BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2011-31.3.2011 (IFRS)

YHTEENVETO
Tammi-maaliskuu 2011: Vahva alku vuodelle 2011
 * Liikevaihto 26 058 tuhatta euroa (23 132 tuhatta euroa) - kasvu 12,7
  prosenttia
 * Liikevoitto 2 957 tuhatta euroa (2 136 tuhatta euroa) - kasvua 38,4
  prosenttia
 * Liikevoitto 11,3 prosenttia liikevaihdosta (9,2 %)
 * Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutus) kasvoi 48,6 prosenttia
 * Automatisointipalvelut-liiketoiminnan nykyisistä tuotannossa olevista
  sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuva osuus on
  arviolta 15,8 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuosineljännekseen 8,0 %
 * Jatkuvien tuottojen (Ylläpito ja Automatisointipalvelut) osuus
  liikevaihdosta 48,3 % (45,9 %)
 * Liiketoiminnan rahavirta 14 623 tuhatta euroa (11 115 tuhatta euroa)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,19 euroa (0,14 euroa) - kasvu 34,9
  prosenttia


Basware arvioi aiemman mukaisesti vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan yli 10
prosenttia. Vuoden 2011 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan yli 13 prosenttia
liikevaihdosta.


Luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT


                  1-3/  1-3/ Muutos,  1-12/
Tuhatta euroa            2011  2010    %  2010
----------------------------------------------------------------


Liikevaihto            26 058 23 132  12,7 103 094

EBITDA               4 169  3 373  23,6 18 604

Liikevoitto ennen IFRS3-poistoja  3 458  2 692  28,4 15 691

Liikevoitto            2 957  2 136  38,4 13 487

   % liikevaihdosta        11,3 %  9,2 %       13,1%

Tulos ennen veroja         2 930  2 142  36,8 13 325

Tilikauden tulos          2 268  1 582  43,3 10 331Oman pääoman tuotto, %      11,4 % 11,2 %       16,7%

Sijoitetun pääoman tuotto, %   14,7 % 14,1 %       20,1%

Likvidit varat *)         48 295 16 351  195,4 13 822

Nettovelkaantumisaste, %     -50,7 % -19,4 %      -15,3%

Omavaraisuusaste, %        71,0 % 59,1 %       73,3%Tulos/osake, euroa         0,19  0,14  33,9  0,90

Tulos/osake (laimennettu), euroa  0,19  0,14  34,9  0,89

Oma pääoma/osake, euroa       7,11  4,92  44,4  5,78


*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvaratRaportointi

Basware raportoi maantieteellisen jaon mukaiset toimintasegmentit, jotka ovat
Suomi, Skandinavia, Eurooppa ja Muut. Suomi-segmentissä raportoidaan Suomen,
Venäjän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen (pois lukien Australia) liiketoiminnat
sekä pääkonttoritoiminnot. Muut-segmentissä raportoidaan Pohjois-Amerikka ja
Australia.

Lisäksi yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
Tuotemyynti, Konsultointi, Ylläpito ja Automatisointipalvelut.  Baswaren
tuotemyynti koostuu hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P) -tuoteperheestä
ja vain Suomessa markkinoitavista talousohjaus- ja maksuautomaatiotuotteista.
Basware Automatisointipalvelut sisältävät paperilaskujen skannauspalvelut,
ostokatalogien välityksen, hankintasanomien välityksen, verkkolaskutuksen,
aktivointipalvelun ja Software as a Service (SaaS) -palvelut.


Yhtiö raportoi myös arvion Automatisointipalveluiden nykyisistä tuotannossa
olevista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuvasta
osuudesta. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden
pituisia tai toistaiseksi voimassa olevia.


Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo osavuosikatsauksesta:

"Vuoden ensimmäinen neljännes onnistui odotusten mukaisesti. Liikevaihtomme
kasvoi 12,7 prosenttia ja liikevoittomme parani peräti 38,4 prosenttia 2 957
tuhanteen euroon. Automatisointipalvelut kasvoi 48,6 prosenttia ja
Konsultointipalvelut kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vankasti 9,9
prosenttia edellisen vuoden vaimeaan alkuun verrattuna. Maantieteelliset alueet
kasvoivat kaikki tasaisesti. Jatkuvien tuottojen osuus (sisältää Ylläpidon ja
Automatisointipalvelut) oli yli 48 prosenttia yhtiön koko liikevaihdosta.
Kannattavuuden paranemiseen vaikutti osaltaan jatkuvien tuottojen vahva kasvu ja
henkilöstökasvun painottuminen Intiaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen suoritus
antaa hyvät lähtökohdat koko vuodelle.


Maaliskuussa julkistetussa The Forrester Wave TM: eProcurement Solution Q1 2011
-sähköisen hankintatoimen tutkimuksessa Basware saavutti toiseksi korkeimmat
arvosanat tutkimuksen kaikilla osa-alueilla, joita olivat strategia,
tuotetarjooma ja alueellinen kattavuus. Tämä on Baswarelle huomattava saavutus
kansainvälisessä vertailussa ja osoittaa tuote- ja palvelutarjoomamme
kilpailukyvyn kansainvälisillä markkinoilla."

Markkinanäkymät ja toimintaympäristö

Vuoden 2010 lopulla ja 2011 alussa julkaistujen markkina-arvioiden mukaan
ohjelmistopuolen markkinoiden on arvioitu kasvavan vuonna 2011 globaalisti 7,1
prosenttia ja Yhdysvalloissa 8,4 prosenttia. IT-palveluiden kokonaismarkkinoiden
on ennustettu kasvavan globaalisti 7,3 prosenttia ja 7,4 prosenttia
Yhdysvalloissa vuonna 2011.

Yritysostojen ja solmittujen partneruussopimusten määrä on lisääntynyt
markkinoilla. Näiden avulla markkinoilla toimivat yritykset pyrkivät
vahvistamaan toimittajaverkostoa ja laajentumaan maantieteellisesti.
Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden
nousevan alalla toimivien yritysten tarjoomassa.

Baswaren ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden
sekä tuotteiden ja palveluiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta.
Uuden sukupolven ohjelmistot tulevat parantamaan yhtiön kilpailukykyä pitkällä
aikavälillä. Automatisointipalvelut vaikuttaa positiivisesti kilpailukykyyn ja
lisää yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden ennustettavuutta sekä läpinäkyvyyttä
pitkällä aikavälillä.

Baswaren tavoitteena on nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi yhtiöksi
maailmassa.  Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva skannauspalvelu on suunnattu
myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan ulkopuolisille toimittajille ja ostajille,
mikä nostaa asiakaspotentiaalia. Verkkolaskutuksen käyttöaste on alhainen, mikä
luo hyvän pohjan Baswaren Automatisointipalveluiden kasvulle.

Vahvistaakseen kansainvälistä kasvua Basware nostaa yrityskauppojen merkitystä
strategiassaan ja organisaatiossaan. Yhtiö on ollut aktiivinen yritysostoissa ja
vahvisti toimintaa perustamalla uuden johtoryhmätasoisen yrityskaupoista
vastaavan toiminnon.

Offshoring-toiminnan merkitys kasvaa edelleen yhtiön strategiassa. Tuotekehitys
ja automatisointipalvelujen toiminta Basware Intian toimipisteessä on jo
onnistuneesti kasvanut merkittävään asemaan. Yhtiö kartoittaa offshoring-
toiminnan kehittämistä kannattavuuden parantamiseksi myös uusien
palveluliiketoimintojen ja sisäisten tukitoimintojen osalta. Lisäksi yhtiö
tutkii uusien maantieteellisten alueiden mahdollisuuksia offshoring-toiminnan
laajentamisessa.


Uusi julkistamismenettely


Finanssivalvonnan standardin 5.2b suosituksen mukaan Basware siirtyy uuteen
osavuosikatsausten julkistamismenettelyyn. Tällä tiedotteella julkistetaan
vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus, joka on pdf-liitteenä
ja myös luettavissa Baswaren internetsivulla osoitteessawww.basware.fi


Espoossa 13. huhtikuuta 2011

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, Basware Oyj
Puh. 040 501 8251

Tiedotustilaisuus

Basware järjestää tänään 13. huhtikuuta osavuosikatsausta käsittelevän
tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 11.00 Hotelli
Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Sihvo ja
talousjohtaja Mika Harjuaho kommentoivat vuosineljänneksen tapahtumia ja
tuloskehitystä. Tervetuloa. Basware järjestää analyytikoille puhelinkonferenssin
kello 15:00. Rekisteröityminen sähköpostitse: IR@basware.com


Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.Basware.fi
Liite: Basware_osavuosikatsaus_Q1_2011

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit