Baswaren osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 10.4.2014 klo 08:45
BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 (IFRS)

YHTEENVETO

Tammi-maaliskuu 2014: Verkkolaskuliiketoiminnan transaktiot kasvoivat 25,5
prosenttia
 * Liikevaihto 31 013 tuhatta euroa (29 828 tuhatta euroa) - kasvu 4,0
  prosenttia
 * Liiketulos 310 tuhatta euroa (-1 569 tuhatta euroa)
 * Liiketulos 1,0 prosenttia liikevaihdosta (-5,3 %)
 * Network Services -liikevaihto kasvoi 23,0 prosenttia
 * Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 66,9 % (63,6 %)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta 13 422 tuhatta euroa (9 718 tuhatta euroa)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,01 euroa (-0,07 euroa)

Basware arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen
2013 verrattuna.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
                  1-3/  1-3/ Muutos,  1-12/
 Tuhatta euroa           2014  2013    %  2013
----------------------------------------------------------------


 Liikevaihto           31 013 29 828  4,0 % 123 349

 EBITDA              2 099   233 802,0 % 10 383

 Liiketulos ennen IFRS3-poistoja   540 -1 337       4 256

 Liiketulos             310 -1 569       3 331

    % liikevaihdosta        1,0 % -5,3 %       2,7 %

 Tulos ennen veroja          11 -1 526       3 284

 Tilikauden tulos          -76  -962 -92,1 %  2 605 Oman pääoman tuotto, %      -0,3 % -3,9 %       2,6 %

 Sijoitetun pääoman tuotto, %   1,7 % -4,9 %       3,9 %

 Likvidit varat          21 308 23 276 -8,5 % 13 218

 Nettovelkaantumisaste, %    -15,1 % -13,2 %      -4,7 %

 Omavaraisuusaste, %       65,9 % 63,7 %      77,1 % Osakekohtainen tulos

 Laimentamaton, euroa       -0,01  -0,07       0,20

 Laimennettu, euroa        -0,01  -0,07       0,20

 Oma pääoma/osake, euroa      7,40  7,51 -1,4 %  7,62


Liiketoiminta

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen
toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja
talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin
liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella autamme asiakkaitamme
menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware Commerce Network
on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka mahdollistaa vaivattoman
yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri
maassa. Baswaren ratkaisujen avulla kaikenkokoiset organisaatiot nousevat
uudelle tasolle kulukontrollissaan ja tehokkuudessaan, muodostaen tiiviitä
kauppasuhteita muiden verkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa. Baswaren
ratkaisut tuovat merkittäviä kustannussäästöjä sekä tehostavat kassavirtaa
täysin uudenlaisella tavalla ostaa ja myydä.

Raportointi

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to
Pay, P2P). Segmentti jakaantuu toisiaan tukeviin Network Services- ja Solution
Services -liiketoimintoihin.

Vuodesta 2014 alkaen yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot
seuraavasti: Network Services (verkkolaskutusratkaisut ja -palvelut) ja Solution
Services (ohjelmistoratkaisut ja -palvelut). Tämän lisäksi yhtiö esittää
tuotteista ja palveluista saadut tuotot taulukkomuodossa aiemman
raportointikäytännön mukaisella jaolla: Lisenssimyynti, Konsultointi,
Asiakastuki ja Automatisointipalvelut.

Aiemman käytännön mukaisesti Asiakastuki yhdessä Automatisointipalveluiden
kanssa muodostaa yhtiön raportoiman jatkuvan liikevaihdon.

Network Services -tuotot koostuvat verkkolaskutuksesta, paperilaskujen
skannauspalveluista, tulostuspalveluista, ostokatalogien välityksestä,
hankintasanomien välityksestä, aktivointipalveluista sekä
verkkolaskutuspalvelujen ja rahoitukseen liittyvien lisäarvopalveluiden
avausmaksuista. Solution Services -tuotot koostuvat ohjelmistotuotoista (SaaS-
tuotot ja lisenssimyynti), ohjelmistojen ylläpito- ja laajennetusta
asiakastukipalveluista (asiakastuki), konsultointipalveluista sekä SaaS-
palvelujen avausmaksuista.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, Skandinavia, muu Eurooppa ja muut
alueet. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän lisäksi
esitetään varojen sijainnin mukaan liikevaihto ja liiketulos. Näiden lisäksi
maantieteellisten alueiden pitkäaikaiset varat raportoidaan varojen sijainnin
mukaan vuositilinpäätöksessä.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä:

Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 31 013 tuhatta euroa,
kasvua 4,0 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja
liiketulos oli 310 tuhatta euroa. Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 9,2
prosenttia, ja sen osuus koko liikevaihdosta oli 64,1 prosenttia (61,1 %).

Network Services -liikevaihto kehittyi odotetun vahvasti vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä ja oli 8 032 tuhatta euroa, kasvua 23,0 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu on kokonaan orgaanista.
Verkkolaskuliiketoiminnan transaktioiden vahva kasvu jatkui ensimmäisellä
vuosineljänneksellä, kasvua 25,5 prosenttia, ja Basware Commerce Network
-verkoston kautta välitettiin 17,2 miljoonaa transaktiota.

Solution Services -liikevaihto oli 22 981 tuhatta euroa, laskua 1,4 prosenttia.
Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat konsultoinnin suunniteltua alhaisempi
käyttöaste, ei-laskutettava henkilötyö ja uusien SaaS-palveluiden tuotantoon
vientien viivästyminen suunnitellusta. Solution Services
-ohjelmistoliiketoiminnan odotetaan kehittyvän suotuisammin loppuvuoden aikana.
Alustan myynnin kasvun ennakoidaan vaikuttavan positiivisesti
ohjelmistoliikevaihtoon ja konsultointiin.

Kustannukset kehittyivät edelleen maltillisesti vuoden 2014 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin päätökseen
henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ja konsernissa toteutetaan myös
muita säästö- ja tehostamistoimenpiteitä, joiden kustannusvaikutus vuositasolla
on arviolta 2,5 miljoonaa euroa. Toiminnan kehittämisen tavoitteena on ollut
SaaS- ja verkkolaskusopimusten tuotantoon vientien vauhdittaminen tuote- ja
prosessiparannuksilla sekä toiminnan tehostaminen ja tuloksentekokyvyn
parantaminen.

Verkkolaskutuksen maailmanlaajuisen markkinakasvun on arvioitu olevan noin 20
prosenttia. Basware tavoittelee kiihtyvää, markkinakasvua korkeampaa kasvua
Network Services -liiketoiminnassaan kehittämällä ja automatisoimalla ostajien
ja toimittajien verkkolaskupalveluun kytkeytymistä, hyödyntämällä laajemmin
digitaalisia markkinointi- ja myyntikanavia sekä tekemällä yritysostoja.

Baswaren kansainvälistymistä ja muutosta maailman johtavaksi hankinnasta
maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittajaksi kuvastaa uudistunut Unlocking
value in a connected business world -asiakaslupauksemme. Se kertoo, kuinka
asiakkaamme voivat tehostaa avullamme talousohjaustaan ja talous- ja
hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa niihin liittyviä prosesseja.
Paremmalla talousohjauksella autamme asiakkaitamme menestymään ja tuottamaan
lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware Commerce Network mahdollistaa yhteistyön ja
kaupankäynnin jo miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri maassa.
MasterCard -yhteistyömme rahoitukseen liittyvien lisäarvopalveluiden
tarjoamiseksi ja uuden ratkaisun luomiseksi yritysten maksuliikenteeseen etenee
suunnitellusti.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa
kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida
taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan
myös kuluvana vuonna ja jatkuvien palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä
asiakaskunnassa.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden
nousevan alalla toimivien yritysten tarjoomassa. Basware jatkaa
yrityskauppakohteiden kartoitusta erityisesti verkkolaskumarkkinassa Euroopassa
ja Yhdysvalloissa strategiansa mukaisesti.

Baswaren tavoitteena on olla maailman suurin verkkolaskujen ja muiden sähköisten
sanomien verkosto ostajille ja toimittajille vuoden 2015 loppuun mennessä.
Verkkolaskutuksen käyttöaste on edelleen alhainen. Käyttöaste vaihtelee viidestä
kolmeenkymmeneen prosenttiin maakohtaisesti ja sen odotetaan kasvavan
voimakkaasti tulevina vuosina. Kasvava ja kehittyvä verkkolaskumarkkina sekä
rahoitukseen liittyvien lisäarvopalveluiden tarjoaminen tarjoavat erinomaisia
kasvumahdollisuuksia Baswarelle.

Näkymät 2014

Verkkolaskutuksen maailmanlaajuisen markkinakasvun on arvioitu olevan noin 20
prosenttia. Basware tavoittelee kiihtyvää, markkinakasvua korkeampaa kasvua
Network Services -liiketoiminnassaan kehittämällä ja automatisoimalla ostajien
ja toimittajien verkkolaskupalveluun kytkeytymistä, hyödyntämällä laajemmin
digitaalisia markkinointi- ja myyntikanavia sekä tekemällä yritysostoja.

Solution Services -ohjelmistoliiketoiminnan odotetaan kehittyvän suotuisammin
loppuvuoden aikana. Alustan myynnin kasvun ennakoidaan vaikuttavan
positiivisesti ohjelmistoliikevaihtoon ja konsultointiin.

Kustannukset kehittyivät edelleen maltillisesti vuoden 2014 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Kasvun vaatimista lisäpanostuksista tehdään päätöksiä
vuoden edetessä markkinatilanteen ja liiketoiminnan kehityksen edellyttämällä
tavalla.

Basware arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen
2013 verrattuna.

Espoossa 10. huhtikuuta 2014

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 480 7098

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi


Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit