BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS)

fBASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.6.2010 (IFRS)
YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu H1
   -    Liikevaihto 49 743 tuhatta euroa (44 446 tuhatta euroa) - kasvu 11,9
prosenttia
   -    Liikevoitto 5 143 tuhatta euroa (3 738 tuhatta euroa) - kasvua 37,6
prosenttia
   -    Liikevoitto 10,3 prosenttia liikevaihdosta (8,4 %)
   -    Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 53,5 prosenttia liikevaihdosta (52,5
%) - kasvu 14,1 prosenttia
   -    Automatisointipalvelut kasvoi 50,7 prosenttia
   -    Liiketoiminnan rahavirta 12 423 tuhatta euroa (7 995 tuhatta euroa)
   -    Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,32 euroa (0,18 euroa) - kasvu 83,4
prosenttia

Huhti-kesäkuu Q2
   -    Liikevaihto 26 612 tuhatta euroa (22 729 tuhatta euroa) - kasvu 17,1
prosenttia
   -    Liikevoitto 3 006 tuhatta euroa (2 146 tuhatta euroa) - kasvua 40,1
prosenttia
   -    Liikevoitto 11,3 prosenttia liikevaihdosta (9,4 %)
   -    Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 53,3 prosenttia liikevaihdosta (52,6
%) - kasvu 18,8 prosenttia
   -    Automatisointipalvelut kasvoi 33,2 prosenttia
   -    Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,19 euroa (0,12 euroa) - kasvu 54,8
prosenttia


Basware arvioi vuoden 2010 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti vuoden 2009
tasosta. Vuoden 2010 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia
liikevaihdosta.


   Luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUTf


               4-6/  4-6/ Muutos, %  1-6/  1-6/ Muutos, 1-12/
Tuhatta euroa        2010  2009       2010  2009    %  2009
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto        26 612 22 729  17,1 % 49 743 44 446 11,9 % 92 654

EBITDA           4 315 3 213  34,3 %  7 688 5 809 32,3 % 16 280

Liikevoitto ennen

IFRS3-poistoja       3 566 2 559  39,4 %  6 258 4 592 36,3 % 13 788

Liikevoitto         3 006 2 146  40,1 %  5 143 3 738 37,6 % 11 824

  % liikevaihdosta     11,3 % 9,4 %       10,3 % 8,4 %      12,8 %

Tulos ennen veroja     2 953 2 122  39,1 %  5 095 3 607 41,3 % 11 590

Tilikauden tulos      2 142 1 396  53,5 %  3 724 2 062 80,6 % 9 074Oman pääoman tuotto, %   14,7 % 11,5 %       12,8 % 8,4 %      17,2 %

Sijoitetun pääoman
tuotto, %         18,9 % 11,9 %       16,0 % 11,9 %      18,8 %

Likvidit varat *)     18 554 9 516  95,0 % 18 554 9 516 95,0 % 12 210

Nettovelkaantumisaste, % -21,8 % 3,3 %       -21,8 % 3,3 %      -5,3 %

Omavaraisuusaste, %    62,3 % 58,2 %       62,3 % 58,2 %      64,8 %Tulos/osake, euroa      0,19  0,12  55,8 %  0,33  0,18 84,9 %  0,80

Tulos/osake
(laimennettu), euroa     0,19  0,12  54,8 %  0,32  0,18 83,4 %  0,80

Oma pääoma/osake, euroa   5,16  4,25  21,4 %  5,16  4,25 21,4 %  4,93


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat


Baswaren liiketoiminta koostuu tuotemyynnistä, ylläpidosta, konsultoinnista ja
automatisointipalveluista. Baswaren tuotemyynti koostuu hankinnasta maksuun
(Enterprise Purchase to Pay) -tuoteperheestä ja vain Suomessa markkinoitavista
talousohjaus- ja maksuautomaatiotuotteista. Yhtiön raportoitavat markkina-alueet
ovat Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja muut alueet.


Baswaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo: "Vuoden toinen neljännes onnistui
erinomaisesti. Liikevaihtomme kasvoi 17,1 prosenttia ja liikevoittomme peräti
40,1 prosenttia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla ylitimme liikevaihto- ja
tulostavoitteemme. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto ylsi 49,7 miljoonaan
euroon ja kasvua oli 11,9 prosenttia. Liikevoitto kasvoi 37,6 prosenttia ja oli
5,1 miljoonaa euroa.


Toisella vuosineljänneksellä onnistuimme solmimaan useita uusia
Automatisointipalvelusopimuksia kansainvälisesti toimivien suurten asiakkaiden
kanssa, mikä osoittaa, että tuotetarjontamme pystyy vastaamaan vaativiin
asiakasodotuksiin ja -vaatimuksiin. Nämä sopimukset vaikuttavat liikevaihtoon
usean vuoden ajan. Automatisointipalveluiden kasvua tukee myös keskisuurille
yrityksille suunnattu SaaS-ratkaisu, joka lanseerattiin toisella
vuosineljänneksellä Pohjois-Amerikassa. Lanseerausta jatketaan Keski-Euroopan
markkinoille toisella vuosipuoliskolla.


Baswaren tuotemyynti ja palvelut kasvoivat voimakkaasti toisen vuosineljänneksen
aikana. Tuotemyynti kasvoi 24,9 prosenttia. Alueellisesti parhaiten kasvoivat
Euroopan ja Pohjois-Amerikan liiketoiminnat. Euroopan liikevaihto kasvoi 28,2
prosenttia ja liikevoitto parani huomattavasti. Myös Pohjois-Amerikan
liikevaihto jatkoi vankkaa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.

Erinomaisesti onnistuneen ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen on hyvä lähteä
kohti loppuvuotta. Markkinat näyttävät lievästi edellisvuotta positiivisemmilta,
mitä tukee hyvä tuotemyynnin kehitys ja markkina-analyytikkojen päivittyneet
ennusteet. Kannattavuuden osalta olemme jo nyt koko vuoden tulosohjauksen
puitteissa ja se antaa mahdollisuuden hyvän tulostason saavuttamiseen."


RAPORTOINTI

Basware raportoi maantieteellisen jaon mukaiset toimintasegmentit, jotka ovat
Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja Muut. Jälleenmyyjänä toimineen TAG Services
-yritysoston 1.7.2009 seurauksena Baswarella on varoja Australiassa. Huomioiden
Pohjois-Amerikan ja Australian liiketoimintojen luonteen ja laajuuden nämä
alueet yhdistettiin segmentiksi nimeltä Muut kolmannesta vuosineljänneksestä
2009 alkaen. Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja
Tyynenmeren alueen (pois lukien Australia) liiketoiminnat sekä
pääkonttoritoiminnot.

Lisäksi yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
Tuotemyynti, Konsultointi, Ylläpito ja Automatisointipalvelut.
Automatisointipalvelut sisältävät Software as a Servicen (SaaS),
verkkolaskutuksen ja skannauspalvelut.

Yhtiö raportoi myös arvion Automatisointipalveluiden nykyisistä sopimuksista
seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuvasta osuudesta.
Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden pituisia tai
toistaiseksi voimassa olevia.


LIIKEVAIHTO
Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:


+----------------+------+---------+---------+------+------+--------+-----------+
|Liikevaihto   | 4-6/|4-6/ 2009|Muutos, %| 1-6/ | 1-6/ |Muutos, |      |
|(tuhatta euroa) | 2010|     |     | 2010| 2009|    %|1-12/  2009|
+----------------+------+---------+---------+------+------+--------+-----------+
|Suomi      |13 763|  12 406|   10,9|25 953|23 737|   9,3|   50 486|
+----------------+------+---------+---------+------+------+--------+-----------+
|Skandinavia   | 6 232|  6 278|   -0,7|11 486|11 595|  -0,9|   22 236|
+----------------+------+---------+---------+------+------+--------+-----------+
|Eurooppa    | 5 538|  4 318|   28,2|10 606| 8 984|  18,1|   18 717|
+----------------+------+---------+---------+------+------+--------+-----------+
|Muut      | 2 719|  1 128|  141,0| 5 092| 2 323|  119,2|   9 201|
+----------------+------+---------+---------+------+------+--------+-----------+
|Segmenttien   |   |     |     |   |   |    |      |
|välinen     |   |     |     |   |   |    |      |
|liikevaihto   |-1 640|  -1 402|  -17,1|-3 394|-2 193|  -54,8|   -7 985|
+----------------+------+---------+---------+------+------+--------+-----------+
|Konserni    |   |     |     |   |   |    |      |
|yhteensä    |26 612|  22 729|   17,1|49 743|44 446|  11,9|   92 654|
+----------------+------+---------+---------+------+------+--------+-----------+


Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan:

+------------------+---------+---------+---------+------+------+--------+------+
|Liikevaihto    |4-6/ 2010|4-6/ 2009|Muutos, %| 1-6/| 1-6/|Muutos, | 1-12/|
|(tuhatta euroa)  |     |     |     | 2010| 2009|    %| 2009|
+------------------+---------+---------+---------+------+------+--------+------+
|Suomi       |  12 419|  10 774|   15,3|23 114|21 098|   9,6|42 449|
+------------------+---------+---------+---------+------+------+--------+------+
|Skandinavia    |  6 007|  5 613|   7,0|11 001|10 823|   1,7|21 719|
+------------------+---------+---------+---------+------+------+--------+------+
|Eurooppa     |  5 320|  4 391|   21,1|10 235| 9 073|  12,8|18 065|
+------------------+---------+---------+---------+------+------+--------+------+
|Muut       |  2 866|  1 950|   47,0| 5 393| 3 453|  56,2|10 421|
+------------------+---------+---------+---------+------+------+--------+------+
|Konserni yhteensä |  26 612|  22 729|   17,1|49 743|44 446|  11,9|92 654|
+------------------+---------+---------+---------+------+------+--------+------+


Basware-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 11,9
prosenttia ja oli 49 743 tuhatta euroa (44 446 tuhatta euroa). Toisella
vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 17,1 prosenttia ja oli 26 612 tuhatta
euroa (22 729 tuhatta euroa).


Yhtiön tuotemyynti nousi katsauskaudella 14,7 prosenttia ja oli 23,4 prosenttia
(22,8 %) liikevaihdosta. Ylläpitotuotot kasvoivat katsauskaudella 12,5
prosenttia ja muodostivat 32,7 prosenttia (32,5 %) liikevaihdosta.
Konsultointituotot kasvoivat 1,1 prosenttia ja olivat 33,1 prosenttia (36,6 %)
liikevaihdosta.


Katsauskaudella Automatisointipalvelut kasvoivat 50,7 prosenttia ja olivat 10,9
prosenttia (8,1 %) liikevaihdosta. Automatisointipalvelut-liiketoiminnan
nykyisistä sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuva osuus
on arviolta 11,3 miljoonaa euroa (kasvua edellisen vuosineljänneksen lopussa
tehtyyn arvioon 7,0 %).  Automatisointipalvelut-liiketoiminnan välittämä
transaktiovolyymi oli katsauskaudella 6,1 miljoonaa.


Huhti-kesäkuussa 26,3 prosenttia (24,1 %) liikevaihdosta muodostui
tuotemyynnistä, joka nousi 27,8 prosenttia. Automatisointipalveluiden myynti oli
toisen vuosineljänneksen aikana 10,9 prosenttia (9,6 %) liikevaihdosta ja se
kasvoi 33,2 prosenttia. Toisella vuosineljänneksellä ylläpitotuotot muodostivat
30,6 prosenttia (32,1 %) liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 11,4 prosenttia.
Konsultointituotot olivat 32,2 prosenttia
(34,2 %) liikevaihdosta ja niiden kasvu oli 10,4 prosenttia.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli katsauskaudella
53,5 prosenttia (52,5 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 14,1 prosenttia.


TULOSKEHITYS

Baswaren liikevoitto nousi katsauskaudella 37,6 prosenttia ja oli 5 143 tuhatta
euroa (3 738 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 10,3
prosenttia (8,4 %).

Toisella vuosineljänneksellä liikevoitto nousi 40,1 prosenttia ja oli 3 006
tuhatta euroa (2 146 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 11,3
prosenttia (9,4 %).

Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:


+---------------------+---------+---------+---------+-----+-----+-------+------+
|Liikevoitto (tuhatta |4-6/ 2010|4-6/ 2009|Muutos, %| 1-6/| 1-6/|Muutos,| 1-12/|
|euroa)        |     |     |     | 2010| 2009|    %| 2009|
+---------------------+---------+---------+---------+-----+-----+-------+------+
|Suomi        |  1 616|  1 295|   24,8|2 709|2 144|  26,3| 7 714|
+---------------------+---------+---------+---------+-----+-----+-------+------+
|Skandinavia     |   926|  1 249|  -25,9|1 688|1 915| -11,8| 3 169|
+---------------------+---------+---------+---------+-----+-----+-------+------+
|Eurooppa       |   683|   -32| 2 206,9|1 191| 199| 499,4| 1 566|
+---------------------+---------+---------+---------+-----+-----+-------+------+
|Muut         |   191|   -102|  286,8| 370|  35| 956,5|  741|
+---------------------+---------+---------+---------+-----+-----+-------+------+
|Segmenttien välinen |     |     |     |   |   |    |   |
| liikevoitto     |   -410|   -263|  -55,9| -816| -555| -47,1|-1 365|
+---------------------+---------+---------+---------+-----+-----+-------+------+
|Konserni yhteensä  |  3 006|  2 146|   40,1|5 143|3 738|  37,6|11 824|
+---------------------+---------+---------+---------+-----+-----+-------+------+

Yhtiön kiinteät kulut olivat katsauskaudella 39 118 tuhatta euroa (35 556
tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna 10,0 prosenttia. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 73,8
prosenttia (74,1 %) eli 28 887 tuhatta euroa (26 340 tuhatta euroa).


Tuotekehitysmenot olivat 7 836 tuhatta euroa (7 530 tuhatta euroa), joista
katsauskaudella on aktivoitu
641 tuhatta euroa (892 tuhatta euroa) eli 8,2 prosenttia (11,8 %). Menot
nousivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 4,1 prosenttia.
Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 914 tuhatta euroa (778 tuhatta
euroa).


Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat -48 tuhatta euroa (-132 tuhatta euroa).
Yhtiön tulos ennen veroja oli
5 095 tuhatta euroa (3 607 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos oli 3 724
tuhatta euroa (2 062 tuhatta euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli
0,33 euroa (0,18 euroa) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Basware-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 96 171 tuhatta
euroa (84 060 tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 18 554
tuhatta euroa (9 516 tuhatta euroa), joista rahavarojen osuus oli 18 520 tuhatta
euroa (9 484 tuhatta euroa) ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien
rahoitusvarojen osuus oli 34  tuhatta euroa (32 tuhatta euroa).

Omavaraisuusaste oli 62,3 prosenttia (58,2 %) ja nettovelat suhteessa omaan
pääomaan (gearing) -21,8 prosenttia (3,3 %). Korollisia velkoja oli 5 507
tuhatta euroa (11 115 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli
3 551 tuhatta euroa (5 563 tuhatta euroa). Katsauskauden sijoitetun pääoman
tuotto oli 16,0 prosenttia (12,8 %) ja oman pääoman tuotto 12,8 prosenttia (8,4
%).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 12 423 tuhatta euroa (7 995 tuhatta
euroa). Investointien rahavirta oli-970 tuhatta euroa (-2 734 tuhatta euroa).


Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat kasvun
vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista, olivat
katsauskaudella 341 tuhatta euroa (230 tuhatta euroa). Bruttoinvestoinnit
pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät edellisten lisäksi aktivoidut
tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1 264 tuhatta euroa (2 598 tuhatta euroa).

Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 2 267 tuhatta euroa (1 073 tuhatta
euroa). Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole.

TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Baswaren tuotekehitysmenot olivat katsauskauden aikana 7 836 tuhatta euroa (7
530 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 15,8 prosenttia (16,9 %) liikevaihdosta.
Menot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 4,1
prosenttia.

Tuotekehityksessä työskenteli kesäkuun 2010 lopussa 200 henkilöä (187 henkilöä).
Tuotekehitysyksikkö kasvaa voimakkaimmin Intiassa.


HENKILÖSTÖ

Baswaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 812 (738) ensimmäisellä
vuosipuoliskolla ja oli katsauskauden lopussa 833 (742). Henkilöstön määrä
kasvoi 91 henkilöllä ja oli 12,3 prosenttia korkeampi verrattuna edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan. Henkilömäärän kasvu johtuu Intian yksikön ja
Automatisointipalveluiden henkilölukumäärän kasvusta.


Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on noussut verrattuna
vuoden takaiseen tilanteeseen. Katsauskauden lopussa 51,1 prosenttia (46,1 %)
Baswaren henkilöstöstä työskenteli Suomen ulkopuolella ja 48,9 prosenttia (53,9
%) Suomessa. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 15,5 prosenttia,
konsultoinnissa ja palveluissa 51,9 prosenttia, tuotekehityksessä 24,0
prosenttia ja hallinnossa 8,6 prosenttia henkilöstöstä.


Henkilöstön keski-ikä on 35,8 (36,1) vuotta. Henkilöstöstä 32,3 prosenttia on
suorittanut ylemmän ja 36,1 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Naisia on
29,7 prosenttia ja miehiä 70,3 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan:

+---------------------------------------------------------------------------+
|Henkilöstö         4-6/ 4-6/ 2009 Muutos, % 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/|
|(työsuhteessa keskimäärin) 2010           2010 2009    % 2009|
+---------------------------------------------------------------------------+
|Suomi            526    458   14,9 514 449  14,5  454|
|                                      |
|Skandinavia         123    137   -10,0 125 138  -9,2  135|
|                                      |
|Eurooppa          124    119    4,2 123 121   2,1  119|
|                                      |
|Muut             54    31   75,0  51  31  65,2  39|
+---------------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä      827    744   11,1 812 738  10,1  747|
+---------------------------------------------------------------------------+


LIIKETOIMINTA

Suomi

Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen, Venäjän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen
(pois lukien Australia) liiketoiminnot sekä pääkonttoritoiminnot. Liikevaihto
nousi toisella vuosineljänneksellä 10,9 prosenttia 13 763 tuhanteen euroon (12
406 tuhatta euroa).

Suomen ja Venäjän liiketoimintojen liikevaihto kasvoi toisella
vuosineljänneksellä 10,2 prosenttia 12 489 tuhanteen euroon (11 333 tuhatta
euroa).

Raportoitavalla alueella toimii yhteensä 8 jälleenmyyjää ja henkilömäärä
katsauskaudella oli keskimäärin 526 (458).

Skandinavia

Baswaren toiminta Skandinaviassa koostuu keskitetysti johdetuista Ruotsin,
Tanskan ja Norjan yksiköistä.

Skandinavian alueen liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 0,7
prosenttia 6 232 tuhanteen euroon (6 278 tuhatta euroa). Liiketoiminnan
kannattavuus laski 25,9 prosenttia ja liikevoitto oli 926 tuhatta euroa (1 249
tuhatta euroa).

Liiketoimintaa hoidetaan pääosin oman organisaation voimin ja alueella
työskenteli keskimäärin 123 henkilöä (137).

Eurooppa

Baswaren toiminta Euroopassa koostuu Saksan, Ranskan, Hollannin ja
Iso-Britannian yksiköistä. Lisäksi jälleenmyyjäverkosto kattaa itäisen
Keski-Euroopan alueen.

Euroopan liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan toisella vuosineljänneksellä 28,2
prosenttia 5 538 tuhanteen euroon (4 318 tuhatta euroa). Liiketoiminnan
kannattavuus parani 2 206,9 prosenttia ja liikevoitto oli 683 tuhatta euroa (-32
tuhatta euroa).

Euroopassa toimii 35 jälleenmyyjää ja Baswaren henkilömäärä oli katsauskaudella
keskimäärin 124 (119).

Muut

Muut-segmentissä raportoidaan Pohjois-Amerikan ja Australian liiketoiminnot.
Jälleenmyyjänä toimineen TAG Services -yritysoston 1.7.2009 seurauksena
Baswarella on varoja Australiassa. Huomioiden Pohjois-Amerikan ja Australian
liiketoimintojen luonteen ja laajuuden nämä alueet yhdistettiin segmentiksi
nimeltä Muut kolmannesta vuosineljänneksestä 2009 alkaen.

Alueen liikevaihto nousi toisella vuosineljänneksellä 141,0 prosenttia ja oli
2 719 tuhatta euroa (1 128 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuus on
parantunut 286,8 prosenttia ja liikevoitto oli 191 tuhatta euroa (-102 tuhatta
euroa).

Muut-segmentissä oli katsauskauden lopussa 9 jälleenmyyjää ja alueella
työskenteli keskimäärin 54 työntekijää (31).

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Basware FIMA Oy fuusioitiin emoyhtiöön vuoden toisen vuosineljänneksen aikana.

Strategia

Basware on päivittänyt strategiaansa vuosille 2010-2012 Basware Responsive
Strategy -kehyksessä. Basware Responsive Strategy -kehyksen avulla yhtiö toimii
ketterästi ja herkästi yhtiön tilanteen, markkinatrendien ja muiden muutosten
mukaisesti. Responsive Strategy -kehykseen kuuluvat sisäisten ja ulkoisten
trendien seuranta ja analysointi, yhtiön visio, missio sekä toimintaperiaatteet.
Baswaren toimintaperiaatteet koostuvat muun muassa yhtiön arvoista,
hallinnointikoodista ja vastuullisuudesta.

Yhtiön tavoitteena on säilyttää johtava asema laskuautomaatio- ja hankintatoimen
ratkaisujen toimittajana maailmassa. Laskuautomaatioratkaisujen myynnin
tukemiseksi Basware tuo markkinoille keskisuurille yrityksille suunnatun SaaS
(Software as a Service) -ratkaisun. Ratkaisu lanseerattiin toisella
vuosineljänneksellä Pohjois-Amerikassa ja sen jälkeen erikseen valituilla
markkinoilla.

Baswaren tavoitteena on myös nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa. Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelut on suunnattu
myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan ulkopuolisille toimittajille ja ostajille,
mikä nostaa asiakaspotentiaalia.

Pitkän aikavälin tavoitteena on automatisointipalvelun yli 50 prosentin
vuotuinen kasvu. SaaS ja verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia
liiketoimintamalleja ja tarjoavat korkean liiketoimintapotentiaalin. Yhtiön
pitkän aikavälin tavoitteena on tuotemyynnin, ylläpidon ja konsultoinnin
kokonaisliikevaihdon yli 10 prosentin kasvu sekä liikevoittomarginaalin tavoite
on 10-20 prosenttia.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Basware Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 482 917,20 euroa ja
osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11 609 724 kappaletta.

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista
päätöksistä on annettu
erillinen pörssitiedote 18.2.2010.

Osakekurssi ja -vaihto


Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 19,60 euroa (11,48 euroa), alin
15,00 euroa (6,60 euroa) ja päätöskurssi 17,50 euroa (11,40 euroa).
Katsauskauden keskikurssi oli 17,66 euroa (8,57 euroa).

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1 385 665 kappaletta (986 643 kpl),
mikä vastaa 12,2 prosenttia (8,7 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.6.2010 oli
201 589 920 euroa (129 707 194 euroa).

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli kesäkuun 30. päivänä 16 170 (16 770) osakkeenomistajaa
hallintarekisterit (8 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus
oli 10,3 (8,4) prosenttia kokonaisosakemäärästä.

Yhtiöllä on hallussaan 90 300 kappaletta Basware Oyj:n osaketta, mikä vastaa
noin 0,78 % yhtiön kaikista osakkeista.

Basware Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 8.7.2010 Basware Oyj:n
optio-ohjelmilla tehdyt 79 200 osakkeen merkinnät. Kyseiset osakemerkinnät
perustuivat yhtiön 2006 -optio-ohjelman C-sarjan optiotodistuksiin (39 000
osaketta) sekä 2007 optio-ohjelman E-sarjan optiotodistuksiin (40 200
osaketta).

Tilikauden aikana Basware teki liputusilmoituksen, kun Vakuutusyhtiö Ilmarisen
hallinnoimien sijoitusrahastojen omistusosuus on noussut yli 5 prosenttiin
Basware Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä huhtikuun 16. päivänä 2010.

YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiökokouksessa 18.2.2010 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettiin kuusi. Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan yhtiön
hallituksen jäseniksi valittiin Matti Copeland, Sakari Perttunen, Pentti
Heikkinen, Eeva Sipilä, Ilkka Toivola ja Hannu Vaajoensuu.  Yhtiökokouksen
jälkeen pidetyssä järjestäytymis-kokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi
Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Sakari Perttusen.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi
valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja omien osakkeiden
hankkimisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista
päätöksistä on annettu
erillinen pörssitiedote 18.2.2010.


YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Baswaren riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan kuuteen ryhmään:
liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-, lainopilliset, taloudelliset ja
tietoturvariskit. Basware ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat strategiaan
ja tavoitteisiin. Näitä riskejä hallitaan ja pienennetään eri tavoin. Lähiajan
riskeihin kuuluvat kuluvan raportointivuoden riskit.


Maalis-kesäkuussa 2010 julkaistujen markkina-arvioiden mukaan ohjelmistopuolen
markkinoiden on arvioitu kasvavan vuonna 2010 globaalisti 7,5 prosenttia ja
Yhdysvalloissa 8,3 prosenttia. IT-palveluiden kokonaismarkkinoiden on ennustettu
kasvavan globaalisti 7,2 prosenttia ja 6,6 prosenttia Yhdysvalloissa vuonna
2010. Maailmanlaajuinen taloudellinen epävarmuus jatkuu, mikä saattaa pienentää
yritysten investointihalukkuutta jatkossakin. Tällä voi olla epäsuotuisa
vaikutus yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen.

Yhtiön tuotteiden ja palvelujen kysyntä on aiemmin taloudellisen epävarmuuden
vallitessa säilynyt yleistä tilannetta positiivisempana, koska yhtiön
ohjelmistojen avulla aikaansaadaan kustannussäästöjä.

Yritysten maksuhäiriömerkintöjen ja konkurssien lukumäärät ovat taloudellisen
epävarmuuden vallitessa olleet kasvussa. Tyypillisesti yritykset voivat myös
pitkittää maksuaikoja käyttöpääoman vapauttamiseksi. Basware on tehostanut
myyntisaamisten hallintaa ja liiketoimintajohto seuraa säännöllisesti
myyntisaamisten kertymistä kassaan osana asiakkuuksien hallintaa.

Konsernin päävaluutta on euro, joka edusti liikevaihdosta noin 61 prosenttia
vuonna 2009 (noin 67 % vuonna 2008). Kansainvälisen liiketoiminnan suhteellisen
osuuden kasvaessa tulee muiden valuuttojen ja euron välisten
valuuttakurssivaihteluiden merkitys kasvamaan. Tilikauden aikana yhtiö ei tehnyt
suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutoksien varalta, koska yhtiön
suojauspolitiikan mukainen vieraan valuutan määräinen kassavirta tytäryhtiöissä
ei ylittänyt suojaustoimenpiteille asetettua vuotuista valuuttakohtaista rajaa.

Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa.  Basware Automatisointipalveluihin sisältyvä verkkolaskutoiminta ja
sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan
ulkopuolisille toimittajille ja ostajille, mikä nostaa asiakaspotentiaalia.
Automatisointipalveluiden pitkän aikavälin tavoitteena on yli 50 prosentin
vuotuinen kasvu. SaaS ja verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia
liiketoimintamalleja ja tarjoavat korkean liiketoimintapotentiaalin. Tämän
kasvupotentiaalin realisoituminen edellyttää asiakasmäärien ja
transaktiovolyymien voimakkaan kasvun johdosta uudenlaisen toimintamallin ja
kyvykkyyksien aktiivista ja jatkuvaa kehittämistä. Näitä ovat muun muassa myynti
ja käyttöönotto sekä asiakastuki ja tuotekehitys.

Baswaren lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut
katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Basware Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 8.7.2010 Basware Oyj:n
optio-ohjelmilla tehdyt 79 200 osakkeen merkinnät. Kyseiset osakemerkinnät
perustuivat yhtiön 2006 -optio-ohjelman C-sarjan optiotodistuksiin (39 000
osaketta) sekä 2007 optio-ohjelman E-sarjan optiotodistuksiin (40 200
osaketta).


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maalis-kesäkuussa 2010 julkaistujen markkina-arvioiden mukaan ohjelmistopuolen
markkinoiden on arvioitu kasvavan vuonna 2010 globaalisti 7,5 prosenttia ja
Yhdysvalloissa 8,3 prosenttia. IT-palveluiden kokonais-markkinoiden on
ennustettu kasvavan globaalisti 7,2 prosenttia ja 6,6 prosenttia Yhdysvalloissa
vuonna 2010.


Baswaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti toimivia ja usein
pienempiä yrityksiä. Pohjois-Amerikassa yhtiöllä on erityisesti hankintojen
hallinnan alueella myös suurempia kilpailijoita. Dokumenttien hallinta,
skannaus- ja kierrätysjärjestelmien kehittäjät kilpailevat Baswaren kanssa
erityisesti ostolaskujen käsittely-ratkaisujen osalta. Kilpailevia ratkaisuja
ovat myös toiminnanohjaus-järjestelmiin (Enterprise Resource Planning, ERP)
rakennettavat räätälöidyt ratkaisut.

Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden ja
tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta.
Automatisointipalvelut vaikuttaa positiivisesti kilpailukykyyn.

Automatisointipalvelut lisäävät yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden
ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä pitkällä aikavälillä. Vuonna 2009 jatkuvista
palveluista (mukaan lukien ylläpito) saatu liikevaihto edusti yli 40 prosenttia
yhtiön koko liikevaihdosta.  Laskuautomaatioratkaisujen myynnin tukemiseksi
Basware toi markkinoille keskisuurille yrityksille suunnatun SaaS (Software as a
Service) -ratkaisun. Ratkaisu lanseerattiin toisella vuosineljänneksellä
Pohjois-Amerikassa ja loppuvuoden aikana Keski-Euroopan markkinoilla.

Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa.  Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu
myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan ulkopuolisille toimittajille ja ostajille,
mikä nostaa asiakaspotentiaalia.

Pitkän aikavälin tavoitteena on automatisointipalveluiden yli 50 prosentin
vuotuinen kasvu. SaaS ja verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia
liiketoimintamalleja ja tarjoavat korkean liiketoimintapotentiaalin. Vuoden
2010 alusta on käynnistetty Basware Automatisointipalveluiden (SaaS,
skannauspalvelut ja verkkolaskupalvelu) kasvuinvestointiohjelma, minkä uskotaan
edistävän toiminnan ja tilauskannan positiivista kehitystä.

Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja
markkinointitoiminnan panostuksiin. Epäsuoran jakelukanavan kehittämistä
jatketaan Euroopassa, Venäjällä ja Aasiassa. Pohjois-Amerikassa painopiste on
oman myyntikanavan kehittämisessä. Skandinaviassa painopiste on kannattavuudessa
ja maltillista kasvua tukee yhtiön laajentunut tuotevalikoima sekä
palveluliiketoiminnan kehittäminen. Suomessa painopiste on kannattavuudessa ja
maltillinen kasvu toteutuu pääosin hankintojen hallinnan ja palvelujen alueelta.

Basware on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö jatkaa
yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2010 aikana. Yritysostojen avulla
pyritään tukemaan erityisesti automatisointipalvelua ja laajentamaan yhtiön
jakelukanavaa kansainvälisessä markkinassa.

Konsernin henkilömäärä kasvaa vuoden aikana eniten automatisointipalveluissa ja
tuotekehityksessä. Henkilömäärä kasvaa eniten Intiassa, mikä mahdollistaa kasvun
kustannusten noustessa maltillisemmin.

Vahvan alkuvuoden ansiosta liiketoiminnan kasvun vaatimia lisäinvestointeja
toteutetaan vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla. Kasvuinvestoinnit kohdistuvat
erityisesti Automatisointipalvelut-liiketoimintaan ja tuotekehitykseen.

Basware arvioi vuoden 2010 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti vuoden 2009
tasosta. Vuoden 2010 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia
liikevaihdosta.

Espoossa 12. heinäkuuta 2010

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj
Puh. 040 501 8251

Tiedotustilaisuus

Basware järjestää tänään 12. heinäkuuta osavuosikatsausta käsittelevän
tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 11.00 Hotelli
Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo ja
talousjohtaja Mika Harjuaho kommentoivat vuosineljänneksen ja ensimmäisen
vuosipuoliskon tapahtumia ja tuloskehitystä. Tervetuloa.
Basware järjestää analyytikoille puhelinkonferenssin 12.7. kello 13:30-14:30.
Rekisteröityminen sähköpostitse:IR@basware.com


Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.Basware.fi

 Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Yhtiö on ottanut
tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja
IFRIC-tulkintoja vuoden 2009 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien
ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön
vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja
laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009.


KONSERNIN TULOSLASKELMA

              1.4.-  1.4.-      1.1.-  1.1.-      1.1.-

              30.6.  30.6. Muutos,  30.6.  30.6. Muutos, 31.12.

Tuhatta euroa        2010  2009    %  2010  2009    %  2009
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVAIHTO        26 612 22 729  17,1 49 743 44 446  11,9 92 654


Liiketoiminnan muut
tuotot            55   52   5,8   104   81  28,2   162


Materiaalit ja palvelut  -1 754 -1 611   8,9 -3 042 -3 162  -3,8 -6 193

Työsuhde-etuuksista

aiheutuneet kulut    -15 184 -13 444  12,9 -28 887 -26 340   9,7 -52 294

Poistot ja
arvonalentumiset     -1 309 -1 067  22,7 -2 545 -2 071  22,9 -4 456

Liiketoiminnan muut
kulut           -5 414 -4 513  20,0 -10 231 -9 216  11,0 -18 048
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto        3 006  2 146  40,1  5 143  3 738  37,6 11 824


Rahoitustuotot         4   30  -86,4   120   155  -22,3   172

Rahoituskulut        -58   -54   6,7  -168  -286  -41,3  -406
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja    2 953  2 122  39,1  5 095  3 607  41,3 11 590


Tuloverot          -811  -727  11,6 -1 371 -1 545  -11,3 -2 517
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN VOITTO     2 142  1 396  53,5  3 724  2 062  80,6  9 074


Muut laajan

tuloksen erät

Ulkomaiseen

yksikköön liittyvät

muuntoerot          330   594  -44,4   694  1 397  -50,3  1 326

Muihin laajan

tuloksen eriin

liittyvät verot       266    8 3 425,8   467   -44 1 150,5  -549
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden muut

laajan tuloksen

erät verojen jälkeen     596   602  -1,0  1 161  1 353  -14,2   777
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN LAAJA TULOS

YHTEENSÄ          2 738  1 998  37,1  4 885  3 415  43,0  9 850

Tilikauden voiton

jakautuminen:

Emoyhtiön

omistajille        2 142  1 370  56,4  3 724  2 012  85,2  9 074

Vähemmistölle         0   26 -100,0    0   50 -100,0    0
--------------------------------------------------------------------------------
              2 142  1 396  53,5  3 724  2 062  80,6  9 074

Tilikauden laajan

tuloksen jakautuminen:

Emoyrityksen

omistajille        2 738  1 973  38,8  4 885  3 365  45,2  9 850

Vähemmistölle         0   26 -100,0    0   50 -100,0    0
--------------------------------------------------------------------------------
              2 738  1 998  37,1  4 885  3 415  43,0  9 850

Tulos/osake

(laimentamaton), euroa   0,19  0,12  55,8  0,33  0,18  84,9  0,80

Tulos/osake

(laimennettu), euroa    0,19  0,12  54,8  0,32  0,18  83,4  0,80KONSERNITASE

Tuhatta euroa              30.6.2010 30.6.2009 Muutos, % 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------


VARATPITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet           18 949  17 678    7,2   20 291

Liikearvo                  31 898  30 389    5,0   31 119

Aineelliset hyödykkeet             945   933    1,3    823

Myytävissä olevat sijoitukset          38    38           38

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset     115   208   -44,9    124

Laskennallinen verosaaminen         1 904  1 973   -3,5   2 199
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat             53 849  51 220    5,1   54 593LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus                 48    45    5,1     33

Myyntisaamiset ja muut saamiset       23 086  20 285   13,8   19 684

Tuloverosaaminen                635  2 993   -78,8    767

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat            34    32    4,4     34

Rahavarat                  18 520  9 484   95,3   12 176
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat             42 323  32 840   28,9   32 694


--------------------------------------------------------------------------------
VARAT YHTEENSÄ               96 171  84 060   14,4   87 287
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELATOMA PÄÄOMA

Osakepääoma                 3 483  3 440    1,2   3 440

Osakeanti                   655        100,0    140

Ylikurssirahasto                876    69  1 171,9     69

Omat osakkeet                 -629   -629          -629

Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot    34 474  33 598    2,6   33 598

Muuntoerot                 -2 053  -3 818   46,2   -3 214

Kertyneet voittovarat            23 098  16 088   43,6   23 176

Vähemmistöosuus                     189  -100,0     0
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma                 59 905  48 937   22,4   56 580PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennallinen verovelka           3 746  2 823   32,7   3 997

Korollinen vieras pääoma           1 956  5 552   -64,8   3 674

Koroton vieras pääoma             345    21  1 572,7    110
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat             6 048  8 396   -28,0   7 782LYHYTAIKAISET VELAT

Korollinen vieras pääoma           3 551  5 563   -36,2   5 555

Ostovelat ja muut velat           26 123  20 664   26,4   17 039

Tuloverovelka                 545   500    8,9    331
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat             30 219  26 727   13,1   22 926


--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        96 171  84 060   14,4   87 287
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA     Osake- Osa   Yli Omat  SVOP  Muut Muun- Voitto- Vähem-
      pää-  ke kurssi- osak- rahas- rahas-  to-  varat mistö

Tuhatta
euroa    oma anti rahasto keet   to  tot  erot     osuus  Yht

OMA
PÄÄOMA
1.1.2009  3 440  0   69 -271 33 058  540 -3 991 15 648  224 48 717

Laaja
tulos                          173  3 192   50 3 415

Osingo-
njako                             -2 663    -2 663

Myön-
netyt
optiot                             378      378

Tili-
kauden
muut-
okset              -358             -467  -86  -911

OMA
PÄÄOMA
30.6.2009 3 440  0   69 -629 33 058  540 -3 818 16 088  189 48 937     Osake- Osa   Yli Omat  SVOP  Muut Muun- Voitto- Vähem-
      pää-  ke kurssi- osak rahas- rahas-  to-  varat mistö

Tuhatta
euroa    oma anti rahasto keet   to  tot  erot     osuus  Yht

OMA
PÄÄOMA
1.1.2010  3 440 140   69 -629 33 058  540 -3 214 23 176   0 56 580

Laaja
tulos                        1 161  3 724     4 885

Osing-
onjako                           -4 100    -4 100

Myön-
netyt
optiot                            132      132

Tili-
kauden
muut-
okset     42 515   807     876          167     2 408

OMA
PÄÄOMA
30.6.2010 3 483 655   876 -629 33 934  540 -2 053 23 098   0 59 905
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa           1.1.-30.6.2010 1.1.-30.6.2009 1.1.-31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------


Liiketoiminnan rahavirtaTilikauden voitto              3 724     2 062      9 074

Oikaisut tilikauden tulokseen        3 964     3 748      7 832

Käyttöpääoman muutos            5 925     4 392      -136

Maksetut korot liiketoiminnasta        -28      -99      -192

Saadut korot liiketoiminnasta         32       29       104

Muut rahoituserät liiketoiminnasta      -62      -16       -30

Maksetut verot liiketoiminnasta      -1 131     -2 122     -1 920
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta          12 423     7 995     14 732
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirtaInvestoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin          -970     -2 010     -3 135

Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot                            1

Ostetut tytäryhtiöt                      -724     -1 875
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta           -970     -2 734     -5 009
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirtaMaksullinen osakeanti            2 241               140

Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut               -2 000             -3 558

Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut               -1 775     -1 783        0

Omien osakkeiden hankinta                   -358      -358

Rahoitusleasingvelkojen
takaisinmaksut                                  0

Maksetut osingot              -4 100     -2 623     -2 623
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta           -5 634     -4 763     -6 398
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rahavirtalaskelman mukainen
rahavarojen muutos             5 819      498      3 324
--------------------------------------------------------------------------------


Rahavarat tilikauden alussa        12 210     8 777      8 777

Rahavarojen kurssimuutosten
vaikutus                   525      242       109

Rahavarat tilikauden lopussa        18 554     9 516     12 210


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Tuhatta         1-3/  4-6/  4-6/  7-9/ 10-12/
euroa    1-3/ 2010  2009  2010  2009  2009  2009
-------------------------------------------------------------


LIIKE-
VAIHTO     23 132 21 717 26 612 22 729 21 609 26 600Liike-
toiminnan
muut tuotot    50   30   55   52   47   34Materiaalit
ja palvelut  -1 288 -1 552 -1 754 -1 611 -1 395 -1 636

Työsuhde-
etuuksista
aiheu-
tuneet
kulut     -13 703 -12 896 -15 184 -13 444 -11 113 -14 841

Poistot ja
arvonalen-
tumiset    -1 236 -1 004 -1 309 -1 067 -1 106 -1 280

Liike-
toiminnan
muut kulut   -4 818 -4 703 -5 414 -4 513 -4 014 -4 819
-------------------------------------------------------------
Liikevoitto   2 136  1 592  3 006  2 146  4 028  4 058

%        9,2 %  7,3 % 11,3 %  9,4 % 18,6 % 15,3 %Rahoitus-
tuotot      116   124    4   30   32   -15

Rahoitus-
kulut      -111  -232   -58   -54  -115   -5
-------------------------------------------------------------
Voitto
ennen
veroja     2 142  1 484  2 953  2 122  3 946  4 038

%        9,3 %  6,8 % 11,1 %  9,3 % 18,3 %  15,2%Tuloverot    -560  -818  -811  -727  -941   -30
-------------------------------------------------------------
KATSAUS-    1 582
KAUDEN
VOITTO          666  2 142  1 396  3 005  4 007


         6,8 %  3,1 %  8,0 %  6,1 % 13,9 % 15,1 %


Omistusmuutokset

Basware FIMA Oy fuusioitiin emoyhtiöön vuoden toisen vuosineljänneksen aikana.
KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET


 Tuhatta euroa                  30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------


Omasta puolesta annetut vakuudet


Yrityskiinnitys                    1 200   1 200   1 200


Tytär- ja muiden konserniyhtiöiden puolesta
annetut vakuudet


Takaukset                       1 123   1 098   1 075Muut omat vastuutLeasingvastuut

Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät
leasingvastuut                     861    795    970

1-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut      728    820    895
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                       1 589   1 615   1 865
Vuokravastuut

Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät
vuokravastuut                     2 471   2 477   2 333

1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut      8 461   4 299   2 924

Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut                1 227   1 071
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                       10 933   8 003   6 328


--------------------------------------------------------------------------------
Omat vastuut yhteensä                12 522   9 618   8 193
--------------------------------------------------------------------------------


SEGMENTTITIEDOT

Segmenttitiedot varojen sijainnin mukaan

+----------------+------+---------+---------+------+------+--------+-----------+
|Liikevaihto   | 4-6/|4-6/ 2009|Muutos, %| 1-6/ | 1-6/ |Muutos, |      |
|(tuhatta euroa) | 2010|     |     | 2010| 2009|    %|1-12/  2009|
+----------------+------+---------+---------+------+------+--------+-----------+
|Suomi      |13 763|  12 406|   10,9|25 953|23 737|   9,3|   50 486|
+----------------+------+---------+---------+------+------+--------+-----------+
|Skandinavia   | 6 232|  6 278|   -0,7|11 486|11 595|  -0,9|   22 236|
+----------------+------+---------+---------+------+------+--------+-----------+
|Eurooppa    | 5 538|  4 318|   28,2|10 606| 8 984|  18,1|   18 717|
+----------------+------+---------+---------+------+------+--------+-----------+
|Muut      | 2 719|  1 128|  141,0| 5 092| 2 323|  119,2|   9 201|
+----------------+------+---------+---------+------+------+--------+-----------+
|Segmenttien   |   |     |     |   |   |    |      |
|välinen     |   |     |     |   |   |    |      |
|liikevaihto   |-1 640|  -1 402|  -17,1|-3 394|-2 193|  -54,8|   -7 985|
+----------------+------+---------+---------+------+------+--------+-----------+
|Konserni    |   |     |     |   |   |    |      |
|yhteensä    |26 612|  22 729|   17,1|49 743|44 446|  11,9|   92 654|
+----------------+------+---------+---------+------+------+--------+-----------+


+---------------------+---------+---------+---------+-----+-----+-------+------+
|Liikevoitto (tuhatta |4-6/ 2010|4-6/ 2009|Muutos, %| 1-6/| 1-6/|Muutos,| 1-12/|
|euroa)        |     |     |     | 2010| 2009|    %| 2009|
+---------------------+---------+---------+---------+-----+-----+-------+------+
|Suomi        |  1 616|  1 295|   24,8|2 709|2 144|  26,3| 7 714|
+---------------------+---------+---------+---------+-----+-----+-------+------+
|Skandinavia     |   926|  1 249|  -25,9|1 688|1 915| -11,8| 3 169|
+---------------------+---------+---------+---------+-----+-----+-------+------+
|Eurooppa       |   683|   -32| 2 206,9|1 191| 199| 499,4| 1 566|
+---------------------+---------+---------+---------+-----+-----+-------+------+
|Muut         |   191|   -102|  286,8| 370|  35| 956,5|  741|
+---------------------+---------+---------+---------+-----+-----+-------+------+
|Segmenttien välinen |     |     |     |   |   |    |   |
| liikevoitto     |   -410|   -263|  -55,9| -816| -555| -47,1|-1 365|
+---------------------+---------+---------+---------+-----+-----+-------+------+
|Konserni yhteensä  |  3 006|  2 146|   40,1|5 143|3 738|  37,6|11 824|
+---------------------+---------+---------+---------+-----+-----+-------+------+

+---------------------------------------------------------------------------+
|Henkilöstö         4-6/ 4-6/ 2009 Muutos, % 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/|
|(työsuhteessa keskimäärin) 2010           2010 2009    % 2009|
+---------------------------------------------------------------------------+
|Suomi            526    458   14,9 514 449  14,5  454|
|                                      |
|Skandinavia         123    137   -10,0 125 138  -9,2  135|
|                                      |
|Eurooppa          124    119    4,2 123 121   2,1  119|
|                                      |
|Muut             54    31   75,0  51  31  65,2  39|
+---------------------------------------------------------------------------+
|Konserni yhteensä      827    744   11,1 812 738  10,1  747|
+---------------------------------------------------------------------------+Liikevaihto toiminnoittain

+-------------------------+------+------+--------+------+------+--------+------+
|Liikevaihto (tuhatta   | 4-6/| 4-6/|Muutos, | 1-6/| 1-6/|Muutos, | 1-12/|
|euroa)          | 2010| 2009|    %| 2010| 2009|    %| 2009|
+-------------------------+------+------+--------+------+------+--------+------+
|Tuotemyynti       | 6 996| 5 475|  27,8|11 644|10 152|  14,7|23 755|
+-------------------------+------+------+--------+------+------+--------+------+
|Ylläpito         | 8 132| 7 301|  11,4|16 245|14 439|  12,5|29 757|
+-------------------------+------+------+--------+------+------+--------+------+
|Konsultointi       | 8 581| 7 773|  10,4|16 452|16 269|   1,1|31 174|
+-------------------------+------+------+--------+------+------+--------+------+
|Automatisointipalvelut  | 2 903| 2 179|  33,2| 5 403| 3 585|  50,7| 7 967|
+-------------------------+------+------+--------+------+------+--------+------+
|Konserni yhteensä    |26 612|22 729|  17,1|49 743|44 446|  11,9|92 654|
+-------------------------+------+------+--------+------+------+--------+------+


Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan

+------------------+---------+---------+---------+------+------+--------+------+
|Liikevaihto    |4-6/ 2010|4-6/ 2009|Muutos, %| 1-6/| 1-6/|Muutos, | 1-12/|
|(tuhatta euroa)  |     |     |     | 2010| 2009|    %| 2009|
+------------------+---------+---------+---------+------+------+--------+------+
|Suomi       |  12 419|  10 774|   15,3|23 114|21 098|   9,6|42 449|
+------------------+---------+---------+---------+------+------+--------+------+
|Skandinavia    |  6 007|  5 613|   7,0|11 001|10 823|   1,7|21 719|
+------------------+---------+---------+---------+------+------+--------+------+
|Eurooppa     |  5 320|  4 391|   21,1|10 235| 9 073|  12,8|18 065|
+------------------+---------+---------+---------+------+------+--------+------+
|Muut       |  2 866|  1 950|   47,0| 5 393| 3 453|  56,2|10 421|
+------------------+---------+---------+---------+------+------+--------+------+
|Konserni yhteensä |  26 612|  22 729|   17,1|49 743|44 446|  11,9|92 654|
+------------------+---------+---------+---------+------+------+--------+------+
KONSERNIN TUNNUSLUVUT
Tuhatta euroa              1-6/10   1-6/09   1-6/08   1-12/09
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto               49 743   44 446   40 545   92 654

Liikevaihdon kasvu, %          11,9 %   9,6 %   16,5 %    7,6 %

EBITDA                  7 688   5 809   3 540   16 280

% liikevaihdosta            15,5 %   13,1 %   8,7 %   17,6 %

Liikevoitto ennen IFRS3-poistoja     6 258   4 592   2 569   13 788

% liikevaihdosta            12,6 %   10,3 %   6,3 %   14,9 %

Liikevoitto               5 143   3 738   2 177   11 824

Liikevoiton kasvu, %          37,6 %   71,8 %  -48,0 %   36,2 %

% liikevaihdosta            10,3 %   8,4 %   5,4 %   12,8 %

Tulos ennen veroja            5 095   3 607   2 178   11 590

% liikevaihdosta            10,2 %   8,1 %   5,4 %   12,5 %

Tilikauden tulos             3 724   2 062   1 350    9 074

% liikevaihdosta             7,5 %   4,6 %   3,3 %    9,8 %Oman pääoman tuotto, %         12,8 %   8,4 %   5,7 %   17,2 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %      16,0 %   12,8 %   8,9 %   18,8 %

Korollinen vieras pääoma         5 507   11 115   2 130    9 230

Rahavarat *)              18 554   9 516   5 771   12 210

Nettovelkaantumisaste, %        -21,8 %   3,3 %   -7,8 %   -5,3 %

Omavaraisuusaste, %           62,3 %   58,2 %   67,2 %   64,8 %

Taseen loppusumma            96 171   84 060   69 627   87 287Bruttoinvestoinnit pysyviin
vastaaviin **)              1 264   2 598   1 823    7 448

% liikevaihdosta             2,5 %   5,8 %   4,5 %    8,0 %

Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen             341    230    481    2 047

% liikevaihdosta             0,7 %   0,5 %   1,2 %    2,2 %

Tutkimus- ja kehitysmenot        7 836   7 530   8 133   14 781

% liikevaihdosta            15,8 %   16,9 %   20,1 %   16,0 %

T&K -henkilöstö kauden lopussa       200    187    161     195

Henkilöstö keskimäärin kauden
aikana                   812    738    672     747

Henkilöstö kauden lopussa         833    742    686     761

Henkilöstön kasvu, %          12,3 %   8,2 %   22,7 %    4,1 %

Tulos/osake, euroa            0,33    0,18    0,11    0,80

Tulos/osake (laimennettu), euroa     0,32    0,18    0,11    0,80

Oma pääoma/osake, euroa          5,16    4,25    4,06    4,93

Hinta/voittosuhde (P/E)         53,57   64,54   61,67    18,21

Osakkeen kurssikehitys

  Alin kurssi              15,00    6,60    6,14    6,60

  Ylin kurssi              19,60   11,48   10,45    14,66

  Keskikurssi              17,66    8,57    8,03    10,79

  Päätöskurssi              17,50   11,40    7,00    14,52Markkina-arvo kauden lopussa    201 589 920 129 707194 80 276 868 165 206 004

Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä  1 385 665  986 643 1 039 454  2 038 565

% keskimääräisestä osakemäärästä    12,2 %   8,7 %   9,1 %   17,9 %

Osakkeiden ka. lukumäärä

- laimentamaton           11 399 277 11 385 986 11 468 124 11 381 905

- laimennettu            11 498 619 11 385 986 11 468 124 11 381 905


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat
**) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot ja yritysostot


Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2010

   Nimi                   Osakkeita, kpl Ääniä, %

1. Sihvo, Ilkka                 1 081 800     9,3

2. Eräkangas, Kirsi               1 001 800     8,6

   Eräkangas, Kirsi                  691 400     6,0

   Eräkangas, Lotta                  310 400     2,7

3. Vaajoensuu, Hannu                 962 100     8,3

   Havacment Oy                    266 500     2,3

   Vaajoensuu, Hannu                 528 000     4,5

   Vaajoensuu, Matias                  83 800     0,7

   Vaajoensuu, Petra                  83 800     0,7

4. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen     959 673     8,3

5. Perttunen, Sakari                 830 400     7,2

6. Pöllänen, Antti                  586 823     5,1

   Launimo, Essi                   100 208     0,9

   Pöllänen, Antti                  486 615     4,2

7. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap      547 713     5,0

8. Vakuutusosakeyhtiö Henki-sampo          550 000     4,7

9. Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto     300 000     2,6

10. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva         242 690     2,1

11. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas          226 000     1,9

12. Perttunen, Meimi                 215 400     1,9

13. Sijoitusrahasto Aktia Capital           210 863     1,8

14. Ahonen, Asko                   188 736     1,6

15. Basware Oyj                     90 300     0,8

16. Vaajoensuu, Sara                  83 700     0,7

17. Pavor Oy                      75 052     0,6

18. Tietoklusteri Oy                  74 600     0,6

19. Placeringsfonden Gyllenberg Small Firm       71 968     0,6

20. Sinkonen, Raija                   70 000     0,6

   20 suurinta omistajaa yhteensä        8 396 618    72,3

   Hallintarekisteröidyt yhteensä        1 192 054    10,3

   Muut                     2 021 052    17,4

   Yhteensä                   11 609 724  100,0

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit