BASWAREN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2018 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 18.7.2018, 8:45

BASWAREN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2018 (IFRS)

Cloud-liikevaihto ja cloud-tilauskertymä ennätyskorkealla 

Huhti–kesäkuu 2018:

 • Liikevaihto 34 969 tuhatta euroa (37 287 tuhatta euroa): laskua 6,2 prosenttia, orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta 7,0 prosenttia 
 • Orgaaninen Cloud-liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta 15,6 prosenttia, osuus liikevaihdosta 62,3 prosenttia (53,0 %)
 • Oikaistu EBITDA -2 674 tuhatta euroa (318 tuhatta euroa)
 • Oikaistu liikevoitto/tappio -5 416 tuhatta euroa (-2 151 tuhatta euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,34 euroa (-0,19 euroa)
 • Liikevoitto/tappio -6 329 tuhatta euroa (-2 769 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,40 euroa (-0,24 euroa)

Tammi–kesäkuu 2018:

 • Liikevaihto 70 939 tuhatta euroa (74 097 tuhatta euroa): laskua 4,3 prosenttia, orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta 6,1 prosenttia 
 • Orgaaninen Cloud-liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta 17,0 prosenttia, osuus liikevaihdosta 60,8 prosenttia (52,2 %)
 • Oikaistu EBITDA -2 661 tuhatta euroa (-1 275 tuhatta euroa)
 • Oikaistu liikevoitto/tappio -8 033 tuhatta euroa (-6 336 tuhatta euroa)
 • Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,94 euroa (-0,51 euroa)
 • Liikevoitto/tappio 6 166 tuhatta euroa (-7 853 tuhatta euroa)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,05 euroa (-0,61 euroa)

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, mukaan lukien verkkolaskuratkaisut ja lisäarvopalvelut. Baswaren ensisijainen tavoite strategiakaudella 2017-2020 on Cloud-liikevaihdon kasvu. Yhtiö jatkaa markkinajohtajuuden vahvistamista kasvattaakseen Cloud-liikevaihtoa.

Vuonna 2018 Basware odottaa liiketoimintansa kehittyvän seuraavasti ilman valuuttakurssien vaikutuksia ja orgaanisesti laskettuna:

 • Cloud-liikevaihdon olevan 90-95 miljoonaa euroa
 • kokonaiskustannusten, poislukien poistot ja oikaisut, olevan hieman korkeammat kuin vuonna 2017

Basware on ottanut käyttöön IFRS 15 standardin Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen (pakollinen soveltaminen) ja soveltaa sitä täysin takautuvasti. Samanaikaisesti IFRS 15 standardiin liittyvien muutosten kanssa konserni on tarkentanut edelleen liikevaihdon jakoa Cloud- ja Muu kuin cloud-liikevaihdon välillä. Osavuosikatsauksessa esitetyt vuoden 2017 vertailuluvut on päivitetty niin, että ne sisältävät IFRS 15:een liittyvät muutokset ja liikevaihdon uudelleenjakamisen vaikutukset.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

4-6/  4-6/  Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
Tuhatta euroa  2018  2017  % 2018 2017 %  2017
Liikevaihto 34 969  37 287  -6,2 % 70 939 74 097 -4,3 %  149 167 
Cloud-liikevaihto 21 783 19 752  10,3 % 43 126 38 668 11,5 % 80 332
Cloud-tilauskertymä*  6 392 5 496  16,3 % 11 049 9 520 16,1 % 17 943
EBITDA -3 587  -300  11 538  -2 792  599 
Oikaistu EBITDA -2 674  318  -2 661  -1 275  -108,8 %  3 294 
Liikevoitto/tappio -6 329  -2 769  -128,6 %  6 166  -7 853  -9 509 
Oikaistu liikevoitto/tappio -5 416  -2 151  -151,8 % -8 033 -6 336 -26,8 %  -6 814 
Voitto/tappio ennen veroja -6 712  -3 623  -85,2 %  5 030  -9 700  -12 276 
Kauden voitto/tappio -5 746  -3 416  -68,2 %  671  -8 787  -11 524 
Rahat ja pankkisaamiset 41 413  23 610  75,4 % 41 413 23 610 75,4 %  20 683 
Osakekohtainen tulos
Laimennettu (euroa) -0,40  -0,24  -68,1 %  0,05  -0,61  -0,80 
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa) -0,34  -0,19 -72,1 %  -0,94  -0,51  -85,4 %  -0,61 

* Vuoden 2018 toisesta vuosineljänneksestä lähtien yhtiö raportoi cloud-tilauskertymän yhtiön tilauskertymän avainmittarina

Toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen:

Tulin Baswaren toimitusjohtajaksi syyskuussa 2016, mistä lähtien olemme keskittyneet luomaan perustaa skaalautuvalle cloud-tuottojen kasvulle. Olemme suoriutuneet hyvin tässä tavoitteessa muun muassa vahvistamalla yhtiön johtoa ja henkilöstöä, yhtenäistämällä johdon ja osakkeenomistajien intressejä palkkiojärjestelmin, vahvistamalla asiakkuuksien hallintaa ja maajohtoa, yhdistämällä tuotekehityksen toimipisteitä, siirtymällä fragmentoituneen palvelinympäristön käytöstä AWS-ympäristöön ja myymällä ydinliiketoimintaamme kuulumattomia toimintoja.

Tällä vuosineljänneksellä olemme edelleen jatkaneet tämän perustan lujittamista. Olemme ottaneet käyttöön uuden toimintokohtaisen organisaatiorakenteen, jossa johtoryhmää vahvistavat teknologiajohtaja (Chief Technology Officer) ja liiketoiminnan kehitys ja allianssit -toiminnosta vastaava johtaja (SVP Business Development and Alliances), sekä poistaneet päällekkäisyyksiä yhdistämällä aiemmin erilliset liiketoiminta-alueet yhdeksi Products-toiminnoksi. Otimme myös käyttöön uuden asiakastukiportaalin, jonka avulla voimme entistä paremmin palvella asiakkaitamme ja joka tehostaa asiakaspalveluorganisaatiomme tehokkuutta. Lisäksi kerroimme heinäkuun alussa skannauspalveluidemme ulkoistussopimuksesta.

Tilauskertymämme oli tällä vuosineljänneksellä kaikkien aikojen korkein, yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Tilauskertymämme kehittyi erityisen vahvasti Yhdysvalloissa. Voitimme vuosineljänneksellä lisää uusia asiakkaita globaalisti, esimerkiksi Voith, Neogen, Tishman Speyer, Kraton Polymers, Western Dental ja Imerys. Lisäksi nykyisiä asiakkaitamme siirtyi cloud-ratkaisujen käyttäjiksi, esimerkiksi BrandSafway, Korian ja Thermo Fisher. Cloud-liiketoiminnan osuus liikevaihdosta jatkoi kasvuaan, ja se muodostaa nyt 62 prosenttia liikevaihdostamme. Tämä kiihdyttää kokonaiskasvuamme, joka oli tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä 7,0 prosenttia orgaanisesti ja ilman valuuttakurssien vaikutusta verrattuna vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen 1,8 prosenttiin.

Loistavien asiakkaiden lisäksi meillä on loistavia ratkaisuja. Basware valittiin jälleen kerran alan johtavaksi toimijaksi maailmanlaajuisesti Gartnerin hankinnasta maksuun -ratkaisuja tarkastelevassa raportissa. Erityistä huomiota kiinnitettiin Baswaren asiakaskeskeisyyteen. Toisella vuosineljänneksellä julkistimme lisäksi uusia tuoteinnovaatioita. Smart PDF:n, avulla asiakkaamme voivat tehokkaasti digitalisoida laskut toimittajilta, jotka eivät pysty tai eivät halua lähettää täysin sähköisiä laskuja. Basware assistant on chat-robotti, joka parantaa huomattavasti käyttäjäkokemusta ja vähentää asiakaskoulutuksen tarvetta.

Olen hyvin innostunut kaikista niistä muutoksista, jotka olemme henkilöstömme ansiosta saaneet toteutettua. Nyt on tullut aika vaihtaa isommalle vaihteelle ja siirtää painopiste sisäisistä järjestelyistä kasvun kiihdyttämiseen. Myynnin ja markkinoinnin pipeline on kaikkein aikojen korkeimmillaan. Jatkamme panostuksia myyntiin ja markkinointiin, ja olemme jo rekrytoineet uutta henkilöstöä, joka ei tosin ole vielä saavuttanut täyttä tehokkuutta. Kun täysi tehokkuus saavutetaan, ruokkii tämä osaltaan tulevaisuuden tilauskertymäämme. Maaorganisaatiomme ovat nyt stabiilimpia ja johdollamme on enemmän kaistaa keskittyä kasvuun. Kaikkien tekemiemme muutosten sekä mahtavan asiakaskuntamme, upean henkilöstömme ja loistavien ratkaisujemme ansiosta olen luottavainen tulevaisuuden suhteen.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT


Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikkien organisaatioiden on hoidettava ostoprosessejaan aina hankinnasta laskujen käsittelyyn ja maksamiseen. Monilla organisaatioilla on edelleen kehittymättömät tai puutteelliset työkalut näiden prosessien hallintaan, minkä vuoksi monilla organisaatoilla on ongelmana hallitsemattomat menot, tehottomat manuaaliset ja paperipohjaiset prosessit ja rahavirtojen heikko läpinäkyvyys. Basware tarjoaa näihin haasteisiin ainutlaatuisen kattavan ratkaisun, jonka erottavana tekijänä on Baswaren maailman suurin verkkolaskutusverkosto, joka mahdollistaa asiakkaille menojen täyden hallinnan sekä täysin paperittoman hankintaprosessin.

Basware arvioi verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen kysynnän kasvun jatkuvan. Verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen potentiaalisten kokonaismarkkinoiden arvon arvioidaan olevan 15 miljardia euroa vuodessa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Näkymät 2018

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, mukaan lukien verkkolaskuratkaisut ja lisäarvopalvelut. Baswaren ensisijainen tavoite strategiakaudella 2017-2020 on cloud-liikevaihdon kasvu. Yhtiö jatkaa markkinajohtajuuden vahvistamista kasvattaakseen cloud-liikevaihtoa.

Vuonna 2018 Cloud-liikevaihtoon vaikuttavat:

 • SaaS-liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana orgaanisesti laskettuna
 • Transaktiopalveluiden liikevaihdon kasvun odotetaan kiihtyvän kasvutoimenpiteiden alkaessa vaikuttaa
 • Muun cloud-liikevaihdon kehitykseen vaikuttaa myös jatkossa liikevaihto Ison-Britannian julkiselta sektorilta
 • Cloud-liikevaihdostamme suurempi osa on Yhdysvaltain dollareissa ja Englannin punnissa, joten valuuttakurssimuutoksilla on suhteellisesti suurempi vaikutus Cloud-liikevaihtoon kuin kokonaisliikevaihtoon

Vuonna 2018 Muu kuin cloud-liikevaihtoon vaikuttavat:

 • Ylläpito- ja lisenssituotot jatkavat laskuaan yhtiön siirtäessä olemassa olevia asiakkaita cloud-palveluihin
 • Asiakkaiden siirtyminen cloud-palveluihin sekä implementoinnin standardisoiminen vaikuttavat myös konsultoinnin liikevaihtoon
 • Helmikuussa 2018 päätökseen saatetuilla liiketoimintojen myynneillä on suhteellisesti suurempi vaikutus Muu kuin cloud-liikevaihtoon kuin Cloud-liikevaihtoon

Vuonna 2018 Basware odottaa liiketoimintansa kehittyvän seuraavasti ilman valuuttakurssien vaikutuksia ja orgaanisesti laskettuna:

 • Cloud-liikevaihdon olevan 90-95 miljoonaa euroa
 • kokonaiskustannusten, poislukien poistot ja oikaisut, olevan hieman korkeammat kuin vuonna 2017

Mahdolliset valuuttakurssien vaikutukset eliminoidaan käyttämällä katsauskauden laskennassa vuoden 2017 valuuttakursseja. Orgaanisista luvuista on poistettu viimeisten 12 kuukauden aikana hankittujen tai myytyjen liiketoimintojen vaikutus.

Espoossa tiistaina 17. heinäkuuta 2018

BASWARE OYJ

Hallitus

Vesa Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Basware Oyj

Lisätietoja:

Niclas Rosenlew, talousjohtaja, Basware Oyj
Puh. 050 480 2160, niclas.rosenlew@basware.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.basware.com/fi

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit