Baswaren päivitetty strategia vuosille 2010-2012


            
Basware on päivittänyt strategiaansa: uusia ratkaisuja markkinoille -
uudet pitkän aikavälin tavoitteet

Basware Oyj pörssitiedote 17.11.2009 klo 09:20

Basware on päivittänyt strategiaansa vuosille 2010-2012 Basware
Responsive Strategy -kehyksessä. Basware Responsive Strategy
-kehyksen avulla yhtiö toimii ketterästi ja herkästi yhtiön
tilanteen, markkinatrendien ja muiden muutosten mukaisesti.
Responsive Strategy -kehykseen kuuluvat sisäisten ja ulkoisten
trendien seuranta ja analysointi, yhtiön visio, missio sekä
toimintaperiaatteet. Baswaren toimintaperiaatteet koostuvat muun
muassa yhtiön arvoista, hallinnointikoodista ja vastuullisuudesta.

Tavoitteet - johtava asema laskuautomaatioratkaisujen, hankintatoimen
ja verkkolaskujen toimittajana

Yhtiön tavoitteena on säilyttää johtava asema laskuautomaatio- ja
hankintatoimen ratkaisujen toimittajana maailmassa.
Laskuautomaatioratkaisujen myynnin tukemiseksi Basware tuo
markkinoille keskisuurille yrityksille suunnatun SaaS (Software as a
Service) -ratkaisun. "Pay as you go" -niminen ratkaisu lanseerataan
muutamille valituille markkinoille.

Baswaren tavoitteena on myös nousta verkkolaskutoiminnan johtavaksi
yhtiöksi maailmassa. Verkkolaskutoiminta ja sitä tukeva Basware
Yhteyspalvelut on suunnattu myös Baswaren nykyisen asiakaskunnan
ulkopuolisille toimittajille ja ostajille, mikä nostaa
asiakaspotentiaalia.

Pitkän aikavälin tavoitteena on SaaS, Basware Yhteyspalvelut ja
verkkolaskuliiketoiminnan yli 50 prosentin vuotuinen kasvu. SaaS,
Basware Yhteyspalvelut ja verkkolaskutoiminta ovat skaalautuvia
liiketoimintamalleja ja tarjoavat korkean liiketoimintapotentiaalin.
Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on tuotemyynnin, ylläpidon ja
konsultoinnin kokonaisliikevaihdon yli 10 prosentin kasvu sekä
liikevoittomarginaalin tavoite on 10-20 prosenttia.

Maantieteellinen kasvu

Basware toimii entiseen malliin maantieteellisillä alueillaan omien
tytäryhtiöiden ja jälleenmyyjien kautta muutamin lisäyksin. Kaikilla
maantieteellisillä alueilla siirrytään keskitettyyn organisaatioon
paremman tehokkuuden saavuttamiseksi. Verkkolaskutuksen nopeaa kasvua
tukevat Basware Yhteyspalveluiden eri osa-alueet.

Pohjois-Amerikan liiketoiminta-alueet ovat strategisesti tärkeimmät
ja siellä yhtiö keskittyy lähinnä suoramyyntiin ja sen kehittämiseen.
Pohjois-Amerikan markkinoilla yhtiö keskittyy myös uusiin
segmentteihin ja tarjoaa keskisuurille yrityksille Software as a
Service - ja "pay as you go" -ratkaisuja.

Keski-Euroopassa strategiset kasvumarkkinat ovat edelleen UK, Saksa
ja Ranska. Uusina alueina markkinoilla suuntaudutaan keskisuuriin
yrityksiin Software as a Service - ja "pay as you go" -ratkaisuilla.

Northeast liiketoiminta -alue, joka kattaa Suomen ja Venäjän
toiminnot, painottuu kasvun osalta Venäjälle. Suomen yksikön
kannattava liiketoiminta säilyttää vakaan aseman yhtiön toiminnassa.

Skandinavia liiketoiminta -alueella (Ruotsi, Norja, Tanska)
liiketoiminnan kasvu jatkuu kannattavana. Sekä Skandinavia että
Northeast -liiketoiminta -alueilla vahvistetaan nykyisen
asiakaskunnan palvelua uusilla ratkaisuilla.


Aasian ja Tyynen meren liiketoiminta-alueen kasvu tulee suuntautumaan
lyhyellä aikavälillä kehittyneisiin markkina-alueisiin muun muassa
Australiaan sekä pidemmällä aikavälillä myös muihin alueen
markkinoihin.

Seuraavien vuosien aikana yhtiö vahvistaa suoramyyntitoimintaa ja
kehittää kumppaniverkostoa muutamien vahvojen kumppanuuksien
suuntaan.

Basware jatkaa Intian yksikön laajentamista, mikä parantaa mm.
tuotekehityksen skaalautuvuutta, joustavuutta ja tehokkuutta sekä
tasaa kustannuksia. Seuraavan 2 vuoden aikana henkilöstömäärän
arvioidaan yli kaksinkertaistuvan ja sisältävän tuotekehityksen
lisäksi myös muita toimintoja.


Liiketoiminta

Baswaren liiketoiminta perustuu neljään eri osa-alueeseen, joita ovat
tuotemyynti, ylläpito, konsultointi ja automatisointipalvelut (SaaS,
verkkolaskutus ja Basware Yhteyspalvelut). Tuoteratkaisut sisältävät
Baswaren hankinnasta maksuun -tuoteperheen (Enterprise Purchase to
Pay, EPP) ja taloushallinnon tuotteet.

Basware on edelleen laajentanut automatisointipalvelujen tarjoamaa
lisätoiminnallisuuksilla mm. verkkolaskupalvelun, toimittajahallinnan
ja skannauspalveluiden osalta. Automatisointipalveluita myydään
kaikilla markkina-alueilla. Tarkoituksena on nostaa asiakkaiden
toimintojen automatisointiastetta sekä parantaa läpinäkyvyyttä ja
kannattavuuden ennustettavuutta koko hankinnasta maksuun
prosessissa. Baswaren tuotetarjoama on avainasemassa edistettäessä
hankinta- ja laskutustoimintojen siirtymää täysin sähköisiksi
prosesseiksi.

Yhtiön asiakaskohderyhmiä laajennetaan valituilla markkinoilla
tuotteistamalla tarjoamaa myös pienille ja keskisuurille asiakkaille
SaaS-jakelumallin avulla.


Yritysostot

Yhtiö kartoittaa edelleen aktiivisesti yritysostokohteita. Kohteina
ovat erityisesti strategiset markkina-alueet sekä
Automatisointipalveluiden laajentaminen.

 Uusin strategiaesitys on katsottavissa:
http://www.basware.com/Investors/financials/presentations/Pages/default.aspx

Lisätietoja:
Ilkka Sihvo, toimitusjohtaja, puh. 09 8791 7251 tai 040 501 8251
Olli Hyppänen, SVP, Strategy & Development, puh. 040 725 5816

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa