BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 (IFRS)

YHTEENVETO                                   

Tammi-kesäkuu (H1):                               
- Liikevaihto 34 814 tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa H1/2006) - kasvu 16 
prosenttia                                   
- Liikevoitto 4 182 tuhatta euroa (3 776 tuhatta euroa) - kasvu 11 prosenttia 
- Liikevoitto 12 prosenttia liikevaihdosta (13 %) 
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 45 prosenttia liikevaihdosta (42 %) -
kasvu 
24 prosenttia                                  
- Osakekohtainen tulos 0,22 euroa (0,25 euroa) 

Huhti-kesäkuu (Q2):                               
- Liikevaihto 17 776 tuhatta euroa (14 651 tuhatta euroa Q2/2006) - kasvu 21 
prosenttia                                   
- Liikevoitto 2 773 tuhatta euroa (1 247 tuhatta euroa) - kasvu 122 prosenttia 
- Liikevoitto 16 prosenttia liikevaihdosta (9 %) 
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 45 prosenttia liikevaihdosta (44 %) -
kasvu 
24 prosenttia                                  
- Osakekohtainen tulos 0,14 euroa (0,07 euroa) 

Vuoden 2007 näkymät: BasWare arvoi tilikauden liikevaihdon kasvun olevan 15-20 
prosenttia konsernin edellisen tilikauden liikevaihtoon verrattuna. Liikevoiton 
(EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta.         

Vuoden 2006 luvut on oikaistu vastaamaan lisenssimyynnin tuloutuksen      
tarkentuneita laskentaperiaatteita. Raportointi on kansainvälisten       
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukainen.                     


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta   | 4-6/2 | 4-6/20 | Muutos, | 1-6/20 | 1-6/20 | Muutos, | 1-12/20 |
| euroa    |  007 |   06 |    % |   07 |   06 |    % |   06 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto |  17 | 14 651 | 21,3 % | 34 814 | 30 083 | 15,7 % | 59 954 |
|       |  776 |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 2 773 | 1 247 | 122,3 % | 4 182 | 3 776 | 10,7 % |  8 078 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %      | 15,6 | 8,5 % |     | 12,0 % | 12,6 % |     | 13,5 % |
| liikevaihdo |   % |    |     |    |    |     |     |
| sta     |    |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto   | 2 840 | 1 287 | 120,6 % | 4 299 | 3 894 | 10,4 % |  8 287 |
| ennen    |    |    |     |    |    |     |     |
| veroja   |    |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 1 584 |  801 | 97,7 % | 2 468 | 2 795 | -11,7 % |  4 986 |
| voitto   |    |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman    | 14,2 | 7,8 % |     | 11,0 % | 17,8 % |     | 15,1 % |
| pääoman   |   % |    |     |    |    |     |     |
| tuotto, %  |    |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun | 25,2 | 12,4 % |     | 18,9 % | 24,3 % |     | 24,7 % |
| pääoman   |   % |    |     |    |    |     |     |
| tuotto, %  |    |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit  |  14 | 11 312 | 29,8 % | 14 683 | 11 312 | 29,8 % |  8 975 |
| varat *   |  683 |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaa | -31,0 | -24,8 |     | -31,0 | -24,8 |     | -18,4 % |
| ntumis­aste |   % |   % |     |   % |   % |     |     |
| , %     |    |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuu | 71,6 | 71,1 % |     | 71,6 % | 71,1 % |     | 77,5 % |
| saste, %  |   % |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | 0,14 |  0,07 | 97,2 % |  0,22 |  0,26 | -15,5 % |  0,45 |
| , euroa   |    |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | 0,14 |  0,07 | 98,8 % |  0,22 |  0,25 | -14,7 % |  0,44 |
| (laimennett |    |    |     |    |    |     |     |
| u), euroa  |    |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3,97 |  3,67 |  8,0 % |  3,97 |  3,67 |  8,0 % |  3,88 |
| pääoma/osak |    |    |     |    |    |     |     |
| e, euroa  |    |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat     
rahoitusvarat                                  

BasWaren toimitusjohtaja Ilkka Sihvo kommentoi osavuosikatsauksen julkistamisen 
yhteydessä:                                   

"Vuoden 2007 toinen neljännes onnistui BasWarelta kokonaisuutena hyvin. Sekä  
liikevaihto että liikevoitto kehittyivät positiivisesti. Lisenssimyynti kehittyi
katsauskaudella erinomaisesti ja kansainvälisen liiketoiminnan kasvu oli vahvaa.
Sen sijaan konsultointi- ja palvelutuottojen kasvu oli resurssivajeesta johtuen 
vaatimatonta ja jäi kolmeen prosenttiin."
                   
"BasWaren kansainvälinen liiketoiminta oli hyvässä kasvussa sekä omien     
operaatioiden että jälleenmyynnin osalta; Eurooppa segmentin kasvu oli 90    
prosenttia ja muiden alueiden segmentin kasvu 79 prosenttia. Katsauskauden   
aikana BasWare solmi kolme kumppanisopimusta Venäjällä ja myynti- ja      
markkinointitoimenpiteet DICOM Groupin kanssa Aasiassa aloitettiin. Lisäksi   
solmimme Pohjois-Amerikassa viisi jälleenmyyntisopimusta."           


RAPORTOINTI                                   

BasWare-konserni tarkensi tilinpäätöskäytäntöään edellisen tilinpäätöksen    
yhteydessä lisenssimyyntiä koskevan tuloutuksen ja myyntisaatavien osalta. Yhtiö
julkaisi oikaistut luvut vuosilta 2005 ja 2006 1. helmikuuta 2007.       
Tarkennettujen laskentaperiaatteiden mukaan laadittu tilinpäätös julkistettiin 
tilintarkastettuna 8.2.2007. BasWaren käsityksen mukaan tilinpäätöskäytännön  
tarkentumisella ei ole vaikutusta konsernin tuloksentekokykyyn jatkossa.    

Ensimmäisen vuosineljänneksen laskennassa myyntisaamisiin tehtiin viime vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,3 miljoonan euron luottotappiovaraus.    
Luottotappiovarauksen määrä on toisen vuosineljänneksen lopussa 880 tuhatta   
euroa.                                     

BasWare raportoi Software as a Service (SaaS) -tuotot jatkossa erillisinä    
toissijaisessa segmentissä. Software as a Service -tuotot pitävät sisällään   
lisenssi-, ylläpito- ja palvelutuottoja, jotka laskutetaan sopimukseen perustuen
kuukausittain. Software as a Service -sopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden
pituisia. Jatkossa yhtiö raportoi myös SaaS-sopimusten tulouttamattoman     
tilauskannan. Yhtiön SaaS-myynti on kasvussa, mikä laimentaa lisenssimyynnin  
kasvua lyhyellä aikavälillä.                          


LIIKEVAIHTO                                   

BasWare-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 16 prosenttia ja oli 34 814
tuhatta euroa (30 083 tuhatta euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto   
kasvoi 21 prosenttia ja oli 17 776 tuhatta euroa (14 651 tuhatta euroa).    

Yhtiön tuotemyynti kasvoi katsauskaudella 32 prosenttia ja oli 36 prosenttia (32
%) liikevaihdosta. Ylläpitotuotot kasvoivat 10 prosenttia ja muodostivat 29   
prosenttia (31 %) liikevaihdosta. Konsultointi- ja palvelutuotot kasvoivat 3  
prosenttia ja olivat 33 prosenttia liikevaihdosta. Katsauskaudella SaaS-myynti 
oli 2 prosenttia liikevaihdosta. SaaS-liiketoiminnan tulouttamaton tilauskanta 
oli katsauskauden lopussa 943 tuhatta euroa.                  

Huhti-kesäkuussa 34 prosenttia (29 %) liikevaihdosta muodostui omien tuotteiden 
myynnistä, ja lisenssimyynnin kasvu oli 42 prosenttia. Ylläpitotuotot      
muodostivat 30 prosenttia (32 %) ja niiden kasvu oli 14 prosenttia.       
Konsultointi- ja palvelutuotot olivat 34 prosenttia (39 %) liikevaihdosta ja  
niiden kasvu oli 7 prosenttia. SaaS-myynti oli toisella vuosineljänneksellä 2  
prosenttia liikevaihdosta.                           

Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli       
tammi-kesäkuussa 15 prosenttia (16 %) eli 1 913 tuhatta euroa. Huhti-kesäkuussa 
partnerien osuus tuotemyynnistä oli 13 prosenttia (7 %) eli 799 tuhatta euroa, 
mikä vastaa 10 prosenttia (5 %) kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdosta.  
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus BasWaren liikevaihdosta oli katsauskaudella 
45 prosenttia (42 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 24 prosenttia.    

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan      
(ensisijainen segmentti):                            
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 4-6/2 | 4-6/2 | Muutos | 1-6/20 | 1-6/20 | Muutos, | 1-12/20 |
| (tuhatta   |  007 |  006 |  , % |   07 |   06 |    % |   06 |
| euroa)    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi     |  12 | 9 732 |  26,1 | 24 333 | 20 734 |  17,4 | 41 028 |
|        |  276 |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinavia  | 3 859 | 4 393 | -12,2 | 7 889 | 7 672 |   2,8 | 14 698 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa   | 3 153 | 1 656 |  90,3 | 5 952 | 3 940 |  51,1 |  8 985 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut alueet  |  921 |  515 |  79,0 | 1 673 | 1 087 |  53,8 |  3 512 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segm. välinen |  -2 |  -1 |    | -5 033 | -3 351 |     | -8 269 |
| liikevaihto  |  432 |  645 |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni   |  17 |  14 |  21,3 | 34 814 | 30 083 |  15,7 | 59 954 |
| yhteensä   |  776 |  651 |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan:    

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 4-6/2 | 4-6/2 | Muutos | 1-6/20 | 1-6/20 | Muutos, | 1-12/20 |
| (tuhatta   |  007 |  006 |  , % |   07 |   06 |    % |   06 |
| euroa)    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi     | 9 827 | 8 211 |  19,7 | 19 187 | 17 386 |  10,4 | 32 557 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinavia  | 3 614 | 3 910 |  -7,6 | 7 543 | 7 111 |   6,1 | 14 129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa   | 3 161 | 2 105 |  50,2 | 5 992 | 4 666 |  28,4 |  9 421 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut alueet  | 1 174 |  425 | 176,5 | 2 092 |  920 |  127,3 |  3 848 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni   |  17 |  14 |  21,3 | 34 814 | 30 083 |  15,7 | 59 954 |
| yhteensä   |  776 |  651 |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


TULOSKEHITYS                                  

BasWaren liikevoitto nousi katsauskaudella 11 prosenttia ja oli 4 182 tuhatta  
euroa (3 776 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 12 prosenttia 
(13 %). Toisella vuosineljänneksellä BasWaren liikevoitto kasvoi 122 prosenttia 
ja oli 2 773 tuhatta euroa (1 247 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus       
liikevaihdosta oli 16 prosenttia (9 %).                     

Liikevoiton jakautuminen maantieteellisesti varojen sijainnin mukaan      
(ensisijainen segmentti):                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 4-6/2 | 4-6/2 | Muutos | 1-6/20 | 1-6/20 | Muutos, | 1-12/20 |
| (tuhatta   |  007 |  006 |  , % |   07 |   06 |    % |   06 |
| euroa)    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi     | 3 837 | 2 071 |  85,3 | 7 152 | 5 557 |  28,7 | 12 314 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinavia  | -207 |  305 | -167,7 |  -436 |  146 | -399,0 |   -45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa   | -347 | -848 |  59,0 | -1 526 | -1 342 |  -13,8 | -2 831 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut alueet  | -495 | -265 | -87,1 |  -978 |  -554 |  -76,5 | -1 297 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segm. välinen |  -15 |  -16 |    |  -31 |  -31 |     |   -62 |
| liikevoitto  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni   | 2 773 | 1 247 | 122,3 | 4 182 | 3 776 |  10,7 |  8 078 |
| yhteensä   |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiön kiinteät kulut olivat katsauskaudella 28 750 tuhatta euroa (24 001    
tuhatta euroa) ja ne ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan   
verrattuna 20 prosenttia. Kiinteät kulut pitävät sisällään myyntisaamisiin   
tehdyn 880 tuhannen euron luottotappiovarauksen. Kiinteistä kuluista      
henkilöstökuluja 67 prosenttia eli 19 203 tuhatta euroa (16 969 tuhatta euroa). 
Toisella vuosineljänneksellä kiinteät kulut olivat 14 496 tuhatta euroa (12 288 
tuhatta euroa).                                 

Tuotekehitysmenot olivat 6 344 tuhatta euroa (5 445 tuhatta) euroa, joista   
katsauskaudelle on aktivoitu                          
1 013 tuhatta euroa (1 117 tuhatta euroa) eli 16                
prosenttia (21 %). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 453 tuhatta 
euroa (161 tuhatta euroa). Toisella vuosineljänneksellä tuotekehitysmenot olivat
3 252 tuhatta euroa (2 806 tuhatta euroa).                   

Yhtiön rahoitustuotot ja -kulut olivat 117 tuhatta euroa. Yhtiön tulos ennen  
veroja oli 4 299 tuhatta euroa                         
(3 894 tuhatta euroa) ja katsauskauden voitto oli 2 468 tuhatta euroa (2 795  
tuhatta euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,26 euroa) 
osakkeelta.                                   

Toisen vuosi­neljänneksen voitto ennen veroja oli 2 840 tuhatta euroa (1 287  
tuhatta euroa) ja voitto oli                          
1 584 tuhatta euroa (801 tuhatta euroa).                    
Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,07 euroa) osakkeelta.          

Tehdyt liikehuoneistojen kaupat parantavat BasWare-konsernin toisen       
vuosineljänneksen tulosta kertaluonteisesti yhteensä 439 tuhannella eurolla.  


RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

BasWare-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 63 593 tuhatta  
euroa (58 655 tuhatta euroa). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 14 683   
tuhatta euroa (11 312 tuhatta euroa), joista rahavarojen osuus oli 7 805 tuhatta
euroa (5 439 tuhatta euroa) ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien 
rahoitusvarojen osuus oli 6 878 tuhatta euroa (5 873 euroa).          

Omavaraisuusaste oli 71,6 prosenttia (71,1 %) ja nettovelat suhteessa omaan   
pääomaan (gearing) -31,0 % (-24,8 %). Korollisia velkoja oli 552 tuhatta euroa 
(990 tuhatta euroa), josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli 422 tuhatta euroa 
(445 tuhatta euroa). Katsauskauden sijoitetun pääoman tuotto oli 18,9 prosenttia
ja oman pääoman tuotto 11,0 prosenttia.                     

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 6 090 tuhatta euroa (6 568 tuhatta 
euroa). Investointien rahavirta oli 1 409 tuhatta euroa (-4 766 tuhatta euroa). 

Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat kasvun     
vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista, olivat        
katsauskaudella 368 tuhatta euroa (450 tuhatta euroa). Bruttoinvestoinnit    
pysyviin vastaaviin, jotka sisältävät edellisten lisäksi aktivoidut       
tuotekehitysmenot, olivat yhteensä 1 649 tuhatta euroa (23 501 tuhatta euroa,  
sisältää Analysten yritysoston).                        

Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 921 tuhatta euroa (670 tuhatta euroa). 
Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole.               


TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET                         

BasWaren tuotekehitysmenot olivat katsauskauden aikana 6 344 tuhatta euroa (5  
445 tuhatta euroa) ja ne vastasivat 18 prosenttia (18 %) liikevaihdosta. Menot 
kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 17 prosenttia (76 
%).                                       

Tuotekehitys on keskitetty Ohjelmistotuotannon liiketoiminta-alueeseen, jossa  
työskenteli kesäkuun 2007 lopussa 140 henkilöä (136 henkilöä).         

BasWaren tuotevalikoimaa kehitettiin suunnitelmien mukaisesti voimakkaasti   
eteenpäin toisella vuosineljänneksellä. Neljänneksen aikana julkaistiin uudet  
versiot täsmäytyksen lisäarvotuotteista (BasWare Order Matching ja BasWare   
Contract Matching) sekä BasWare KPI Reporting Tool -raportointyökalusta.    
Hankintojen hallinnan (BasWare Purchase Management) ja matkahallinnan (BasWare 
Travel & Expense Management) ohjelmistoista julkaistiin myös uudet versiot   
neljänneksen aikana.                              

Vuoden toisella puoliskolla julkaistava kilpailutustuote BasWare RFx Management 
asennettiin neljänneksen aikana pilottiasiakkaalle. BasWare Mobile- ja BasWare 
Portal -lisäarvotuotteiden ensimmäiset asiakastoimitukset toteutuivat      
neljänneksen aikana.                              

Sähköisen laskujenkäsittelyn ja hankintojen hallinnan ohjelmistoista      
valmistuivat kauden aikana ensimmäiset Unicode-merkistöstandardia tukevat    
versiot Aasian ja Tyynenmeren markkinoille.                   

Talousohjauksen tuotteiden osalta julkaistiin uusi kansainvälinen versio    
konsernilas­ken­nan (BasWare Group Consolidation) ohjelmistoon liittyvästä   
FAS/IFRS-paketista. Uudelle kansainväliselle versiolle on ollut eniten kysyntää 
Venäjällä, jossa tuotetta myydään nimellä BasWare IFRS Consolidation.      


HENKILÖSTÖ                                   

BasWaren henkilöstömäärä oli keskimäärin 550 (506) toisella vuosineljänneksellä 
ja katsauskauden lopussa 559 (507) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi edellisen 
vuoden vastaavaan kauden loppuun verrattuna 10 prosenttia ja nousi miltei 5   
prosenttia kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun verrattuna.     

Ulkomaan yksiköissä työskentelevien osuus henkilöstöstä on hieman noussut    
verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Kauden lopussa 35 prosenttia (33 %)  
BasWaren henkilöstöstä työskenteli Suomen ulkopuolella ja 65 prosenttia (67 %) 
Suomessa.                                    

Henkilöstön keski-ikä on 35,5 (35,4) vuotta. Henkilöstöstä 35 prosenttia on   
suorittanut ylemmän ja 42 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon. Naisia on 29 
prosenttia ja miehiä 71 prosenttia henkilöstöstä.                

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava    
bonusohjelma. Lisäksi katsauskaudella oli voimassa kaksi optio-ohjelmaa     
konsernin avainhenkilöille ja ylimmän johdon osakesidonnainen          
palkitsemisjärjestelmä.                             

Henkilöstön jakautuminen maantieteellisesti:                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö   | 4-6/ | 4-6/ | Muutos |  1-6/ |  1-6/ | Muutos | 1-12/ |
| (työsuhteessa  | 2007 | 2006 |  , % |  2007 |  2006 |  , % |  2006 |
| keskimäärin)  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi      |  361 |  343 |  5,3 |  357 |  348 |  2,6 |  346 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinavia   |  97 |  87 |  10,7 |   95 |   87 |  8,8 |   89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa    |  69 |  61 |  14,3 |   67 |   59 |  14,5 |   62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut alueet   |  23 |  15 |  47,8 |   22 |   15 |  54,0 |   17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    |  550 |  506 |  8,6 |  541 |  509 |  6,3 |  513 |
| yhteensä    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKETOIMINTA                                  

Yleinen taloudellinen tilanne on edelleen suhteellisen hyvä BasWaren      
päämarkkina-alueilla. IT-markkinoiden on tutkimuslaitosten ennusteiden mukaan  
arvioitu kasvavan noin 5-7 prosenttia vuosivauhdilla Pohjoismaissa,       
Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. BasWaren ohjelmistojen kilpailukyvyn voidaan
arvioida hieman parantuneen. Puolueettoman tutkimuslaitoksen Forrester     
Researchin tekemässä raportissa BasWare mainitaan merkittävänä uutena toimijana 
sähköisten hankintaratkaisujen kansainvälisillä markkinoilla, jolla yhtiö    
mainitaan yhdeksi maailman viidestä johtavasta ratkaisutoimittajasta.      
Forresterin arvion mukaan BasWare on ostolaskujen käsittelyjärjestelmien johtava
toimittaja (liikevaihto ja asennuskanta) maailmassa.              

Yhtiön sähköinen liiketoiminta (Enterprise Purchase to Pay) kasvoi       
katsauskaudella 15 prosenttia ja edustaa 87 prosenttia (88 %) koko       
liikevaihdosta. Toisella neljänneksellä kasvu oli 21 prosenttia. Hankintatoimen 
ratkaisujen kysyntä on yhtiön arvion mukaan vilkastumassa. Ostolaskujen     
automaattisen käsittelyratkaisujen ja matkahallintojärjestelmien kysyntä on   
pysynyt vakaana.                                

Konsernin sähköisen liiketoiminnan uusia asiakkaita ovat muun muassa Espoon   
kaupunki, Raskone Oy, Suomen Terveystalo Oyj ja Tapiola Pankki Suomessa, DW   
Beton GmbH ja Keramag - Keramische Werke Aktiengesellschaft Saksassa, Martinair 
Hollannissa, Rolls-Royce Marine AS Norjassa ja Gannett Co Yhdysvalloissa.    
Lisäksi BasWare laajensi yhteistyötään Neste Oilin kanssa sopimalla       
merkittävästä ohjelmistokokonaisuuden kaupasta yhtiön palvelukeskukselle.    

Talousohjauksen liiketoiminta (Financial Management) kasvoi katsauskaudella 22 
prosenttia ja oli 13 prosenttia (12 %) yhtiön liikevaihdosta. Toisella     
vuosineljänneksellä kasvu oli 23 prosenttia. BasWare ilmoitti 6. kesäkuuta 2007 
yhtiöittävänsä talousohjauksen liiketoimintayksikkönsä. Talousohjauksen     
ohjelmistojen kysyntä erityisesti liiketoiminnan suunnittelun ja analysoinnin  
ratkaisujen osalta on ollut kohtuullinen. Yksikön uusia asiakkaita Suomessa ovat
muun muassa Suomen Terveystalo Oyj ja Espoon kaupunki. Talousohjauksen     
liiketoiminta teki katsauskaudella markkina-avauksen myös Venäjän markkinoille. 
Ensimmäinen asiakas Venäjällä on pietarilainen LSR Group.            
	                                        
Pohjoismaissa toimivan verkkolaskutusyksikön (BasWare Einvoices Oy)       
katsauskauden laskuvolyymin kasvu oli 42 prosenttia ja se tuli pääsääntöisesti 
kotimaasta. Palvelun kautta välitettiin huhti-kesäkuussa kaikkiaan noin 1,7   
miljoonaa laskua ja laskuvolyymi kasvoi vuosineljänneksen aikana 39 prosenttia 
edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä ja kuusi prosenttia edellisestä    
neljänneksestä. Uusia asiakassopimuksia saatiin toisella vuosineljänneksellä 62 
kappaletta, joista 27 prosenttia kertyi kansainvälisestä liiketoiminnasta.   
Verkkolaskujen välityksestä solmittiin uudet operaattoriyhteistyösopimukset   
Handelsbankenin, Ålandsbankenin ja WM Data A/S:n kanssa. Lisäksi BasWare    
Einvoices Oy liittyi Norjan B2B connect -operaattorifoorumin          
perustajajäseneksi.                               


Jälleenmyyntikanava ja yhteistyökumppanit                    

Jälleenmyynti kumppanien kautta on keskeinen osa kansainvälistä liiketoimintaa. 
Kumppanitoiminnan painopiste vuoden toisella neljänneksellä oli uusien     
asiakassopimusten solmimisessa, uusien kumppaneiden rekrytoimisessa ja     
kumppanimarkkinoinnin tehostamisessa.                      

BasWaren käynnistämät epäsuoran jakelukanavan kehittämiseen liittyvät      
toimenpiteet ovat käynnissä myös Venäjällä ja Aasiassa. Sähköisen liiketoiminnan
ohjelmistojen osalta uudet kumppanit Venäjällä ovat Manzana Group sekä XEROX  
Russia ja taloushallinnon ohjelmistojen osalta Navicon. Aasiassa DICOM Group  
aloitti BasWaren sähköisen liiketoiminnan ratkaisujen jälleenmyyjänä.      

Vuoden toisen neljänneksen aikana kumppanitoiminnasta vastaavaa organisaatiota 
järjestettiin uudelleen. Tällä pyritään tehostamaan globaalien myynti- ja    
kumppaniohjelmien toimeenpanoa maayksiköissä sekä keskittämään omat       
kanavaresurssit toimimaan BasWaren avainkumppaneiden kanssa.          

Vuoden toisen neljänneksen aikana allekirjoitettiin yhdeksän uutta       
jälleenmyyjäsopimusta, joista Itesoft Ranskassa, RR Donnelley Sveitsissä,    
Manzana Group ja XEROX Russia Venäjällä sekä XEROX USA, XEROX Kanada, Velocity 
Technology Solutions, RPI Consultants ja Tallega Pohjois-Amerikassa.      

BasWare on solminut globaalin yhteistyösopimuksen tunnistus- ja         
tallennusohjelmistoja kehittävän DICOM Groupin kanssa. Yhteistyön myötä BasWaren
sähköisen liiketoiminnan tuoteperhe täydentyy DICOM Groupin kehittämillä Ascent®
Capture sekä Ascent® Xtrata Pro -sovelluksilla. Toisaalta DICOM Group toimii  
jakelukanavana BasWaren sähköisen liiketoiminnan tuotteille. Neljänneksen aikana
Kofax Yhdysvalloissa ja DICOM Aasiassa edistivät BasWaren tuotteiden myyntiä.  

BasWarella oli vuosineljänneksen lopussa kansainvälisiä jälleenmyyjiä yhteensä 
63, jotka toimivat 33 maassa. Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa BasWarella
on 40 partneria. BasWarella on myös laaja jälleenmyyntiverkosto Suomessa.    

Jälleenmyyntitoiminnan netto-osuus tuotemyynnin liikevaihdosta oli       
tammi-kesäkuussa 15 prosenttia (16 %) eli 1 913 tuhatta euroa. Huhti-kesäkuussa 
partnerien osuus tuotemyynnistä oli 13 prosenttia (7 %) eli 799 tuhatta euroa. 

Pohjoismaat                                   

BasWaren toiminta Pohjoismaissa koostuu emoyhtiöön kuuluvista sähköisen     
liiketoiminnan ja talousohjauksen yksiköistä Suomessa ja keskitetysti johdetusta
Skandinavian (Ruotsi, Tanska ja Norja) yksiköstä. Pohjoismaissa myydään BasWaren
kaikkia sähköisen liiketoiminnan ja talousohjauksen tuotteita, lukuun ottamatta 
maksuliikennetuotteita, jotka ovat toistaiseksi myynnissä vain Suomessa.    

Myynti- ja muuta liiketoimintaa hoidetaan Pohjoismaissa pääosin oman      
organisaation voimin. Maksuliikennetuotteita myydään Suomessa myös 28      
jälleenmyyjän ja 17 ASP-palveluntarjoajan kautta. Ruotsissa toimii kaksi    
sähköisen liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjää ja Islannissa yksi sähköisen 
liiketoiminnan tuotteiden jälleenmyyjä.                     

Kokonaisuutena BasWaren liiketoiminta Pohjoismaissa ylitti toiselle       
vuosineljännekselle asetetut tavoitteet. Yksiköt Suomessa ja Skandinaviassa   
ylittivät tavoitteensa. Myös talousohjauksen yksikkö ylitti tavoitteensa.    
Liikevaihdon kasvu Suomi-segmentissä oli 26 prosenttia. Skandinavia-segmentissä 
neljänneksen liikevaihto laski 12 prosenttia, mutta katsauskauden liikevaihto  
kasvoi kolme prosenttia.                            


Eurooppa                                    

Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa BasWarella on tytäryhtiöt Hollannissa, 
Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Näiden lisäksi partneritoiminta on 
käynnissä 10 muussa maassa. Neljä uutta jälleenmyyjää aloitti vuosineljänneksen 
aikana. Yhteensä alueella on nyt 40 jälleenmyyjää.               

Kokonaisuutena Euroopan liiketoiminta-alue jäi lievästi vuosineljännekselle   
asetetusta tavoitteesta. Alueen liikevaihto kasvoi 90 prosenttia        
huhti-kesäkuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Myynti  
kertyi edelleen pääosin ostolaskujen käsittelyjärjestelmästä. Hollanti ylitti  
vuosineljänneksen tavoitteensa selvästi. Iso-Britannia ja Ranska jäivät     
tavoitteestaan. Saksa jäi lievästi tavoitteestaan.               

                                        
Muut alueet                                   

Muut alueet -segmentti kasvoi huhti-kesäkuussa 79 prosenttia edellisen vuoden  
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.                       

Euroopan ulkopuolella BasWarella on Yhdysvalloissa tytäryhtiö, joka keskittyy  
sähköisen liiketoiminnan tuotteiden myyntiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa.    
Lisäksi alueella aloitti neljänneksen aikana viisi uutta jälleenmyyjää. BasWare,
Inc.:n toiminta jäi neljännekselle asetetusta tavoitteesta.           

Muiden Euroopan ulkopuolisten alueiden eli lähinnä Australian myynti hoidetaan 
jälleenmyyjien kautta. Alueella toteutunut liikevaihto, joka kirjautuu     
segmenttiraportoinnissa osaksi Suomen emoyhtiön myyntiä, jäi vuosineljänneksen 
tavoitteestaan.                                 


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT                           

BasWare Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 440 437,20 euroa ja    
osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11 468 124 kappaletta. Osakkeiden       
kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,30 euroa osakkeelta.              


Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.2.2007 päätetyt hallituksen valtuutukset   

Valtuutus päättämään osakeanneista                       

Yhtiön hallitus voi päättää enintään 2 293 624 uuden osakkeen antamisesta ja  
enintään 1 146 812 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä 
tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.            

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan  
luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja     
yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen
tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy.            

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa optio- ja muita erityisiä oikeuksia,   
jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa  
olevia omia osakkeita, joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai   
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.     

Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle  
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle 
valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden 
lukumäärän kanssa enintään 1 146 812 osaketta.                 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään 
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.           

Valtuutus on voimassa 31.3.2008 saakka.                     

Omien osakkeiden hankkiminen                          

Yhtiön hallitus voi päättää enintään 1 146 812 oman osakkeen hankkimisesta.   
Helsingin Pörssistä hankittavat omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä 
tai luovuttaa edelleen. Hankintavaltuutus on voimassa 31.3.2008 saakka.     


Valtuutus päättämään ylimääräisestä osingonjaosta                

Yhtiön hallitus voi päättää enintään 1 000 000 euron suuruisesta ylimääräisestä 
osingosta, joka toteutettaisiin yhtiön voitonjakokelpoisista varoista.     

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.       
Optio-ohjelmat                                 

Optio-ohjelma 2006                               

Optio-ohjelma 2006:n perusteella voidaan antaa konsernin palveluksessa oleville 
avainhenkilöille enintään 300 000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa    
merkitsemään yhden BasWare Oyj:n osakkeen. Optiotodistukset on jaettu kolmeen  
sarjaan, joilla osakkeiden merkintäajat ovat 1.4.2008-31.3.2009,        
1.4.2009-31.3.2010 ja 1.4.2010-31.3.2011. Osakkeiden merkintähinta vastaa yhtiön
osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa porrastetusti vuosien 2006, 2007
ja 2008 tammi-maaliskuussa.                           

Optio-ohjelma 2007                               

Yhtiö antaa optio-oikeudet osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen  
BasWare Oyj:n hallituksen määräämille BasWare-konsernissa toistaiseksi ja ei  
osa-aikaisesti palveluksessa oleville avainhenkilöille lisäämään heidän     
sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Osa optiotodistuksista annetaan BasWare  
Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annettavaksi myöhemmin konsernin    
palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille.      
                                         
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on   
tarkoitettu osaksi konsernin kannustusjärjestelmää, ja siihen on näin ollen   
katsottava olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.          
                                         
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksien hyväksyminen tapahtuu  
Yhtiön hallituksen määräämänä aikana ja ilmoittamalla tavalla.  Optio-oikeudet 
jaetaan hallituksen päättämällä tavalla konsernin henkilöstöön ja johtoon    
kuuluville.                                   
                                         
BasWare Oyj antaa optio-oikeuksista enintään 200 000 optiotodistusta, joista 100
000 merkitään kirjaimella D ja 100 000 kirjaimella E. Optiotodistukset lasketaan
liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.  Kukin optiotodistus oikeuttaa sen    
haltijan merkitsemään yhden (1) BasWare Oyj:n osakkeen.             
                                         
Osakkeen merkintähinta merkitään 0,30 euron osalta Yhtiön osakepääomaan ja   
ylimenevältä osalta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon BasWare Oyj:n   
osakepääoma voi nousta merkintöjen seurauksena enintään 200 000 uudella     
osakkeella eli 60 000 eurolla.                         
                                         
Osakkeiden merkintäaika on                           
- optiotodistuksella D 1.4.2009 - 31.3.2010,                  
- optiotodistuksella E 1.4.2010 - 31.3.2011                   
                                         
Merkintähinta vastaa                              
- optiotodistus D:lle Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa  
tammi-maaliskuussa vuonna 2007                         
- optiotodistus E:lle Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskiarvoa  
tammi-maaliskuussa vuonna 2008                         
                                         
Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden  
osuus on yhteensä enintään 1,71 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista  
äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen.              


Osakekurssi ja -vaihto                             

Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 14,00 euroa (15,25 euroa), alin 
10,48 euroa (11,21 euroa) ja päätöskurssi 12,25 euroa (13,75 euroa).      
Katsauskauden keskikurssi oli 12,19 euroa (13,35 euroa).            

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 1 597 569 kappaletta (3 628 803 kpl),
mikä vastaa 14 prosenttia (33 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan  
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.6.2007 oli 140 485 tuhatta euroa 
(156 039 tuhatta euroa).                            

Osakkeenomistajat                                

Yhtiöllä oli kesäkuun 30. päivänä 18 459 (20 651) osakkeenomistajaa       
hallintarekisterit (10 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen   
osuus oli 14,4 prosenttia kokonaisosakemäärästä.                

Katsauskauden aikana yhtiölle ei jätetty liputusilmoituksia.          


YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                   

Tilinpäätöksen 2006 yhteydessä on laajemmin selostettu yhtiön toimintaan    
liittyviä riskejä. BasWaren riskien hallintamallin mukaisesti riskit      
luokitellaan kuuteen ryhmään, jotka ovat liiketoiminta-, tuote-, henkilöstö-,  
lainopilliset, taloudelliset ja tietoturvariskit. BasWare ottaa riskejä, jotka 
luontaisesti kuuluvat strategiaan ja tavoitteisiin. Näitä riskejä hallitaan ja 
pienennetään eri tavoin.                            

BasWaren lähiajan riskeihin ja epävarmuustekijöihin on luettavissa se, että   
konsultointiresurssien saatavuus saattaa hidastaa palveluliiketoiminnan kasvua. 
Lisäksi lisenssikauppojen muuttuminen jatkuvaksi laskutukseksi eli nk. Software 
as a Service (SaaS) -palveluksi vaikuttaa jossakin määrin lyhyen aikavälin   
liikevaihdon kasvuun.                              

Muilta osin BasWaren riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut    
katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia.                   


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Yritysohjelmistojen maailmanlaajuisten markkinoiden on tutkimuslaitosten    
arvioissa laskettu kasvavan lähivuosina noin 5-7 prosentin vuosivauhdilla.   
Paikallinen kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella ylittää jopa 12 prosenttia   
vuodessa. BasWare toimii sähköisen hankinnan ja ostolaskujen käsittelyn     
alueella, minkä arvioidaan kasvavan yritysohjelmistomarkkinaa nopeammin.    

Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat edustavat kaikkiaan noin kolmea neljäsosaa    
yritysohjelmistomarkkinasta. Laskujen käsittelyn ja hankintojen hallinnan   
sähköiset ratkaisut ovat näillä markkina-alueilla vasta elinkaarensa alussa.  

Hankintojen hallinnan ja laskujen sähköisen käsittelyn markkinat ovat      
kilpailutilanteeltaan heterogeeniset. Voimakas kasvu voi houkutella markkinoille
lisää kilpailijoita. Ala konsolidoituu ja tämän kehityksen on ennustettu    
vahvistuvan tulevaisuudessa. Globaalissa tarkastelussa BasWare on keskikokoinen 
ohjelmistotalo sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna.      

BasWaren suorat kilpailijat ovat pääsääntöisesti paikallisesti toimivia ja usein
pienempiä yrityksiä. Dokumenttien hallinta-, skannaus- ja kierrätysjärjestelmien
kehittäjät kilpailevat BasWaren kanssa erityisesti ostolaskujen         
käsittelyratkaisujen osalta. Kilpailevia ratkaisuja ovat myös          
toiminnanohjausjärjestelmiin (Enterprise Resource Planning, ERP) rakennettavat 
räätälöidyt ratkaisut.                             

Ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen hyvä uusien lisäarvotuotteiden ja    
tuotteiden muodostaman integroidun kokonaisuuden ansiosta. Johtavan       
tutkimusyhtiön Forrester Researhin mukaan BasWare on maailman johtava      
ostolaskujen sähköisten käsittelyratkaisujen toimittaja ja hankintojen hallinnan
alueella yksi maailman viidestä johtavasta ratkaisutoimittajasta.       

Yhtiön kansainvälinen kasvu perustuu yhtiön oman myynti- ja           
markkinointitoiminnan panostuksiin sekä jälleenmyyntitoimintaan. Epäsuoran   
jakelukanavan kehittämistä jatketaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, Venäjällä
ja Aasiassa. Skandinaviassa painopiste on kannattavuudessa ja kasvua tukee   
yhtiön laajentunut tuotevalikoima. Suomessa painopiste on kannattavuudessa ja  
maltillinen kasvu toteutuu pääosin hankintojen hallinnan alueelta.       

BasWare on täydentänyt orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yhtiö jatkaa     
yritysostokohteiden kartoittamista vuoden 2007 aikana. Yritysostojen avulla   
voidaan laajentaa yhtiön jakelukanavaa ja täydentää tuotevalikoimaa. Niillä on 
myös mahdollista vahvistaa yhtiön asemaa verkkolaskumarkkinoilla.        

Vuonna 2007 BasWare arvioi tilikauden liikevaihdon kasvun olevan 15-20     
prosenttia konsernin edellisen tilikauden liikevaihtoon verrattuna. Liikevoiton 
(EBIT) arvioidaan olevan noin 10-15 prosenttia liikevaihdosta.         


Espoossa 12. heinäkuuta 2007                          

BASWARE OYJ                                   
Hallitus                                    


Lisätietoja                                   
Toimitusjohtaja Ilkka Sihvo, BasWare Oyj                    
Puh. (09) 8791 7251 tai 040 501 8251                      

Tiedotustilaisuus                                

BasWare järjestää tänään 12. heinäkuuta osavuosikatsausta käsittelevän     
tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 10.30 hotelli Kämpin 
Paavo Nurmi -huoneessa Helsingissä. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Ilkka 
Sihvo kommentoi vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä. Tervetuloa.   


Jakelu                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.basware.fi                                 
KONSERNIN TULOSLASKELMA                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa | 1.4.-3 | 1.4.-3 | Muut | 1.1.-30 | 1.1.-30 | Muuto | 1.1.-31 |
|        | 0.6.20 | 0.6.20 | os, | .6.2007 | .6.2006 | s, % | .12.200 |
|        |   07 |   06 |  % |     |     |    |    6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |    |    |   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO  | 17 776 | 14 651 | 21,3 | 34 814 | 30 083 | 15,7 | 59 954 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna |  752 |   61 |  1 |   767 |   102 | 650,4 |   177 |
| n muut tuotot |    |    | 125, |     |     |    |     |
|        |    |    |  7 |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit  |  -662 |  -689 | -3,9 | -1 482 | -1 467 |  1,0 | -2 593 |
| ja palvelut  |    |    |   |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuu | -9 961 | -8 710 | 14,4 | -19 203 | -16 969 | 13,2 | -32 953 |
| ksista    |    |    |   |     |     |    |     |
| aiheutuneet  |    |    |   |     |     |    |     |
| kulut     |    |    |   |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja  |  -597 |  -488 | 22,2 | -1 168 |  -942 | 24,1 | -2 033 |
| arvonalentumi |    |    |   |     |     |    |     |
| set      |    |    |   |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna | -4 536 | -3 578 | 26,8 | -9 546 | -7 032 | 35,8 | -14 474 |
| n muut kulut |    |    |   |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 2 773 | 1 247 | 122, |  4 182 |  3 776 | 10,7 |  8 078 |
|        |    |    |  3 |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuoto |   79 |   48 | 63,8 |   140 |   186 | -24,8 |   308 |
| t       |    |    |   |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut |  -12 |   -8 | 37,6 |   -23 |   -69 | -67,0 |   -99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen | 2 840 | 1 287 | 120, |  4 299 |  3 894 | 10,4 |  8 287 |
| veroja    |    |    |  6 |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   | -1 256 |  -486 | 158, | -1 831 | -1 099 | 66,7 | -3 301 |
|        |    |    |  5 |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN  | 1 584 |  801 | 97,7 |  2 468 |  2 795 | -11,7 |  4 986 |
| VOITTO    |    |    |   |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake  |  0,14 |  0,07 | 97,2 |  0,22 |  0,26 | -15,5 |  0,45 |
| (laimentamato |    |    |   |     |     |    |     |
| n), euroa   |    |    |   |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake  |  0,14 |  0,07 | 98,8 |  0,22 |  0,25 | -14,7 |  0,44 |
| (laimennettu) |    |    |   |     |     |    |     |
| , euroa    |    |    |   |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       Osakkeiden |    |   |     |     |    |     |
|     keskimääräinen |    |   |     |     |    |     |
|       lukumäärä: |    |   |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -       | 11 468 |   11 |   | 11 468 |   10 |    |   11 |
| laimentamaton |  124 | 346 60 |   |   124 | 889 344 |    | 172 612 |
|        |    |   7 |   |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennettu |   11 |   11 |   | 11 468 | 10 986 |    | 11 221 |
|        | 468 12 | 442 66 |   |   124 |   222 |    |   052 |
|        |   4 |   4 |   |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNITASE                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa       | 30.6.2007 | 30.6.2006 | Muutos, % | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet   |  10 390 |   9 428 |    10,2 |   9 980 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo         |  18 529 |  18 350 |    1,0 |   18 477 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet   |    875 |    962 |    -9,1 |    784 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet          |      |     3 |   -100,0 |      |
| omistusyhteysyrityksissä  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat     |    38 |   2 612 |   -98,6 |   2 612 |
| sijoitukset        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset myynti- ja  |    12 |    12 |    -0,5 |     0 |
| muut saamiset       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen       |   2 854 |   3 588 |   -20,4 |   3 501 |
| verosaaminen        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    |  32 698 |  34 952 |    6,5 |   35 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus      |    21 |    14 |    46,9 |     20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut   |  15 993 |  12 262 |    30,4 |   13 018 |
| saamiset          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaaminen      |    199 |    112 |    78,0 |    192 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon       |   6 878 |   5 873 |    17,1 |   5 963 |
| tulosvaikutteisesti    |      |      |      |      |
| kirjattavat rahoitusvarat |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat         |   7 805 |   5 439 |    43,5 |   3 012 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    |  30 895 |  23 700 |    30,4 |   22 204 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ       |  63 593 |  58 655 |    8,4 |   57 558 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma        |   3 440 |   3 404 |    1,1 |   3 440 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto      |  33 127 |  32 444 |    2,1 |   33 127 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja  |    540 |    540 |    0,0 |    540 |
| muut rahastot       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |    355 |    381 |    -7,0 |    235 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat   |   8 015 |   4 915 |    63,1 |   7 176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus      |    68 |      |      |     88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma         |  45 545 |  41 685 |    9,3 |   44 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka  |   1 328 |   1 457 |    8,9 |   1 462 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma  |    130 |    545 |   -76,2 |    329 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat    |   1 458 |   2 001 |    27,1 |   1 791 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT    |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma  |    422 |    445 |    -5,1 |    428 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat  |  15 215 |  13 738 |    10,8 |   9 957 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelka       |    952 |    786 |    21,1 |    775 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat    |  16 590 |  14 969 |    10,8 |   11 160 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT    |  63 593 |  58 655 |    8,4 |   57 558 |
| YHTEENSÄ          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa  | Osake- | Yliku | Muut | Muunt | Voittov | Vähem | Yhteens |
|         | pääoma | rssi- | rahas | o-ero | arat  | mistö | ä    |
|         |    | rahas | tot  | t   |     | osuus |     |
|         |    | to  |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA   | 2 963 |  15 |   0 | -203 |  3 527 |    | 21 296 |
| 1.1.2006    |    |  010 |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron   |    |    |    |  584 |  -256 |    |   328 |
| muutos     |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt    |    |    |    |    |   -81 |    |   -81 |
| optiot     |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan |     |     |    |  584 |  -337 |    |   247 |
| suoraan     |    |    |    |    |     |    |     |
| kirjatut    |    |    |    |    |     |    |     |
| nettovoitot ja |    |    |    |    |     |    |     |
| -tappiot    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    |    |    |    |  2 795 |    |  2 795 |
| voitto     |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvoitot |     |     |    |  584 |  2 458 |    |  3 042 |
| ja -tappiot   |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |    |    |    |    | -1 070 |    | -1 070 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusmerkintä   |  441 |    |  540 |    |     |    |   981 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt    |    |  190 |    |    |     |    |   190 |
| osakeoptiot   |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emissiovoitto  |    |  17 |    |    |     |    | 17 250 |
|         |    |  250 |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktiomenot |    |  -6 |    |    |     |    |   -6 |
| omasta     |    |    |    |    |     |    |     |
| pääomasta    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA   | 3 404 |  32 |  540 |  381 |  4 915 |    | 41 685 |
| 30.6.2006    |    |  444 |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa  | Osake- | Yliku | Muut | Muunt | Voittov | Vähem | Yhteens |
|         | pääoma | rssi- | rahas | o-ero | arat  | mistö | ä    |
|         |    | rahas | tot  | t   |     | osuus |     |
|         |    | to  |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA   | 3 440 |  33 |  540 |  235 |  7 176 |  88 | 44 606 |
| 1.1.2007    |    |  127 |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron   |    |    |    |  120 |     |    |   120 |
| muutos     |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkitsemi |    |    |    |    |   69 |    |   69 |
| nen       |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset |    |    |    |    |    1 |    |    1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan |    |    |    |  120 |   71 |    |   190 |
| suoraan     |    |    |    |    |     |    |     |
| kirjatut    |    |    |    |    |     |    |     |
| nettovoitot ja |    |    |    |    |     |    |     |
| -tappiot    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |    |    |    |    |  2 488 |  -20 |  2 468 |
| voitto     |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvoitot |    |    |    |  120 |  2 559 |  -20 |  2 658 |
| ja -tappiot   |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |    |    |    |    | -1 720 |    | -1 720 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA   | 3 440 |  33 |  540 |  355 |  8 015 |  68 | 45 545 |
| 30.6.2007    |    |  127 |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa           | 1.1.-30.6.2 | 1.1.-30.6.2 | 1.1.-31.12.2 |
|                  |     007 |     006 |     006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta     |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |    2 468 |    2 795 |    4 986 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden tulokseen   |    2 506 |    2 229 |    5 235 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos       |    2 286 |    3 090 |     -902 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot liiketoiminnasta  |     -13 |     -24 |     -41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot liiketoiminnasta  |       |       |      -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta   |     25 |     39 |      70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät         |     -6 |     47 |      65 |
| liiketoiminnasta         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot liiketoiminnasta  |   -1 177 |   -1 608 |    -3 750 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta     |   6 090 |    6 568 |    5 657 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja   |   -1 634 |   -1 599 |    -3 021 |
| aineettomiin hyödykkeisiin    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien   |     25 |     32 |      64 |
| hyödykkeiden luovutustulot    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut tytäryhtiöt        |      0 |   -3 660 |    -3 660 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt osakkuusyhtiöt       |       |       |      23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden sijoitusten luovutustulot |    3 013 |     457 |     457 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat         |      0 |      0 |      -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut   |      6 |      4 |      24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta      |    1 409 |   -4 766 |    -6 114 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti       |      0 |     760 |     760 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön pääomasijoitus    |      0 |      0 |      95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen      |    -200 |    -200 |     -400 |
| takaisinmaksut          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen      |     -6 |     -41 |     -75 |
| takaisinmaksut          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |   -1 720 |   -1 070 |    -1 070 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta       |   -1 927 |    -551 |     -689 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtalaskelman mukainen    |    5 573 |    1 251 |    -1 146 |
| rahavarojen muutos        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa    |    8 975 |    9 987 |    9 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen kurssimuutosten    |     21 |     12 |     -19 |
| vaikutus             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon kirjauksen     |     115 |     62 |     152 |
| vaikutus             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa   |   14 683 |   11 312 |    8 975 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa  | 1-3/20 | 1-3/200 | 4-6/200 | 4-6/200 | 7-9/200 | 10-12/20 |
|         |   07 |    6 |    7 |    6 |    6 |    06 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |     |      |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO   | 17 038 | 15 432 | 17 776 | 14 651 | 13 363 |  16 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  |   15 |   41 |   752 |   61 |   25 |    50 |
| muut tuotot   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja  |  -819 |  -778 |  -662 |  -689 |  -468 |   -658 |
| palvelut     |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksi | -9 243 | -8 259 | -9 961 | -8 710 | -6 942 |  -9 042 |
| sta aiheutuneet |    |     |     |     |     |     |
| kulut      |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    |  -571 |  -453 |  -597 |  -488 |  -520 |   -572 |
| arvonalentumiset |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  | -5 010 | -3 454 | -4 536 | -3 578 | -2 963 |  -4 479 |
| muut kulut    |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 1 409 |  2 529 |  2 773 |  1 247 |  2 495 |  1 807 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %        | 8,3 % | 16,4 % | 15,6 % |  8,5 % | 18,7 % |  10,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot  |   61 |   138 |   79 |   48 |   56 |    66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut  |  -11 |   -60 |   -12 |   -8 |   12 |   -43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen   | 1 459 |  2 606 |  2 840 |  1 287 |  2 563 |  1 831 |
| veroja      |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| %        | 8,6 % | 16,9 % | 16,0 % |  8,8 % | 19,2 % |  11,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot    |  -575 |  -613 | -1 256 |  -486 |  -898 |  -1 304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN  |  884 |  1 994 |  1 584 |   801 |  1 665 |   526 |
| VOITTO      |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| %        | 5,2 % | 12,9 % |  8,9 % |  5,5 % | 12,5 % |  3,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET                     

--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuhatta euroa              | 30.6.2007 | 30.6.2006 | 31.12.200 |
|                     |      |      |     6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TYTÄRYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset yhteensä            |   1 075 |    740 |    986 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAT VASTUUT               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät   |    586 |    503 |    544 |
| leasingvastuut              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-5 vuoden sisällä erääntyvät      |    460 |    519 |    567 |
| leasingvastuut              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |   1 046 |   1 021 |   1 111 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät   |   1 766 |   1 271 |   1 334 |
| vuokravastuut              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-5 vuoden sisällä erääntyvät      |   4 435 |   1 376 |   3 193 |
| vuokravastuut              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myöhemmin erääntyvät vuokravastuut    |    321 |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |   6 522 |   2 646 |   4 527 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat vastuut yhteensä          |   7 567 |   3 668 |   5 638 |
--------------------------------------------------------------------------------


SEGMENTTITIEDOT                                 

Tiedot markkina-alueittain (ensisijainen segmentti)               

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 4-6/2 | 4-6/2 | Muutos | 1-6/2 | 1-6/20 | Muutos, | 1-12/20 |
| (tuhatta    |  007 |  006 |  , % |  007 |   06 |    % |   06 |
| euroa)     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi     |  12 | 9 732 |  26,1 |  24 | 20 734 |  17,4 | 41 028 |
|        |  276 |    |    |  333 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinavia  | 3 859 | 4 393 | -12,2 | 7 889 | 7 672 |   2,8 | 14 698 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa    | 3 153 | 1 656 |  90,3 | 5 952 | 3 940 |  51,1 |  8 985 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut alueet  |  921 |  515 |  79,0 | 1 673 | 1 087 |  53,8 |  3 512 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segm. välinen |  -2 |  -1 |    |  -5 | -3 351 |     | -8 269 |
| liikevaihto  |  432 |  645 |    |  033 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    |  17 |  14 |  21,3 |  34 | 30 083 |  15,7 | 59 954 |
| yhteensä    |  776 |  651 |    |  814 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 4-6/2 | 4-6/2 | Muutos | 1-6/2 | 1-6/20 | Muutos, | 1-12/20 |
| (tuhatta    |  007 |  006 |  , % |  007 |   06 |    % |   06 |
| euroa)     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi     | 3 837 | 2 071 |  85,3 | 7 152 | 5 557 |  28,7 | 12 314 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinavia  | -207 |  305 | -167,7 | -436 |  146 | -399,0 |   -45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa    | -347 | -848 |  59,0 |  -1 | -1 342 |  -13,8 | -2 831 |
|        |    |    |    |  526 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut alueet  | -495 | -265 | -87,1 | -978 |  -554 |  -76,5 | -1 297 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segm. välinen |  -15 |  -16 |    |  -31 |  -31 |     |   -62 |
| liikevoitto  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 2 773 | 1 247 | 122,3 | 4 182 | 3 776 |  10,7 |  8 078 |
| yhteensä    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö   | 4-6/2 | 4-6/2 | Muutos | 1-6/2 | 1-6/20 | Muutos, | 1-12/20 |
| (työsuhteessa |  007 |  006 |  , % |  007 |   06 |    % |   06 |
| keskimäärin)  |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi     |  361 |  343 |  5,3 |  357 |  348 |   2,6 |   346 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinavia  |  97 |  87 |  10,7 |  95 |   87 |   8,8 |   89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa    |  69 |  61 |  14,3 |  67 |   59 |  14,5 |   62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut alueet  |  23 |  15 |  47,8 |  22 |   15 |  54,0 |   17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    |  550 |  506 |  8,6 |  541 |  509 |   6,3 |   513 |
| yhteensä    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Tiedot toiminnoittain (toissijainen segmentti) 		                

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 4-6/2 | 4-6/2 | Muutos | 1-6/2 | 1-6/20 | Muutos, | 1-12/20 |
| (tuhatta    |  007 |  006 |  , % |  007 |   06 |    % |   06 |
| euroa)     |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotemyynti  | 6 152 | 4 192 |  46,7 |  12 | 9 633 |  31,0 | 19 374 |
|        |    |    |    |  618 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylläpito ja  | 5 141 | 4 740 |  8,5 |  10 | 9 210 |   9,7 | 18 776 |
| tuki      |    |    |    |  099 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsultointi  | 5 515 | 5 098 |  8,2 |  10 | 10 280 |   2,5 | 20 106 |
| ja palvelut  |    |    |    |  536 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| SaaS      |  291 |    |    |  541 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot |  678 |  620 |  9,4 | 1 021 |  961 |   6,2 |  1 698 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    |  17 |  14 |  21,3 |  34 | 30 083 |  15,7 | 59 954 |
| yhteensä    |  776 |  651 |    |  814 |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti asiakkaan sijainnin mukaan:    

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 4-6/2 | 4-6/2 | Muutos | 1-6/20 | 1-6/20 | Muutos, | 1-12/20 |
| (tuhatta   |  007 |  006 |  , % |   07 |   06 |    % |   06 |
| euroa)    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi     | 9 827 | 8 211 |  19,7 | 19 187 | 17 386 |  10,4 | 32 557 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinavia  | 3 614 | 3 910 |  -7,6 | 7 543 | 7 111 |   6,1 | 14 129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa   | 3 161 | 2 105 |  50,2 | 5 992 | 4 666 |  28,4 |  9 421 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut alueet  | 1 174 |  425 | 176,5 | 2 092 |  920 |  127,3 |  3 848 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni   |  17 |  14 |  21,3 | 34 814 | 30 083 |  15,7 | 59 954 |
| yhteensä   |  776 |  651 |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN TUNNUSLUVUT                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuhatta euroa           |  1-6/2007 |  1-6/2006 |  1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |   34 814 |   30 083 |    59 954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon kasvu, %       |   15,7 % |   50,3 % |    43,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |    4 182 |    3 776 |    8 078 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoiton kasvu, %       |   10,7 % |   168,1 % |   123,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta        |   12,0 % |   12,6 % |    13,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |    4 299 |    3 894 |    8 287 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta        |   12,3 % |   12,9 % |    13,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |    2 468 |    2 795 |    4 986 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta        |    7,1 % |    9,3 % |    8,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %      |   11,0 % |   17,8 % |    15,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %   |   18,9 % |   24,3 % |    24,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma     |     552 |     990 |     758 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat *)           |   14 683 |   11 312 |    8 975 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %     |   -31,0 % |   -24,8 % |   -18,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %        |   71,6 % |   71,1 % |    77,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma         |   63 593 |   58 655 |    57 558 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit pysyviin    |    1 649 |   23 501 |    25 315 |
| vastaaviin **)          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta        |    4,7 % |   78,1 % |    42,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit        |     368 |     450 |     597 |
| käyttöomaisuuteen         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta        |    1,1 % |    1,5 % |    1,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot     |    6 344 |    5 445 |    10 925 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta        |   18,2 % |   18,1 % |    18,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| T&K -henkilöstö kauden lopussa  |     140 |     136 |     138 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin kauden   |     541 |     509 |     513 |
| aikana              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa     |     559 |     507 |     528 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön kasvu, %       |   10,3 % |   38,5 % |    33,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa        |    0,22 |    0,26 |     0,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (laimennettu), euroa |    0,22 |    0,25 |     0,44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa      |    3,97 |    3,67 |     3,88 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden keskimääräinen     |       |       |       |
| lukumäärä:            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| -laimentamaton          | 11 468 124 | 10 889 344 |  11 172 612 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -laimennettu           | 11 468 124 | 10 986 222 |  11 221 052 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Sisältää rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat     
rahoitusvarat                                  
**) Sisältää aktivoidut tuotekehitysmenot ja yritysostot            

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT                           

--------------------------------------------------------------------------------
|   | Tilanne 30.6.2007            | Osakkeita ja | ääniä    |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |                     |      kpl |      % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. | Sihvo, Ilkka               |   1 065 800 |     9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2. | Vaajoensuu, Hannu (sis.         |   1 045 800 |     9,1 |
|   | määräysvaltayhtiön ja holhottavat)    |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3. | Eräkangas, Kirsi (sis. holhottavat)   |   1 031 800 |     9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. | Perttunen, Sakari            |    830 400 |     7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5. | Pöllänen, Antti (sis. holhottavat)    |    800 900 |     7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6. | Nordea Nordic Small Cap Sijoitusrahasto |    465 997 |     4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7. | Ahonen, Asko               |    318 822 |     2.8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8. | Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö     |    216 000 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9. | Perttunen, Meimi             |    215 400 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10. | Royal Skandia Life Assurance       |    210 000 |     1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11. | Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto |    190 000 |     1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 12. | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo      |    155 000 |     1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 13. | Fides Finland Focus Sijoitusrahasto   |    125 182 |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14. | Op-Suomi Pienyhtiöt           |    106 000 |     0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 15. | Veritas Henkivakuutusyhtiö        |    100 000 |     0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16. | Sarvala, Vesa              |    95 241 |     0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 17. | Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva     |    93 800 |     0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 18. | Nordea Fennia Plus Sijoitusrahasto    |    86 000 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19. | Luoto, Matti               |    81 950 |     0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20. | Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto |    60 000 |     0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | 20 suurinta omistajaa yhteensä      |   7 294 092 |    63,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Hallintarekisteröidyt yhteensä      |   1 655 861 |    14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Muut                   |   2 518 171 |    22,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Yhteensä                 |  11 468 124 |     100 |
--------------------------------------------------------------------------------

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit