BASWARE OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTUSJÄRJESTELMÄSTÄ


            
BASWARE OYJ             Pörssitiedote 12.3.2009, klo
12:20
BASWARE OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN
KANNUSTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
Basware Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Basware-konsernin
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä.
Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden
tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt
yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden
omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet
2009, 2010 ja 2011. Hallitus päättää kunkin ansaintajakson
ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet erikseen kunkin
ansaintajakson alussa.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2009 perustuu
Basware-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Mahdollinen
palkkio ansaintajaksolta 2009 maksetaan joulukuussa 2011 osittain
yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa
palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei
makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen
palkkion maksamista.

Ansaintajakson 2009 kohderyhmään kuuluvat Baswaren johtoryhmän
jäsenet. Ansaintajakson 2009 perusteella maksettavat palkkiot
vastaavat yhteensä enintään noin 84.000 Basware Oyj:n osakkeen arvoa
(sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Espoo 12.3.2009
BASWARE OYJ
Ilkka Sihvo

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj, puh. (09) 8791 7251, 040
501 8251
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.com

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa