Baswaren osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 12.10.2015 klo 08:45

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 (IFRS)

YHTEENVETO

Liikevaihto kasvoi suotuisasti, avainmarkkinoilla 95 prosentin kasvu

Tammi-syyskuu 2015:

  • Liikevaihto 104 200 tuhatta euroa (93 010 tuhatta euroa) - kasvua 12,0 prosenttia
  • Liikevoitto 371 tuhatta euroa (2 624 tuhatta euroa) - 0,4 prosenttia liikevaihdosta (2,8 %)
  • Network Services -liikevaihto kasvoi 46,4 prosenttia
  • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 68,2 prosenttia (67,8 %)
  • Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,01 euroa (0,11 euroa)

Heinä-syyskuu 2015:

  • Liikevaihto 33 569 tuhatta euroa (30 164 tuhatta euroa) - kasvua 11,3 prosenttia
  • Liikevoitto 996 tuhatta euroa (1 162 tuhatta euroa) - 3,0 prosenttia liikevaihdosta (3,9 %)
  • Network Services -liikevaihto kasvoi 48,3 prosenttia
  • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 72,2 prosenttia (70,1 %)
  • Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,09 euroa (0,05 euroa)

Basware arvioi vuoden 2015 liikevaihdon ja liiketuloksen (EBIT) kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

               
  7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/  
Tuhatta euroa 2015 2014 % 2015 2014 % 2014  
              
Liikevaihto 33 569 30 164 11,3 104 200 93 010 12,0 127674  
EBITDA 2 823 2 923 -3,4 5 678 7 918 -28,3 11 354  
Liikevoitto 996 1 162 -14,3 371 2 624 -85,9 4 325  
  % liikevaihdosta 3,0 % 3,9 %   0,4 % 2,8 %   3,4 %  
Voitto ennen veroja 1 488 694 114,4 282 2 124 -86,7 4 328  
Tilikauden voitto 1 249 777 60,7 129 1 505 -91,4 2 959  
              
Oman pääoman tuotto, % 3,6 % 2,6 %   0,1 % 1,7 %   2,5 %  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,8 % 3,0 %   1,2 % 3,1 %   4,4 %  
Rahavarat 36 824 60 156 -38,8 36 824 60 156 -38,8 28 954  
Nettovelkaantumisaste, % -25,5 % -39,3 %   -25,5 % -39,3 %   -38,6%  
Omavaraisuusaste, % 77,4 % 80,6 %   77,4 % 80,6 %   82,7 %  
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton, euroa 0,09 0,05 80,0 0,01 0,11 -90,9 0,22  
Laimennettu, euroa 0,09 0,05 80,0 0,01 0,11 -90,9 0,22  
Oma pääoma/osake, euroa 9,73 9,90 -18,7 9,73 9,90 -18,7 9,88  
               
                  

LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella Basware auttaa asiakkaitaan menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware Commerce Network on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka mahdollistaa vaivattoman yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri maassa. Baswaren ratkaisujen avulla kaikenkokoiset organisaatiot parantavat kulukontrolliaan ja tehokkuutta sekä muodostavat tiiviitä kauppasuhteita muiden verkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa. Baswaren ratkaisut tuovat merkittäviä kustannussäästöjä sekä tehostavat kassavirtaa uudenlaisella tavalla ostaa ja myydä.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä:

Liikevaihto kasvoi suotuisasti myös kolmannella neljänneksellä, kasvua oli 11,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 33 569 tuhatta euroa (30 164 tuhatta euroa). Kasvu oli hyvää avainmarkkina-alueilla edellisvuoteen verrattuna: liikevaihdon voimakas kasvu jatkui Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa, joissa liikevaihto kasvoi 95 prosenttia. Liikevoitto oli 996 tuhatta euroa (1 162 tuhatta euroa). Tulosta rasitti panostusten jatkaminen valittuihin avaintoimintoihin, kuten Financing Services -palveluihin. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta oli kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 65,8 prosenttia (62,1 %) katsauskauden lopussa.

Network Services -liikevaihto kasvoi hyvin kolmannella neljänneksellä sekä orgaanisen kasvun että toisella neljänneksellä tehdyn yritysoston tukemana. Network Services -liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 11 810 tuhatta euroa (7 964 tuhatta euroa), kasvua 48,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Transaktioiden määrän kasvu jatkui, kasvua kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 23 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja Basware Commerce Network -verkoston kautta välitettiin katsauskauden loppuun mennessä 68,8 miljoonaa transaktiota. Transaktioiden määrä kasvoi elokuusta syyskuuhun enemmän kuin koskaan aiemmin, ja syyskuussa verkoston kasvu saavutti ennätyslukeman, 8,2 miljoonaa välitettyä transaktiota. Tämän lisäksi Basware Commerce Network -verkoston kautta vuositasolla välitettyjen 100 miljoonan transaktion virstanpylväs on saavutettu. Verkoston merkittävä kasvu jatkui verkkolaskutuksen kohdemarkkinoilla, kuten Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa, kun taas joillakin markkinoilla, missä penetraatio on suhteellisen korkea, kasvu on tasaantunut.

Solution Services -toiminnan tilauskertymä kehittyi tasaisesti kolmannella neljänneksellä, millä on myönteinen vaikutus jatkuviin tuottoihin tulevaisuudessa. Solution Services -toiminnan kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 21 758 tuhatta euroa (22 200 tuhatta euroa). SaaS-palvelujen kysyntä pysyi hyvällä tasolla, ja SaaS-liikevaihto kasvoi 18,0 prosenttia. Laskutettava käyttöaste parani, ja Alusta-myyntisopimuksia tehtiin enemmän, yhteensä 23, neljänneksen aikana. Tulokseen vaikutti kuitenkin odotettua nopeampi lisenssimyynnin lasku.

Financing Services -ratkaisut Basware Pay ja Basware Discount ovat herättäneet kiinnostusta asiakaskunnassa, ja 12 asiakasta Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa tilasi uusia palveluja neljänneksen aikana. Useiden uusien kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa käydään neuvotteluja Basware Pay -yhteistyöstä. Arrowgrass Capital Partners LLP:n kanssa Isoon-Britanniaan perustetun yhteisyrityksen sekä uudentyyppisen verkkolaskutukseen perustuvan yritysten laskujen rahoituspalvelun kehittäminen etenee suunnitellusti. Investoinnit Financing Services -liiketoimintaan ja -palveluihin ja niiden kehittäminen ovat jatkuneet.

Strategiansa mukaisesti Baswaren maantieteellinen laajeneminen ja Basware Commerce Network -verkoston vahva kasvu ovat edelleen yhtiön päätavoitteita, ja niitä tavoitellaan sekä orgaanisesti että yrityskauppojen avulla. Financing Services -liiketoiminnan ja -palvelujen kehittämistä sekä uusien merkittävien liiketoimintakumppanuuksien etsimistä jatketaan aktiivisesti vuoden 2015 lopulla. Yhtiö jatkaa myös aktiivisesti keinojen kehittämistä maailmanlaajuisen kasvun kiihdyttämiseksi.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan vuonna 2015 ja jatkuvien palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä asiakaskunnassa.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden nousevan alalla toimivien yritysten tarjoamassa. Toimialatutkimusten mukaan verkkolaskutus on yleistynyt ja verkkolaskujen määrä on huomattavasti kasvanut Euroopassa ja muualla maailmassa. Maailmanlaajuisesti verkkolaskujen markkinapenetraation arvioidaan olevan noin 10 prosenttia. Kasvava verkkolaskutusmarkkina ja yritysten kiinnostus myös muihin maksuliikenteen ja rahoituksen lisäarvopalveluihin tarjoavat erinomaisia kasvumahdollisuuksia tulevina vuosina.

Näkymät 2015

Verkkolaskutuksen maailmanlaajuisen markkinakasvun on arvioitu olevan noin 20 prosenttia. Basware tavoittelee Network Services -liiketoiminnan vahvaa kasvua kehittämällä ja automatisoimalla ostajien ja toimittajien verkkolaskupalveluun kytkeytymistä, hyödyntämällä laajemmin digitaalisia markkinointi- ja myyntikanavia sekä tekemällä yritysostoja. Solution Services -liiketoiminnassa odotetaan Alustan myynnin kasvun vaikuttavan positiivisesti ohjelmistoliikevaihtoon ja konsultointiin.

Baswaren liiketoiminnan kulujen arvioidaan kehittyvän maltillisesti, yhtiö seuraa aktiivisesti kustannuskantaansa ja se on käynnistänyt useita tehokkuutta kasvattavia kehityshankkeita vuonna 2015. Kausivaihtelut vaikuttavat yhtiön liiketoimintaan vuoden aikana ja tyypillisesti vuoden viimeinen neljännes on ollut sen vahvin vuosineljännes.

Myyntiin ja markkinointiin sekä tuotekehitykseen panostetaan entistä voimakkaammin varsinkin uusissa palveluissa, mukaan lukien Financing Services -palvelut. Ohjelmistoliiketoiminnassa yhtiö jatkaa tuloksentekokyvyn parantamista myös kuluvana vuonna varmistamalla konsultoinnin tehokkaan resurssien käytön ja laskutusasteen nostamisen. Verkkolaskuliiketoiminnassa yhtiö jatkaa panostuksia kasvun nopeuttamiseksi kehittämällä ensisijaisesti automatisoituja verkkolaskujen lähetys- ja vastaanottoratkaisuja sekä uusia keinoja myynnin kiihdyttämiseksi.

Vuonna 2015 Procserve-yritysostoon ja sen toimintojen integroimiseen liittyvien kustannusten odotetaan olevan säästöjä suuremmat vuoden toiselta neljännekseltä alkaen ja vuonna 2016 synergiaetujen odotetaan nousevan nettovaikutukseltaan positiivisiksi.Yhtiö odottaa Arrowgrass Capital Partners LLP:n kanssa perustetun yhteisyrityksen lisäävän nettokustannuksia vuonna 2015.

Basware jatkaa yrityskauppakohteiden kartoitusta erityisesti verkkolaskumarkkinassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa strategiansa mukaisesti. Kasvun vaatimista lisäpanostuksista tehdään päätöksiä vuoden aikana markkinatilanteen ja liiketoiminnan kehityksen edellyttämällä tavalla.

Basware arvioi vuoden 2015 liikevaihdon ja liiketuloksen (EBIT) kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

Espoossa, maanantaina 12. lokakuuta, 2015

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 480 7098

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit