Baswaren osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 10.7.2015 klo 08:45

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (IFRS)

YHTEENVETO

Tammi-kesäkuu 2015: Liikevaihto kasvoi suotuisasti

  • Liikevaihto 70 631 tuhatta euroa (62 846 tuhatta euroa) - kasvua 12,4 prosenttia
  • Liiketulos -625 tuhatta euroa (1 462 tuhatta euroa) - -0,9 prosenttia liikevaihdosta (2,3 %)
  • Network Services -liikevaihto kasvoi 45,1 prosenttia
  • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 66,3 prosenttia (66,7 %)
  • Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,08 euroa (0,06 euroa)

Huhti-kesäkuu 2015:

  • Liikevaihto 36 590 tuhatta euroa (31 833 tuhatta euroa) - kasvua 14,9 prosenttia
  • Liiketulos -1 757 tuhatta euroa (1 152 tuhatta euroa) - -4,8 prosenttia liikevaihdosta (3,6 %)
  • Network Services -liikevaihto kasvoi 51,9 prosenttia
  • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 68,8 prosenttia (66,5 %)
  • Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0.12 euroa (0,06 euroa)

Basware arvioi vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

               
  4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/  
Tuhatta euroa 2015 2014 % 2015 2014 % 2014  
              
Liikevaihto 36 590 31 833 14,9% 70 631 62 846 12,4% 127 674  
EBITDA 64 2 896 -97,8% 2 855 4 995 -42,9% 11 354  
Liiketulos -1 757 1 152   -625 1 462   4 325  
  % liikevaihdosta -4,8 3,6 %   -0,9 2,3 %   3,4 %  
Tulos ennen veroja -2 602 1 149   -1 206 1 160   4 328  
Tilikauden tulos -1 715 804   -1 120 728   2 959  
              
Oman pääoman tuotto, % -4.9% 3,4%   -1,9% 1,5%   2,5 %  
Sijoitetun pääoman tuotto, % -3.5% 5,8%   0,5% 3,8%   4,4 %  
Rahavarat 62 570 19 954 213,6% 62 570 19 954 213,6% 28 954  
Nettovelkaantumisaste, % -33,7 -13,7%   -33,7% -13,7%   -38,6 %  
Omavaraisuusaste, % 67,9 70,5%   67,9% 70,5%   82,7 %  
              
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton, euroa -0,12 0,06   -0,08 0,06   0,22  
Laimennettu, euroa -0,12 0,06   -0,08 0,06   0,22  
Oma pääoma/osake, euroa 9,80 7,46 31,4% 9,80 7,46 31,4% 9,88  
                 
                  

LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella Basware auttaa asiakkaitaan menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware Commerce Network on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka mahdollistaa vaivattoman yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri maassa. Baswaren ratkaisujen avulla kaikenkokoiset organisaatiot parantavat kulukontrolliaan ja tehokkuutta sekä muodostavat tiiviitä kauppasuhteita muiden verkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa. Baswaren ratkaisut tuovat merkittäviä kustannussäästöjä sekä tehostavat kassavirtaa uudenlaisella tavalla ostaa ja myydä.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä:

Liikevaihdon suotuisa kasvu jatkui toisella neljänneksellä, kasvua oli 14,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toisen neljänneksen liikevaihto oli 36 590 tuhatta euroa (31 833 tuhatta euroa). Kasvu oli hyvää tärkeimmillä markkina-alueilla edellisvuoteen verrattuna: liikevaihto kasvoi voimakkaasti Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Basware Commerce Network -verkoston kautta välitettyjen transaktioiden määrä ja SaaS-liiketoiminta kasvoivat suunnitelmien mukaan. Liiketulos oli -1 757 tuhatta euroa (1 152 tuhatta euroa), ja siihen vaikuttivat valitut kertaluonteiset yritysostoihin ja liiketoiminnan kehityshankkeisiin liittyvät noin 2 100 tuhannen euron kustannukset sekä panostusten jatkaminen valittuihin avaintoimintoihin, kuten Financing Services -palveluihin.

Network Services -liikevaihto jatkoi vahvaa kasvua toisella neljänneksellä sekä orgaanisen kasvun että Procserve -yritysoston tukemana. Network Services -liikevaihto oli toisella neljänneksellä 12 296 tuhatta euroa (8 096 tuhatta euroa), kasvua 51,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös transaktioiden määrän kasvu jatkui ensimmäisellä neljänneksellä, kasvua 25,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Basware Commerce Network -verkoston kautta välitettiin neljänneksen aikana 23,5 miljoonaa transaktiota. Yhä suurempi määrä transaktioista tulee verkkolaskutuksen kohdemarkkinoilta, joilla verkkolaskutuksen markkinapenetraatio on suhteellinen alhainen, kun taas joillakin markkinoilla, missä penetraatio on suhteellisen korkea, kasvu on tasaantunut.

Myös Solution Services -liikevaihto pysyi vakaana toisella neljänneksellä. Solution Services -toiminnan toisen neljänneksen liikevaihto oli 24 294 tuhatta euroa (23 737 tuhatta euroa ). SaaS-palvelujen kysyntä on ollut hyvällä tasolla, ja SaaS-liikevaihto kasvoi 23,0 prosenttia. Laskutettavan käyttöasteen parantuminen, käyttöönottojen nopeutuminen ja Alusta-myyntisopimusten määrän kasvu ovat parantaneet tuottavuutta.

Basware Pay- ja Basware Discount -ratkaisu, joka lanseerattiin markkinoille ensimmäisellä neljänneksellä osana Financing Services -tuoteperhettä, ovat saaneet ensimmäiset asiakastilauksensa. Useiden uusien kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja Basware Pay -yhteistyöstä. Arrowgrass Capital Partners LLP:n kanssa Isoon-Britanniaan perustetun yhteisyrityksen sekä uudentyyppisen verkkolaskutukseen perustuvan yritysten laskujen rahoituspalvelun kehittäminen on käynnissä. Financing Services -liiketoiminnan ja -palvelujen kehittäminen on jatkunut.

Basware osti huhtikuussa Ison-Britannian julkisen sektorin johtavan sähköisten hankintaratkaisujen toimittajan, ja sen integrointi on edistynyt hyvin. Isossa-Britanniassa Crown Commercial Service ohjeisti julkisen sektorin organisaatioita olemaan valmiita ottamaan vastaan verkkolaskuja uuden hankintakäytäntöohjeistuksen mukaisesti 30.6.2015 alkaen. Baswaren markkina-alueilla valtionhallinnossa ja julkisella sektorilla on ollut nähtävissä jatkuva ja vahva pyrkimys verkkolaskutuksen käyttöönottoon. Basware julkaisi toukokuussa "Why are governments not paperless?" -raportin, jossa käsitellään verkkolaskutuksen käyttöönoton vaikutusta ja etuja valtionhallinnossa maailmanlaajuisesti.

Strategiansa mukaisesti Baswaren maantieteellinen laajeneminen ja Basware Commerce Network -verkoston vahva kasvu ovat edelleen yhtiön päätavoitteita, ja niitä tavoitellaan sekä orgaanisesti että yrityskauppojen avulla. Financing Services -liiketoiminnan ja -palvelujen kehittämistä sekä uusien merkittävien liiketoimintakumppanuuksien etsimistä jatketaan aktiivisesti vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla. Osana käynnissä olevaa Customers for Life -hanketta, jonka tavoitteena on parantaa merkittävästi asiakaskokemusta, yhtiö on perustanut uuden keskitetyn yksikön asiakastuelle. Uusi Customer Care -yksikkö vastaa Baswaren asiakastuen kehittämisestä ja parantamisesta maailmanlaajuisesti.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan vuonna 2015 ja jatkuvien palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä asiakaskunnassa.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden nousevan alalla toimivien yritysten tarjoamassa. Toimialatutkimusten mukaan verkkolaskutus on yleistynyt ja verkkolaskujen määrä on huomattavasti kasvanut Euroopassa ja muualla maailmassa. Maailmanlaajuisesti verkkolaskujen markkinapenetraation arvioidaan olevan noin 10 prosenttia. Kasvava verkkolaskutusmarkkina ja yritysten kiinnostus myös muihin maksuliikenteen ja rahoituksen lisäarvopalveluihin tarjoavat erinomaisia kasvumahdollisuuksia tulevina vuosina.

Näkymät 2015

Verkkolaskutuksen maailmanlaajuisen markkinakasvun on arvioitu olevan noin 20 prosenttia. Basware tavoittelee Network Services -liiketoiminnan vahvaa kasvua kehittämällä ja automatisoimalla ostajien ja toimittajien verkkolaskupalveluun kytkeytymistä, hyödyntämällä laajemmin digitaalisia markkinointi- ja myyntikanavia sekä tekemällä yritysostoja. Solution Services -liiketoiminnassa odotetaan Alustan myynnin kasvun vaikuttavan positiivisesti ohjelmistoliikevaihtoon ja konsultointiin.

Baswaren liiketoiminnan kulujen arvioidaan kehittyvän maltillisesti. Myyntiin ja markkinointiin sekä tuotekehitykseen panostetaan entistä voimakkaammin varsinkin uusissa palveluissa, mukaan lukien Financing Services -palvelut. Ohjelmistoliiketoiminnassa yhtiö jatkaa tuloksentekokyvyn parantamista myös kuluvana vuonna varmistamalla konsultoinnin tehokkaan resurssien käytön ja laskutusasteen nostamisen. Verkkolaskuliiketoiminnassa yhtiö jatkaa panostuksia kasvun nopeuttamiseksi kehittämällä ensisijaisesti automatisoituja verkkolaskujen lähetys- ja vastaanottoratkaisuja sekä uusia keinoja myynnin kiihdyttämiseksi.

Vuonna 2015 Procserve -yritysostoon ja sen toimintojen integroimiseen liittyvien kustannusten odotetaan olevan säästöjä suuremmat vuoden toiselta neljännekseltä alkaen ja vuonna 2016 synergiaetujen odotetaan nousevan nettovaikutukseltaan hieman positiivisiksi. Yhtiö odottaa Arrowgrass Capital Partners LLP:n kanssa perustetun yhteisyrityksen lisäävän nettokustannuksia vuonna 2015.

Basware jatkaa yrityskauppakohteiden kartoitusta erityisesti verkkolaskumarkkinassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa strategiansa mukaisesti. Kasvun vaatimista lisäpanostuksista tehdään päätöksiä vuoden aikana markkinatilanteen ja liiketoiminnan kehityksen edellyttämällä tavalla.

Basware arvioi vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

Espoossa perjantaina 10. heinäkuuta 2015

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 480 7098

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.com

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit