    140|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Ylikurssirahasto           |    69|    69|     |    69|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Omat osakkeet            |   -629|   -622|   -1,1|   -629|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot|  33 735|  33 598|   0,4|  33 598|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Muuntoerot              |  -2 650|  -3 241|   18,2|  -3 214|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Kertyneet voittovarat        |  20 978|  14 664|   43,1|  23 176|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Vähemmistöosuus           |    0|   163|  -100,0|     0|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Oma pääoma              |  56 519|  48 071|   17,6|  56 580|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|PITKÄAIKAISET VELAT         |     |     |     |     |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Laskennallinen verovelka       |  3 669|  2 367|   55,0|   3 997|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Korollinen vieras pääoma       |  1 837|  5 551|  -66,9|   3 674|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Koroton viera pääoma         |   269|    4| 7 134,2|    110|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Pitkäaikaiset velat         |  5 775|  7 922|  -27,1|   7 782|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|LYHYTAIKAISET VELAT         |     |     |     |     |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Korollinen vieras pääoma       |  3 551|  5 563|  -36,2|   5 555|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Ostovelat ja muut velat       |  29 348|  23 812|   23,2|  17 039|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Tuloverovelka            |   413|  1 144|  -63,9|    331|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|Lyhytaikaiset velat         |  33 312|  30 519|   9,2|  22 926|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
|OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     |  95 606|  86 512|   10,5|  87 287|
+-------------------------------------+---------+---------+---------+----------+
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

      Osake- Osa   Yli Omat  SVOP  Muut    Voitto- Vähem-
       pää-  ke kurssi- osak- rahas- rahas- Muun-  varat mistö
                           to-

Tuhatta    oma anti rahasto keet   to  tot  erot     osuus  Yht
euroa

OMA
PÄÄOMA   3 440  0   69 -271 33 058  540 -3 991 15 648  224 48 717
1.1.2009

Laaja                         751   641   25 1 417
tulos

Osingo-                          -2 623    -2 623
njako

Myönnetyt                           308      308
optiot

Tilikauden           -351             689  -86  252
muutokset

OMA
PÄÄOMA   3 440  0   69 -622 33 058  540 -3 241 14 664  163 48 071
31.3.2009
      Osake-  Osa   Yli Omat  SVOP  Muut    Voitto- Vähem-
       pää-  ke kurssi- osak rahas- rahas- Muun-  varat mistö
                           to-

Tuhatta    oma anti rahasto keet   to  tot  erot     osuus  Yht
euroa

OMA
PÄÄOMA   3 440  140   69 -629 33 058  540 -3 214 23 176   0 56 580
1.1.2010

Laaja                         565  1 582     2 147
tulos

Osing-                           -4 100    -4 100
onjako

Myönnetyt                           69      69
optiot

Tilikauden   3 1 432            137      251     1 824
muutokset

OMA
PÄÄOMA   3 444 1 573   69 -629 33 058  677 -2 650 20 978   0 56 519
31.3.2010KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Tuhatta euroa          |1.1.-31.3.2010|1.1.-31.3.2009|1.1.-31.12.2009|
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|                 |        |        |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Liiketoiminnan rahavirta    |        |        |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Tilikauden voitto        |     1 582|      666|     9 074|
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Oikaisut tilikauden tulokseen  |     1 791|     2 238|     7 832|
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Käyttöpääoman muutos      |     8 315|     6 400|      -136|
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Maksetut korot liiketoiminnasta |      -22|      -96|      -192|
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Saadut korot liiketoiminnasta  |      18|      16|      104|
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Muut rahoituserät        |      48|      -27|      -30|
|liiketoiminnasta        |       |       |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Maksetut verot liiketoiminnasta |     -616|     -775|     -1 920|
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Liiketoiminnan rahavirta    |    11 115|     8 423|     14 732|
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|                 |       |       |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|                 |       |       |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Investointien rahavirta     |       |       |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Investoinnit aineellisiin ja  |     -586|     -614|     -3 135|
|aineettomiin hyödykkeisiin   |       |       |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Aineellisten ja aineettomien  |       |       0|       1|
|hyödykkeiden luovutustulot   |       |       |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Ostetut tytäryhtiöt       |     -852|     -724|     -1 875|
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Investointien rahavirta     |    -1 438|    -1 339|     -5 009|
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|                 |       |       |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|                 |       |       |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Rahoituksen rahavirta      |       |       |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Maksullinen osakeanti      |     1 573|       |      140|
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Lyhytaikaisten lainojen     |    -2 000|       |     -3 558|
|takaisinmaksut         |       |       |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Pitkäaikaisten lainojen     |    -1 775|    -1 783|       0|
|takaisinmaksut         |       |       |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Omien osakkeiden hankinta    |       |     -351|      -358|
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Rahoitusleasingvelkojen     |       |       |       0|
|takaisinmaksut         |       |       |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Maksetut osingot        |    -3 633|    -2 623|     -2 623|
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Rahoituksen rahavirta      |    -5 835|    -4 757|     -6 398|
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|                 |       |       |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|                 |       |       |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Rahavirtalaskelman mukainen   |     3 842|     2 328|     3 324|
|rahavarojen muutos       |       |       |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Rahavarat tilikauden alussa   |    12 210|     8 777|     8 777|
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Rahavarojen kurssimuutosten   |      300|      355|      109|
|vaikutus            |       |       |        |
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
|Rahavarat tilikauden lopussa  |    16 351|    11 460|     12 210|
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+
+--------------------------------+--------------+--------------+---------------+KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|Tuhatta euroa       |1-3/ 2010|1-3/ 2009|4-6/ 2009|7-9/ 2009|10-12/ 2009|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|             |     |     |     |     |      |
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|LIIKEVAIHTO        |  23 132|  21 717|  22 729|  21 609|   26 600|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|Liiketoiminnan muut tuotot|    50|    30|    52|    47|     34|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|Materiaalit ja palvelut  |  -1 288|  -1 552|  -1 611|  -1 395|   -1 636|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|Työsuhde-etuuksista    | -13 703| -12 896| -13 444| -11 113|  -14 841|
|aiheutuneet kulut     |     |     |     |     |      |
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|Poistot ja        |  -1 236|  -1 004|  -1 067|  -1 106|   -1 280|
|arvonalentumiset     |     |     |     |     |      |
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|Liiketoiminnan muut kulut |  -4 818|  -4 703|  -4 513|  -4 014|   -4 819|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|Liikevoitto        |  2 136|  1 592|  2 146|  4 028|   4 058|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|%             |  9,2 %|  7,3 %|  9,4 %|  18,6 %|   15,3 %|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|Rahoitustuotot      |   116|   124|    30|    32|    -15|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|Rahoituskulut       |   -111|   -232|   -54|   -115|     -5|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|Voitto ennen veroja    |  2 142|  1 484|  2 122|  3 946|   4 038|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|%             |  9,3 %|  6,8 %|  9,3 %|  18,3 %|   15,2%|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|Tuloverot         |   -560|   -818|   -727|   -941|    -30|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|KATSAUSKAUDEN VOITTO   |  1 582|   666|  1 396|  3 005|   4 007|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
|             |     |     |     |     |      |
|             |  6,8 %|  3,1 %|  6,1 %|  13,9 %|   15,1 %|
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+


Omistusmuutokset

Basware nosti 30.1.2009 omistusosuutensa Basware Einvoices Oy:sta 100
prosenttiin ostamalla 12,55 prosenttia yhtiön osakkeista ja määräysvallasta
toimivalta johdolta. Kaupanteon yhteydessä maksettu kauppahinta oli
noin 720 tuhatta euroa ja vuoden 2009 liiketoimintavolyymin perusteella
maksettiin helmikuussa 2010 lisäkauppahinta 293 tuhatta euroa.

Basware AS osti Itella Information AS:n laskuautomaatioratkaisuliiketoiminnan
Norjassa. Kauppahinta oli 6,38 miljoonaa Norjan kruunua (noin 0,72 miljoonaa
euroa) ja se maksettiin käteisellä kaupan toteutumispäivänä 1.4.2009. Lisäksi
helmikuussa 2010 Basware AS maksoi 4 434 tuhatta Norjan kruunua (noin 559
tuhannen euron) suuruisen lisäkauppahinnan, joka määräytyi ostettavan
liiketoiminnan vuoden 2009 palvelumyynnin volyymin perusteella.


KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET


+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
| Tuhatta euroa                 |31.3.2010|31.3.2009|31.12.2009|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Omasta puolesta annetut vakuudet        |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Yrityskiinnitys                |  1 200|  1 200|   1 200|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |     |
|Tytär- ja muiden konserniyhtiöiden puolesta  |     |     |     |
|annetut vakuudet                |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Takaukset                   |  1 122|  1 098|   1 075|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Muut omat vastuut               |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Leasingvastuut                 |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät      |   923|   799|    970|
|leasingvastuut                 |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|1-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut  |   772|   823|    895|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Yhteensä                    |  1 695|  1 623|   1 865|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|                        |     |     |     |
|Vuokravastuut                 |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät      |  2 146|  2 481|   2 333|
|vuokravastuut                 |     |     |     |
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut  |  3 152|  4 330|   2 924|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut       |  1 042|  1 259|   1 071|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Yhteensä                    |  6 339|  8 070|   6 328|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Omat vastuut yhteensä             |  8 035|  9 693|   8 193|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+SEGMENTTITIEDOT

Segmenttitiedot varojen sijainnin mukaan

+---------------------------+------+------+-------+----------+
|Liikevaihto (tuhatta euroa)| 1-3/| 1-3/|Muutos,|1-12/ 2009|
|              | 2010| 2009|   %|     |
+---------------------------+------+------+-------+----------+
|Suomi           |12 191|11 331|  7,6|  50 486|
+---------------------------+------+------+-------+----------+
|Skandinavia        | 5 253| 5 317|  -1,2|  22 236|
+---------------------------+------+------+-------+----------+
|Eurooppa          | 5 069| 4 666|  8,6|  18 717|
+---------------------------+------+------+-------+----------+
|Muut            | 2 373| 1 195|  98,6|   9 201|
+---------------------------+------+------+-------+----------+
|Segmenttien välinen    |-1 754| -791| 121,6|  -7 985|
|liikevaihto        |   |   |    |     |
+---------------------------+------+------+-------+----------+
|Konserni yhteensä     |23 132|21 717|  6,5|  92 654|
+---------------------------+------+------+-------+----------++---------------------------+-----+-----+-------+------+
|Liikevoitto (tuhatta euroa)| 1-3/| 1-3/|Muutos,| 1-12/|
|              | 2010| 2009|   %| 2009|
+---------------------------+-----+-----+-------+------+
|Suomi           |1 092| 849|  28,7| 7 714|
+---------------------------+-----+-----+-------+------+
|Skandinavia        | 762| 666|  14,4| 3 169|
+---------------------------+-----+-----+-------+------+
|Eurooppa          | 509| 231| 120,1| 1 566|
+---------------------------+-----+-----+-------+------+
|Muut            | 179| 137|  30,2|  741|
+---------------------------+-----+-----+-------+------+
|Segmenttien välinen    | -406| -292|  39,2|-1 365|
|liikevoitto        |   |   |    |   |
+---------------------------+-----+-----+-------+------+
|Konserni yhteensä     |2 136|1 592|  34,2|11 824|
+---------------------------+-----+-----+-------+------++--------------------------+----+----+-------+-----+
|Henkilöstö        |1-3/|1-3/|Muutos,|1-12/|
|(työsuhteessa keskimäärin)|2010|2009|   %| 2009|
+--------------------------+----+----+-------+-----+
|Suomi           | 501| 439|  14,0| 454|
+--------------------------+----+----+-------+-----+
|Skandinavia        | 127| 138|  -8,4| 135|
+--------------------------+----+----+-------+-----+
|Eurooppa         | 122| 122|  -0,0| 119|
+--------------------------+----+----+-------+-----+
|Muut           | 48| 31|  55,4|  39|
+--------------------------+----+----+-------+-----+
|Konserni yhteensä     | 797| 731|  9,1| 747|
+--------------------------+----+----+-------+-----+Liikevaihto toiminnoittain

+---------------------------+------+------+-------+------+
|Liikevaihto (tuhatta euroa)| 1-3/| 1-3/|Muutos,| 1-12/|
|              | 2010| 2009|   %| 2009|
+---------------------------+------+------+-------+------+
|Tuotemyynti        | 4 648| 4 677|  -0,6|23 755|
+---------------------------+------+------+-------+------+
|Ylläpito          | 8 113| 7 138|  13,7|29 757|
+---------------------------+------+------+-------+------+
|Konsultointi        | 7 871| 8 496|  -7,4|31 174|
+---------------------------+------+------+-------+------+
|Automatisointipalvelut   | 2 500| 1 406|  77,8| 7 967|
+---------------------------+------+------+-------+------+
|Konserni yhteensä     |23 132|21 717|  6,5|92 654|
+---------------------------+------+------+-------+------+


Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan:

+---------------------------+------+------+-------+------+
|Liikevaihto (tuhatta euroa)| 1-3/| 1-3/|Muutos,| 1-12/|
|              | 2010| 2009|   %| 2009|
+---------------------------+------+------+-------+------+
|Suomi           |10 695|10 323|  3,6|42 449|
+---------------------------+------+------+-------+------+
|Skandinavia        | 4 995| 5 209|  -4,1|21 719|
+---------------------------+------+------+-------+------+
|Eurooppa          | 4 915| 4 681|  5,0|18 065|
+---------------------------+------+------+-------+------+
|Muut            | 2 527| 1 503|  68,2|10 421|
+---------------------------+------+------+-------+------+
|Konserni yhteensä     |23 132|21 717|  6,5|92 654|
+---------------------------+------+------+-------+------+
KONSERNIN TUNNUSLUVUT
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Tuhatta euroa          |   1-3/10|  1-3/09|  1-3/08|  1-12/09|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Liikevaihto           |   23 132|  21 717|  18 233|   92 654|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Liikevaihdon kasvu, %      |   6,5 %|  19,1 %|   7,4 %|   7,6 %|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|EBITDA             |   3 373|   2 596|    417|   16 280|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|% liikevaihdosta        |   14,6 %|  12,0 %|   2,3 %|   17,6 %|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Liikevoitto ennen IFRS3-poistoja|   2 692|   2 033|    -58|   13 788|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|% liikevaihdosta        |   11,6 %|   9,4 %|  -0,3 %|   14,9 %|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Liikevoitto           |   2 136|   1 592|   -254|   11 824|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Liikevoiton kasvu, %      |   34,2 %|  725,8 %| -118,1 %|   36,2 %|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|% liikevaihdosta        |   9,2 %|   7,3 %|  -1,4 %|   12,8 %|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Tulos ennen veroja       |   2 142|   1 484|   -250|   11 590|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|% liikevaihdosta        |   9,3 %|   6,8 %|  -1,4 %|   12,5 %|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Tilikauden tulos        |   1 582|    666|   -550|   9 074|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|% liikevaihdosta        |   6,8 %|   3,1 %|  -3,0 %|   9,8 %|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Oman pääoman tuotto, %     |   11,2 %|   5,5 %|  -4,8 %|   17,2 %|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Sijoitetun pääoman tuotto, %  |   14,1 %|  11,3 %|  -1,8 %|   18,8 %|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Korollinen vieras pääoma    |   5 388|  11 114|    232|   9 230|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Rahavarat *)          |   16 351|  11 460|   7 254|   12 210|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Nettovelkaantumisaste, %    |  -19,4 %|  -0,7 %|  -15,7 %|   -5,3 %|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Omavaraisuusaste, %       |   59,1 %|  55,6 %|  66,4 %|   64,8 %|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Taseen loppusumma        |   95 606|  86 512|  67 496|   87 287|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Bruttoinvestoinnit pysyviin   |    845|    619|    822|   7 448|
|vastaaviin **)         |      |     |     |      |
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|% liikevaihdosta        |   3,7 %|   2,9 %|   4,5 %|   8,0 %|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Bruttoinvestoinnit       |    263|    126|    193|   2 047|
|käyttöomaisuuteen        |      |     |     |      |
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|% liikevaihdosta        |   1,1 %|   0,6 %|   1,1 %|   2,2 %|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Tutkimus- ja kehitysmenot    |   3 748|   3 694|   3 793|   14 781|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|% liikevaihdosta        |   16,2 %|  17,0 %|  20,8 %|   16,0 %|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|T&K -henkilöstö kauden lopussa |    192|    176|    160|    195|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Henkilöstö keskimäärin kauden  |    797|    731|    666|    747|
|aikana             |      |     |     |      |
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Henkilöstö kauden lopussa    |    808|    730|    665|    761|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Henkilöstön kasvu, %      |   10,7 %|   9,8 %|  24,8 %|   4,1 %|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Tulos/osake, euroa       |    0,14|   0,06|   -0,05|    0,80|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Tulos/osake (laimennettu), euroa|    0,14|   0,06|   -0,05|    0,80|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Oma pääoma/osake, euroa     |    4,92|   4,18|   3,89|    4,93|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Hinta/voittosuhde (P/E)     |   121,37|  133,26|  -160,90|   18,21|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Osakkeen kurssikehitys     |      |     |     |      |
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Alin kurssi           |   15,00|   6,60|   7,50|    6,60|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Ylin kurssi           |   18,58|   7,75|   10,45|   14,66|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Keskikurssi           |   16,99|   7,37|   8,27|   10,79|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Päätöskurssi          |   16,86|   7,50|   7,90|   14,52|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Markkina-arvo kauden lopussa  |192 024 003|85 340 355|90 598 180|165 206 004|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Vaihdettujen osakkeiden     |  400 317|  431 908|  482 102| 2 038 565|
|lukumäärä            |      |     |     |      |
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|% keskimääräisestä osakemäärästä|   3,5 %|   3,8 %|   4,2 %|   17,9 %|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|Osakkeiden ka. lukumäärä    |      |     |     |      |
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|- laimentamaton         | 11 383 312|11 394 147|11 468 124| 11 381 905|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
|- laimennettu          | 11 501 810|11 394 147|11 468 124| 11 381 905|
+--------------------------------+-----------+----------+----------+-----------+


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat
**) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot ja yritysostot


Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2010

  Nimi                   Osakkeita, kpl Ääniä, %

 1 Sihvo, Ilkka                  1 065 800   9,3

 2 Eräkangas, Kirsi                1 021 800   8,9

  Eräkangas, Kirsi                 711 400   6,2

  Eräkangas, Lotta                 310 400   2,7

 3 Vaajoensuu, Hannu                962 100   8,4

  Vaajoensuu, Hannu                528 000   4,6

  Havacment Oy                   266 500   2,3

  Vaajoensuu, Henri                 83 800   0,7

  Vaajoensuu, Petra                 83 800   0,7

4 Perttunen, Sakari                830 400   7,2

5 Pöllänen, Antti                 516 615   4,5

  Launimo, Essi                  100 208   0,9

 6 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap     574 713   5,0

 7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö         550 000   4,8

 8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen     544 850   4,7

 9 Fondita Nordic Micro Cap -sijoitusrahasto    296 376   2,6

10 Ahonen, Asko                   288 736   2,5

11 Royal Skandia Life Assurance EIB 17527-6     250 000   2,2

12 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva         242 690   2,1

13 Veritas Eläkevakuutusyhtiö            226 000   2,0

14 Perttunen, Meimi                 215 400   1,9

15 Sijoitusrahasto Aktia Capital          180 863   1,6

16 Basware Oyj                    90 300   0,8

17 Vaajoensuu, Sara                 83 700   0,7

18 Tietoklusteri Oy                 77 000   0,7

19 Pavor Oy                     75 052   0,7

20 Sinkkonen, Raija                 70 000   0,6

  20 suurinta omistajaa yhteensä         8 262 603   72,0

  Hallintarekisteröidyt yhteensä          999 279   8,7

  Muut                      2 217 742   19,3

  Yhteensä                   11 479 624  100,00Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit