BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 (IFRS)


            
BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 (IFRS)
Pörssitiedote 10.7.2009, klo 09:25

YHTEENVETO
Tammi-kesäkuu H1
-    Liikevaihto 44 446 tuhatta euroa (40 545 tuhatta euroa) -
kasvu 9,6 prosenttia
-    Liikevoitto 3 738 tuhatta euroa (2 177 tuhatta euroa) - kasvu
71,8 prosenttia
-    Liikevoitto 8,4 prosenttia liikevaihdosta (5,4 %)
-    Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 52,5 prosenttia
liikevaihdosta (50,4 %) - kasvu 14,2 prosenttia
-    Liiketoiminnan rahavirta 7 995 tuhatta euroa (4 579 tuhatta
euroa)
-    Osakekohtainen tulos 0,18 euroa (0,11 euroa)

Huhti-kesäkuu Q2
-    Liikevaihto 22 729 tuhatta euroa (22 312 tuhatta euroa) -
kasvu 1,9 prosenttia
-    Liikevoitto 2 146 tuhatta euroa (2 431 tuhatta euroa) -
laskua -11,7 %
-    Liikevoitto 9,4 prosenttia liikevaihdosta (10,9 %)
-    Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 52,6 prosenttia
liikevaihdosta (49,3 %) - kasvu 8,6 prosenttia
-    Liiketoiminnan rahavirta -428 tuhatta euroa (-2 306 tuhatta
euroa)
-    Osakekohtainen tulos 0,12 euroa (0,16 euroa)

Basware arvioi vuoden 2009 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti
vuoden 2008 tasosta. Vuoden 2009 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan
noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT


             4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
Tuhatta euroa       2009 2008    % 2009 2008    % 2008

              22  22      44  40      86
Liikevaihto        729  312  1,9 %  446 545  9,6 %  098
                           3      11
EBITDA          3 213 3 123  2,9 % 5 809 540 64,1 %  722
Liikevoitto ennen                   2
IFRS-3-poistoja     2 559 2 627  -2,6% 4 592 569 78,7 % 9 730
                           2
Liikevoitto       2 146 2 431 -11,7 % 3 738 177 71,8 % 8 679
                10,9        5,4     10,1
% liikevaihdosta     9,4 %   %     8,4 %  %       %
                           2
Tulos ennen veroja    2 122 2 428 -12,6 % 3 607 178 65,6 % 8 410
                           1
Tilikauden tulos     1 396 1 899 -26,5 % 2 062 350 52,7 % 6 585

             11,5 16,6        5,7     13,7
Oman pääoman tuotto, %    %   %     8,4 %  %       %
Sijoitetun pääoman    11,9 20,9     11,9 8,9     16,6
tuotto, %          %   %       %  %       %
                           5
Likvidit varat *     9 516 5 771 64,9 % 9 516 771 64,9 % 8 777
                -7,8        -7,8
Nettovelkaantumisaste, % 3,3 %   %     3,3 %  %     9,3 %
             58,2 67,2     58,2 67,2     59,5
Omavaraisuusaste, %     %   %       %  %       %

Tulos/osake, euroa    0,12 0,16 -26,0 % 0,18 0,11 55,6 % 0,56
Tulos/osake
(laimennettu), euroa   0,12 0,16 -26,0 % 0,18 0,11 55,6 % 0,56
Oma pääoma/osake, euroa  4,25 4,06  4,9 % 4,25 4,06  4,9 % 4,23


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat

Baswaren liiketoiminta koostuu tuotemyynnistä, ylläpidosta,
konsultoinnista ja Automatisointipalvelut-toiminnoista. Baswaren
tuotemyynnin ydin koostuu hankinnasta maksuun (Enterprise Purchase to
Pay) tuoteperheestä ja talousohjauksen (FIMA) -tuoteperheestä. Yhtiön
raportoitavat markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja
Pohjois-Amerikka.

Baswaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi osavuosikatsauksen
julkistamisen yhteydessä:

"Yhtiön toisen vuosineljänneksen tulos oli hyvää ja ennakoitua tasoa
erittäin haastavassa taloudellisessa markkinatilanteessa, jossa myös
myyntisyklit ovat pidentyneet. Puolen vuoden liiketulos on kasvanut
edelliseen vuoteen nähden 72 prosenttia ja se luo riittävän
lähtökohdan myös loppuvuoden tavoitteen saavuttamista ajatellen.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiön maantieteellisten alueiden
menestys oli olosuhteisiin nähden hyvää. Kaikki alueet jatkoivat
kasvuaan ja paransivat samalla kannattavuuttaan.

Katsauskauden aikana palveluiden osuus kasvoi vankasti ja
tuotemyynnin osuutta siirtyi automatisointipalveluihin. Alkuvuoden
aikana lanseeratun Basware Yhteyspalvelut -ratkaisun myynti on
onnistunut erinomaisesti. Toimittaja-aktivointi, verkkolasku- ja
skannauspalvelusopimuksia on myyty menestyksekkäästi muun muassa
Suomessa, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden
pituisia ja tuovat jatkuvia tuottoja sopimuskauden ajan.
Automatisointipalveluiden liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana
erinomaisesti 62 prosenttia, toisella neljänneksellä 73 prosenttia ja
edelliseen neljännekseen verrattuna 55 prosenttia."


RAPORTOINTI
Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja
uudistettuja standardeja: IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS 1
Tilinpäätöksen esittäminen. IFRS 8- muutos vaikuttaa liitetietojen
segmentti-informaatioon ja IAS 1- muutos vaikuttaa tuloslaskelman
esitysmuotoon.

Basware raportoi maantieteellisen jaon mukaiset toimintasegmentit,
jotka ovat Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Lisäksi yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot
seuraavasti: Tuotemyynti, Konsultointi, Ylläpito ja
Automatisointipalvelut. Automatisointipalvelut sisältää Saas-tuotot
ja Yhteyspalvelut, joita ovat paperilaskujen digitalisointi ja
verkkolaskujen sekä hankintasanomien välittäminen.

Yhtiö raportoi myös Automatisointipalvelusopimusten tulouttamattoman
tilauskannan. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti
usean vuoden pituisia.


LIIKEVAIHTO
Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin
mukaan:


Liikevaihto       4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
(tuhatta euroa)     2009 2008    % 2009 2008    %  2008
                13      23  23
Suomi         12 406  091  -5,2  737  584   0,6 49 517
                       11
Skandinavia      6 278 4 628  35,6  595 8 827  31,4 18 805
Eurooppa        4 318 4 469  -3,4 8 984 8 762   2,5 19 454
Pohjois-Amerikka    1 128 1 446  -21,9 2 323 2 125   9,3 5 004
Segm. välinen          -1      -2  -2
liikevaihto      -1 402  322  -6,0  193  752  20,3 -6 682
                22      44  40
Konserni yhteensä   22 729  312   1,9  446  545   9,6 86 098Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin
mukaan:


Liikevaihto     4-6/  4-6/      1-6/  1-6/ Muutos, 1-12/
(tuhatta euroa)   2009  2008 Muutos, % 2009  2008    %  2008
                       21
Suomi       10 774 11 320   -4,8  098 20 100   5,0 41 514
                       10
Skandinavia    5 613 4 508   24,5  823 8 635  25,3 18 309
Eurooppa      4 391 4 401   -0,2 9 073 8 749   3,7 19 191
Muut        1 950 2 082   -6,3 3 453 3 061  12,8 7 083
                       44
Konserni yhteensä 22 729 22 312    1,9  446 40 545   9,6 86 098Basware-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana 9,6 prosenttia ja oli 44 446 tuhatta euroa (40 545 tuhatta
euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia ja
oli 22 729 tuhatta euroa (22 312 tuhatta euroa).

Yhtiön tuotemyynti laski katsauskaudella 15,1 prosenttia ja oli 22,8
prosenttia (29,5 %) liikevaihdosta.

Ylläpitotuotot kasvoivat katsauskaudella 22,3 prosenttia ja
muodostivat 32,5 prosenttia (29,1 %) liikevaihdosta.
Konsultointituotot kasvoivat 11,7 prosenttia ja olivat 36,6
prosenttia (35,9 %) liikevaihdosta.

Katsauskaudella Automatisointipalvelut kasvoivat 62,1 prosenttia ja
olivat 8,1 prosenttia (5,5 %) liikevaihdosta. Toisella neljänneksellä
automatisointipalvelut kasvoivat 73,2 prosenttia ja vuoden
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna 55,0 prosenttia.
Automatisointipalvelut-liiketoiminnan tulouttamaton tilauskanta oli
katsauskauden lopussa 13 116 tuhatta euroa (11 241 tuhatta euroa).
Palveluun oli kytkettynä 976 asiakasta katsauskauden lopussa.

Huhti-kesäkuussa 24,1 prosenttia (33,2 %) liikevaihdosta muodostui
omien tuotteiden myynnistä, tuotemyynnin laskiessa 26,0 prosenttia.
Automatisointipalveluiden myynti oli toisen vuosineljänneksen aikana
9,6 prosenttia
(5,6 %) liikevaihdosta ja se kasvoi 73,2 prosenttia. Toisella
vuosineljänneksellä ylläpitotuotot muodostivat 32,1 prosenttia (27,2
%) liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 20,3 prosenttia.
Konsultointituotot olivat 34,2 prosenttia
(34,0 %) liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 2,5 prosenttia.

Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli
katsauskaudella 11,3 prosenttia (16,1 %) eli
1 145 tuhatta euroa ja huhti-kesäkuussa 10,5 prosenttia (11,9 %) eli
577 tuhatta euroa, mikä vastaa 4,8 prosenttia (8,0 %) kansainvälisen
liiketoiminnan liikevaihdosta.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli
katsauskaudella 52,5 prosenttia (50,4 %). Kansainvälinen
liiketoiminta kasvoi 14,2 prosenttia.


TULOSKEHITYS
Baswaren liikevoitto nousi katsauskaudella 71,8 prosenttia ja oli 3
738 tuhatta euroa (2 177 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus
liikevaihdosta oli 8,4 prosenttia (5,4 %).

Toisella vuosineljänneksellä liikevoitto laski 11,7 prosenttia ja oli
2 146 tuhatta euroa (2 431 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus
liikevaihdosta oli 9,4 prosenttia (10,9 %).

Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:

Liikevoitto       4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
(tuhatta euroa)     2009 2008    % 2009 2008    % 2008
Suomi          1 295 1 926  -32,8 2 144 1 834  16,9 7 898
Skandinavia       1 249  489  155,2 1 915  810  136,5 1 017
Eurooppa         -32 -123  73,7  199 -401  149,6  -74
Pohjois-Amerikka     -102  185 -155,2  35  27  28,7  289
Segm. välinen
liikevoitto       -263  -47 -461,2 -555  -94 -492,2 -452
Konserni yhteensä    2 146 2 431  -11,7 3 738 2 177  71,8 8 679Yhtiön kiinteät kulut olivat katsauskaudella 35 556 tuhatta euroa
(34 539 tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,9 prosenttia. Kiinteistä kuluista
henkilöstökuluja oli 74,1 prosenttia (70,6 %) eli 26 340 tuhatta
euroa (24 373 tuhatta euroa). Toisella vuosineljänneksellä kiinteät
kulut olivat 17 957 tuhatta euroa (17 865 tuhatta euroa).

Tuotekehitysmenot olivat 7 530 tuhatta euroa (8 133 tuhatta euroa),
joista katsauskaudella on aktivoitu
892 tuhatta euroa (1 342 tuhatta euroa) eli 11,8 prosenttia (16,5 %).
Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 778 tuhatta euroa
(569 tuhatta euroa).

Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat -132 tuhatta euroa (1 tuhatta
euroa). Yhtiön tulos ennen veroja oli
3 607 tuhatta euroa (2 178 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos oli
2 062 tuhatta euroa (1 350 tuhatta euroa). Laimentamaton
osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,11 euroa) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Basware-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 84 060
tuhatta euroa (69 627 tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat olivat
yhteensä 9 516 tuhatta euroa (5 771 tuhatta euroa), joista
rahavarojen osuus oli 9 484 tuhatta euroa (5 739 tuhatta euroa) ja
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus
oli 32 tuhatta euroa (32 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 58,2 prosenttia (67,2 %) ja nettovelat suhteessa
omaan pääomaan (gearing) 3,3 prosenttia (-7,8 %). Korollisia velkoja
oli 11 115 tuhatta euroa (2 130 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisten
velkojen osuus oli 5 563 tuhatta euroa (2 111 tuhatta euroa).
Katsauskauden sijoitetun pääoman tuotto oli 11,9 prosenttia (8,9 %)
ja oman pääoman tuotto 8,4 prosenttia (5,7 %).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 7 995 tuhatta euroa
(4 579 tuhatta euroa). Investointien rahavirta oli
-2 734 tuhatta euroa (-1 838 tuhatta euroa).

Basware AS osti Itella Information AS:n
laskuautomaatioratkaisuliiketoiminnan Norjassa. Kauppahinta oli 6,38
miljoonaa Norjan kruunua (noin 0,72 miljoonaa euroa) ja se maksettiin
käteisellä kaupan toteutumispäivänä 1.4.2009. Lisäksi Basware voi
maksaa viimeistään helmikuussa 2010 enintään 7,0 miljoonan Norjan
kruunun
(0,77 miljoonan euron) suuruisen lisäkauppahinnan, joka määräytyy
ostettavan liiketoiminnan vuoden 2009 palvelumyynnin volyymin
perusteella. Aineettomiin hyödykkeisiin on kohdistettu
asiakassuhteisiin liittyvää arvoa
1 039 tuhatta euroa laskennallinen verovelka huomioiden. Liikearvoa
kauppahintaan sisältyy 436 tuhatta euroa. Tämä hankintamenon
allokointi on alustava.
Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat
kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista,
olivat katsauskaudella 230 tuhatta euroa (481 tuhatta euroa).
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät edellisten
lisäksi aktivoidut tuotekehitysmenot ja yrityskaupat olivat yhteensä
2 598 tuhatta euroa (1 823 tuhatta euroa).

Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 1 073 tuhatta euroa (921
tuhatta euroa). Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole.


TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET
Tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 7 530 tuhatta euroa (8 133
tuhatta euroa), ja ne vastasivat 16,9 prosenttia (20,1 %)
liikevaihdosta. Tuotekehitysmenot laskivat edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,4 prosenttia. Katsauskauden
menoista on aktivoitu 892 tuhatta euroa (1 342 tuhatta euroa) eli
11,8 prosenttia. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 778
tuhatta euroa (569 tuhatta euroa).

Tuotekehityksessä työskenteli kesäkuun 2009 lopussa 187 henkilöä (161
henkilöä). Tuotekehitysyksikkö laajenee Intiassa, jossa työskentelee
tällä hetkellä 48 henkilöä.

Vuoden 2009 alussa Basware lanseerasi Basware Yhteyspalvelut
-ratkaisun, jolla pyritään nopeuttamaan siirtymistä asiakirjojen
sähköiseen välitykseen. Ratkaisulla on ollut selkeää kysyntää
markkinoilla ja sitä on myyty menestyksekkäästi Euroopassa ja myös
Pohjois-Amerikassa. Basware pystyy nyt välittämään kaiken hankinnasta
maksuun -prosessiin liittyvän dokumentaation yhdessä ratkaisussa
sisältäen sähköisten laskujen ja hankintasanomien välityksen,
verkkolasku- ja skannauspalvelut sekä toimittaja-aktivoinnin.

HENKILÖSTÖ
Baswaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 738 (672) ensimmäisellä
vuosipuoliskolla ja oli katsauskauden lopussa 742 (686). Henkilöstön
määrä kasvoi 56 henkilöllä ja oli 8,2 prosenttia korkeampi verrattuna
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Contempus-yrityskauppa
vuoden 2008 viimeisellä vuosineljänneksellä lisäsi henkilöstömäärää
41 henkilöllä.

Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on noussut
verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Katsauskauden lopussa 46,1
prosenttia (41,8 %) Baswaren henkilöstöstä työskenteli Suomen
ulkopuolella ja 53,9 prosenttia (58,2 %) Suomessa. Suomi-segmentissä
raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja Australian henkilöstö.

Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 17,5 prosenttia,
konsultoinnissa ja palveluissa 48,5 prosenttia, tuotekehityksessä
25,2 prosenttia ja hallinnossa 8,8 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön keski-ikä on 36,1 (35,7) vuotta. Henkilöstöstä 35,6
prosenttia on suorittanut ylemmän ja 42,7 prosenttia alemman
korkeakoulututkinnon. Naisia on 28,4 prosenttia ja miehiä 71,6
prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti:


Henkilöstö (työsuhteessa  4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
keskimäärin)        2009 2008    % 2009 2008    % 2008
Suomi            458 421   8,8 449 418   7,3  421
Skandinavia         137 101  35,3 138 100  37,3  112
Eurooppa           119 130  -8,5 121 129  -6,2  129
Pohjois-Amerikka       31  26  19,5  31  25  24,3  26
Konserni yhteensä      744 678   9,8 738 672   9,8  689LIIKETOIMINTA
Suomi

Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja
Australian alueen liiketoiminnot ja pääkonttorin toiminnot. Toisella
vuosineljänneksellä liikevaihto laski 5,2 prosenttia 12 406 tuhanteen
euroon (13 091 tuhatta euroa).

Suomen ja Venäjän liiketoimintojen liikevaihto nousi toisella
vuosineljänneksellä 4,1 prosenttia 11 333 tuhanteen euroon (10 887
tuhatta euroa). Alueella myydään Baswaren kaikkia hankinnasta maksuun
tuoteperheen ja talousohjauksen tuotteita.

Basware solmi yhteistyösopimuksen venäläisen tilintarkastus- ja
konsultointiyhtiö RSM Top Auditin sekä tilintarkastus- ja
konsultointiyhtiö Baker Tilly Russauditin kanssa. Sopimusten myötä
RSM Top Audit ja Baker Tilly Russaudit toimivat Venäjällä Baswaren
IFRS-konsolidointiratkaisujen jälleenmyyjinä.

Yhtiö toimittaa suomalaiselle konsernille laajan Basware
Yhteyspalvelut -ratkaisun. Ratkaisu otetaan käyttöön konsernin
laajuisesti noin 20 maassa. Kaupan arvo on kokonaisuudessaan noin 900
000 euroa.

Uusia asiakkuuksia olivat muun muassa DNA, Metso, Empower Oy, Lindell
Oy, RoboMec Oy, Voglia, Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammatti- ja
aikuisopisto Oy, Aller Julkaisut ja Globetel.

Aasian ja Australian alueella toimii yhteensä 5 jälleenmyyjää.

Raportoitavalla alueella toimii yhteensä 10 jälleenmyyjää ja
henkilömäärä toisella vuosineljänneksellä oli keskimäärin 458 (421).


Skandinavia

Baswaren toiminta Skandinaviassa koostuu keskitetysti johdetuista
Ruotsin, Tanskan ja Norjan yksiköistä. Alueella myydään Baswaren
kaikkia hankinnasta maksuun tuoteperheen ja talousohjauksen
tuotteita, lukuun ottamatta maksuliikennetuotteita.

Skandinavian liiketoiminta kehittyi toisella vuosineljänneksellä
kokonaisuudessaan positiivisesti ja alueen liikevaihto kasvoi 35,6
prosenttia 6 278 tuhanteen euroon (4 628 tuhatta euroa).
Liiketoiminnan kannattavuus on parantunut 155,2 prosenttia ja
liikevoitto oli 1 249 tuhatta euroa (489 tuhatta euroa).

Uusia asiakkaita ovat muun muassa Danish Agency for Governmental
Management, Danish Technical University, Alliance Boots, Heimdal
Gruppen (HENT AS), LINK Singatur AS, Nordnet AB, Permobil AB,
Landscape Services Sweden AB ja LRF Konsult AB.

Liiketoimintaa hoidetaan pääosin oman organisaation voimin ja
alueella työskenteli keskimäärin 137 henkilöä (101).


Eurooppa

Baswaren toiminta Euroopassa koostuu Saksan, Ranskan, Hollannin,
Iso-Britannian ja Etelä-Euroopan yksiköistä. Lisäksi
jälleenmyyjäverkosto kattaa itäisen Keski-Euroopan alueen. Euroopassa
myydään kaikkia hankinnasta maksuun tuoteperheen tuotteita ja
palveluita, lukuun ottamatta maksuliikenne- ja
matkahallintatuotteita.

Euroopan liikevaihto laski kokonaisuudessaan toisella
vuosineljänneksellä 3,4 prosenttia 4 318 tuhanteen euroon
(4 469 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus on parantunut 73,7
prosenttia ja liikevoitto oli -32 tuhatta euroa (-123 tuhatta euroa).

Vuoden 2008 lopussa Basware UK:ssa käynnistettiin tehostamisohjelma
ja toimintojen uudelleenorganisointi, jotka luovat edellytykset
kannattavalle kasvulle. Ohjelman avulla on saavutettu olennaisia
kustannussäästöjä ja nostettu konsultoinnin käyttöastetta, mikä
parantaa yksikön kannattavuutta.

Uusia asiakkaita olivat muun muassa SITA NEWS, Aggreko Plc, Malvern
Instruments, Thon Hotels, Gibo Groep, Quadraam, Aviva Investors
Luxemburg, Michael Page, PQ Europe ja Nouvelles Frontières.

Euroopassa toimii 35 jälleenmyyjää ja Baswaren henkilömäärä oli
keskimäärin 119 (130).


Pohjois-Amerikka

Baswaren Pohjois-Amerikan yksikkö myy hankinnasta maksuun
tuoteperheen tuotteita ja palveluita Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Alueen liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 21,9 prosenttia
ja oli 1 128 tuhatta euroa (1 446 tuhatta euroa). Liiketoiminnan
kannattavuus laski 155,2 prosenttia ja liikevoitto oli -102 tuhatta
euroa (185 tuhatta euroa).

Basware toimittaa HCR ManorCare, Inc. -yhtiölle Pohjois-Amerikassa
Basware Enterprise Purchase to Pay -ratkaisun ja skannauspalvelut.
Kaupan arvo on yli yksi miljoona euroa sisältäen tuotemyynnin,
konsultoinnin ja skannauspalvelut. Tuotemyynti ja
konsultointipalvelut tuloutuvat pääosin vuoden viimeisillä
vuosineljänneksillä ja Yhteyspalvelut seuraavan kolmen vuoden aikana.
Pohjois-Amerikassa oli katsauskauden lopussa 9 jälleenmyyjää ja
alueella työskenteli toisella neljänneksellä keskimäärin 31
työntekijää (26).


KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Basware AS osti Itella Information AS:n
laskuautomaatioratkaisuliiketoiminnan Norjassa. Kauppahinta oli 6,38
miljoonaa Norjan kruunua (noin 0,72 miljoonaa euroa) ja se maksettiin
käteisellä kaupan toteutumispäivänä 1.4.2009. Lisäksi Basware voi
maksaa viimeistään helmikuussa 2010 enintään 7,0 miljoonan Norjan
kruunun
(0,77 miljoonan euron) suuruisen lisäkauppahinnan, joka määräytyy
ostettavan liiketoiminnan vuoden 2009 palvelumyynnin volyymin
perusteella. Kaupan arvioidaan kasvattavan Baswaren vuoden 2009
Automatisointipalvelujen liikevaihtoa noin 0,9 miljoonaa euroa
aikaisemmin ennakoidun 1,2 miljoonan euron sijaan johtuen aiemmin
arvioitua alemmasta palvelumyynnin volyymistä.
Basware Einvoices Oy sulautui Basware Oyj:öön 30.6.2009 aiemmin
rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti. Basware Einvoices
Oy:n liiketoiminta jatkuu Basware Oyj:ssä osana Baswaren
automatisointipalvelut-liiketoimintaa. Sulautuminen ei aiheuttanut
muutoksia Basware Oyj:n organisaatiorakenteeseen.

Norjassa Contempus AS sulautui Basware AS -yhtiöön 30.6.2009 aiemmin
rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti. Contempus AS:n
liiketoiminta jatkuu Basware AS -yhtiössä osana sen normaalia
liiketoimintaa. Sulautuminen ei aiheuttanut muutoksia Basware AS:n
organisaatiorakenteeseen.

Strategia

Basware on päivittänyt strategiaansa vuosille 2009-2012. Pitkän
aikavälin liikevaihdon kasvutavoite säilyy 20-40 prosentin tasolla ja
kannattavuustavoite 10-20 prosentin välillä.

Basware laajentaa hankinnasta maksuun palveluiden
automatisointikonseptia vuoden 2009 aikana. Konsepti on kohdistettu
Baswaren ohjelmistojen lisenssiasiakkaille entistä korkeamman
automatisointiasteen saavuttamiseksi. Software as a Service
-palvelumallin ennustetaan kasvavan huomattavasti voimakkaammin kuin
lisenssimyynnin markkinat kasvavat.

Yhtiön 12.9.2006 julkaisemat visio, missio ja taloudelliset
tavoitteet vuosille 2007-2010 säilyvät muuttumattomina.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
Basware Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 440 437,20
euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11 468 124 kappaletta.

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja
muista päätöksistä on annettu
erillinen pörssitiedote 12.2.2009.


Osakekurssi ja -vaihto

Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 11,48 euroa (10,45
euroa), alin 6,60 euroa (6,14 euroa) ja päätöskurssi 11,40 euroa
(7,00 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 8,57 euroa (8,03 euroa).

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 986 643 kappaletta (1 039
454 kpl), mikä vastaa 8,7 prosenttia (9,1 %) keskimääräisestä
osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden
päätöskurssilla 30.6.2009 oli 129 707 194 euroa (80 276 868 euroa).

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kesäkuun 30. päivänä 16 770 (17 301) osakkeenomistajaa
hallintarekisterit (7 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn
omistuksen osuus oli 8,4 prosenttia (11,4) kokonaisosakemäärästä.

Basware Oyj:n omien osakkeiden hankintaohjelma, jonka yhtiön hallitus
14.10.2008 päätti aloittaa, päättyi 31.3.2009, Hallituksen päätös
perustui Basware Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 14.2.2008 sille
myöntämään valtuutukseen. Päätöksen mukaan osakkeiden hankinta
aloitettiin 23.10.2008, ja se päättyi hankintaohjelman ehtojen
mukaisesti 31.3.2009. Yhtiö oli hankkinut maaliskuun 31. päivään
mennessä 90 300 osaketta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
kokonaismäärä on 90 300, mikä vastaa noin 0,79 % yhtiön kaikista
osakkeista. Ostettujen osakkeiden keskihinta hankintaohjelman aikana
oli 6,9475 euroa.


YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiökokouksessa 12.2.2009 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettiin viisi. Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka
mukaan yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Matti Copeland, Sakari
Perttunen, Pentti Heikkinen, Ilkka Toivola ja Hannu Vaajoensuu.
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus
valitsi puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi
Sakari Perttusen.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja
varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja omien osakkeiden
hankkimisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja
muista päätöksistä on annettu
erillinen pörssitiedote 12.2.2009.


YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Baswaren riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen
ryhmään: liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset,
taloudelliset ja tietoturvariskit. Basware ottaa riskejä, jotka
luontaisesti kuuluvat strategiaan ja tavoitteisiin. Näitä riskejä
hallitaan ja pienennetään eri tavoin. Lähiajan riskeihin kuuluvat
kuluvan raportointivuoden riskit.

Rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuinen kriisi, yleinen taloudellinen
epävarmuus ja lama pienentävät yritysten investointihalukkuutta,
jolla voi olla epäsuotuisa vaikutus yhtiön liikevaihdon ja
kannattavuuden kehitykseen. Yhtiön tuotteiden ja palvelujen kysyntä
on aiemmin laskusuhdanteessa säilynyt yleistä tilannetta
positiivisempana, koska yhtiön ohjelmistojen avulla aikaansaadaan
kustannussäästöjä.

Nopeasti heikentynyt maailman markkinatilanne aiheuttaa kuitenkin
epävarmuutta. Lama on yleisesti lisännyt yritysten
maksuhäiriömerkintöjä ja konkurssien lukumäärää. Tyypillisesti
yritykset voivat myös pitkittää maksuaikoja käyttöpääoman
vapauttamiseksi. Basware on tehostanut myyntisaamisten hallintaa ja
liiketoimintajohto seuraa säännöllisesti myyntisaamisten kertymistä
kassaan osana asiakkuuksien hallintaa.

Liikearvot on testattu vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.
Tehtyjen omaisuuserien arvonalentumistestaus-laskelmien mukaan
liikearvoissa ei ole tapahtunut arvonalentumista. Vuoden 2008 lopussa
Basware UK:ssa toteutettiin tehostamisohjelma ja toimintojen
uudelleenorganisointi. Ohjelman avulla on saavutettu olennaisia
kustannussäästöjä ja nostettu konsultoinnin käyttöastetta, mikä
parantaa yksikön kannattavuutta. Mikäli tehostamisohjelmasta
huolimatta yksikön kannattavuus ei kehity suunnitellusti
keskipitkällä aikavälillä, joudutaan yksikölle kohdistettua
liikearvoa todennäköisesti kirjaamaan alas.

Muilta osin Baswaren lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei
ole tapahtunut katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Basware osti australialaisen TAG Services Pty Ltd -yhtiön koko
osakekannan 1.7.2009. Kauppahinta määräytyy yhtiön 30.6.2009
päättyneen tilikauden 2008-2009 liikevaihdon sekä yhtiön taseen
30.6.2009 mukaisen nettotasearvon perusteella ja on arviolta 2,25
miljoonaa Australian dollaria (1,30 miljoonaa euroa, 30. kesäkuuta
2009 valuuttakurssilla EUR/AUD 1,7359 laskettuna). Yhtiön
nettotasearvo 30.6.2009 on arviolta 0,53 miljoonaa AUD (0,31
miljoonan euroa). Kauppahinta maksetaan käteisellä kahdessa erässä
heinä-elokuussa 2009. Lisäksi kauppaan sisältyy lisäkauppahintaosuus,
joka määräytyy yhtiön 1.7.2009-30.6.2010 välisen ajan liikevaihdon
kasvun perusteella ja joka maksetaan viimeistään elokuussa 2010.
TAG Services on toiminut Baswaren jälleenmyyjänä vuodesta 2001 alkaen
ja tarjoaa asiakkailleen Baswaren hankinnasta maksuun -ratkaisuja.
Yritysoston myötä Basware saa vankan jalansijan Australian
markkinoilla, pystyy lanseeraamaan Baswaren Yhteyspalvelut -ratkaisun
myös tälle markkina-alueelle ja tarjoamaan ympärivuorokautista
asiakastukea globaaleille asiakkaille.
TAG Services -yhtiön liikevaihto oli 30.6.2009 päättyneellä
tilikaudella arviolta 2,26 miljoonaa Australian dollaria (1,29
miljoonaa euroa) ilman Baswarelle maksettua jälleenmyyntitoiminnan
osuutta ja yhtiön liiketulos oli positiivinen. Yllämainitut luvut
ovat tilintarkastamattomia. Baswaren palveluksessa Australiassa on
13 henkilöä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Maaliskuussa 2009 julkaistujen markkina-arvioiden mukaan IT-alan
kokonaismarkkinoiden on ennustettu supistuvan 3,7 prosenttia vuonna
2009 ja yritysohjelmistojen markkinoiden kasvavan keskimäärin 5,4
prosenttia vuodessa 2013 asti. Kesäkuun lopussa julkaistujen
markkina-arvioiden mukaan vuonna 2009 ohjelmisto-markkinoiden on
ennustettu laskevan 8,2 prosenttia ja IT-alan kokonaismarkkinoiden
laskevan 10,6 prosenttia globaalisti. Kesäkuussa 2009 julkaistujen
analyytikkoarvioiden mukaan vuonna 2010 sekä IT-alan
kokonais-markkinoiden että palvelumarkkinoiden on arvioitu kasvavan
4,0 prosenttia ja ohjelmistomarkkinoiden 5,6 prosenttia globaalisti.

Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat edustavat kaikkiaan noin kolmea
neljäsosaa yritysohjelmistomarkkinasta. Laskujen käsittelyn ja
hankintojen hallinnan sähköiset ratkaisut ovat näillä
markkina-alueilla vielä elinkaarensa alussa. Hankintojen hallinnan ja
laskujen sähköisen käsittelyn markkinat ovat kilpailu-tilanteeltaan
heterogeeniset. Kasvu voi houkutella markkinoille lisää
kilpailijoita. Ala konsolidoituu ja tämä kehitys voi jatkua myös
tulevaisuudessa. Globaalissa tarkastelussa Basware on keskikokoinen
ohjelmistotalo sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna.

Baswaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti
toimivia ja usein pienempiä yrityksiä. Pohjois-Amerikassa yhtiöllä on
erityisesti hankintojen hallinnan alueella myös suurempia
kilpailijoita. Dokumenttien
hallinta-, skannaus- ja kierrätysjärjestelmien kehittäjät kilpailevat
Baswaren kanssa erityisesti ostolaskujen käsittelyratkaisujen osalta.
Kilpailevia ratkaisuja ovat myös toiminnanohjausjärjestelmiin
(Enterprise Resource Planning, ERP) rakennettavat räätälöidyt
ratkaisut.

Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden
ja tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta.
Kilpailukykyyn vaikuttaa positiivisesti uutena tarjottavana
kokonaisuutena automaatiopalvelut.

Automatisointipalvelut lisäävät yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden
ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Vuonna 2008 jatkuvista
palveluista (mukaan lukien ylläpito) saatu liikevaihto edusti
kolmannesta yhtiön koko liikevaihdosta. Basware arvioi, että
automatisointipalvelujen tuotto kasvaa merkittävästi tulevalla
strategiakaudella.

Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja
markkinointitoiminnan panostuksiin sekä jälleenmyyntitoimintaan.
Epäsuoran jakelukanavan kehittämistä jatketaan Euroopassa, Venäjällä
ja Aasiassa. Pohjois-Amerikassa painopiste on toistaiseksi oman
myyntikanavan kehittämisessä. Skandinaviassa painopiste on
kannattavuudessa ja maltillista kasvua tukee yhtiön laajentunut
tuotevalikoima sekä palveluliiketoiminnan kehittäminen. Suomessa
painopiste on kannattavuudessa ja maltillinen kasvu toteutuu pääosin
hankintojen hallinnan ja palvelujen alueelta.

Basware on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö
jatkaa yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2009 aikana.
Yritysostojen avulla pyritään laajentamaan yhtiön jakelukanavaa ja
tuoteportfoliota kansainvälisessä markkinassa.

Konsernin henkilömäärä kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana
pääosin Intiassa. Tuotekehityskustannusten ei ennakoida olennaisesti
kasvavan vuoden 2008 tasosta. Kasvun vaatimia lisäinvestointeja
toteutetaan maltillisesti toisen vuosipuoliskon aikana, mikäli
liikevaihto ja kannattavuus toteutuvat odotusten mukaisesti.

Contempus-integraation synergiaetujen kustannussäästöt realisoituvat
vuoden 2009 alusta ja ovat noin 3 miljoonaa euroa vuoden 2009 loppuun
mennessä. Contempus-hankintamenosta asiakassuhteisiin ja tuotteille
tehdystä kohdistuksesta tehdään 4,25 vuoden tasapoistosuunnitelman
mukaisesti noin 1 miljoonan euron poistot vuonna 2009.

Basware arvioi vuoden 2009 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti
vuoden 2008 tasosta. Vuoden 2009 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan
noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta.


Espoossa 10. heinäkuuta 2009

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj
Puh. (09) 8791 7251 tai 040 501 8251

Tiedotustilaisuus

Basware järjestää tänään 10. heinäkuuta osavuosikatsausta
käsittelevän tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille
kello 11.00 Hotelli Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuudessa yhtiön
toimitusjohtaja Ilkka Sihvo ja talousjohtaja Mika Harjuaho
kommentoivat vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä.
Tervetuloa.


Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.Basware.fi

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Konserni on
soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja
standardeja: IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS 1 Tilinpäätöksen
esittäminen. Muilta osin on noudatettu samoja laskentaperiaatteita
kuin tilinpäätöksessä 2008. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja
niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2008.

KONSERNIN TULOSLASKELMA


           1.4.- 1.4.-     1.1.- 1.1.-     1.1.-
           30.6. 30.6. Muutos, 30.6. 30.6. Muutos, 31.12.
Tuhatta euroa     2009  2008    % 2009 2008    %  2008

                       44  40
LIIKEVAIHTO     22 729 22 312   1,9  446  545   9,6 86 098
Liiketoiminnan muut
tuotot          52   62  -16,6  81  131  -37,8  250
Materiaalit ja                -3  -2
palvelut       -1 611 -1 385  16,3  162  596  21,8 -4 726
Työsuhde-etuuksista
            -13  -12      -26  -24      -50
aiheutuneet kulut    444  608   6,6  340  373   8,1  399
Poistot ja                  -2  -1
arvonalentumiset   -1 067  -693  54,0  071  364  51,8 -3 043
Liiketoiminnan muut              -9  -10      -19
kulut        -4 513 -5 257  -14,1  216  166  -9,3  500
Liikevoitto      2 146 2 431  -11,7 3 738 2 177  71,8 8 679
Rahoitustuotot      30   18  71,0  155  57  170,4  734
Rahoituskulut      -54  -21  159,9 -286  -56  413,2 -1 003
Voitto ennen veroja  2 122 2 428  -12,6 3 607 2 178  65,6 8 410
                       -1
Tuloverot       -727  -528  37,6  545 -828  86,5 -1 825
TILIKAUDEN VOITTO   1 396 1 899  -26,5 2 062 1 350  52,7 6 585
Muut laajan
tuloksen erät
Ulkomaiseen
yksikköön liittyvät
muuntoerot       594  -26 -2384,6 1 397 -210 -765,2 -4 383
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot      8   0      -44   0       0
Tilikauden muut
laajan tuloksen
erät verojen jälkeen  602  -26 -2415,4 1 353 -210 -744,3 -4 383
TILIKAUDEN LAAJA
TULOS
YHTEENSÄ       1 998 1 873   6,6 3 415 1 140  199,6 2 201
Tilikauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön
omistajille      1 370 1 865  -26,5 2 012 1 302  54,5 6 467
Vähemmistölle      26   35  -25,3  50  48   5,2  118
           1 396 1 899  -26,5 2 062 1 350  52,7 6 585
Tilikauden laajan
tuloksen
jakautuminen:
Emoyrityksen
omistajille      1 973 1 839   7,3 3 365 1 092  208,2 2 084
Vähemmistölle      26   35  -25,3  50  48   5,2  118
           1 998 1 873   6,6 3 415 1 140  199,6 2 201
Tulos/osake
(laimentamaton),
euroa         0,12  0,16  -26,0 0,18 0,11  55,6  0,36
Tulos/osake
(laimennettu), euroa  0,12  0,16  -26,0 0,18 0,11  55,6  0,36
KONSERNITASE


Tuhatta euroa        30.6.2009 30.6.2008 Muutos, % 31.12.2008

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet      17 678 12 589   40,4   17 022
Liikearvo             30 389 25 726   18,4   29 212
Aineelliset hyödykkeet        933  1 081   -13,7    991
Myytävissä olevat
sijoitukset              38   38          38
Pitkäaikaiset myynti- ja
muut saamiset            208   12  1 614,1    536
Laskennallinen verosaaminen    1 973  2 300   -14,2   2 208
Pitkäaikaiset varat        51 220 41 746   22,7   50 006

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus            45   37   23,5     48
Myyntisaamiset ja muut
saamiset             20 285 20 654   -1,8   20 737
Tuloverosaaminen          2 993  1 420   110,8   2 341
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat       32   32    3,1     31
Rahavarat             9 484  5 739   65,2   8 745
Lyhytaikaiset varat        32 840 27 881   17,8   31 902

VARAT YHTEENSÄ          84 060 69 627   20,7   81 909OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma            3 440  3 440        3 440
Ylikurssirahasto           69   69          69
Omat osakkeet            -629             -271
Käyvän arvon rahasto ja muut
rahastot             33 598 33 598        33 598
Muuntoerot            -3 818   229 -1 769,2   -3 991
Kertyneet voittovarat       16 088  9 227   74,4   15 648
Vähemmistöosuus           189   196   -3,5    224
Oma pääoma            48 937 46 759    4,7   48 717

PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennallinen verovelka      2 823  1 618   74,5   2 307
Korollinen vieras pääoma      5 552   14 29 368,1   7 729
Koroton viera pääoma         21
Pitkäaikaiset velat        8 396  1 632   412,9   10 036

LYHYTAIKAISET VELAT
Korollinen vieras pääoma      5 563  2 111   163,5   5 555
Ostovelat ja muut velat      20 664 18 870    9,5   16 683
Tuloverovelka            500   255   96,6    918
Lyhytaikaiset velat        26 727 21 236   25,9   23 156

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   84 060 69 627   20,7   81 909KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA


                                Vähem-
      Osake-   Yli Omat  SVOP  Muut     Voitto- mistö-
       pää- kurssi- osak- rahas- rahas- Muunto-  varat osuus
Tuhatta
euroa     oma rahasto keet   to  tot  erot         Yht
OMA PÄÄOMA                               47
1.1.08    3 440 33 127   0   0  540   392  9 765  148 413
                                     1
Laaja tulos                    -163  1 255   48 140
                                    -1
Osingonjako                       -1 720     720
Myönnetyt
optiot                           70     70
Tilikauden
muutokset                         -143    -143
OMA PÄÄOMA                               46
30.6.08   3 440 33 127   0   0  540   229  9 227  196 759                                Vähem-
      Osake-   Yli Omat  SVOP  Muut Muunto- Voitto- mistö-
       pää- kurssi- osak- rahas- rahas-  erot  varat osuus
Tuhatta
euroa     oma rahasto keet   to  tot             Yht
OMA PÄÄOMA                               48
1.1.09    3 440   69 -271 33 058  540 -3 991 15 648  224 717
                                     3
Laaja tulos                    173  3 192   50 415
                                    -2
Osingonjako                       -2 663     663
Myönnetyt
optiot                           378     378
Omien
osakkeiden
hankinta          -358                   -358
Tilikauden
muutokset                         -467  -86 -553
OMA PÄÄOMA                               48
30.6.09   3 440   69 -629 33 058  540 -3 818 16 088  189 937KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA


                            1.1.-  1.1.-
Tuhatta euroa            1.1.-30.6.2009 30.6.2008 12.2008

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto               2 062   1 350  6 585
Oikaisut tilikauden tulokseen         3 748   2 191  5 243
Käyttöpääoman muutos             4 392   2 770   125
Maksetut korot liiketoiminnasta         -99    -51  -291
Saadut korot liiketoiminnasta          29    56   154
Muut rahoituserät liiketoiminnasta       -16    -6   -38
Maksetut verot liiketoiminnasta       -2 122  -1 730 -3 447
Liiketoiminnan rahavirta           7 995   4 579  8 331

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin
hyödykkeisiin                -2 010  -1 842 -3 631
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot                     47
Ostetut tytäryhtiöt              -724    -1 -8 728
Lainasaamisten takaisinmaksut                5    9
Investointien rahavirta           -2 734  -1 838 -12 303

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot             2 000  2 000
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut                     -4 000 -4 000
Pitkäaikaisten lainojen nostot                 10 650
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut                -1 783   -200  -300
Omien osakkeiden hankinta           -358       -271
Rahoitusleasingvelkojen
takaisinmaksut                       -4   -1
Maksetut osingot               -2 623  -1 720 -1 720
Rahoituksen rahavirta            -4 763  -3 925  6 358Rahavirtalaskelman mukainen
rahavarojen muutos               498 -1 184   2 386

Rahavarat tilikauden alussa          8 777   7 041  7 041
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus      242    -86  -650
Rahavarat tilikauden lopussa         9 516   5 771  8 777

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN


               1-3/  1-3/  4-6/  4-6/  7-9/ 10-12/
Tuhatta euroa        2009  2008  2009  2008  2008  2008

LIIKEVAIHTO        21 717 18 233 22 729 22 312 19 259 26 294

Liiketoiminnan muut
tuotot             30   69   52   62   58   62

Materiaalit ja palvelut  -1 552 -1 211 -1 611 -1 385  -797 -1 333
Työsuhde-etuuksista         -11  -13  -12  -10
aiheutuneet kulut     -12 896  765  444  608  933 -15 093
Poistot ja
arvonalentumiset      -1 004  -671 -1 067  -693  -690  -990
Liiketoiminnan muut kulut -4 703 -4 910 -4 513 -5 257 -4 516 -4 818
Liikevoitto         1 592  -254 2 146 2 431 2 381  4 122
%              7,3 % -1,4 % 9,4 % 10,9 % 12,4 % -15,7 %

Rahoitustuotot        124   39   30   18   39   637
Rahoituskulut         232  -35  -54  -21  -50  -897
Voitto ennen veroja     1 484  -250 2 122 2 428 2 370  3 862
%              6,8 % -1,4 % 9,3 % 10,9 % 12,3 %  14,7%

Tuloverot          -818  -300  -727  -528  -430  -567
KATSAUSKAUDEN VOITTO     666  -550 1 396 1 899 1 941  3 294
%              3,1 % -3,0 % 6,1 % 8,5 % 10,1 % 12,5 %
Omistusmuutokset

Basware nosti 30.1.2009 omistusosuutensa Basware Einvoices Oy:sta 100
prosenttiin ostamalla 12,55% yhtiön osakkeista ja määräysvallasta
toimivalta johdolta. Kaupanteon yhteydessä maksettu kauppahinta oli
noin 720 tuhatta euroa ja vuoden 2009 liiketoimintavolyymin
perusteella, viimeistään helmikuussa 2010, maksettava lisäkauppahinta
tulee arviolta olemaan noin 250 tuhatta euroa. Basware Einvoices Oy
sulautui Basware Oyj:öön 30.6.2009 aiemmin rekisteröidyn
sulautumissuunnitelman mukaisesti. Basware Einvoices Oy:n
liiketoiminta jatkuu Basware Oyj:ssä osana Baswaren
automatisointipalvelut-liiketoimintaa. Sulautuminen ei aiheuttanut
muutoksia Basware Oyj:n organisaatiorakenteeseen. Edellisen kaltainen
tilanne on tällä hetkellä IFRS standardeissa sääntelemätön asia,
joten yritysjohto on IAS 8 standardin mukaisesti määrittänyt itse
tilanteeseen laskenta-periaatteen. Omistuksen muutos on kirjattu
suoraan omaan pääomaan, eikä sillä ole tulosvaikutusta tai vaikutusta
liikearvon määrään.


Basware AS osti Itella Information AS:n
laskuautomaatioratkaisuliiketoiminnan Norjassa. Kauppahinta oli 6,38
miljoonaa Norjan kruunua (noin 0,72 miljoonaa euroa) ja se maksettiin
käteisellä kaupan toteutumispäivänä 1.4.2009. Lisäksi Basware voi
maksaa viimeistään helmikuussa 2010 enintään 7,0 miljoonan Norjan
kruunun
(0,77 miljoonan euron) suuruisen lisäkauppahinnan, joka määräytyy
ostettavan liiketoiminnan vuoden 2009 palvelumyynnin volyymin
perusteella. Aineettomiin hyödykkeisiin on kohdistettu
asiakassuhteisiin liittyvää arvoa
1 039 tuhatta euroa laskennallinen verovelka huomioiden. Liikearvoa
kauppahintaan sisältyy 436 tuhatta euroa. Tämä hankintamenon
allokointi on alustava. Hankitulla liiketoiminnalla ei ole olennaista
vaikutusta yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen katsauskaudella, mistä
syystä erillistä pro forma -lukuja ei esitetä.


KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET


 Tuhatta euroa             30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008

TYTÄRYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT
VAKUUDET
                      1 098   1 075   1 096
Takaukset yhteensä             1 098   1 075   1 096

OMAT VASTUUT

Leasingvastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät
leasingvastuut                795    713    868
1-5 vuoden sisällä erääntyvät
leasingvastuut                820    754    838
Yhteensä                  1 615   1 468   1 706

Vuokravastuut
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät
vuokravastuut               2 477   2 000   2 385
1-5 vuoden sisällä erääntyvät
vuokravastuut               4 299   4 471   4 620
Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut     1 227    25   1 196
Yhteensä                  8 003   6 496   8 201

Omat vastuut yhteensä           9 618   7 964   9 907SEGMENTTITIEDOT

Liikevaihto markkina-alueittain


Liikevaihto      4-6/  4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
(tuhatta euroa)    2009  2008    % 2009 2008    %  2008
                       23  23
Suomi        12 406 13 091  -5,2  737  584   0,6 49 517
                       11
Skandinavia      6 278 4 628  35,6  595 8 827  31,4 18 805
Eurooppa       4 318 4 469  -3,4 8 984 8 762   2,5 19 454
Pohjois-Amerikka   1 128 1 446  -21,9 2 323 2 125   9,3 5 004
Segm. välinen                 -2  -2
liikevaihto     -1 402 -1 322  -6,0  193  752  20,3 -6 682
                       44  40
Konserni yhteensä  22 729 22 312   1,9  446  545   9,6 86 098Liikevoitto       4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
(tuhatta euroa)     2009 2008    % 2009 2008    % 2008
Suomi          1 295 1 926  -32,8 2 144 1 834  16,9 7 898
Skandinavia       1 249  489  155,2 1 915  810  136,5 1 017
Eurooppa         -32 -123  73,7  199 -401  149,6  -74
Pohjois-Amerikka     -102  185 -155,2  35  27  28,7  289
Segm. välinen
liikevoitto       -263  -47 -461,2 -555  -94 -492,2 -452
Konserni yhteensä    2 146 2 431  -11,7 3 738 2 177  71,8 8 679
Henkilöstö (työsuhteessa  4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
keskimäärin)        2009 2008    % 2009 2008    % 2008
Suomi            458 421   8,8 449 418   7,3  421
Skandinavia         137 101  35,3 138 100  37,3  112
Eurooppa           119 130  -8,5 121 129  -6,2  129
Pohjois-Amerikka       31  26  19,5  31  25  24,3  26
Konserni yhteensä      744 678   9,8 738 672   9,8  689


Liikevaihto toiminnoittain


Liikevaihto       4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
(tuhatta euroa)     2009 2008    % 2009 2008    % 2008
                        10  11      25
Tuotemyynti      5 475 7 400  -26,0  152  964  -15,1  859
                        14  11      25
Ylläpito        7 301 6 071   20,3  439  809  22,3  068
                        16  14      30
Konsultointi      7 773 7 582   2,5  269  560  11,7  538
Automatisointipalvelut 2 179 1 258   73,2 3 585 2 212  62,1 4 633
             22  22       44  40      86
Konserni yhteensä    729  312   1,9  446  545   9,6  098


Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan:


Liikevaihto     4-6/  4-6/ Muutos,  1-6/  1-6/ Muutos, 1-12/
(tuhatta euroa)   2009  2008    %  2008  2008    %  2008
Suomi       10 774 11 320  -4,8 21 098 20 100   5,0 41 514
Skandinavia    5 613 4 508  24,5 10 823 8 635  25,3 18 309
Eurooppa      4 391 4 401  -0,2 9 073 8 749   3,7 19 191
Muut        1 950 2 082  -6,3 3 453 3 061  12,8 7 083
Konserni yhteensä 22 729 22 312   1,9 44 446 40 545   9,6 86 098KONSERNIN TUNNUSLUVUT

                  1-6/  1-6/  1-6/ 1-12/
Tuhatta euroa            2009  2008  2007  2008
Liikevaihto            44 446 40 545 34 814 86 098
Liikevaihdon kasvu, %       9,6 % 16,5 % 15,7 % 17,5 %
EBITDA               5 809  3 540  5 350 11 722
% liikevaihdosta         13,1 %  8,7 % 15,4 % 13,6 %
Liikevoitto ennen IFRS-poistoja  4 592  2 569  4 512 9 730
% liikevaihdosta         10,3 %  6,3 % 13,0 % 11,3 %
Liikevoitto            3 738  2 177  4 182 8 679
Liikevoiton kasvu, %       71,8 % -48,0 % 10,7 % 15,5 %
% liikevaihdosta          8,4 %  5,4 % 12,0 % 10,1 %
Tulos ennen veroja         3 607  2 178  4 299 8 410
% liikevaihdosta          8,1 %  5,4 % 12,3 % 9,8 %
Tilikauden tulos          2 062  1 350  2 468 6 585
% liikevaihdosta          4,6 %  3,3 %  7,1 % 7,6 %
Oman pääoman tuotto, %       8,4 %  5,7 % 11,0 % 13,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %   12,8 %  8,9 % 18,9 % 16,6 %
Korollinen vieras pääoma     11 115  2 130   552 13 283
Rahavarat *)            9 516  5 771 14 683 8 777
Nettovelkaantumisaste, %      3,3 % -7,8 % -31,0 % 9,3 %
Omavaraisuusaste, %        58,2 % 67,2 % 71,6 % 59,5 %
Taseen loppusumma         84 060 69 627 63 593 81 909
Bruttoinvestoinnit pysyviin
vastaaviin **)           2 598  1 823  1 649 12 476
% liikevaihdosta          5,8 %  4,5 %  4,7 % 14,5 %
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen          230   481   368 1 007
% liikevaihdosta          0,5 %  1,2 %  1,1 % 1,2 %
Tutkimus- ja kehitysmenot     7 530  8 133  6 344 15 518
% liikevaihdosta         16,9 % 20,1 % 18,2 % 18,0 %
T&K -henkilöstö kauden lopussa    187   161   140  171
Henkilöstö keskimäärin kauden
aikana                738   672   541  689
Henkilöstö kauden lopussa      742   686   559  731
Henkilöstön kasvu, %        8,2 % 22,7 % 10,3 % 11,1 %
Tulos/osake, euroa         0,18  0,11  0,22  0,56
Tulos/osake (laimennettu), euroa  0,18  0,11  0,22  0,56
Oma pääoma/osake, euroa       4,25  4,06  3,97  4,23
Hinta/voittosuhde (P/E)      64,54  61,67  56,46 11,68
Osakkeen kurssikehitys
  Alin kurssi           6,60  6,14  10,48  6,00
  Ylin kurssi           11,48  10,45  14,00 10,45
  Keskikurssi           8,57  8,03  12,19  7,53
  Päätöskurssi          11,40  7,00  12,25  6,59
                   129 80 276 140 484 75 301
Markkina-arvo kauden lopussa   707194   868   519  011
Vaihdettujen osakkeiden          1 039  1 597 2 298
lukumäärä            986 643   454   569  467
% keskimääräisestä osakemäärästä  8,7 %  9,1 % 13,9 % 20,1 %
Osakkeiden ka. lukumäärä
                 11 385 11 468 11 468 11 463
- laimentamaton           986   124   124  307
                 11 385 11 468 11 468 11 463
- laimennettu            986   124   124  307


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
**) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot ja yritysostot
Suurimmat osakkeenomistajat

30.6.2009
                          Osakkeita
   Osakkeenomistajat                 ääniä
                              kpl   %
1.  Sihvo, Ilkka                  1 065 800  9,3
2.  Eräkangas, Kirsi (sis. holhottavat)      1 031 800  9,0
3.  Vaajoensuu, Hannu (sis. määräysvaltayhtiön ja
   holhottavat)                   962 100  8,4
4.  Perttunen, Sakari                830 400  7,2
5.  Pöllänen, Antti (sis. holhottavat)        717 415  6,3
6.  Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap     552 217  4,8
7.  Vakuutusosakeyhtiö Henki -Sampo         550 000  4,8
8.  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen     429 064  3,7
9.  Ahonen, Asko                   318 822  2,8
10. Royal Skandia Life Assurance Eib 17527-6     270 000  2,4
11. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva         242 690  2,1
12. Eläkevakuutusyhtiö Veritas            226 000  2,0
13. Perttunen, Meimi                 215 400  1,9
14. Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond     200 000  1,7
15. Investment Fund Aktia Capital          133 213  1,2
16. Fondita Nordic Small Cap Fund          118 500  1,0
17. Basware Oyj                    90 300  0,8
18. Vaajoensuu, Sara                 83 700  0,7
19. Tietoklusteri Oy                 77 000  0,7
20. Pavor Oy                     75 052  0,7
   20 suurinta omistajaa yhteensä         8 189 473  70,8
   Hallintarekisteröidyt yhteensä          962 693  8,4
   Muut                      2 315 958  20,8
   Yhteensä                   11,468,124 100,0

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit