Baswaren osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 10.7.2014 klo 08:45
BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (IFRS)

Liikevoitto kasvoi 26,9 prosenttia toisella vuosineljänneksellä

Yhteenveto

Tammi-kesäkuu 2014:
 * Liikevaihto 62 846 tuhatta euroa (61 617 tuhatta euroa) - kasvua 2,0
  prosenttia
 * Liiketulos 1 462 tuhatta euroa (-661 tuhatta euroa)
 * Liiketulos 2,3 prosenttia liikevaihdosta (-1,1 %)
 * Network Services -liikevaihto kasvoi 16,1 prosenttia
 * Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 66,7 prosenttia (62,6 %)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta 13 558 tuhatta euroa (9 268 tuhatta euroa)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,06 euroa (-0,05 euroa)

Huhti-kesäkuu 2014:
 * Liikevaihto 31 833 tuhatta euroa (31 789 tuhatta euroa) - kasvua 0,1
  prosenttia
 * Liikevoitto 1 152 tuhatta euroa (908 tuhatta euroa) - kasvua 26,9 prosenttia
 * Liikevoitto 3,6 prosenttia liikevaihdosta (2,9 %)
 * Network Services -liikevaihto kasvoi 12,7 prosenttia
 * Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 66,5 prosenttia (61,6 %)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,06 euroa (0,03 euroa

Basware arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen
2013 verrattuna.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
              4-6/  4-6/ Muutos,  1-6/  1-6/ Muutos,  1-12/
 Tuhatta euroa       2014  2013    %  2014  2013    %  2013
-------------------------------------------------------------------------------


 Liikevaihto       31 833 31 789  0,1 % 62 846 61 617  2,0 % 123 349

 EBITDA          2 896  2 663  8,8 %  4 995 2 895 72,6 % 10 383

 Liiketulos ennen IFRS3-  1 383  1 139 21,4 %  1 923  -197       4 256
 poistoja

 Liiketulos        1 152   908 26,9 %  1 462  -661       3 331

    % liikevaihdosta    3,6 %  2,9 %       2,3 % -1,1 %       2,7 %

 Tulos ennen veroja    1 149   836 37,4 %  1 160  -689       3 284

 Tilikauden tulos      804   352 128,3 %   728  -611       2 605 Oman pääoman tuotto, %  3,4 %  1,5 %       1,5 % -1,2 %       2,6 %

 Sijoitetun pääoman    5,8 %  4,4 %       3,8 % -0,3 %       3,9 %
 tuotto, %

 Likvidit varat      19 954 22 917 -12,9 % 19 954 22 917 -12,9 % 13 218

 Nettovelkaantumisaste, -13,7 % -13,0 %      -13,7 % -13,0      -4,7 %
 %                              %

 Omavaraisuusaste, %   70,5 % 66,9 %      70,5 % 66,9 %      77,1 % Osakekohtainen tulos

 Laimentamaton, euroa    0,06  0,03 108,4 %  0,06 -0,05       0,20

 Laimennettu, euroa     0,06  0,03 108,4 %  0,06 -0,05       0,20

 Oma pääoma/osake, euroa  7,46  7,46  0,0 %  7,46  7,46  0,0 %  7,62


Liiketoiminta

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen
toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja
talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin
liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella autamme asiakkaitamme
menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware Commerce Network
on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka mahdollistaa vaivattoman
yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri
maassa. Baswaren ratkaisujen avulla kaikenkokoiset organisaatiot nousevat
uudelle tasolle kulukontrollissaan ja tehokkuudessaan, muodostaen tiiviitä
kauppasuhteita muiden verkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa. Baswaren
ratkaisut tuovat merkittäviä kustannussäästöjä sekä tehostavat kassavirtaa
täysin uudenlaisella tavalla ostaa ja myydä.

Raportointi

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to
Pay, P2P). Segmentti jakaantuu toisiaan tukeviin Network Services- ja Solution
Services -liiketoimintoihin.

Vuodesta 2014 alkaen yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot
seuraavasti: Network Services (verkkolaskutusratkaisut ja -palvelut) ja Solution
Services (ohjelmistoratkaisut ja -palvelut). Tämän lisäksi yhtiö esittää
tuotteista ja palveluista saadut tuotot taulukkomuodossa aiemman
raportointikäytännön mukaisella jaolla: Lisenssimyynti, Konsultointi,
Asiakastuki ja Automatisointipalvelut.

Aiemman käytännön mukaisesti Asiakastuki yhdessä Automatisointipalveluiden
kanssa muodostaa yhtiön raportoiman jatkuvan liikevaihdon.

Network Services -tuotot koostuvat verkkolaskutuksesta, paperilaskujen
skannauspalveluista, tulostuspalveluista, ostokatalogien välityksestä,
hankintasanomien välityksestä, aktivointipalveluista sekä
verkkolaskutuspalvelujen ja rahoitukseen liittyvien lisäarvopalveluiden
avausmaksuista. Solution Services -tuotot koostuvat ohjelmistotuotoista (SaaS-
tuotot ja lisenssimyynti), ohjelmistojen ylläpito- ja laajennetusta
asiakastukipalveluista (asiakastuki), konsultointipalveluista sekä SaaS-
palvelujen avausmaksuista.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, Skandinavia, muu Eurooppa ja muut
alueet. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän lisäksi
esitetään varojen sijainnin mukaan liikevaihto ja liiketulos. Näiden lisäksi
maantieteellisten alueiden pitkäaikaiset varat raportoidaan varojen sijainnin
mukaan vuositilinpäätöksessä.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä:

Yhtiön toiminnallinen tulos on kehittynyt asteittain parempaan suuntaan.
Verkkolaskuliiketoiminnan kasvu tukee tavoitteemme saavuttamista. Vuoden toisen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 31 833 tuhatta euroa ja liiketulos 1 152
tuhatta euroa. Vertailukelpoinen liiketulos parani edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna 1 310 tuhatta euroa. Jatkuvien tuottojen osuus
liikevaihdosta jatkoi kasvua suunnitellusti ja oli 66,5 prosenttia.
Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 2,5 prosenttia, ja sen osuus koko
liikevaihdosta oli 60,4 prosenttia (59,0 %).

Network Services -liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä 8 066 tuhatta
euroa, kasvua 12,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna. Verkkolaskuliiketoiminnan transaktioiden kasvu kiihtyi, kasvua 29,0
prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Basware Commerce
Network -verkoston kautta välitettiin 18,7 miljoonaa transaktiota, kasvua 8,5
prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna, jolloin raportoitiin 17,2
miljoonaa transaktiota. Asiakkaiden kytkentään liittyvät avausmaksut eivät
kasvaneet, mikä vaikutti Network Services -liikevaihdon kokonaiskasvuun.
Verkkolaskutuspalvelujen käytön aloittivat useat merkittävät, suuret asiakkaat.
Tärkein uusi, julkistettu verkkolaskutuspalvelu- ja Alustan toimitussopimus
solmittiin maailman johtavan öljy- ja kaasuyhtiön kanssa.

Solution Services -liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä 23 768 tuhatta
euroa, laskua 3,5 prosenttia. Alustan myynti kehittyi lupaavasti toisella
vuosineljänneksellä alkuvuoteen verrattuna, mutta uusien SaaS-kauppojen tuloutus
ei ole vielä vaikuttanut liikevaihdon kertymiseen ja konsultoinnin kysyntä on
SaaS-toimituksissa vähäisempää kuin lisenssitoimituksissa. Konsultoinnin
laskutettava käyttöaste oli edelleen hieman odotuksia alhaisempi. Olemme tehneet
kaiken kaikkiaan yli 100 kauppaa Alusta-teknologiaan perustuvista ratkaisuista
ja päättyneellä vuosineljänneksellä on ollut enemmän Alustan tuotantoonvientejä
kuin koskaan aikaisemmin. Solution Services -ohjelmistoliiketoiminnan odotetaan
kehittyvän suotuisammin loppuvuoden aikana. Uusien kauppojen määrä on noussut ja
tilauskanta on hyvällä tasolla, minkä odotamme mahdollistavan liikevaihdon
paremman kasvun loppuvuoden aikana.

Tuloksentekokykymme parani osaltaan tiukan kustannuskontrollin johdosta ja
kiinteät kustannukset laskivat 6,7 prosenttia toisella vuosineljänneksellä.
Ohjelmistoliiketoiminnassa jatkamme tuloksentekokyvyn parantamista
jälkimmäisellä vuosipuoliskolla varmistamalla konsultoinnin tehokkaan resurssien
käytön ja laskutusasteen nostamisen suhteessa kysyntään.
Verkkolaskuliiketoiminnassa jatkamme panostuksia nopeamman kasvun
saavuttamiseksi kehittämällä ensisijaisesti automatisoituja verkkolaskujen
lähetys- ja vastaanottoratkaisuja.

Viimeisimpien toimialatutkimusten mukaan verkkolaskutus on yleistynyt ja
verkkolaskujen määrä on huomattavasti kasvanut Euroopassa ja muualla maailmassa.
Suosion odotetaan kasvavan entistä nopeammin verkkolaskutuksen hyötyjen
konkretisoituessa entistä tehokkaammin, eritoten lainsäädännöllisten standardien
ja verkkolaskutusta tukevien infrastuktuurien myötä. Maailmanlaajuisesti
verkkolaskujen markkinapenetraation arvioidaan olevan noin 10 prosenttia.
Kasvava verkkolaskutusmarkkina ja yritysten kiinnostus myös muihin
maksuliikenteen ja rahoituksen lisäarvopalveluihin tarjoavat Baswarelle
erinomaisia kasvumahdollisuuksia tulevina vuosina.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa
kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida
taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan
myös kuluvana vuonna ja jatkuvien palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä
asiakaskunnassa.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden
nousevan alalla toimivien yritysten tarjoomassa. Basware jatkaa
yrityskauppakohteiden kartoitusta erityisesti verkkolaskumarkkinassa Euroopassa
ja Yhdysvalloissa strategiansa mukaisesti.

Baswaren tavoitteena on olla maailman suurin verkkolaskujen ja muiden sähköisten
sanomien verkosto ostajille ja toimittajille vuoden 2015 loppuun mennessä.
Viimeisimpien toimialatutkimusten mukaan verkkolaskutus on yleistynyt ja
verkkolaskujen määrä on huomattavasti kasvanut Euroopassa ja muualla maailmassa.
Maailmanlaajuisesti verkkolaskujen markkinapenetraation arvioidaan olevan noin
10 prosenttia. Kasvava verkkolaskutusmarkkina ja yritysten kiinnostus myös
muihin maksuliikenteen ja rahoituksen lisäarvopalveluihin tarjoavat Baswarelle
erinomaisia kasvumahdollisuuksia tulevina vuosina.

Näkymät 2014

Verkkolaskutuksen maailmanlaajuisen markkinakasvun on arvioitu olevan noin 20
prosenttia. Basware tavoittelee kiihtyvää, markkinakasvua korkeampaa kasvua
Network Services -liiketoiminnassaan kehittämällä ja automatisoimalla ostajien
ja toimittajien verkkolaskupalveluun kytkeytymistä, hyödyntämällä laajemmin
digitaalisia markkinointi- ja myyntikanavia sekä tekemällä yritysostoja.

Network Services -liiketoiminnan ennakoidaan kasvavan voimakkaasti myös toisella
vuosipuoliskolla. Solution Services -ohjelmistoliiketoiminnan odotetaan
kehittyvän suotuisammin loppuvuoden aikana. Alustan myynnin kasvun ennakoidaan
vaikuttavan positiivisesti ohjelmistoliikevaihtoon ja konsultointiin.

Baswaren kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan toisella vuosipuoliskolla
ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla. Ohjelmistoliiketoiminnassa yhtiö jatkaa
tuloksentekokyvyn parantamista jälkimmäisellä vuosipuoliskolla varmistamalla
konsultoinnin tehokkaan resurssien käytön ja laskutusasteen nostamisen suhteessa
kysyntään. Verkkolaskuliiketoiminnassa yhtiö jatkaa panostuksia nopeamman kasvun
saavuttamiseksi kehittämällä ensisijaisesti automatisoituja verkkolaskujen
lähetys- ja vastaanottoratkaisuja. Kasvun vaatimista lisäpanostuksista tehdään
päätöksiä vuoden edetessä markkinatilanteen ja liiketoiminnan kehityksen
edellyttämällä tavalla.

Basware arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen
2013 verrattuna.


Espoossa 10. heinäkuuta 2014

BASWARE OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 480 7098

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi


Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit