Baswaren osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 14.4.2015 klo 08:45

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 (IFRS)

YHTEENVETO

Tammi-maaliskuu 2015: Liikevaihdon kasvu hyvällä tasolla

  • Liikevaihto 34 041 tuhatta euroa (31 013 tuhatta euroa) - kasvua 9,8 prosenttia
  • Liikevoitto 1 132 tuhatta euroa (310 tuhatta euroa)
  • Liikevoitto 3,3 prosenttia liikevaihdosta (1,0 %)
  • Network Services -liikevaihto kasvoi 38,9 prosenttia
  • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 63,7 prosenttia (66,9 %)
  • Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,04 euroa (-0,01 euroa)

Basware arvioi vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

        
  1-3/ 1-3/ Muutos, 1-12/  
Tuhatta euroa 2015 2014 % 2014  
       
Liikevaihto 34 041 31 013 9,8 % 127 674  
EBITDA 2 790 2 099 32.9 % 11 354  
Liikevoitto 1 132 310 265,2 % 4 325  
  % liikevaihdosta 3,3 % 1,0 %   3,4 %  
Tulos ennen veroja 856 11 7683,1 % 4 328  
Tilikauden tulos 595 -76   2 959  
       
Oman pääoman tuotto, % 1,7 % -0,3 %   2,5 %  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,7 % 1,7 %   4,4 %  
Rahavarat 73 624* 21 308 245,5 % 28 954  
Nettovelkaantumisaste, % -50.2 % -15,1 %   -38,6 %  
Omavaraisuusaste, % 74,3 % 65,9 %   82,7 %  
       
Osakekohtainen tulos       
Laimentamaton, euroa 0,04 -0,01   0,22  
Laimennettu, euroa 0,04 -0,01   0,22  
Oma pääoma/osake, euroa 9,89 7,40 33,6 % 9,88  


*Sisältää lyhytaikaisen talletuksen, joka erääntyy alle kolmen kuukauden kuluessa kauden päättymisestä

LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella Basware auttaa asiakkaitaan menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware Commerce Network on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka mahdollistaa vaivattoman yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja myyjälle yli sadassa eri maassa. Baswaren ratkaisujen avulla kaikenkokoiset organisaatiot parantavat kulukontrolliaan ja tehokkuutta sekä muodostavat tiiviitä kauppasuhteita muiden verkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa. Baswaren ratkaisut tuovat merkittäviä kustannussäästöjä sekä tehostavat kassavirtaa uudenlaisella tavalla ostaa ja myydä.

Raportointi

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Segmentti jakaantuu toisiaan tukeviin Network Services- ja Solution Services -liiketoimintoihin.

Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: Network Services (verkkolaskutusratkaisut ja -palvelut) ja Solution Services (ohjelmistoratkaisut ja -palvelut).

Network Services -tuotot koostuvat verkkolaskutuksesta, paperilaskujen skannauspalveluista, tulostuspalveluista, ostokatalogien välityksestä, hankintasanomien välityksestä, aktivointipalveluista sekä verkkolaskutuspalvelujen aloitusmaksuista ja rahoituspalveluihin liittyvien lisäarvopalveluiden yhteistyömaksuista. Solution Services -tuotot koostuvat ohjelmistotuotoista (SaaS-tuotot ja lisenssimyynti), ohjelmistojen ylläpito- ja laajennetusta asiakastukipalveluista (asiakastuki), konsultointipalveluista sekä SaaS-palvelujen avausmaksuista.

Yhtiön raportoima jatkuva liikevaihto muodostuu liikevaihdosta lukuun ottamatta lisenssimyynnin ja konsultointipalvelujen liikevaihtoa. Rahoituspalveluihin liittyvien lisäarvopalvelujen kertaluonteiset yhteistyömaksut eivät sisälly raportoituun jatkuvaan liikevaihtoon. Jatkuvan liikevaihdon määritelmää on muutettu vastaamaan nykyistä liiketoimintarakennetta.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan vuoden 2015 alusta alkaen Suomi, EMEIA & Venäjä sekä APAC- & Amerikan liiketoiminnot. Ryhmittelyä on muutettu vastaamaan konsernin kansainvälisen liiketoiminnan osuuden kasvua. Suomen maantieteellisellä alueella raportoidaan Suomen liiketoiminnot sekä pääkonttoritoiminnot. EMEIA & Venäjä -alueeseen on yhdistetty aikaisemmin erikseen raportoidut Skandinavia ja muu Eurooppa sisältäen Venäjän ja Afrikan liiketoiminnot. APAC- ja Amerikan alueeseen sisältyvät Pohjois- ja Etelä-Amerikan sekä Tyynenmeren alueen liiketoiminnot. Vertailutietoja on oikaistu vastaavasti.

Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän lisäksi esitetään varojen sijainnin mukaan liikevaihto ja liiketulos. Näiden lisäksi maantieteellisten alueiden pitkäaikaiset varat raportoidaan varojen sijainnin mukaan vuositilinpäätöksessä.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä:

Liikevaihdon kasvu oli hyvällä tasolla ensimmäisellä neljänneksellä, kasvua oli 9,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 34 041 tuhatta euroa (31 013 tuhatta euroa) ja liikevoitto 1 132 tuhatta euroa (310 tuhatta euroa). Kasvu oli hyvää tärkeimmillä markkina-alueilla, kuten Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Suomessa. Basware Commerce Network -verkoston kautta välitettyjen transaktioiden määrä ja SaaS-liiketoiminta kasvoivat suunnitelmien mukaan. Myös panostuksia valittujen avaintoimintojen, kuten Financing Services -palvelujen ja asiakkaiden saaman palvelun ja palvelukokemuksen, kehittämiseen jatkettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Network Services -liikevaihto kasvoi voimakkaasti ensimmäisellä neljänneksellä. Network Services -liikevaihto oli 11 112 tuhatta euroa (8 002 tuhatta euroa) vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kasvua 38,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhteistyösuhteiden kehittäminen jatkui ja yhtiö kirjasi kumppanuustoiminnasta vakaan tuoton. Myös transaktioiden määrän kasvu jatkui ensimmäisellä neljänneksellä, kasvua 28,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Basware Commerce Network -verkoston kautta välitettiin viimeisellä neljänneksellä 22,1 miljoonaa transaktiota.

Solution Services -liikevaihto pysyi vakaana ensimmäisellä neljänneksellä. Solution Services -toiminnan ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 22 928 tuhatta euroa (23 011 tuhatta euroa). SaaS-palvelujen kysyntä on ollut hyvällä tasolla, ja SaaS-liikevaihto kasvoi 21,5 prosenttia. Laskutettavan käyttöasteen positiivinen kehitys jatkui ja useita merkittäviä uusia asiakassopimuksia solmittiin ensimmäisen neljänneksen aikana.

Financing Services -liiketoiminnan ja -palvelujen kehittäminen on jatkunut suunnitelmien mukaan. Basware lanseerasi uuden Basware Discount -ratkaisun, jonka avulla ostajat ja myyjät voivat optimoida maksuehtojaan ja saavuttaa tehokkaammin toimivan kassahallinnan. Yli miljoona yritystä voi hyötyä Basware Commerce Network -verkostossa tarjottavan palvelun reaaliaikaisesti hallittavista aikaisen maksamisen eduista. Arrowgrass Capital Partners LLP:n kanssa solmitun lopullisen sopimuksen myötä uudentyyppisen verkkolaskutukseen perustuvan yritysten laskujen rahoituspalvelun kehittäminen on käynnistynyt.

Basware Oyj allekirjoitti 8.4.2015 sopimuksen Procserven ostamisesta, joka on Ison-Britannian julkisen sektorin johtava sähköisten hankintaratkaisujen toimittaja. Procserven ja Baswaren pilvipohjaiset hankintaratkaisut ja Procserven Commerce Network -verkosto sekä avoin Basware Commerce Network -verkosto täydentävät toisiaan, ja niiden avulla julkishallinto voi tehostaa toimintaansa automatisoimalla hankinnasta maksuun -prosessin ja vapauttaa aikaa ja rahaa varsinaisiin julkisiin palveluihin.

Basware on johtava julkisen sektorin verkkolasku- ja sähköisen hankintatoimen asiantuntija kaikilla markkina-alueillaan. Valtionhallinnossa ja julkisella sektorilla on ollut nähtävissä jatkuva pyrkimys sähköisten palveluiden ja verkkolaskutuksen käyttöönottoon, myös Isossa-Britanniassa, kun verkkolaskutus on yleistynyt ja sen tarjoamat edut ovat toteutuneet laajemmin. Viime vuosina tehtyjen yritysostojen ansiosta Basware on jo johtava verkkolaskuoperaattori Pohjoismaissa, Benelux-maissa ja Saksassa, ja nyt Basware vahvistaa jalansijaansa Isossa-Britanniassa merkittävästi.

Strategiansa mukaisesti Baswaren maantieteellinen laajeneminen ja Basware Commerce Network -verkoston vahva kasvu ovat edelleen yhtiön päätavoitteita, ja niitä tavoitellaan sekä orgaanisesti että yrityskauppojen avulla. Basware jatkaa myyntiin panostamista ja on käynnistänyt sisäisen Customers for Life -hankkeen, jonka tavoitteena on saavuttaa skaalautuvaa kasvua ja parantaa merkittävästi asiakaskokemusta. Financing Services -liiketoiminnan ja -palvelujen kehittämistä sekä uusien merkittävien liiketoimintakumppanuuksien etsimistä ja yhteistyön kehittämistä nykykumppanien kanssa jatketaan aktiivisesti tänä vuonna.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan vuonna 2015 ja jatkuvien palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä asiakaskunnassa.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden nousevan alalla toimivien yritysten tarjoamassa. Toimialatutkimusten mukaan verkkolaskutus on yleistynyt ja verkkolaskujen määrä on huomattavasti kasvanut Euroopassa ja muualla maailmassa. Maailmanlaajuisesti verkkolaskujen markkinapenetraation arvioidaan olevan noin 10 prosenttia. Kasvava verkkolaskutusmarkkina ja yritysten kiinnostus myös muihin maksuliikenteen ja rahoituksen lisäarvopalveluihin tarjoavat erinomaisia kasvumahdollisuuksia tulevina vuosina.

Näkymät 2015

Verkkolaskutuksen maailmanlaajuisen markkinakasvun on arvioitu olevan noin 20 prosenttia. Basware tavoittelee Network Services -liiketoiminnan vahvaa kasvua kehittämällä ja automatisoimalla ostajien ja toimittajien verkkolaskupalveluun kytkeytymistä, hyödyntämällä laajemmin digitaalisia markkinointi- ja myyntikanavia sekä tekemällä yritysostoja. Solution Services -liiketoiminnassa odotetaan Alustan myynnin kasvun vaikuttavan positiivisesti ohjelmistoliikevaihtoon ja konsultointiin.

Baswaren kiinteiden kustannusten arvioidaan kehittyvän maltillisesti. Myyntiin ja markkinointiin sekä tuotekehitykseen panostetaan entistä voimakkaammin varsinkin uusissa palveluissa, mukaan lukien Financing Services -palvelut. Ohjelmistoliiketoiminnassa yhtiö jatkaa tuloksentekokyvyn parantamista myös kuluvana vuonna varmistamalla konsultoinnin tehokkaan resurssien käytön ja laskutusasteen nostamisen. Verkkolaskuliiketoiminnassa yhtiö jatkaa panostuksia kasvun nopeuttamiseksi kehittämällä ensisijaisesti automatisoituja verkkolaskujen lähetys- ja vastaanottoratkaisuja sekä uusia keinoja myynnin kiihdyttämiseksi.

Vuonna 2015 Procserve -yritysostoon ja sen toimintojen integroimiseen liittyvien kustannusten odotetaan olevan säästöjä suuremmat vuoden toiselta neljännekseltä alkaen ja vuonna 2016 synergiaetujen odotetaan nousevan nettovaikutukseltaan hieman positiivisiksi. Yhtiö odottaa Arrowgrass Capital Partners LLP:n kanssa perustetun yhteisyrityksen lisäävän nettokustannuksia vuonna 2015.

Basware jatkaa yrityskauppakohteiden kartoitusta erityisesti verkkolaskumarkkinassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa strategiansa mukaisesti. Kasvun vaatimista lisäpanostuksista tehdään päätöksiä vuoden aikana markkinatilanteen ja liiketoiminnan kehityksen edellyttämällä tavalla.

Basware arvioi vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

Espoossa tiistaina 14. huhtikuuta 2015

BASWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 480 7098

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi

Baswaren Q1/2015-osavuosikatsaus

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit