BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2017 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 2.2.2018 klo 8:45

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2017 (IFRS)

Cloud-liikevaihdon kasvu jatkui ja kannattavuus parani

Tammi–joulukuu 2017:

-       Liikevaihto 149 241 tuhatta euroa (148 580 tuhatta euroa): kasvua 0,4 prosenttia
-       Cloud-liikevaihdon kasvu 19,5 prosenttia, osuus liikevaihdosta 53,0 prosenttia (44,6 %)
-       Oikaistu EBITDA 3 367 tuhatta euroa (2 063 tuhatta euroa)
-       Oikaistu liiketulos -6 741 tuhatta euroa (-6 490 tuhatta euroa)
-       Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,61 euroa (-0,48 euroa)
-       Liiketulos -9 436 tuhatta euroa (-13 946 tuhatta euroa)
-       Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,79 euroa (-1,00 euroa) 

Loka–joulukuu 2017:

-       Liikevaihto 39 707 tuhatta euroa (40 211 tuhatta euroa): laskua 1,3 prosenttia
-       Cloud-liikevaihdon kasvu 15,0 prosenttia, osuus liikevaihdosta 54,7 prosenttia (47,0 %)
-       Oikaistu EBITDA 1 372 tuhatta euroa (3 660 tuhatta euroa)
-       Oikaistu liiketulos -1 375 tuhatta euroa (1 269 tuhatta euroa)
-       Oikaistu osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,13 euroa (0,09 euroa)
-       Liiketulos -2 398 tuhatta euroa (-4 014 tuhatta euroa)
-       Osakekohtainen tulos (laimennettu) -0,21 euroa (-0,28 euroa) 

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, mukaan lukien verkkolaskuratkaisut ja lisäarvopalvelut. Baswaren ensisijainen tavoite strategiakaudella 2017-2020 on cloud-liikevaihdon kasvu. Yhtiö jatkaa markkinajohtajuuden vahvistamista kasvattaakseen cloud-liikevaihtoa.

Vuonna 2018 Basware odottaa liiketoimintansa kehittyvän seuraavasti ilman valuuttakurssien vaikutuksia ja orgaanisesti laskettuna:

-       cloud-liikevaihdon olevan 90-95 miljoonaa euroa
-       kokonaiskustannusten, poislukien poistot ja EBITDA:n oikaisut, olevan hieman korkeammat kuin vuonna 2017

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöslyhennelmässä ja liitetiedoissa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 1. helmikuuta 2018.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

10-12/ 10-12/ Muutos,  1-12/ 1-12/ Muutos, 
Tuhatta euroa 2017 2016 % 2017 2016 %
Liikevaihto 39 707 40 211 -1,3 % 149 241 148 580 0,4 %
Cloud-liikevaihto 21 726 18 900 15,0 % 79 169 66 242 19,5 %
Tilauskanta 3 368 2 206 52,7 % 12 838 7 896 62,6 %
EBITDA 349 -1 623 672 -5 394
Oikaistu EBITDA 1 372 3 660 -62,5 % 3 367 2 063 63,2 %
Liiketulos -2 398 -4 014 40,3 % -9 436 -13 946 32,3 %
Oikaistu liiketulos -1 375 1 269 -208,3 % -6 741 -6 490 3,9 %
Tulos ennen veroja -2 800 -4 091 31,6 % -12 203 -16 256 24,9 %
Tilikauden tulos -2 967 -4 048 26,7 % -11 451 -14 318 20,0 %
Rahat ja pankkisaamiset 20 683 35 755 -42,2 % 20 683 35 755 -42,2 %
Osakekohtainen tulos
Laimennettu, euroa -0,21 -0,28 27,0 % -0,79 -1,00 20,5 %
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa) -0,13 0,09 -0,61 -0,48 -26,8 %


LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, mukaan lukien verkkolaskuratkaisut ja rahoituspalvelut. Basware auttaa kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäyntiverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. 

Toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen:

Baswaren toimitusjohtajana ja osakkeenomistajana olen erittäin ylpeä saavutuksistamme vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä ja koko vuoden aikana. Olemme edelleen kasvattaneet nopeasti cloud-liiketoimintaamme, kasvattaneet tilauskantaa, julkistaneet kiinnostavia uusia innovaatioita ja samalla toteuttaneet myös merkittäviä tuottavuuden parannustoimia. Olemme luoneet perustan tulevaisuudelle, ja toteutettujen muutosten vaikutukset alkavat vähitellen näkyä.

Baswaren tehtävä auttaa organisaatioita yksinkertaistamaan toimintaansa ja tehostamaan kustannustensa hallintaa innostaa minua valtavasti. Maailman jokainen organisaatio voi hyötyä Baswaren ratkaisuista. Meillä on siten valtava markkinapotentiaali, jonka arvo pelkästään Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on 15 miljardia euroa vuosittain. Baswaren tarjonnan erottava tekijä on maailman suurin verkkolaskutusverkosto, joka mahdollistaa asiakkaitamme tekemään hankintaprosesseistaan täysin paperittomia. Marraskuussa 2017 julkaistun ja Basware toimeksiannosta Forrester Consultingin toteuttaman tutkimuksen ”The Total Economic Impact™ of Basware’s Purchase-To-Pay Cloud Solution”  mukaan Baswaren ratkaisujen sijoitetun pääoman tuotto on 307 prosenttia ja takaisinmaksuaika 12 kuukautta asiakkaille.

Cloud-liikevaihdon kasvattaminen on Baswaren tärkein strateginen tavoite, ja liikevaihdon 20 prosentin kasvu vuonna 2017 oli ohjeistuksemme mukainen. Baswaren cloud-liikevaihdon osuus on nyt 53 prosenttia koko liikevaihdosta, kun osuus vuonna 2016 oli 45 prosenttia koko vuodelta. Cloud-liikevaihdon osuuden jatkuva kasvu on kokonaiskasvun tärkein moottori. Tilauskanta, joka on cloud-liikevaihdon tulevan kasvun tärkein mittari, kasvoi myös edelleen. Neljännellä vuosineljänneksellä kasvua oli 53 prosenttia ja vuonna 2017 63 prosenttia.

Uusien asiakassuhteiden solmiminen ja asiakkaiden säilyttäminen ovat menestyksemme avaintekijöitä. Neljännellä vuosineljänneksellä saimme merkittäviä uusia asiakkaita, ja lisäksi vanhoja asiakkaita siirtyi cloud-ratkaisujen käyttäjiksi. Vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä saatuja uusia asiakkaita ovat muun muassa MAN Truck and Bus, Belden, Hudson Group ja Anglican Community Services. On-premise-ratkaisuista cloud-ratkaisuihin ovat äskettäin siirtyneet muun muassa Unicredit, Adecco, Metso ja Gate Gourmet.

Baswaren visio on tarjota asiakkailleen maailman parhaat osto-, laskutus- ja maksuratkaisut. Basware on alansa johtava innovoija ja julkistimme jälleen useita parannuksia, joilla saamme järjestelmiemme sisältämän valtavan tietomäärän entistä paremmin käyttöön asiakkaidemme hyväksi. Marraskuussa Basware kertoi smart coding  ratkaisustaan, jolla asiakkaat voivat automatisoida hankintapyynnöttömien laskujen käsittelyn tekoälyn avulla. Joulukuussa Basware julkaisi Supplier Quality Analytics työkalun, jonka avulla asiakkaat saavat hyödyllistä tietoa siitä, miten toimittajat täyttävät määritellyt tavoitteet. Tietojen avulla asiakkaat voivat kehittää parempia hankintastrategioita ja pienentää toimitusketjuun liittyvää riskiä.

Samalla kun olemme keskittyneet asiakkaidemme palvelemiseen ja cloud-liikevaihdon kasvattamiseen, olemme myös jatkaneet liiketoimintamme rationalisointiin ja tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimia. Myynnin tuottavuus on parantunut merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna. Olemme myös toteuttaneet marraskuussa 2016 julkistetun tuottavuusohjelman onnistuneesti kokonaisuudessaan.

Basware on yhtä kuin sen henkilöstö, ja työtyytyväisyys on meille erittäin tärkeää. Siksi onkin erityisen mieluisaa, että Yhdysvalloissa Basware valittiin vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä jälleen yhdeksi parhaista työpaikoista, kun se sai ”Best and Brightest Companies to Work for in the Nation” palkinnon.

Baswaren maailmanlaajuisesti upean tiimin ansiosta olen innoissani ja luottavainen Baswaren tulevaisuuden suhteen. Olen varma siitä, että pystymme hyödyntämään tarjolla olevan merkittävän markkinapotentiaalin.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikkien organisaatioiden on hoidettava ostoprosessejaan aina hankinnasta laskujen käsittelyyn ja maksamiseen. Monilla organisaatioilla on edelleen kehittymättömät tai puutteelliset työkalut näiden prosessien hallintaan, minkä vuoksi monilla organisaatoilla on ongelmana hallitsemattomat menot, tehottomat manuaaliset ja paperipohjaiset prosessit ja rahavirtojen heikko läpinäkyvyys. Basware tarjoaa näihin haasteisiin ainutlaatuisen kattavan ratkaisun, jonka erottavana tekijänä on Baswaren maailman suurin verkkolaskutusverkosto, joka mahdollistaa asiakkaille menojen täyden hallinnan sekä täysin paperittoman hankintaprosessin.

Basware arvioi verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen kysynnän kasvun jatkuvan. Verkottuneiden hankinnasta maksuun -palvelujen potentiaalisten kokonaismarkkinoiden arvon arvioidaan olevan 15 miljardia euroa vuodessa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

Näkymät 2018 

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen tarjoaja, mukaan lukien verkkolaskuratkaisut ja lisäarvopalvelut. Baswaren ensisijainen tavoite strategiakaudella 2017-2020 on cloud-liikevaihdon kasvu. Yhtiö jatkaa markkinajohtajuuden vahvistamista kasvattaakseen cloud-liikevaihtoa.

Vuonna 2018 Basware odottaa liiketoimintansa kehittyvän seuraavasti ilman valuuttakurssien vaikutuksia ja orgaanisesti laskettuna:

-       cloud-liikevaihdon olevan 90-95 miljoonaa euroa
-       kokonaiskustannusten, poislukien poistot ja EBITDA:n oikaisut, olevan hieman korkeammat kuin vuonna 2017

Mahdolliset valuuttakurssien vaikutukset eliminoidaan käyttämällä katsauskauden laskennassa vuoden 2017 valuuttakursseja. Orgaanisista luvuista on poistettu viimeisten 12 kuukauden aikana hankittujen tai myytyjen liiketoimintojen vaikutus.

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Tilikauden 2017 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 68 704 tuhatta euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 ei makseta osinkoa.

Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 15. maaliskuuta 2018 Helsingissä. 

Espoossa torstaina 1. helmikuuta 2018

BASWARE OYJ 

Hallitus 

Vesa Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Basware Oyj

Lisätietoja:

Niclas Rosenlew, talousjohtaja, Basware Oyj
Puh. 050 480 2160, niclas.rosenlew@basware.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi/sijoittajat

Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit