Baswaren tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote 24.1.2014 klo 08:30
BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2013 (IFRS)

Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2013

YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita)

Tilikausi 2013: Automatisointipalvelut kasvoi 48 prosenttia
 * Liikevaihto 123 349 tuhatta euroa (113 699 tuhatta euroa) - kasvu 8,5
  prosenttia
 * Liikevoitto 3 331 tuhatta euroa (8 308 tuhatta euroa) - laskua 59,9
  prosenttia
 * Liikevoitto 2,7 prosenttia liikevaihdosta (7,3 %)
 * Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutuspalvelut) kasvoi 48,3
  prosenttia
 * Jatkuvien tuottojen (Asiakastuki ja Automatisointipalvelut) osuus
  liikevaihdosta 63,8 % (57,8 %)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta 3 578 tuhatta euroa (6 441 tuhatta euroa)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,20 euroa (0,46 euroa) - laskua 55,6
  prosenttia

Loka-joulukuu 2013:
 * Liikevaihto 33 049 tuhatta euroa (30 427 tuhatta euroa) - kasvua 8,6
  prosenttia
 * Liikevoitto 2 131 tuhatta euroa (2 927 tuhatta euroa) - laskua 27,2
  prosenttia
 * Liikevoitto 6,4 prosenttia liikevaihdosta (9,6 %)
 * Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutuspalvelut) kasvoi 49,7
  prosenttia
 * Automatisointipalvelut-liiketoiminnan nykyisistä tuotannossa olevista sekä
  uusista voitetuista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana
  tuloutuva osuus kasvoi arviolta 36,1 miljoonaan euroon, kasvua edelliseen
  vuosineljännekseen 7,6 prosenttia
 * Jatkuvien tuottojen (Asiakastuki ja Automatisointipalvelut) osuus
  liikevaihdosta 63,4 % (57,5 %)
 * Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,18 euroa (0,15 euroa) - kasvua 15,7
  prosenttia

Basware arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen
2013 verrattuna.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset-standardin
mukaisesti. Tilinpäätöslyhennelmässä ja liitetiedoissa esitetyt tilinpäätösluvut
perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on
annettu 23.1.2014.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
                 10-12/ 10-12/ Muutos,  1-12/  1-12/ Muutos,
 Tuhatta euroa           2013  2012    %  2013  2012    %
-------------------------------------------------------------------------------


 Liikevaihto           33 049 30 427  8,6 % 123 349 113 699  8,5 %

 EBITDA              3 879  4 750 -18,3 % 10 383 14 801 -29,8 %

 Liikevoitto ennen IFRS3-
 poistoja             2 361  3 460 -31,8 %  4 256 10 555 -59,7 %

 Liikevoitto           2 131  2 927 -27,2 %  3 331  8 308 -59,9 %

    % liikevaihdosta       6,4 %  9,6 %       2,7 %  7,3 %

 Tulos ennen veroja        2 153  2 843 -24,3 %  3 284  8 357 -60,7 %

 Tilikauden tulos         2 255  1 945 16,0 %  2 605  5 863 -55,6 % Oman pääoman tuotto, %      9,3 %  7,8 %       2,6 %  5,8 %

 Sijoitetun pääoman tuotto, %   9,1 % 11,3 %       3,9 %  8,2 %

 Likvidit varat *)        13 218 34 519 -61,7 % 13 218 34 519 -61,7 %

 Nettovelkaantumisaste, %    -4,7 % -23,8 %      -4,7 % -23,8 %

 Omavaraisuusaste, %       77,1 % 77,6 %      77,1 % 77,6 % Osakekohtainen tulos

 Laimentamaton, euroa       0,18  0,15 15,7 %  0,20  0,46 -55,6 %

 Laimennettu, euroa        0,18  0,15 15,7 %  0,20  0,46 -55,6 %

 Oma pääoma/osake, euroa      7,62  7,84 -2,8 %  7,62  7,84 -2,8 %


*) Sisältää rahavarat


Liiketoiminta

Basware on maailman johtava helpomman ostamisen ja myymisen ratkaisujen
toimittaja. Basware tarjoaa avoimia, turvallisia, pilvipalveluihin perustuvia
ratkaisuja kaikenkokoisille organisaatioille. Ratkaisujen avulla organisaatiot
voivat tehostaa hankinta-, ostoreskontra-, laskutus-, maksuliikenne- ja
talousohjausprosessejaan. Eri toimialojen yritykset, pienistä suuryhtiöihin,
käyttävät Baswaren ratkaisuja saavuttaakseen huomattavia kustannussäästöjä,
parantaakseen rahavirran ennustettavuutta ja tiivistääkseen asiakas-
toimittajasuhteita. Basware Commerce Network -verkoston perustana on avoimuus,
joka mahdollistaa erilaisten organisaatioiden välisen kaupankäynnin sähköisen
asioinnin ja tekee verkostosta maailman kattavimman. Verkosto yhdistää miljoonia
käyttäjiä yli 100 maassa ja
900 000 organisaatiossa.

Raportointi

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to
Pay, P2P).

Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
Lisenssimyynti, Konsultointi, Asiakastuki ja Automatisointipalvelut.

Asiakastuen muodostaa aikaisempi Ylläpito sekä aikaisemmin Konsultoinnissa
raportoitu laajennettu asiakastuki. Laajennetun asiakastuen sopimukset ovat
usean vuoden mittaisia jatkuvia palvelusopimuksia. Asiakastuki yhdessä
Automatisointipalveluiden kanssa muodostaa yhtiön raportoiman jatkuvan
liikevaihdon.

Lisenssimyynti koostuu hankinnasta maksuun -tuoteperheestä ja vain Suomessa
markkinoitavista talousohjaus- ja maksuautomaatiotuotteista.
Automatisointipalvelut sisältävät verkkolaskutuksen, paperilaskujen
skannauspalvelut, tulostuspalvelut, ostokatalogien välityksen, hankintasanomien
välityksen, aktivointipalvelun ja Software as a Service (SaaS) -palvelut.

Yhtiö raportoi myös arvion Automatisointipalveluiden nykyisistä tuotannossa
olevista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuvasta
osuudesta. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden
pituisia tai toistaiseksi voimassa olevia.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, Skandinavia, muu Eurooppa ja muut
alueet. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän lisäksi
maantieteellisten alueiden pitkäaikaiset varat raportoidaan varojen sijainnin
mukaan.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä:

Automatisointipalvelut kasvoi 50 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä.
Transaktiovolyymin vahva kasvu jatkui ollen 84,2 prosenttia ja Basware Commerce
Network -verkoston kautta välitettiin 17,5 miljoonaa transaktiota
vuosineljänneksellä. Yhtiön toisella vuosineljänneksellä käynnistämän
tehostamisohjelman ansiosta kustannusten kasvu oli toisella vuosipuoliskolla
maltillisempaa kuin alkuvuonna ja yhtiön tulos parani toisella vuosipuoliskolla
alkuvuoteen verrattuna. Vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli
33 049 tuhatta euroa, kasvua 8,6 prosenttia, ja liikevoitto 2 131 tuhatta euroa.

Automatisointipalvelujen vahva kasvu jatkui koko vuoden 2013 ja oli 48
prosenttia. Vuonna 2013 Basware Commerce Network -verkoston kautta välitettiin
jo yli 60 miljoonaa transaktiota, kasvua 76,5 prosenttia. Jatkuvien tuottojen
(Asiakastuki ja Automatisointipalvelut) osuus liikevaihdosta kasvoi vuoden
jokaisella neljänneksellä ja oli 63,8 prosenttia koko tilikaudella. Jatkuvien
tuottojen osuuden kasvu liikevaihdosta parantaa yhtiön liiketoiminnan
ennustettavuutta. Liikevaihto kasvoi vuoden 2013 aikana 8,5 prosenttia ja oli
123 349 tuhatta euroa, liikevoiton ollessa 3 331 tuhatta euroa.

Basware Commerce Network -verkoston kasvattaminen maailman suurimmaksi,
avoimeksi yritysten väliseksi liiketoimintaverkostoksi on jatkunut
määrätietoisesti. Verkostoon on kytketty vuoden aikana entistä enemmän myös
pieniä ja keskisuuria toimittajia ja ostajia uusien tuotteiden ja
toimitustapojen avulla. Strategisena tavoitteena on saavuttaa 150 miljoonaa
välitettyä transaktiota vuositasolla vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2013
suoritus mahdollistaa tavoitteen saavuttamisen.

Vuoden aikana saamamme asiakaspalautteen mukaan Baswaren ohjelmistojen ja
palvelujen kilpailukyky on hyvä. Päätavoitteemme on Basware Commerce Network
-verkoston ja Alusta-ohjelmistojen ja -palvelujen myynnin kasvu. Olemme vuoden
aikana siirtäneet lukuisia nykyisiä asiakkaita Alusta-käyttäjiksi ja saaneet
merkittävän määrän uusia Alusta-asiakkuuksia.

Tuote- ja palveluvalikoimaa on vahvistettu vuonna 2013 myös strategisten
kumppanuuksien avulla, kuten syyskuussa julkaistu yhteistyö MasterCardin kanssa,
joka yhdistää MasterCardin yhden maailman suurimmista maksuverkostoista Basware
Commerce Network -verkostoon ja tuo markkinoille uuden ratkaisun yritysten
maksuliikenteeseen.

Olemme vuoden 2013 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla uudistaneet organisaatiotamme
varmistaaksemme transaktiomäärien vieläkin nopeamman kasvun sekä laajentaaksemme
palveluihin perustuvaa liiketoimintaa. Uudessa ohjausmallissa toiminta jakaantuu
kahteen liiketoiminta-alueeseen: Network Services -liiketoiminta-alue vastaa
verkkolaskuliiketoiminnasta ja Solution Services -liiketoiminta-alue vastaa
ohjelmistoliiketoiminnasta. Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on
voimakas kasvu. Solution Services -liiketoiminnan tavoitteena on maltillinen
kasvu ja vahva kannattavuus.

Organisaatiomuutoksen tavoitteena on erityisesti ollut palvelujemme ja
tuotteidemme käyttöönoton nopeuttaminen, SaaS- ja verkkolaskukauppojen
tuotantoon viennin vauhdittaminen tuote- ja prosessiparannuksilla sekä toiminnan
tehostaminen ja tuloksentekokyvyn parantaminen. Yhtiö jatkaa toimintansa
tehostamista vuonna 2014.

Kaikenkokoisilla yrityksillä, kaikkialla maailmassa on paineita parantaa
kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida
taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Odotamme saman trendin jatkuvan myös
kuluvana vuonna. Odotamme myös jatkuvien palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä
asiakaskunnassamme. Nopeasti kasvava ja kehittyvä verkkolaskumarkkina tarjoaa
erinomaisia kasvumahdollisuuksia Baswarelle myös vuonna 2014.

Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme sitoutuneesta työstä ja
korkealuokkaisten ja innovatiivisten taloushallinnan ratkaisujen ja prosessien
kehittämisestä asiakkaidemme hyödyksi kuluneenakin vuonna. Lisäksi kiitän myös
kaikkia Baswaren asiakkaita ja osakkeenomistajia luottamuksesta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa
kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida
taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan
myös kuluvana vuonna ja jatkuvien palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä
asiakaskunnassa.

Toimintaympäristön arvioidaan jatkavan konsolidoitumista ja palvelujen osuuden
nousevan alalla toimivien yritysten tarjoomassa. Basware jatkaa
yrityskauppakohteiden kartoitusta erityisesti verkkolaskumarkkinassa Euroopassa
ja Yhdysvalloissa strategiansa mukaisesti.

Baswaren tavoitteena on olla maailman suurin verkkolaskujen ja muiden sähköisten
sanomien verkosto ostajille ja toimittajille vuoden 2015 loppuun mennessä.
Verkkolaskutuksen käyttöaste on edelleen alhainen. Käyttöaste vaihtelee viidestä
kolmeenkymmeneen prosenttiin maakohtaisesti ja sen odotetaan kasvavan
voimakkaasti tulevina vuosina. Kasvava ja kehittyvä verkkolaskumarkkina tarjoaa
erinomaisia kasvumahdollisuuksia Baswarelle.

Näkymät 2014

Baswaren uudessa ohjausmallissa toiminta jakaantuu kahteen liiketoiminta-
alueeseen: Network Services -liiketoiminta-alue vastaa
verkkolaskuliiketoiminnasta ja Solution Services -liiketoiminta-alue vastaa
Baswaren ohjelmistoliiketoiminnasta. Network Services -liiketoiminnan
tavoitteena on voimakas kasvu. Solution Services -liiketoiminnan tavoitteena on
maltillinen kasvu ja vahva kannattavuus.

Organisaatiomuutoksen tavoitteena on erityisesti ollut yhtiön palvelujen ja
tuotteiden käyttöönoton nopeuttaminen, SaaS- ja verkkolaskukauppojen
tuotantoonviennin vauhdittaminen tuote- ja prosessiparannuksilla sekä toiminnan
tehostaminen ja tuloksentekokyvyn parantaminen. Yhtiö jatkaa toimintansa
tehostamista vuonna 2014.

Basware arvioi vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen
2013 verrattuna.

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

Basware tähtää osakkeenomistajien saamaan arvonnousuun ja maltilliseen
osingonmaksuun. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi yhtiön
rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät.

Tilikauden 2013 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on
88 866 295,46 euroa.

Basware Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013
maksettaisiin osinkoa 0,23 euroa osakkeelta (2012: 0,23 euroa).

Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 14.2.2014 klo 10:00
Helsingissä, Tapahtumatalo Bankissa.

Espoossa 24. tammikuuta 2014

BASWARE OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Esa Tihilä, toimitusjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 480 7098

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.basware.fi


Yrityksestä

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: www.basware.fi.Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedInissä, Facebookissa ja blogissa.

Tilaa

Liitteet & linkit